Loading...
 Start Page

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4100/19-11-2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

  • ØΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

             Όπως είναι γνωστό, για την εκταμίευση των πιστώσεων πληρωμής εκτελεσθείσων πράξεων (έργων, μελετών κτλ) ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), στις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι των πράξεων είναι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχετεύσεων (ΔΕΥΑ) και επειδή αποτελούν ΝΠΙΔ, επιβάλλεται από τη Νομοθεσία ο ορισμός Υπολόγου κρατικού υπαλλήλου ο οποίος αναλαμβάνει τις διαδικασίες εκταμίευσης.

            Όμως από το μήνα Μάιο και για άγνωστες αιτίες, το αρμόδιο Υπουργείο έχει «παγώσει» τον ορισμό Υπολόγων για την εκταμίευση των πιστώσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ προς τις ΔΕΥΑ έχοντας ως αποτέλεσμα την αδυναμία εξόφλησης πιστοποιημένων λογαριασμών στους Αναδόχους 70 έργων τουλάχιστον και με συνέπεια τη διακοπή των εργασιών σε πλήθος εξ’ αυτών. Και μάλιστα αυτά συμβαίνουν σε ένα πρόγραμμα που αποτελείται από Κοινοτικούς πόρους σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, τη στιγμή που η  χώρα μας υφίσταται μια ακανθώδη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις περικοπές και τις μειώσεις σε όλες τις απαραίτητες δαπάνες.

            Μάλιστα το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται με το πρόσφατο Έγγραφο (44914/ΔΕ5466/22-10-2012) του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την «Επιτάχυνση διαδικασιών εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013) και επίτευξη δημοσιονομικών στόχων» και το οποίο μάλιστα φέρει την ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ».Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες που αναλογούν στο ίδιο και στις Υπηρεσίες του από την αδυναμία εφαρμογής της Νομοθεσίας περί ορισμού Υπολόγων, γεγονός που αν συνεχιστεί θα προκαλέσει απώλεια πιστώσεων για το τρέχον έτος που θα έχει συνέπεια την διακοπή των εργασιών και σε άλλα έργα, την αύξηση των ανέργων ή στην βέλτιστη περίπτωση την αδυναμία εύρυθμης μισθοδοσίας των εργαζομένων, την καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων προστασίας του περιβάλλοντος και τέλος την επιβάρυνση των ΔΕΥΑ με τόκους υπερημερίας.

            Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για την χώρα μας τέτοιοι λάθος χειρισμοί είναι απαράδεκτοι και καθόλα αδικαιολόγητοι. Οι ιθύνοντες βρίσκονται προ των ευθυνών τους και επιβάλλεται να σταθούν υπεύθυνα.

 

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  • ØΈχετε συνειδητοποιήσει κ. Υπουργέ το βάρος της ευθύνης της δική σας  και των Υπηρεσιών του Υπουργείου  από την αδυναμία εφαρμογής της Νομοθεσίας περί ορισμού Υπολόγων;
  • ØΓιατί ποιους συγκεκριμένους λόγους μέχρι σήμερα κ. Υπουργέ δεν έχει γίνει ο ορισμός Υπολόγων στις πράξεις ΔΕΥΑ; Ποιος έχει την ευθύνη κ. Υπουργέ;
  • ØΈχετε συνειδητοποιήσει πως αν συνεχιστεί για λίγες μέρες ακόμη η κατάσταση αυτή θα προκαλέσει απώλεια πιστώσεων για το τρέχον έτος που θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή των εργασιών και σε άλλα έργα, την αύξηση της λίστας των ανέργων ή στη καλύτερη περίπτωση την αδυναμία της ομαλής μισθοδοσίας των εργαζομένων, την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση έργων προστασίας του Περιβάλλοντος και την επιβάρυνση των ΔΕΥΑ με τόκους υπερημερίας;
  • ØΠροτίθεστε κ. Υπουργέ να φροντίσετε άμεσα  για τον ορισμό Υπολόγων στις πράξεις των ΔΕΥΑ; Μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα θα έχει γίνει ο ορισμός των Υπολόγων κ. Υπουργέ;

 

 

                                                                       Ο ερωτών βουλευτής

                                                           

                                                                 ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

                                                         

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος