Loading...
 Start Page
Δευτέρα 09 Μάρ 2009

 

 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, των πολύμορφων προκλήσεων και των σύνθετων ανταγωνιστικών απαιτήσεων, πολλές από τις «κατεστημένες» παραδοχές της συμβατικής οικονομικής «σοφίας» έχουν πια αναθεωρηθεί ριζικά.

 

Στη νέα εποχή που διαμόρφωσαν οι κοσμογονικές επιδράσεις της εφαρμογής στην πράξη της «επανάστασης των νέων τεχνολογιών», αλλά και οι πολλαπλές επενέργειες των θεσμικών αλλαγών που αναμόρφωσαν το διεθνές οικονομικό πεδίο, καινούργια δεδομένα αποτελούν το «κλειδί» της σύγχρονης αναπτυξιακής διαδικασίας. Η δεκτικότητα στις καινοτομίες , η ευκολία προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, η λειτουργική ευελιξία, η υψηλή εξειδίκευση και η ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών, σε συνδυασμό με την ετοιμότητα αξιοποίησης της νέας γνώσης από τις επιχειρηματικές μονάδες, αποτελούν τη βάση κάθε επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Αυτές τις ιδιότητες συγκεντρώνουν, προπάντων, οι λεγόμενες Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις. Που λόγω διαρθρωτικών χαρακτηριστικών μεγέθους, κυρίως, όμως εξ αιτίας της ενδογενούς δυνατότητάς τους ν' αφομοιώνουν δημιουργικά και χωρίς παραλυτικές υστερήσεις τις κάθε φορά νέες τεχνολογικές και άλλες αλλαγές, θεωρείται πως μπορούν ν' ανταποκριθούν αμεσότερα και αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της αγοράς.

 

Ακριβώς γι'αυτό, όλες οι αναπτυγμένες οικονομικά χώρες, στέκονται πρωταρχικά στην ανάπτυξη και στην ενθάρρυνση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεών τους, που βάδισαν την χωρίς κλυδωνισμούς διαπεραίωση των οικονομικών τους δομών, από το παραδοσιακό στο νέο οικονομικό πλαίσιο. Ενισχύοντας με κάθε τρόπο τις επιχειρήσεις αυτές- και διευκολύνοντάς τες με φορολογικά κίνητρα, συμβουλευτική στήριξη, σύγχρονα χρηματοοικονομικά «εργαλεία» και «πακέτα» μείωσης του εξωμισθολογικού τους κόστους, τις βοήθησαν αποφασιστικά ώστε ν' αναδειχθούν στην αιχμή του δόρατος της προσπάθειάς τους να κερδίσουν το στοίχημα της σύγχρονης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

 

Στη χώρα μας δυστυχώς ενώ διεθνώς συντελείτο αυτή η οικονομική κοσμογονία με μοχλό τη στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων, ακολουθήθηκε διαφορετική πορεία. Οι εγχώριοι τριτοκοσμικοί σοσιαλιστές, ακόμα και μετά την «εκσυγχρονιστική» μεταμφίεσή τους αντιμετώπιζαν τη Μικρο-Μεσαία Επιχείρηση με αρνητισμό και καχυποψία. Τη θεώρησαν και τη θεωρούν φυτώριο του «καπιταλισμού», που όσο τον απεχθάνονται τόσο δουλικώτερα τον υπηρετούν στις μεγαλοεπιχειρηματικές του εκφάνσεις και την έθεσαν υπό διωγμό. Τη χρησιμοποίησαν μόνο ως εύκολο φορολογικό υποζύγιο και προνομιακό θήραμα στο κατά καιρούς κυνήγι των μαγισσών που εξαπολύουν, και αντί για στήριξη και βοήθεια την οδήγησαν στην ασφυξία και το μαρασμό.

 

Είναι καιρός να πάψουν «εκπρόσωποι» του κράτους που έρχονται σε επαφή με τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις είναι οι φορολογικοί υπάλληλοι και οι ποικίλοι γραφειοκράτες. Πρέπει τώρα να εμφανισθούν οι επενδυτικοί σύμβουλοι ή όσοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ανάπτυξή τους από τους φορείς της Πολιτείας. Οι Μικρο-Μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να στηριχτούν αντί να κλείνουν στη χώρα μας η μια μετά την άλλη, προσθέτοντας στις στρατιές των ανέργων.

 

Η Μικρομεσαία Επιχείρηση αποτελεί το βασικότερο ωθητήρα της οικονομικής τους ανάπτυξης και της κοινωνικής τους ευημερίας.

 

Ήρθε και στην πατρίδα μας η ώρα, για μια νέα πολιτική στήριξης και ενθάρρυνσης των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων.

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος