Loading...
 Start Page

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προέδρου ΧΡΙ.Κ.Ε. Νίκου Νικολόπουλου: «Οι Έλληνες ΧριστιανοΔημοκράτες δεν αποδεχόμαστε τον γάμο των ομοφυλοφίλων»

« Αν και είναι αδιαμφισβήτητο δεδομένο ότι κανένας νόμος Βουλευτών δεν μπορεί να καταργήσει κανένα νόμο της φύσης και του Θεού, αφού η φύση δεν καταργείται αλλά κι όταν παραβιάζεται και βιάζεται τότε τιμωρεί σκληρά και αλύπητα, εν τούτοις αξίζει τον κόπο να δούμε και νομικά ζητήματα.

Προπάντων είναι κρίσιμες οι διατάξεις του Συντάγματός μας καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Το σχετικό άρθρο 21 παρ. 1 εδ.α. του Ελληνικού Συντάγματος ορίζει ότι:

«Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους».

Επίσης όμως και το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ ορίζει ότι:

«Με τη συμπλήρωση ηλικίας γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν γάμο και να ιδρύουν οικογένεια, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους που διέπουν αυτόν.»

Ακόμα και οι αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων της Ελλάδας δημιούργησαν Νομολογία ότι:

«Η ένωση άνδρα – γυναίκας σε κοινό βίο… αφ’ εαυτού εννοείται ότι έχει ως βάσεις τας συνθήκας εκείνας τας οποίας διαγράφουν αφενός μεν οι φυσιολογικοί όροι συμβιώσεως των φύλων, αφετέρου δε αι εκάστοτε εις ορισμένην κοινωνίαν κρατούσαι ηθικαί αρχαί. Ουδείς των συζύγων δύναται να αξιώση παρά του ετέρου όρους συμβιώσεως διαφόρους εκείνων, ους επιβάλλει αφ’ ενός μεν η φύσις, αφετέρου δε η κοινωνία».

Αλήθεια, λοιπόν, είναι πως μόνον με τα ανωτέρω ελάχιστα μπορεί να δικαιολογηθεί κάποιος βουλευτής ότι δεν έχει καταλάβει το πως περιεχομενο-δότησε και προ-διέγραψε τη σημασία της οικογένειας για την τεκνοποιία (…;).

Επιπροσθέτως το καταγράφει πεντακάθαρα ο Συνταγματικός Νομοθέτης ως μέθοδο «συντήρησης και προαγωγής του Έθνους», με το άρθρο 21 παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος.

– Ποιος Βουλευτής, λοιπόν, δεν αντιλαμβάνεται ότι υπογραμμίζεται εμφαντικά η αντίληψη πως ο γάμος είναι υπόθεση ετερόφυλων προσώπων;

Ακριβώς το ίδιο, ξεκάθαρα άλλωστε, υπηρετεί και η διάταξη του άρθρου 12 της ΕΣΔΑ, η οποία ερμηνεύεται ότι δεν αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια (Βλ. ΕΔΔΑ υπόθεση Rees 17.10.1986).

Ακόμα και στο Στρασβούργο, λοιπόν, διαμορφώθηκε η πεποίθηση ότι υπό τον όρο «Γάμος» εννοείται αναμφισβήτητα μόνο η ένωση άνδρα και γυναίκας.

– Ποιος Βουλευτής δεν αντιλαμβάνεται ότι με βάση το άρθρο 21 του Συντάγματος, όσο και με τις σχετικές διατάξεις της ΕΣΔΑ, που βασίζονται στα βιολογικά φύλα, εκδόθηκαν και οι αποφάσεις του αρμόδιου Δικαστηρίου το οποίο κήρυξε ως «ανυπόστατους» τους –πολιτικούς– γάμους ομόφυλων ζευγαριών που έλαβαν χώρα στο δημαρχείο της Τήλου;

Κύριοι βΒουλευτές, το νομοσχέδιο που προωθείτε στη Βουλή για την αναγνώριση του Γάμου των Ομοφυλοφίλων, ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ.

Ο Νόμος αποτελεί «νάρκη» στην ελληνική οικογένεια και δεν είναι, όπως είπε ο πρωθυπουργός, … «ζήτημα που αφορά επιλογές της Πολιτείας και όχι ιδεολογικές πεποιθήσεις».

Σας θυμίζω ότι και οι 300 βουλευτές – ΕΝΘΕΟΙ ΚΑΙ ΑΘΕΟΙ – ορκιστήκατε λέγοντας δυνατά, επαναλαμβάνοντας εν χορώ τα λόγια του Προέδρου της Βουλής με την παλάμη επάνω στο ΑΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ :

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας, Ομοουσίας και Αδιαίρετης Τριάδας να τηρώ το Σύνταγμα και τους Νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του Ελληνικού Λαού».

β) Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, λοιπόν, φέρει ὡς ἐπικεφαλίδα του τά ἑξῆς λόγια:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

Εις το Όνομα της Αγίας και Ομοουσίου

και Αδιαιρέτου Τριάδος»!!

γ) Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, επίσης, στό άρθρο 1 , παράγραφον 2, γράφει καί τά ἑξῆς συγκλονιστικά:

«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου

αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».

δ΄) Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἐπίσης εἰς τό 3ον Ἄρθρον, παράγραφον 1ην, γράφει επίσης καί τά ἑξῆς :

«1. Επικρατοῦσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης … τηρεί απαρασάλευτα … τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις…».

3. Το κείμενο της Αγίας Γραφῆς τηρεῖται αναλλοίωτο….»

ε΄) Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, επίσης, εἰς τό 5ον Ἄρθρον, παράγραφον 1ην, γράφει ἐπίσης καί τά ἑξῆς :

«1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΙ ΛΕΤΕ…;

– Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ…;

– ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ…;

Το καταλαβαίνετε, (ή θα παριστάνετε τους… χαζούς), ότι ο Γάμος μεταξύ δύο προσώπων του ίδιου φύλου ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ που έπλασε τόν ἄνθρωπο ως άνδρα καί γυναίκα καί τούς έδωσε τήν εντολή :

«Αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί κατακυριεύσατε τήν γῆν» …;;

Θα εξακολουθείτε να μας τσαμπουνάτε, λοιπόν, ότι είναι «θέμα της Πολιτείας» η θεσμοθέτηση τοῦ Γάμου των Ομοφυλοφίλων» ; Νομίζετε ότι μπορείτε σκοπίμως να αλλοιώνετε το περιεχόμενο της Πίστεώς μας;

Εάν ποτέ δεν ανοίξατε την Αγία γραφή και δεν ξέρετε τι γράφει το σχετικό εδάφιο, σας παρακαλώ ας διαβάσετε το σχετικό απόσπασμα…

«Καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός, λέγων∙ αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί κατακυριεύσατε αὐτῆς……» (Γενέσεως, κεφ. 1ον, στ. 26-28).

Οι Ευρωεκλογές έφτασαν και όλοι οι αιρετοί – που τελούν διαρκώς υπό την αίρεση του λαού – θα απολογηθούν! Και θα τιμωρηθούν, αυτοί και τα κόμματά τους, με την καταψήφιση τους !

Θα τιμωρηθούν από τους πολίτες που σέβονται το Σύνταγμα και δεν ξεχνούν το ακροτελεύτιο 120ο Άρθρο του Συντάγματος , παράγραφοι 2 ἕως 4, όπου γράφει τα εξής συγκλονιστικά:

«2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους, που συμφωνούν με αυτό και ἡ αφοσίωση στην Πατρίδα και στη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη ὑποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών, που απορρέουν από αυτήν διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία…

4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει …

Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι θα είναι αναπολόγητοι εκείνοι οι Βουλευτές που θα παραβιάσουν το Σύνταγμα θα προδώσουν τον Χριστό και τον Λαό και θα

ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ για χάρη εκείνων που ξέρουν ότι δυο άνθρωποι του ίδιου φύλλου ΔΕΝ ΤΕΚΝΟΠΟΙΟΥΝ…

Θα «μαυρίσουν» στις κάλπες αυτοί που με την ψήφο τους θα σκορπίσουν την ορφάνια και θα καταστήσουν ΠΑΙΔΙΑ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΜΑΝΑ …

Αλήθεια, επιτέλους, δήθεν φιλεύσπλαχνοι και ψευτο-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Βουλευτές, ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ και ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΙ, απαντήστε στο εκλογικό Σώμα, στους εντολείς σας :

– Επιτέλους, ποιων τα δικαιώματα υπερτερούν στη συνείδηση σας; Των ανυπεράσπιστων παιδιών ή των ομοφυλοφίλων;

– Γιατί καταδικάζεται ένα παιδί δια βίου να μην γνωρίσει ποτέ την μάνα του και να μην ζήσει σε μια οικογένεια με πατέρα και μητέρα;

– Από που παίρνετε το δικαίωμα να καταδικάσετε ένα παιδί να βλέπει και να ζει με τα άλλα παιδιά που ζουν με την μάνα τους και τον πατέρα τους; Γιατί αυτό το καταδικάζετε, κάθε στιγμή και κάθε ώρα, σε όλη του τη ζωή να λέει και να βασανίζεται με το ερώτημα “που είναι η δική μου μάνα, γιατί εγώ να μην ζω όπως ο Θεός και η φυσιολογία προνοεί»;

Η φυσιολογία είναι κλάδος της Βιολογίας και αν το πάρουμε καθαρά από βιολογική άποψη, άντρας με άντρα δεν αναπαράγονται, ούτε γυναίκα με γυναίκα.

Τέλος, αξίζει να μας πουν από το Βήμα της Βουλής…

– τι ποσοστό ανθρώπων που γεννιούνται ερμαφρόδιτοι, έχουν την ικανότητα να αναπαραχθούν και να έχουν γόνιμους απογόνους ;

Κι ακόμη:

– τι υπάρχει από πίσω και καταναλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για αυτή την υπόθεση;

– Τι προσφέρουν στην δύναμη του έθνους μας, οι σεξουαλικές επιλογές μιας ισχνής μειοψηφίας που διαδηλώνει με πανό το σύνθημα…: “η Ελλάδα να πεθάνει για να ζήσουμε εμείς;”!!

Ο πιο επιμελής μαθητής του Σβαμπ, Πρωθυπουργός της Ελλάδας και οι παρατρεχάμενοι του, μας τα έχουν πει… εμείς δεν δίνουμε σημασία ή τα θεωρούμε

υπερβολές… Διότι ΣΤΟΧΟΣ των νομοσχεδίων είναι η… δημιουργία άφυλων και άβουλων κοινωνιών, εύκολα διαχειριζόμενων, άρα και ελεγχόμενων…

Ας θυμηθούμε τι μας έλεγε ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ο Αρχιεπίσκοπος της καρδιάς μας , ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ μας :

«ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΧΥΛΟ»

«Η παγκοσμιοποίηση επιδιώκει να μας κάνει χυλό, σούπα, πρόβατα ή μάλλον γαλοπούλες, ώστε κάποιος να μας καθοδηγεί με το καλάμι».

Ακόμα μας είχε πει:

«Αυτοί που γκρεμίζουν τα εθνικά θεμέλια αυτού του έθνους και δεν δίνουν λόγο σε κανέναν, πρέπει να γνωρίζουν ότι υπονομεύουν το έθνος. Είναι οι ψευτο-κουλτουριάρηδες που μας κατηγορούν για εθνικιστές και πρέπει να μπουν στη θέση τους. Ο λαός δεν τους ακολουθεί…»

Αρθρογραφεί ο Χρήστος Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος