Loading...
 Start Page

Άρθρα

Λίγες μέρες πριν την έλευση του ευρώ και σχεδόν ένα περίπου χρόνο μετά την ένταξή μας στην ΟΝΕ, η Νέα Δημοκρατία δικαιώνεται απόλυτα για την κριτική που ασκεί αναφορικά με την οικονομική πολιτική. Η κριτική αυτή, με κύριο άξονα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την υψηλότατη ανεργία, είχε δύο επίπεδα. Πρώτον, εστιαζόταν στο γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην ονομαστική σύγκλιση, παραγνωρίζοντας την πραγματική οικονομία. Δεύτερον, ότι και αυτή ακόμη η πολιτική της ονομαστικής...
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το κλειδί για την ανάπτυξη
    Οι Μικρό- Μεσαίες-Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να ενεργοποιήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις των τοπικών κοινωνιών εξασφαλίζοντας τις προυποθέσεις για την  ενδογενή ανάπτυξη. Στην παραπάνω πρόταση μπορεί να ενσωματωθεί μεγάλο μέρος των σύγχρονων αξόνων εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής τόσο της Ε.Ε. όσο και του ΟΟΣΑ. Ιδιαίτερα  στην σύγχρονη οικονομική  πραγματικότητα οι MME  πρέπει να αποτελέσουν βασικό άξονα αναπτυξιακής πολιτικής και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας.   Στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη οι MME επηρεάζονται από την γενικώτερη εσωτερική κατάσταση και την ύφεση της καταναλωτικής δαπάνης μια και...
ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Είναι τα επιτόκια των χορηγήσεων χαμηλά ή ψηλά; Χάνουν οι καταναλωτές αγοραστική δύναμη καταθέτοντας στις τράπεζες με μηδενικά επιτόκια ή αρνητικά πραγματικά επιτόκια ; Οι καταθέτες είναι εγκλωβισμένοι στο θέμα των καταθέσεών τους; Τα επιτόκια προκύπτουν από τον τραπεζικό ανταγωνισμό; Ή υπάρχουν άτυπες συμφωνίες μεταξύ των τραπεζών; Στα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων συμβάλλουν και τα υψηλά επίπεδα επιτοκίων χορηγήσεων ή οι λόγοι είναι αμιγώς οικονομικοί; Αληθεύει ότι οι τραπεζικές χορηγήσεις εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο;    Τα επιτόκια και οι διασφαλίσεις είναι οι πλέον καθοριστικοί όροι...
  Η αρχή της νέας χιλιετίας μας επιφύλαξε σημαντικότατες εξελίξεις στο χώρο των επικοινωνιών. Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος  μεταλλάσει το διεθνές περιβάλλον  με ταχύτατους ρυθμούς.  Η παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και τα επιτεύγματα της κοινωνίας της πληροφορίας πιέζουν  ολοένα  προς την παγκόσμια οικονομική ενοποίηση. Διανύουμε μια ιστορική περίοδο επαναστατικών τεχνολογικών  και κοινωνικών αλλαγών που αποτελούν ήδη αναπόσπαστο κομάτι της καθημερινής μας  ζωής, παρέχοντας στον πολίτη, στο κράτος, στις  επιχειρήσεις, χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η κοινωνία των πληροφοριών είναι πλέον μια πραγματικότητα με τεράστιες δυνατότητες,όσον αφορά...
ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Οι σημαντικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα διεθνώς, η υποχρέωση ενσωμάτωσης στο ελληνικό τραπεζικό δίκαιο των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών, καθώς και η ουσιαστική ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αναδιάρθρωση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, οδήγησαν στη λήψη μιας σειράς μέτρων που απέβλεπαν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τους καθώς και την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες της αγοράς.   Έτσι, από το 1987 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά εισέρχεται στη φάση της σταδιακής απελευθέρωσής του από τους διοικητικούς περιορισμούς, τους ειδικούς πιστωτικούς...
Δεν είναι χριστοηθείας μόνον και ευπολιτευσίας έθος, ούτε νόμος πολιτικός απλώς, και ανθρώπινος, θεμελιωμένος στην ευκοσμία και ευπρέπεια της κοινής λογικής, ο νόμος το να τιμούν οι νέοι του γέροντες, αλλά είναι αυτός νόμος Θείος τον οποίον πριν ακόμα θεσπίσει ή ο Λυκούργος στους Σπαρτιάτες ή στους Αθηναίους ο Σόλων, τον ενομοθέτησε στους Ισραηλίτες δια του Μωυσέως ο ίδιος ο Θεός : «Από προσώπου παλιού εξαναστήσει και τιμήσει πρόσωπον πρεσβυτέρου και φοβηθήσει τον Θεόν σου» Λευιτικόν 19-32   Με...
 «Η Πάτρα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οικονομικές και Κοινωνικές Συνθήκες. Πολιτική παράδοση»
Η εθνική αυτογνωσία είναι για τις ανθρώπινες κοινωνίες, μια υπαρξιακή πολιτισμική σταθερά. Αποτελεί συστατικό στοιχείο του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού τους οργανικό μέρος της ιδιοτροπίας τους. Μάλιστα και προϋπόθεση της ίδιας της εθνικής επιβίωσης. Η ιστορική μνήμη αποτελεί μια από τις βασικές της συνιστώσες που μαζί και με άλλους παράγοντες συνεκφράζουν τη συλλογική αντίληψη που έχει ένα έθνος για τις επιτυχίες που σημείωσε, αλλά και για τα δεινά που υπέστη στη διάρκεια της ιστορικής του διαδρομής.   Οι σκέψεις αυτές πρυτάνευαν στον...
Βρέθηκαν 807 αποτελέσματα. Σελίδα 41 από 41
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος