Loading...
 Start Page
Ν.Νικολόπουλος: Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ του πεθερού του κ. Γεραπετρίτη αμφισβητεί τις δεσμεύσεις του υπουργού Επικρατείας για τη λειτουργία της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και του ETCS έως το τέλος Ιουνίου

Ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος Βουλευτής  Νίκος Νικολόπουλος, αναφερόμενος στις δεσμεύσεις του υπουργού Επικρατείας για τη λειτουργία της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και του ETCS στα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις: 

1) Ο υπουργός Επικρατείας  Γιώργος Γεραπετρίτης, στις αρμοδιότητες του οποίου, με την υπ, αριθμ. Υ1/1-3-2023 Απόφασή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1181/02.03.2023), προστέθηκαν «η διοίκηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και η εποπτεία των φορέων που υπάγονται σε αυτό», με δηλώσεις του από τη Λάρισα στις 27.04.2023 είπε, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

- «Μετά το δυστύχημα των Τεμπών η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος της τραγωδίας, ανέλαβε τρεις δεσμεύσεις. Η πρώτη δέσμευση ήταν να φτάσει η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας μέχρι τέλους για να αποδοθούν οι ευθύνες. Το δεύτερο, ήταν να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος με όρους μείζονος ασφαλείας. Το τρίτο, να τηρηθούν πολύ αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των συστημάτων ασφαλείας που αφορούν την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση, καθώς και όλα τα συστήματα επικοινωνιών και αυτόματης πέδησης».

-  «Ήταν μέλημά μας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις που προβλέπουν καθολική τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, καθώς και τα συνοδά συστήματα αυτόματης πέδησης στο κομμάτι του κύριου άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης». 

- «Το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας στη Λάρισα θα τεθεί σε λειτουργία τέλος του Ιουνίου».

- «Αυτή τη στιγμή στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη υπάρχει τηλεδιοίκηση στο τμήμα Αχαρνές – Οινόη, στο τμήμα Οινόη – Τιθορέα θα παραδοθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, από την Τιθορέα έως τον Δομοκό η τηλεδιοίκηση λειτουργεί ήδη, από τον Δομοκό μέχρι το Αιγίνιο Πιερίας, συμπεριλαμβανομένης της Λάρισας και του Παλαιοφαρσάλου, θα παραδοθεί προς λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου και από το Αιγίνιο και το Πλατύ μέχρι τη Θεσσαλονίκη, είναι σε λειτουργία.

2) Σε παλαιότερες δηλώσεις του, που έγιναν στις 8 Μαρτίου μετά τη συνάντησή  του με τον εκπρόσωπο της Alstom, που έχει κληθεί να διαχειριστεί την αμαρτωλή σύμβαση 717/2014,  ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε μεταξύ των άλλων τα εξής:


«Όσον αφορά την πρόοδο του έργου, σημείωσε σε ό,τι αφορά τα κέντρα τηλεδιοίκησης, ότι έχει ολοκληρωθεί το ένα από τα τρία, το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Όμως για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η σηματοδότηση και μετά να μπει το σύστημα ECTS,   ώστε το τρένο να βλέπει το σήμα. Αν δεν υπάρχει σήμα δεν υπάρχει και σύστημα ECTS. Πρέπει δηλαδή  να προηγηθεί η σηματοδότηση, μετά να μπει το ECTS και στη συνέχεια να ολοκληρώνεται το κέντρο τηλεδιοίκησης».

3) Όμως, η εταιρεία  ΤΕΡΝΑ του πεθερού του κ. Γεραπετρίτη, η οποία σε κοινοπραξία με την Αυστριακή εταιρεία «GTS Ground Transportation Systems Austria GmbH» εκτελεί τη σύμβαση 10005/2007  «Προμήθεια Συστήματος Γραμμής ETCS Επιπέδου 1 με συναφείς Υπηρεσίες», αμφισβητεί τις παραπάνω δεσμεύσεις του υπουργού Επικρατείας για τη λειτουργία της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και του ETCS έως το τέλος Ιουνίου.

Συγκεκριμένα:

Με την υπ’ αριθμό πρωτ:  097/KΠ/ισ/09/05/2023(αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 4448/23) επιστολή της, με θέμα «Αναθεώρηση Χρονοδιαγράμματος - Γνωστοποίηση υπερσυμβατικής δαπάνης επιτάχυνσης εργασιών», η παραπάνω κοινοπραξία, σε απάντηση  της µε αριθμ. πρωτ. 2641/23/07-04-2023 επιστολής της ΕΡΓΟΣΕ, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με την υπό α΄ σχετική επιστολή σας, αιτηθήκατε να υποβάλουμε  αναθεωρημένο χρονοδιάγραµµα στο οποίο μας καλέσατε να θέσουμε σε προτεραιότητα τις εργασίες ολοκλήρωσης του υποτμήματος A1 (Αχαρναί-Οινόη), θέτοντας ὡς ορόσημο για την έκδοση πιστοποιητικού NoBo στο εν λόγω υποτμήμα την 30/06/2023.  Κατόπιν τούτου, µε την υπό β’ σχετική επιστολή της, η Κοινοπραξία µας σας ενημέρωσε, ὅτι για την εκπόνηση του νέου χρονοδιαγράµµατος, που αιτηθήκατε µε την ανωτέρω επιστολή σας, εἶναι απαραίτητο να µας κοινοποιήσετε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης ΑΣ 717. και τούτο διότι, όπως πολλάκις σας ἔχουμε επισημάνει, η ολοκλήρωση των εργασιών της παρούσας σύμβασης ETCS εξαρτάται άμεσα από την πρόοδο των εργασιών ανάταξης του συστήµατος σηµατοδότησης της Σύμβασης ΑΣ 717. Οἱ δύο συμβάσεις εἶναι ανεξάρτητες µεν αλλά εμπλεκόμενες, καθόσον η σύμβαση ΑΣ 717 εἶναι προαπαιτούμενη για την ολοκλήρωση τοῦ ETCS αντικειμένου, ενώ στις συμβατικές της υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται, εκτός από την ανάταξη του συστήµατος σηµατοδότησης, σύμφωνα µε τις παραδοθείσες από την ΕΡΓΟΣΕ μελέτες και δεδοµένα, και η προστασία των καλωδίων του ETCS».

 ……………………

Mε την παρούσα σας υποβάλλουμε προς έγκριση το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, η τήρηση του οποίου τελεί υπό την προϋπόθεση της απαρέγκλιτης τήρησης του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος της σύμβασης ΑΣ 717, όπως αυτό μας κοινοποιήθηκε την 24-04-2028

…………………….

Ως εκ τούτου, η απαίτησή σας για έκδοση πιστοποιητικών NoBo για το υποτμήμα A1 στις 30.06.2023 εἶναι, υπό τα υφιστάμενα πραγματικά δεδοµένα της σύμβασης, χρονικά αδύνατη.

………………….

Στην περίπτωση αυτή, καὶ επειδή, ὅπως ἔχουμε ενημερωθεί προφορικά από την Υπηρεσία σας, n ΕΡΓΟΣΕ επιθυμεί την πρότερη ολοκλήρωση των εργασιών του ETCS στο υποτμήμα A1, τονίζουμε ότι, προς τον σκοπό στήριξης της προσπάθειας της ΕΡΓΟΣΕ έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου του ETCS, η Κοινοπραξία µας προτίθεται, υπερδιπλασιάζοντας τους πόρους της, να επιχειρήσει να επιτύχει την διενέργεια των Δυναμικών Δοκιμών στο υποτμήμα Α1 κατά το χρονικό διάστηµα από τις 28/06/2023 ἕως τις 30/06/2023

---------------------------

Επισημαίνουμε, ωστόσο, ὅτι, δεδομένου πως κατὰ τον χρόνο διενέργειας των εν λόγω δυναμικών δοκιμών, δεν θα ἔχει εκδοθεί η Έκθεση Ασφαλείας για το υποτμήμα Α1 (η οποία, βάσει του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος της ΑΣ 717 που µας κοινοποιήσατε την 24/4/2023, αναμένεται να λάβει χώρα την 15-7-2023), υφίσταται ο κίνδυνος, σε περίπτωση που η Έκθεση Ασφαλείας περιλαμβάνει παρατηρήσεις ως προς το σύστημα σηµατοδότησης στον υποτμήμα Α1 , να πρέπει να επαναλάβουμε μέρος ή το σύνολο των. δυναμικών δοκιμών, προκειµένου να είναι σύμφωνες µε τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Έκθεσης Ασφαλείας που θα εκδοθεί στο πλαίσιο της ΑΣ 717. Για τον εν λόγω κίνδυνο δηλώνουμε ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Κοινοπραξία µας, σε περίπτωση έκδοσης της Έκθεσης Ασφαλείας μετά την 30/06/2023,  μέχρι την οποία (ημερομηνία) δεσμευόμαστε µε την παρούσα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι η προαναφερόμενη επιτάχυνση (δια της αύξησης των διατιθέμενων πόρων. μας) επιφἑρει στην Κοινοπραξία μας πρόσθετο υπερσυμβατικό κόστος, το οποίο ανέρχεται σε 75.800 , και σας καλούμε να µας χορηγήσετε τη ρητή σχετική εντολή, να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη προκειµένου να  αποζημιωθούμε.

………………………

Επιφυλασσόμενοι να προβούμε σε περαιτέρω παρατηρήσεις ως προς τον χρόνο  ολοκλήρωσης των λοιπών υποτμημάτων της παρούσας σύμβασης ETCS, καθώς και να προβούμε σε περαιτέρω αναθεώρηση του υποβαλλόμενου µε την παρούσα Χρονοδιαγράμματος, σε περίπτωση χορήγησης από μέρους της Υπηρεσίας σας εντολής για επιτάχυνση των εργασιών µας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παρούσα».


Δηλαδή η εταιρεία του πεθερού του κ. Γεραπετρίτη δηλώνει στην παραπάνω επιστολή της, ότι:

α) Η απαίτηση της ΕΡΓΟΣΕ για αποπεράτωση του ETCS, με έκδοση πιστοποιητικών NoBo, για το υποτμήμα A1, δηλαδή το υποτμήμα Αχαρνές-Οινόη, στις 30.06.2023 εἶναι, υπό τα υφιστάμενα πραγματικά δεδοµένα της σύμβασης, χρονικά αδύνατη.

β) Στην περίπτωση, που n ΕΡΓΟΣΕ επιθυμεί την πρότερη ολοκλήρωση των εργασιών του ETCS στο υποτμήμα A1, προτίθεται, να επιχειρήσει να επιτύχει την διενέργεια των Δυναμικών Δοκιμών στο υποτμήμα Α1 κατά το χρονικό διάστηµα από τις 28/06/2023 ἕως τις 30/06/2023, υπό την προϋπόθεση, ότι θα της δοθεί προηγουμένως ρητή σχετική εντολή εκ μέρους της ΕΡΓΟΣΕ, που θα εγκρίνει και το πρόσθετο υπερσυμβατικό κόστος, το οποίο ανέρχεται σε 75.800 €.

γ) Επιφυλάσσεται να προβεί σε περαιτέρω παρατηρήσεις ως προς τον χρόνο  ολοκλήρωσης των λοιπών υποτμημάτων της σύμβασης ETCS, καθώς και να προβεί σε περαιτέρω αναθεώρηση του υποβαλλόμενου µε την επιστολή της χρονοδιαγράμματος. 

4) Μετά τα παραπάνω είναι σαφές, ότι οι δεσμεύσεις του υπουργού Επικρατείας για τη λειτουργία της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και του ETCS σε όλα τα τμήματα γραμμής Αχαρνές μέχρι  Πλατύ (πλην του τμήματος Οινόη-Τιθορέα)  έως το τέλος Ιουνίου, είναι ανεδαφικές και διαψεύδονται ουσιαστικά από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ του πεθερού του κ. Γεραπετρίτη, η οποία, για να σιγοντάρει τον εκλεκτό της υπουργό Επικρατείας, αναφέρει απλά στην παραπάνω επιστολή της, ότι θα επιχειρήσει, με το αζημίωτο, να συνδράμει την προσπάθεια της ΕΡΓΟΣΕ για  λειτουργία της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και του ETCS στο τμήμα Αχαρνές-Οινόη έως το τέλος Ιουνίου, επιφυλασσόμενη όμως  να προβεί σε περαιτέρω παρατηρήσεις ως προς τον χρόνο  ολοκλήρωσης των λοιπών υποτμημάτων της σύμβασης ETCS, καθώς και να προβεί σε περαιτέρω αναθεώρηση του υποβαλλόμενου µε την επιστολή της χρονοδιαγράμματος.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδας, είπε συνεχίζοντας τις δηλώσεις του ο κ. Νικολόπουλος, θα συνεχίσει, όπως το έκανε από το 2016 μέχρι σήμερα, να αποκαλύπτει όλες τις σκανδαλώδεις πτυχές της αμαρτωλής σύμβασης 717/2014, η μη ολοκλήρωση της οποίας οδήγησε στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 αθώοι άνθρωποι. 

Και ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του ο κ. Νικολόπουλος, είπε ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδας θα σταθεί εμπόδιο σε αυτούς που θέλουν με στημένη «Επιτροπής Διερεύνησης» και με στημένους Εμπειρογνώμονες, ορισμένους από την Τροχαία Λάρισας(!!!) την 1η κιόλας μέρα μετά το τραγικό δυστύχημα, να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους και να τα ρίξουν όλα στον σταθμάρχη Λάρισας….

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος