Loading...
 Start Page
Περιβάλλον – Τουρισμός – Πολιτισμός

Το περιβάλλον αποτελεί το υπόβαθρο της δημόσιας υγείας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η απαίτηση των πολιτών για αναβαθμισμένη ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προβάλει ολοένα και επιτακτικότερη, όσο αυξάνει το μέσο διαθέσιμο εισόδημα και συνακόλουθα το γενικό πολιτισμικό επίπεδο. Κατά συνέπεια αυξάνουν οι απαιτήσεις σε αστικές περιβαλλοντικές υποδομές υψηλής ποιότητας και σε θεσμούς και μέσα ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ως νησίδας περιβαλλοντικού κεφαλαίου και βιοποικιλότητας .

 

Για την Ελλάδα στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο και να προσαρμοστεί ονομαστικά σε αυτές, αλλά να συγκλίνει πραγματικά στην ουσία του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου, και μέσα από τη σύγκλιση αυτή να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες της ανάγκες που αφορούν τόσο στην περιβαλλοντική προστασία όσο και στην εμπέδωση ενός ιδιαίτερου παραγωγικού υποδείγματος, το οποίο θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας (κλίμα, φυσικό περιβάλλον, ιστορία & πολιτισμός, σχετικά υψηλό γενικό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, υψηλή κοινωνική συνοχή κλπ) και θα τα συνθέτει στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Σε επίπεδο Ε.Ε, είναι η ολοένα συχνότερη υιοθέτηση Κανονισμών και Οδηγιών, με τις οποίες ρυθμίζονται δραστηριότητες και αγορές με τη θεσμοθέτηση ολοένα και υψηλότερων προδιαγραφών και στόχων, με χαρακτηριστικότερους τους τομείς του ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων

Η Ε.Ε λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «εξαγωγέας περιβαλλοντικής φροντίδας», επιχειρώντας σταθερά να μετατρέψει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της οικονομίας της το αυξημένο κόστος που της έχει επιβάλει, με την προωθημένη περιβαλλοντική ρύθμιση που επίμονα και συστηματικά υιοθετεί και διευρύνει.

 

Σε διεθνές επίπεδο τα δεδομένα δεν εξελίσσονται με τους ίδιους ρυθμούς μιας και η πρωτοπόρος σε θέματα περιβαλλοντικής μέριμνας Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για προώθηση των Αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον ΟΗΕ ενώ πολλά άλλα Κράτη - για διαφορετικούς λόγους το καθένα - δεν επιθυμούν να αποδεχθούν περιορισμούς και επιπλέον ρυθμίσεις για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό στη φάση εκτατικής ή και «ρυπογόνου» ανάπτυξης στην οποία βρίσκονται οι οικονομίες τους.

 

Το περιβάλλον - πέραν του αναντικατάστατου οικολογικού αποθέματος - έχει και τη διάσταση του κοινωνικού - οικονομικού «αποθέματος», με βάση και τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Όμως ειδικά και κατά κύριο λόγο στη χώρα μας, η οικονομική διάσταση του Περιβάλλοντος είναι σχετικά ισχυρότερη, όχι με την έννοια της ανάλωσης αλλά με την έννοια του Κεφαλαίου. Ως χώρα που το Εθνικό της Προϊόν στηρίζεται κυρίως στον Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας (Υπηρεσίες - Τουρισμός κλπ) είναι πολύ σημαντικό - και από οικονομική άποψη - η Ελλάδα να διατηρεί το φυσικό της περιβάλλον στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, όπως καταδείχθηκε και από την προβληματική που αναπτύχθηκε κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

 

Οι βασικοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους η χώρα έχει να παρουσιάσει σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και από τους οποίους αντλεί οικονομικές υπεραξίες, είναι ο Τουρισμός και ο Πολιτισμός. Η πολιτική για το περιβάλλον αποτελεί το κλειδί για την ορθολογική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξή τους.

 

 

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος