Loading...
 Start Page
ΘΕΜΑ: «Επιτροπή δεοντολογίας ΕΟΦ»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ του ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ανεξάρτητου Βουλευτής και Γ.Γ. Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

προς τον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ και τους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

κοινοποίηση: οικονομικούς εισαγγελείς, Γ.Γ. ΣΔΟΕ, επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, επιθεωρητές υγείας, εισαγγελέα κατά της διαφθοράς

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν κάποιοι στα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Οικονομικών να καλύψουν τα όργια, που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

Στον τύπο έχει επανειλημμένα αναφερθεί ότι στον δημόσιο τομέα της Υγείας ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο τα δημόσια ιδρύματα. Εκεί πλούτισαν και πλουτίζουν πολλοί στο παρελθόν και πλουτίζουν και στο παρόν.

Το κατεστημένο που κυριαρχεί όλα αυτά τα χρόνια, κατά τα οποία ο τομέας της Υγείας έγινε ο πιο βρομερός από πλευράς διαφθοράς, αλλά και πανίσχυρος στην πολιτική και δικαστική εξουσία είναι χωρισμένο σε ομάδες και μεταξύ τους «τρώγονται σαν λυσσασμένα σκυλιά».

Επειδή η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ) είναι εγκριτικό όργανο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας έχοντας ως αποστολή την αξιολόγηση και τη συνεχή παρακολούθηση των Κλινικών Μελετών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι προστατεύονται τα δικαιώματα, η ασφάλεια, η ακεραιότητα, η αξιοπρέπεια και το καλώς έχειν των συμμετεχόντων σε κλινικές μελέτες. Επίσης φροντίζει ώστε οι κλινικές μελέτες να «συμμορφώνονται με τις γενικότερα αποδεκτές δεοντολογικές αρχές, τη διακήρυξη του Ελσίνκι, τις αρχές και τα πρότυπα ορθής κλινικής πρακτικής» καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη των ασθενών.

Επειδή ο ρόλος ΕΕΔ είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας , αλλά και από την άποψη του οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι σύμφωνα με δηλώσεις του παυθέντος προέδρου ομότιμου καθηγητή κ. Δημόπουλου, οι εισροές χρηματοδοτήσεων για κλινικές μελέτες στη χώρα μας είχαν φτάσει στο επίπεδο των 150 εκ. € για τη διετία 2012-2013.

Καλούνται να απαντήσουν ο πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί:

 • Έχει δοθεί εντολή διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου από το ΣΕΥΥΠ για τα πεπραγμένα της ΕΕΔ; Να κατατεθεί η σχετική εντολή
 • Αληθεύει ότι δεν υπάρχει αρχείο για κλινικές μελέτες που έγιναν στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια; 
 • Ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει να ξεσκονίσει ο εισαγγελέας και μάλιστα με βήμα ταχύ όπως συνέβη με τους υπόδικους της Χρυσής Αυγής, όλους τους φακέλους εγκρίσεων, διαχείρισης κλπ;
 • Ο νέος Πρόεδρος της ΕΕΔ σας έχει ενημερώσει;
 • Είναι αλήθεια ότι σας έχει γραπτώς ζητήσει τη διενέργεια διοικητικού, διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου της προηγούμενης διοίκησης της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας Ελέγχου της προηγούμενης διοίκησης της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τη διενέργεια κλινικών μελετών στη χώρα μας; Να κατατεθεί η σχετική εντολή και αλληλογραφία
 • Είναι γεγονός –όπως προκύπτει από δημόσιες δηλώσεις του π. Προέδρου ομότιμου καθηγητού κ. Κων. Δημόπουλου- φθάνουν περίπου στα 150 εκ. ευρώ;
 • Έχει ελέγξει ποτέ το υπουργείο σας, που κατευθύνονται αυτός ο πακτωλός εκατομμυρίων;
 • Ο υπουργός Οικονομικών έχει ποτέ ζητήσει να ελέγξουν τα οικονομικά των ερευνητών που διαχειρίστηκαν τόσα εκατομμύρια επί πολλά έτη; Να κατατεθεί η εντολή.
 • Υπήρξε ή θα υπάρξει Οικονομικός έλεγχος του Ειδικού Λογαριασμού των Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών; Να κατατεθεί η εντολή ελέγχου.
 • Ζητήσατε να ελέγχουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσων διαχειρίστηκαν τα εκατομμύρια των φαρμακοβιομηχανιών; Να κατατεθεί όλος ο σχετικός έλεγχος
 • Σε ποιες κλινικές ανατέθηκαν και ποιοι γιατροί διαχειρίστηκαν τα εκατομμύρια των φαρμακοβιομηχανιών τα τελευταία τρία χρόνια; Να κατατεθεί ο κατάλογος στον οποίο να καταγράφονται οι κλινικές και τα ονόματα των καθηγητών και διευθυντών που διαχειρίστηκαν τα κονδύλια αυτά, το ύψος της χορηγίας ανά κλινική τα τελευταία τρία έτη. Να κατατεθεί η σχετική λίστα
 • Να κατατεθεί κατάλογος με τα ονόματα των εισηγητών αξιολογητών που χρησιμοποιήθηκαν για την έγκριση των κλινικών μελετών από την ΕΕΔ και αν τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας.
 • Αληθεύει το γεγονός που μου καταγγέλθηκε ότι ο προηγούμενος και επί σειρά ετών Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας ενέκρινε προγράμματα που διαχειρίζονταν ο γιός του με εισηγητές και αξιολογητές του, υφιστάμενους του στη κλινική;
 • Πέραν του νομικού και ηθικού καλύμματος, θα ελέγξετε την μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης και των πρώτου βαθμού συγγενών, αφού η έγκριση του Προέδρου και διαχείριση του υιού του των δεκάδων εκατομμυρίων, μοιραία οφείλει να κινητοποιήσει τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΔΟΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής μαύρου χρήματος και των Οικονομικών εισαγγελέων της διαφθοράς; Να κατατεθούν οι σχετικές εντολές.
 • Ο υπουργός Παιδείας θα διατάξει διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών; Να κατατεθεί η εντολή.
 • Μετά τα παραπάνω οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υγείας και Παιδείας θα διατάξουν ΕΔΕ προκειμένου να αποκαλυφθούν –εάν υπάρχουν- οι επίορκοι και να διωχθούν;
 • Ο πρωθυπουργός θα ζητήσει να μπει βαθιά το μαχαίρι και επιτέλους να έρθει η πολυπόθητη κάθαρση; Να κατατεθεί η εντολή του.
 • Τέλος να κατατεθούν τα ακριβή αντίγραφα όλων των αιτήσεων για τη διεξαγωγή ή την τροποποίηση κλινικών μελετών, των πρακτικών των συνεδριάσεων και των τελικών γνωμοδοτήσεων της ΕΕΔ για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία της καταργηθείσας Διοίκησης της.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος