Loading...
 Start Page

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5176/14-12-2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ.κ. Πρωθυπουργό

Δρομολογήθηκε η εφαρμογή της διάταξης του νέου νόμου για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, με το οποίο προωθούνται οι διαθεσιμότητες-μετακινήσεις-απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με σχετικό ερμηνευτικό σημείωμα, που εξεδόθη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με το καθεστώς ένταξης των δημοσίων υπαλλήλων στο Πρόγραμμα Κινητικότητας, «η ένταξη των υπαλλήλων στο Πρόγραμμα Κινητικότητας, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεων τους, έχει σκοπό την μετακίνηση τους, προκειμένου να καλυφθούν υπαρκτά κενά στη διοίκηση, ιδίως στην εξυπηρέτηση πολιτών, και να αξιοποιηθεί καλύτερα το διοικητικό προσωπικό». Όπως ευλόγως προκύπτει από την εν λόγω ανακοίνωση, και παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις του κ. Υπουργού, πρόκειται για υποχρεωτικές μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες, σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κενής θέσης, θα οδηγούν σε απολύσεις.

Πάντα υπάρχουν περιθώρια προσαρμογής και διευθέτησης μειζόνων θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του πολυνόμου και οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μετριάσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τις συνέπειες των σκληρών μέτρων για την ελληνική κοινωνία ώστε να μην οδηγηθούμε σε κοινωνική έκρηξη.

Πιο συγκεκριμένα, έχει προκύψει ένα μείζον θέμα, πέραν των άλλων, σχετικά με την διάταξη Ζ.4. του ψηφισθέντος νόμου που άφορα στην κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και των Ο.Τ.Α. Σε πολλούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, όπως και στον Δήμο της Πάτρας, υπάρχουν, ήδη, εντονότατες αντιδράσεις από εργαζόμενους που αγωνιούν για το ενδεχόμενο απώλειας των θέσεων εργασίας τους αλλά και στην αποκεντρωμένη και αιρετή περιφερειακή διοίκηση.

Την στιγμή που ζητείται κατάλογος ονομάτων εργαζομένων από τις διευθύνσεις προσωπικού προκειμένου αυτοί να τεθούν σε διαθεσιμότητα και να ερευνηθεί περαιτέρω η μετάταξη τους σε άλλες υπηρεσίες στον Δήμο Πατρών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος –όπως και σε άλλους Δήμους της χώρας- παρατηρούνται πολλά κενά και έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού σε καίριες και οργανικές θέσεις. Με αυτό τον τρόπο και,  σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη που χρήζει διευκρινήσεων, εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι οποίοι κρίθηκαν με θεσμοθετημένες διαδικασίες που όριζαν αντικειμενικά κριτήρια που απαιτούσε το ΑΣΕΠ, θα τεθούν σε διαθεσιμότητα παραβλέποντας το ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και να διατεθούν στην κάλυψη κενών σε άλλες υπηρεσίες.

Επειδή οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες δεν αποτελούν αποκλειστικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής, αλλά προϋπήρχαν πάντοτε. Εντούτοις, στις μέρες μας, με την εντατικοποίηση της οικονομικής κρίσης έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Η κρίση επηρεάζει δυσμενέστερα τις μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού, αυξάνοντας κατακόρυφα την φτώχεια και την εισοδηματική ανισότητα. Για το λόγο αυτό χρειάζονται μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, εστιασμένα κυρίως προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που υφίσταται δυσανάλογα τις επιπτώσεις της κρίσεις.

Επειδή, σε πρώτη φάση, θα πρέπει να εφαρμοστεί η πλήρης καταγραφή όλων των κενών που παρατηρούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε αφού διαπιστωθούν οι κενές οργανικές θέσεις, τότε και μόνον τότε να αξιολογηθούν κάποιοι υπεράριθμοι υπάλληλοι από φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου και να δοθεί η δυνατότητα να μετακινηθούν και να καλύψουν τα διαπιστωθέντα κενά. Επειδή έτσι θα διασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός θέσεων εργασίας και από την άλλη, θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και το έργο των υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως και οι Ο.Τ.Α. Επειδή με τον τρόπο αυτό θα προστατευθούν και οι υπηρεσίες και οι οποίες ,ήδη, παρατηρούνται κενά, όπως συμβαίνει σε πολλούς Ο.Τ.Α και δεν θα αποδυναμωθούν ακόμη περισσότερο με τυχόν μετακινήσεις εργαζομένων από αυτές.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Γιατί δεν προχωρά άμεσα στην καταγραφή όλων των κενών οργανικών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αρχικά, ώστε με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν και, με ταυτόχρονη αξιολόγηση των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην επίμαχη διάταξη, να γίνουν οι απαραίτητες μετακινήσεις εργαζομένων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος