Loading...
 Start Page
Ν. Νικολόπουλος: «Τι θα γίνει με το μισθολόγιο και τις συντάξεις των Στρατιωτικών;»

Το μισθολόγιο και κατ’ επέκταση οι συντάξεις των στρατιωτικών βρίσκονται στην κρισιμότερη καμπή τους. Η Δικομματική Κυβέρνηση για ακόμα μία φορά έφερε στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων την μείωση των μισθών και των συντάξεων των ένστολων και φαίνεται πως τελικά θα προτιμήσει να περικόψει κι άλλο τις αμυντικές δαπάνες για να μην «εισβάλλουν» οι απόστρατοι στο Πεντάγωνο.

Το ΧΡΙ.Κ.Ε διαβάζοντας την ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΣ Ταξίαρχου εα Βασίλη Νικολόπουλου κρίνει σκόπιμο, να κάνει κοινωνούς τους συμπολίτες μας με τις ορθές και τεκμηριωμένες απόψεις του Προέδρου της ΠΟΣ. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΣ αναφέρονται τα κάτωθι:

“Με το «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», που υπεγράφη το Δεκέμβριο του 2012, προβλεπόταν σε ότι αφορά στους:

1. Εν ενεργεία ένστολους τα εξής:

 • προοδευτικές μειώσεις στις μηνιαίες αμοιβές των υπαλλήλων των ειδικών μισθολογίων (δικαστές, διπλωμάτες, γιατροί διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ και ΤΕΙ, ένοπλες δυνάμεις και αστυνομία, υπάλληλοι αεροδρομίων, και γενικοί γραμματείς) με εφαρμογή από 1η Αυγούστου 2012, ως ακολούθως: 2 τοις εκατό κάτω από 1000 Ευρώ, 10 τοις εκατό για 1000-1500 Ευρώ, 30 τοις εκατό για 2500-4000 Ευρώ και 35 τοις εκατό από 4000 Ευρώ.
 • κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014 με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ καθαρά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

2. Αποστράτους τα κάτωθι:

 • μείωση των συνολικών συντάξεων (κύρια κι δευτερεύουσες συντάξεις) για κάθε συνταξιούχο (μεταξύ 1000-1500 Ευρώ κατά 3% για 1500-2000 Ευρώ κατά 5% και πάνω από 2000 Ευρώ κατά 12%),
 • μείωση συντάξεων ειδικών μισθολογίων κατά αναλογία των μειώσεων των μισθών των ειδικών μισθολογίων,
 • μείωση συντάξεων στρατιωτικών και αστυνόμων λόγω της κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών,

Όμως κύριοι της Δικομματικής Κυβέρνησης το μισθολόγιο των στρατιωτικών έχει μία σημαντική διαφορετικότητα έναντι των υπολοίπων ειδικών μισθολογίων. Η διαφορά του μισθολογίου των στρατιωτικών σε σχέση με τα υπόλοιπα 18 ειδικά μισθολόγια έγκειται κυρίως στις παρακάτω δύο συνιστώσες:

Α. Η πρόβλεψη μειώσεων των υπολοίπων ειδικών μισθολογίων σταματά στο τέλος του 2013, ενώ των στρατιωτικών έχει σχεδιαστεί και νέα (η τρίτη κατά σειρά με τον ίδιο νόμο, για το έτος 2014).

Β. Είναι το μοναδικό ειδικό μισθολόγιο, όπου περιλαμβάνεται όλο το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο (ΕΔ-ΣΑ) σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ειδικά μισθολόγια που ανά κλάδο περιλαμβάνουν μόνο το ανώτατο εξειδικευμένο προσωπικό για το συγκεκριμένο κλάδο (Δικαστικός κλάδος μόνο δικαστές – εισαγγελείς, όχι γραμματείς, επιμελητές, υπάλληλοι κλπ, Νοσοκομεία μόνο γιατροί, όχι νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό, οικονομικό κλπ.). Ενδεικτικά σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΠΕ στα ειδικά μισθολόγια υπάγονται:

 • Στρατιωτικοί (ε.ε.): 156.000
 • Ιατροί ΕΣΥ: 22.245
 • Δικαστικοί και Μέλη ΝΣΚ: 4.215
 • Διπλωμάτες: 885
 • Πανεπιστημιακοί: 11.920
 • Αρχιερείς: 85, κλπ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προσδοκώμενα ποσά εξοικονόμησης που υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό εργαζομένων να είναι μεγαλύτερα για τους στρατιωτικούς. Επειδή ΜΟΝΟ στο ειδικό μισθολόγιο στρατιωτικών περιλαμβάνονται ΟΛΕΣ οι βαθμίδες, κάποιες εκ των οποίων είναι χαμηλόμισθες, σύμφωνα με το μνημόνιο, σ’ αυτές τις βαθμίδες οι μειώσεις θα έπρεπε να είναι ελαχιστότατες.

Συγκρίνοντας λοιπόν τους συντελεστές του μισθολογίου παλαιού-νέου, διαπιστώνουμε ότι μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού οι μειώσεις συντελεστών είναι ελάχιστες (υπάρχει και αύξηση…), ενώ από το βαθμό του Σχη και πάνω δυσανάλογα μεγάλες. Η αλλαγή στους συντελεστές είχε σημαντική επίπτωση στο χρονοεπίδομα, επίσης σημαντικές ήταν οι μειώσεις στα επιδόματα, ενώ καταργήθηκαν τελείως οι ΗΕΕ, με αποτέλεσμα τις μεγάλες μειώσεις που υπέστησαν τελικά άπαντες.

Έτσι, ενώ οι μεγάλοι βαθμοί στην πραγματικότητα έχουν υποστεί ποσοστιαίες  μειώσεις μεγαλύτερες των άλλων ειδικών μισθολογίων, με το «παιχνίδι» των αριθμών («μεσοσταθμικός υπολογισμός»), αυτό δεν αποτυπώθηκε και το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί, λανθασμένα βέβαια, ότι θα πρέπει να προχωρήσει και σε νέα μείωση. Το θέμα θα ήταν ξεκάθαρο και απλό, αν είχε ληφθεί η αντίστοιχη μέριμνα των άλλων ειδικών μισθολογίων, όπου οι χαμηλόβαθμοι των κλάδων αυτών (Νοσοκομειακών, Δικαστηρίων, Πανεπιστήμιων κλπ) υπολογίστηκαν ξεχωριστά.

Αυτή η στρέβλωση στις αποδοχές των ε.ε. στελεχών των ΕΔ - ΣΑ, επιδεινώνεται υπέρμετρα στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, όπου οι συνταξιοδοτικοί βαθμοί είναι υψηλότεροι και το αντίστοιχο πλήθος μεγαλύτερο (το 80,89% είναι βαθμού Ταγματάρχη/Αστυνόμου Α’ και πάνω), λόγω εξάντλησης κατά βάση της ιεραρχίας του καθενός, ανάλογα προελεύσεως. Έτσι, διαπιστώνουμε ότι στους ε.α. οι ποσοστιαίες μειώσεις ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (χωρίς το 5-10-15-20%) στους υπόψη βαθμούς κυμαίνονται από 8,9-20,49%, που καταδεικνύει ότι ήδη έχει υπερκαλυφθεί η απαίτηση του Υπ. Οικονομικών, ξεπερνώντας συνολικά από αρχής κρίσης ακόμη και το 68%, αναλόγως βαθμού.

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές ότι, το Υπουργείο Οικονομικών και η Δικομματική Κυβέρνηση έχουν βάλει ως στόχο την αποσύνθεση των ΕΔ και των ΣΑ, με αποτέλεσμα, να διακυβεύεται σοβαρά η εθνική μας ακεραιότητα και ασφάλεια!!

Εκεί όμως που υπάρχει ο μεγάλος «εκτροχιασμός» σε βάρος των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α, είναι στους στόχους -προβλέψεις του 4ετούς προγράμματος Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως αυτές έχουν περιληφθεί στο Ν.4093/2012 και τροποποιηθεί μεταγενέστερα.

Συγκεκριμένα στον πίνακα 4, παράγραφο 4 Συντάξεις προβλέπεται:

 • α/α 7 «μείωση συντάξεων εξ αιτίας περικοπών στα ειδικά μισθολόγια»: 99,7 εκατ. ευρώ το 2013 (αρχικά ήταν 100 εκατ.) και συνολικά 116,2 εκατ. μέχρι και το έτος 2016. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΛΚ της 18ης Δεκ. 2012, τα 2/3 των περικοπών στα ειδικά μισθολόγια αφορούν στρατιωτικές συντάξεις (περίπου 120.000), ήτοι για το έτος 2013 είναι 66,4 εκατ. ευρώ ή 77,46 εκατ. μέχρι και το έτος 2016.
 • α/α 8 «μείωση συντάξεων ένστολων λόγω νέου μισθολογίου»: 161,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2014 και συνολικά 172,8 εκατ. ευρώ μέχρι και το έτος 2016.

Αναλύοντας τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, με μία πρώτη εκτίμηση υπολογίσθηκε ότι, έναντι του στόχου των 66,4 εκατ. για το έτος 2013, οι μειώσεις που είχαν γίνει στις συντάξεις (δηλ. διαφορά σύνταξης Δεκ 2012-Ιαν 2013), ΜΟΝΟ λόγω περικοπών στο μισθολόγιο των ε.ε. ανήρχετο τουλάχιστον στα 204 εκατ. ευρώ και αφορούσαν τις μειώσεις συντάξεων 17 μηνών (1/8/2012-31/12/2013).

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας αριθμητικούς πίνακες των Μετοχικών Ταμείων και άλλα στοιχεία, υπολογίστηκε το ύψος της συνολικής μείωσης επί των καθαρών ποσών που υπέστημεν όλοι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι, στο ποσό των 254 εκατ. ευρώ (με ενδεχόμενη απόκλιση της τάξης του 5-8%) δηλ. μία διαφορά μεταξύ του επιδιωκόμενου στόχου του μεσοπρόθεσμου και της συνολικής εξοικονόμησης από τις μειώσεις, που υπολογίζεται ότι φθάνει πιθανόν μέχρι και τα 188 εκατ., για το 2013, η οποία δεν δικαιολογείται.

Από την ανάλυση των παραπάνω πλέον ακριβέστερων στοιχείων, για προσδιορισμό του ΚΑΘΑΡΟΥ ποσού που προκύπτει από τις μειώσεις λόγω μισθολογίου, συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων επιδομάτων επικινδυνότητας για όσους δικαιούνται, προκύπτει συνολικό δημοσιονομικό όφελος που ανέρχεται μηνιαίως σε 14.204.007 ευρώ ή σε 241.458.604 ευρώ για το διάστημα από 1 Αυγ. 2012 έως 31 Δεκ. 2013, έναντι του στόχου 2013 που είναι 66,4 εκατ. ευρώ.

Με τα στοιχεία αυτά είναι φανερό ότι, οι μειώσεις που έχουν γίνει με βάση το Ν.4093/2012 και που αφορούν ΜΟΝΟ τη σύνδεση με το μισθολόγιο των ε.ε. (πρώτη μείωση από 1/8/2012), υπερκαλύπτουν ήδη από το έτος 2013, τις προβλέψεις του 4ετούς προγράμματος Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρξει και 3η μείωση για το 2014, ΧΩΡΙΣ αυτό να έχει οποιαδήποτε επίπτωση σε άλλες κοινωνικές ομάδες.»

Ο γγ. του ΧΡΙ.Κ.Ε Νίκος Νικολόπουλος πιστεύει ότι, η κατάσταση των αποστράτων και των εν ενεργεία στελεχών είναι ήδη τραγική, λόγω των τεράστιων και αλλεπάλληλων περικοπών που φθάνουν συνολικά (συντάξεις/ μισθοί, δώρα, μερίσματα, κλπ) μέχρι και το 68% από το 2009 και ορθώς θεωρούνται ΑΔΙΚΕΣ, συγκρινόμενες με τις μειώσεις που έχουν υποστεί οι άλλες κοινωνικές και εργασιακές ομάδες!! Οι ένστολοι είναι οι μοναδικοί, στους οποίους έχει προγραμματισθεί και νέα μείωση για το 2014. Οι εξοντωτικές αυτές και πρωτοφανείς μειώσεις, έχουν πλημμυρίσει από αγανάκτηση, οργή και απογοήτευση το σύνολο των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, που βλέπουν να χάνουν την αξιοπρέπειά τους και να οδηγούνται σε οικονομικό και ψυχολογικό αδιέξοδο.

Το ΧΡΙ.Κ.Ε και ο γ.γ του Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος έχουν δείξει εμπράκτως ότι, στηρίζουν τις προσπάθειες των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ και είναι πάντα στη διάθεση των Θεσμικών και μη Ενώσεων για συνάντηση μαζί τους, προκειμένου, μέσα από τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο να πιέσει την Δικομματική Κυβερνητική Τρόϊκα να αποδώσει στους ανθρώπους που φέρουν τη σημαία στο μπράτσο τους και το εθνόσημο στο κεφάλι τους τα δέοντα!!

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος