Loading...
 Start Page
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Μεσογείου (Parliamentary Assembly of the Mediterranean), Συνάντηση Ειδικής Ομάδας Εργασίας για το Περιβάλλον & την Κλιματική Αλλαγή Ρώμη, Μάιος 2011

Η Συνάντηση της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για το Περιβάλλον & την Κλιματική Αλλαγή έλαβε χώρα στη Ρώμη στις 18 Μαΐου 2011. Οι εργασίες της Συνάντησης αποτέλεσαν συνδιοργάνωση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Μεσογείου και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Ιταλίας και πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, ως εισηγητής εκ μέρους της Συνέλευσης για το θέμα "Oil rig explosion in the Gulf of Mexico; Is the Mediterranean ready?".

Τις εργασίες παρακολούθησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Χριστίνα Φιλίππου.
Προεδρεύοντος του Προέδρου της 2ης Διαρκούς Επιτροπής της Συνέλευσης, Γερουσιαστή κ. Maria Francesco Amoruso και του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Ιταλίας, καθηγητή κ. Franco Gabrielli, στις εργασίες συμμετείχαν ως ομιλητές οι:
• κ. Renato Grimaldi, Γενικός Δ/ντής Φυσικής & Θαλάσσιας Προστασίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ιταλίας
• κ. Fabrizio Curcio, Γενικός Δ/ντής του Γραφείου Διαχείρισης Κρίσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Ιταλίας
• κ. Peter Billing, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Πολιτική Προστασία της Μονάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• κ. Frederic Hebert, Δ/ντης του Κέντρου Έκτακτης Παρέμβασης κατά της θαλάσσιας ρύπανσης για την Μεσόγειο (UN/REMPEC)
• κα Francesca Polla Mattiot, Manager του Γραφείου Κατεπειγόντων Περιστατικών, ΕΝΙ
• κ. Antonio Martini, Επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Εξορύξεων υδρογονανθράκων και φυσικών πόρων, Υπηρεσία Ορυκτών και Ενεργειακών πόρων, Υπουργείο Ανάπτυξης Ιταλίας
• κ. Giovanni Coppini, προϊστάμενος του Γραφείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών ΜΟΟΝ, Εθνική Ομάδα Ωκεανογραφίας INGV

Τις εργασίες της Συνάντησης συντόνισε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Ιταλίας κ. Luigi d'Angelo και ο Γενικός Γραμματέας της Συνέλευσης, κ. Sergio Piazzi.
Αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ο καθ. Κ. Gabrielli επισήμανε την ανάγκη ανταλλαγής τεχνικών και πολιτικών απόψεων με στόχο την ευαισθητοποίηση, την επίγνωση και την συνεργασία των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, για την αντιμετώπιση των επειγουσών καταστάσεων, αλλά και του συνολικότερου προβλήματος της μεταφοράς και εξόρυξης πετρελαίου.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Billing αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμού σε θάλασσα και σε ξηρά και τον κίνδυνο που διατρέχει όλη η περιοχή καθώς, από την κλειστή λεκάνη της Μεσογείου διέρχεται το 30% της παγκόσμιας θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου. Η Μεσόγειος αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση καθώς περικλείει διαφορετικές κουλτούρες. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση εστιάζει σε διακρατική λύση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας (Community Civil Protection Mechanism) για κοινή αντιμετώπιση και ανταποδοτικότητα κόστους. Εκτός από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ο κ. Billing αναφέρθηκε στη συμβολή του Κέντρου Πληροφόρησης και Παρακολούθησης (ΜΙC) αλλά και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA). Τέλος, επισήμανε την ανάγκη συνολικής προσέγγισης από ευρωπαϊκή σκοπιά και στενής συνεργασίας με το Κέντρο Έκτακτης Παρέμβασης κατά της θαλάσσιας ρύπανσης για την Μεσόγειο (REMPEC) και το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον του ΟΗΕ (UNEP). Ο Πρόεδρος της 2ης Διαρκούς Επιτροπής της Συνέλευσης, Γερουσιαστής κ. Maria Francesco Amoruso εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συμμετοχή εκπροσώπων εταιρειών πετρελαίου στη συνάντηση αλλά επισήμανε την απουσία εκπροσώπου της εταιρείας ΒΡ.
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο κ. Νικολόπουλος. Ο εισηγητής κ. Νικολόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας ανεξάρτητα από τα επί μέρους εθνικά σχέδια αντιμετώπισης, στην ανάγκη διεθνών συμφωνιών συνεργασίας αλλά και στη ανάγκη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Περαιτέρω, στην εισήγησή του ο κ. Νικολόπουλος περιέγραψε την περιοχή ως γεωφυσικό χώρο, δίαυλο διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, χώρο αποθήκευσης και επεξεργασίας, αναφέροντας διυλιστήρια, λιμένες φόρτωσης/εκφόρτωσης, σταθμούς μεταφόρτωσης, παράκτιες και υποθαλάσσιες γεωτρήσεις στην Μεσόγειο, αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου/φυσικού αερίου και γεωλογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις πιθανότητες πρόκλησης καταστροφών (σεισμικότητα, ηφαίστεια). Επιπλέον αναφέρθηκε στους παράγοντες που επιδρούν στην συνεργασία των μεσογειακών χωρών, στη σύγκριση των νομικών, γεωπολιτικών, γεωφυσικών και κλιματολογικών παραγόντων του Κόλπου του Μεξικού με τους αντίστοιχους της Μεσογείου, στην περιγραφή πιθανών κινδύνων από διαρροή και στα σχέδια και την ετοιμότητα αντιμετώπισης πιθανής ρύπανσης. Επιπλέον επεκτάθηκε σε προτάσεις και εισηγήσεις για προσαρμογή-συμπλήρωση υφιστάμενων Οδηγιών και Κανόνων Ασφαλείας, για διακρατικές συμφωνίες συνεργασίας, συντονισμό ελέγχων, εποπτείας και δράσης. Τέλος, αναφερόμενος στη χρηματοδότηση επισήμανε την αρχή της ΕΕ «ο ρυπαίνων πληρώνει» αλλά και στη ανάγκη λήψης πρόσθετων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, πρωτογενών ή συμπληρωματικών στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας ή τα διεθνή Ταμεία θεσπίζουν όρια αποζημιώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η καταβολή αποζημιώσεων ανάλογων του συνολικού πραγματικού κόστους της ενδεχόμενης περιβαλλοντικής καταστροφής.
Εξάλλου, η εκπρόσωπος της Κύπρου, βουλευτής κα Ακκελίδου, επεσήμανε, με αφορμή το ατύχημα στην Ιαπωνία και την πρόθεση εκ μέρους της Τουρκίας της δημιουργίας πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου , την ανάγκη σύνδεσης του ζητήματος της εξόρυξης και μεταφοράς πετρελαίου στην περιοχή και της εγκατάστασης στη περιοχή πυρηνικών εργοστασίων ,προτείνοντας την κοινή αντιμετώπιση τους ως θεμάτων υψηλού κινδύνου και τη θέσπισης επαρκών κριτηρίων αδειοδότησης,
Επ' αυτού ο κ. Νικολόπουλος επεσήμανε πως το θέμα ενός πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή δεν αφήνει ασυγκίνητα τα μέλη της Συνέλευσης καθώς μια τέτοια ενέργεια αφορά όλη τη περιοχή της Μεσογείου και όχι μια χώρα μεμονωμένα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε τέτοιες ενέργειες στις οποίες και άλλες χώρες στα Βαλκάνια προχώρησαν. Παρά τα αναμφισβήτητα οικονομικά πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας, η ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου θα πρέπει να αποτελεί δώρο θεού και όχι πηγή εντάσεων και διασάλευσης των σχέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής των οποίων οι σχέσεις θα πρέπει να ρυθμίζονται από τους κανόνες του Δικαίου της Θάλασσας.
Κοινό τόπο όλων των ομιλητών αποτέλεσε η ανάγκη διακρατικής συνεργασίας και ολοκληρωμένου προγράμματος μέτρων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, η ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων εργαλείων και φορέων, η ενεργοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών, η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των κοινοβουλευτικών και των κοινοβουλίων, ο ποινικός καταλογισμός των ευθυνών όσων ρυπαίνουν, πλοιοκτητών, ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών πετρελαίου, ο επαρκής συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο, η ανάγκη ασκήσεων προσομοίωσης και ετοιμότητας. Εκτενής λόγος εξάλλου έγινε για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των διαλυτικών.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση των συμπερασμάτων της συνάντησης από τον εισηγητή κ. Νικολόπουλο.

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος