Loading...
 Start Page

Αρ.  Πρωτ.  6478  /  19-03-2019

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Εάν επρόκειτο για θεατρική πα­ράσταση, θα ταίριαζε απόλυτα να κάνει μια έκτακτη εμφάνιση και ο Μάρκελλος, ο χαρακτήρας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ από τον «Αμλετ». Θα μπορούσε να πάρει θέση στην κεντρική σκηνή και να φωνάξει με τον ανάλογο στόμ­φο τη διάσημη ατάκα του: «Υπάρχει κάτι σά­πιο στο βασίλειο της Δανιμαρκίας!»

Πρόκειται, όμως, για συνέδριο, και μά­λιστα το 10ο Συνέδριο της ΜΚΟ «Διεθνής Δι­αφάνεια Ελλάς», που διεξήχθη την Πα­ρασκευή 8 Δεκεμβρίου με θέμα το καυτό ερώτημα «Γιατί δεν λει­τουργούν σι θεσμοί;» στην Ελ­λάδα. Η εν λόγω ΜΚΟ αποτε­λεί το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» (Transparency International), η οποία έχει την έδρα της στο Βε­ρολίνο και κάθε χρόνο συντάσ­σει μια διάσημη πλέον έκθε­ση «για την αντίληψη περί της διαφθοράς». Αντιστοίχως, το ελληνικό τμήμα διοργανώνει ετησίως ένα συνέδριο για να διερευνήσει το θέμα... εις βάθος, ενώ ασχολείται και με θέματα όπως «η ακεραιότητα στο ποδόσφαιρο».

Ας μας επιτρέψουν οι διοργανωτές να κάνουμε μερικές βασικές παρατηρήσεις. Πρώτα από όλα, από μία οργάνωση που έχει ως κύριο μέλημά της την προώθηση της δι­αφάνειας στις χώρες όπου δρα, θα περίμενε κανείς περισσότερη... διαφάνεια. Στην ηλε­κτρονική σελίδα της, όμως, δεν μπορέσαμε δυστυχώς να βρούμε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματά μας. Διαβάζουμε, για παράδειγ­μα, ότι «η Διεθνής Διαφάνεια λαμβάνει χρη­ματοδότηση από ένα μεγάλο εύρος δωρητών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται θεσμι­κοί φορείς, ιδρύματα, εταιρίες, δωρητές και μεμονωμένα άτομα». Πού είναι, όμως, η λί­στα με τους... δωρητές της οργάνωσης; Δεν μπορέσαμε να τη βρούμε πουθενά. Αναζη­τώντας δε, στο σάιτ της έστω τις εκθέσεις με τα πεπραγμένα της, παρατηρήσαμε πως η ανάρτη­ση των δράσεών της φτάνει ως το σωτήριον έτος 2013. Πραγματικά περίεργο!

Κι ας δούμε τώρα μερικούς από τους ομιλητές που συμμετείχαν στο εν λόγω συνέ­δριο. Διαβάζουμε, πρώτο από όλα, το όνομα του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Ας μας συγχω­ρέσουν οι διοργανωτές, αλλά το όνομα αυτό δεν μας φαίνεται πολύ... ταιριαστό με το θέμα.

Ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης είναι υπό έρευνα από τον εισαγγελέα Διαφθοράς αναφορικά με τις κατηγορίες για διαρροή πορί­σματος για την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ, όπως έχει αναδειχθεί πολλές φορές, δρα διαρκώς εκτός του θεσμικού πλαισίου του. Στο θέμα, μάλιστα, έχουν ανα­φερθεί και έγκριτες εφημερίδες του εξωτε­ρικού, όπως οι «Financial Times», ενώ πρό­σφατα κλήθηκε για να καταθέσει στον εισαγ­γελέα Διαφθοράς και ο εκδότης της «δημο­κρατίας» I. Ν. Φιλιππάκης.

Διαβάζουμε, επίσης, το όνομα του κα­θηγητή Γιώργου Παγουλάτου. Ούτε αυτό το όνομα μας φαίνεται πολύ... ταιριαστό με το θέμα. Ο κ. Παγουλάτος συμμετείχε με διά­φορους ρόλους στις κυβερνήσεις, τόσο του Κώστα Σημίτη όσο και του Λουκά Παπαδήμου, οι οποίες οδήγησαν τη χώρα μας σε κα­ταστροφικά μονοπάτια, ενώ υπάρχουν και ανοιχτές υποθέσεις με τη Δικαιοσύνη σχε­τικά με τα έργα και τις ημέρες αυτών των κυ­βερνήσεων.

Εντύπωση μας προκάλεσε, όμως, και το όνομα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπο­λίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μας φαί­νεται, επίσης, πολύ... ταιριαστό να μετέχουν σε τέτοια συνέδρια πολιτικοί αρχηγοί και μά­λιστα κομμάτων που δεν έχουν προσφέρει και τίποτα στο θέμα της διαφάνειας. Εκτός κι αν η συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη εξυπηρε­τεί τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων της ΜΚΟ ή κάποιου άλλου εκ των διοργανωτών ή κά­ποιου άλλου γενικώς, που δεν γνωρίζουμε.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1ον Ποιοι είναι οι κρατικοί φορείς που χρηματοδοτούν τα τελευταία χρόνια το παράρτημα Ελλάδος της «Διεθνούς Διαφάνειας»;

2ον Ποια ποσά έχουν καταβληθεί και για ποιους λόγους;

3ον Ποια η δράση της εν λόγω Μ.Κ.Ο την τελευταία 5ετία, που να δικαιολογεί το κόστος της λειτουργίας της;

4ον ‘Έχει ασκηθεί φορολογικός έλεγχος; Έχουν αποδοθεί στο Κράτος οι αναλογούντες φόροι; Αν ναι, ποια τα σχετικά πορίσματα και ποια τα ποσά που αποδόθηκαν; Αν όχι, γιατί δεν έχει ελεγχθεί;

 

 Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος