Loading...
 Start Page

ΕΡΩΤΗΣΗ + ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ   ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

1. Με την αναρτημένη στο διαδίκτυο-διαύγεια υπ αριθμ. 16117/13.7.2012 απόφαση, η οποία φέρει την υπογραφή σας, εγκρίνατε και επιτρέψατε την μετακίνηση στο Λονδίνο 69 συνολικά εργαζομένων στην ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να μεταδώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2012, για χρονικό διάστημα το οποίο για κάποιους υπερβαίνει ακόμη και τον ένα μήνα.

2. Με την ίδια ως άνω απόφασή σας, καθορίστηκε η σύνθεση, οι ημερομηνίες μετακίνησης και η δικαιούμενη αποζημίωση για κάθε εργαζόμενο, η οποία επιβαρύνει την ΕΡΤ ΑΕ με το συνολικό ποσό ύψους 121.969 ευρώ.

3. Με την ίδια ως άνω απόφασή σας εγκρίνατε  και τη δαπάνη των διανυκτερεύσεων όλων των παραπάνω μετακινουμένων στο Λονδίνο, η οποία επίσης επιβαρύνει την ΕΡΤ ΑΕ με το συνολικό ποσό ύψους 321.660 ευρώ, το οποίο, μάλιστα, όπως αναφέρετε στην απόφασή σας, έχει ήδη προπληρωθεί από την  ΕΡΤ Α.Ε..

4. Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφασή σας εγκρίνατε  δαπάνη αεροπορικών εισιτηρίων όλων των μετακινουμένων στο Λονδίνο, η οποία, επίσης, επιβαρύνει την ΕΡΤ ΑΕ με το συνολικό ποσό ύψους 22.979 ευρώ.

5. Εκ της αθροίσεως των παραπάνω δαπανών προκύπτει ότι η εγκριθείσα από εσάς δαπάνη, η οποία επιβαρύνει την ΕΡΤ ΑΕ, ανέρχεται στο συνολικό ποσό ύψους 466.608 ευρώ.

Επειδή στα δικά μου μάτια σε εποχή δημοσιονομικής κατάρρευσης της χώρας, ακραίας απόγνωσης συμπολιτών μας, οικονομικής ανέχειας, άγριας περιστολής των κοινωνικών δαπανών, με θύματα τους αδυνάτους και τους ανήμπορους, η αποστολή στο εξωτερικό 69 εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ, η οποία συντηρείται, επιδοτούμενη πλουσιοπάροχα από το εισπραττόμενο μέσω της ΔΕΗ υστέρημα όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών, ακόμη και εκείνων που σήμερα έχουν απολυθεί, περιθωριοποιηθεί και εξαθλιωθεί, φαντάζει πολυτελής, όπως, επίσης, υπερβολή και σπατάλη φαντάζει και η επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών με το συνολικό ποσό ύψους 466.608 ευρώ.

 

Επειδή παρότι δεν αναφέρεται στα ληφθέντα υπ όψιν της υπουργικής απόφασης, παρά ταύτα, θέλω να πιστεύω, ότι πριν από την υπογραφή της, ζητήσατε και λάβατε από τη Διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ έγγραφο αναλυτικό σημείωμα με το ημερήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών που πρόκειται να παράσχει καθένας από τους 69 αυτούς εργαζομένους προς την ΕΡΤ ΑΕ, κατά το διάστημα της παραμονής του στο Λονδίνο (αναλυτικό ημερήσιο καθηκοντολόγιο), ώστε να πεισθείτε για την αναγκαιότητα της αποστολής τους σε τόσο μεγάλο αριθμό και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επειδή πληροφορούμαι ότι με δικαιολογία τους Ολυμπιακούς αγώνες έχουν εγκριθεί με αποφάσεις της διοίκησης της ΕΡΤ ΑΕ σε πλείστες περιπτώσεις και άλλα ταξίδια στελεχών της στο Λονδίνο.

Επειδή πληροφορούμαι ότι η αποστολή εργαζομένων κρατικών καναλιών σε τόσο μεγάλο αριθμό και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων δεν συναντάται παρά μόνο σε χώρες υπερδυνάμεις στο χώρο του αθλητισμού αλλά και με πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάται ο κος Υπουργός:

1        Εχει πάρει την έγκριση του Πρωθυπουργού γι’ αυτές τις προκλητικές σπατάλες;                                                                                

 Να κατατεθεί η σχετική έγκριση.

2        Εάν πριν από την υπογραφή της ως άνω πράξης αποστολής 69 εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ στο Λονδίνο ζήτησε και έλαβε από τη Διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ έγγραφο αναλυτικό σημείωμα με το ημερήσιο πρόγραμμα παρεχομένων προς την ΕΡΤ ΑΕ υπηρεσιών καθενός από τους 69 εργαζομένους (αναλυτικό ημερήσιο καθηκοντολόγιο), ώστε να δικαιολογείται η χρηματοδότηση της μετακίνησης, της διαβίωσης και της στέγασης αυτών στο Λονδίνο με το συνολικό ποσό ύψους 466.608 ευρώ;                                             Εάν έχει πράξει αυτό, να καταθέσει το σχετικό έγγραφο.

3        Εάν δεν το έχει  πράξει, κατά ποίο τρόπο και με βάσει ποια αριθμητικά και ποιοτικά κριτήρια ενέκρινε την μετακίνησή τους σε τόσο μεγάλο αριθμό και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα;                                                                                 Να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο. 

4        Τι εντέλει καθήκοντα άσκησε ανά ημέρα παραμονής του στο Λονδίνο καθένας από τους εργαζομένους αυτούς;                                                                  

Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας με ημερήσια καθήκοντα ενός εκάστου εργαζομένου ανά ημέρα παραμονής του στο Λονδίνο.

5         Με ποια ιδιότητα (δημοσιογράφου, τεχνικού κλπ) και από πότε καθένας από τους 69 αυτούς εργαζόμενους παρέχει υπηρεσίες στην ΕΡΤ ΑΕ;

Να κατατεθεί πίνακας με την ημερομηνία πρόσληψης και την ειδικότητα καθενός.

6. Σε ποια ξενοδοχεία κατέλυσαν οι παραπάνω εργαζόμενοι της ΕΡΤ ΑΕ (να αναφερθούν τα ονόματα, οι διευθύνσεις και η κατηγορία εκάστου ξενοδοχείου) και πόσα δωμάτια χρησιμοποιήθηκαν για τη φιλοξενία τους;

Να κατατεθούν τα σχετικά αναλυτικά τιμολόγια.

7. Μέσω ποίου πρακτορείου εξοφλήθηκε η προπληρωθείσα από την  ΕΡΤ Α.Ε συνολική δαπάνη ύψους 321.660 ευρώ, για την στέγαση των υπαλλήλων; Με τι κριτήρια αυτό επελέγη;

Να κατατεθούν η σχετική σύμβαση και όλα τα τιμολόγια εξόφλησης του ανωτέρω ποσού.

8. Μέσω ποιας αεροπορικής εταιρείας μετακινήθηκαν οι παραπάνω εργαζόμενοι στο Λονδίνο;

Σε ποια αεροπορική εταιρεία ή ταξιδιωτικό πρακτορείο καταβλήθηκε από την ΕΡΤ ΑΕ το συνολικό ποσό ύψους 22.979 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια; Με τι κριτήρια αυτό επελέγη;

Να κατατεθούν η σχετική σύμβαση και όλα τα τιμολόγια εξόφλησης του ανωτέρω ποσού.

9. Είχε υπ όψιν του κατά το χρόνο υπογραφής της παραπάνω απόφασης ότι με δικαιολογία τους Ολυμπιακούς αγώνες έχουν εγκριθεί με απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ ΑΕ και άλλα ταξίδια στελεχών της στο Λονδίνο;                                                  Να κατατεθεί πίνακας στον οποίο να καταγράφονται αναλυτικά τα ταξίδια, τα πρόσωπα που πήγαν και οι δαπάνες ενός εκάστου.

10.΄Επιβαρύνεται η ΕΡΤ ΑΕ με αμοιβές για υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες κλπ κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής των εργαζομένων της στο Λονδίνο;                             Ποια είναι τα σχετικά ποσά; Να κατατεθεί πίνακας αναλυτικός για κάθε μέρα και κάθε εργαζόμενο και η έγκριση αυτών των καταβολών από τα αρμόδια και εντεταλμένα όργανα Διοίκησης καθώς και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας.

11. Με ποιες δαπάνες μετακίνησης στο Λονδίνο στελεχών και εργαζομένων της, με δικαιολογία τους Ολυμπιακούς αγώνες, έχει επιβαρυνθεί, με αποφάσεις της διοίκησής της,  η ΕΡΤ ΑΕ από 1.1.2012 έως σήμερα;                                        Να κατατεθούν όλες οι σχετικές αποφάσεις της διοίκησης της  ΕΡΤ ΑΕ.

12. Ποιο ποσό έχει καταβάλει η ΕΡΤ ΑΕ για την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου;                                                         Να κατατεθεί η σχετική σύμβαση.

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής Αχαίας

Εκλεγείς με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος