Loading...
 Start Page

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Πάνω από τέσσερα χρό­νια περιμένουν χιλιά­δες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να λάβουν την επιστρο­φή ΦΠΑ, με το οφειλόμενο ποσό να ανέρχεται στα 931.000.000 ευρώ.

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβά­νονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα τελωνεία (και ειδικά για τις κατη­γορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανί­ες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς και όποιες επιστρο­φές πραγματοποιούνται από τα τε­λωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύ­θερους επαγγελματίες).

Από την επεξεργασία των στοι­χείων του υπουργείου Οικονομι­κών προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

Το ποσό των απλήρωτων αι­τήσεων συνολικά ανέρχεται στα 890.000.000 ευρώ.

4.407 επιχειρήσεις περιμένουν περισσότερο από 90 ημέρες για να τους πιστωθεί ο ΦΠΑ

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο Κέντρο Ελέγ­χου Μεγάλων Επιχειρήσεων, όπου ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή του ΦΠΑ φτά­νει τις 1.663 ημέρες και ακολουθεί η Εφορία Α' Θεσσαλονίκης, με τον μέσο χρόνο αναμονής να φτάνει τις 1.395 μέρες. Ακολουθούν η Εφορία Ψυχικού με μέσο χρόνο επιστρο­φής του ΦΠΑ τις 1.222 ημέρες και η Γ’ Εφορία Πειραιά με 1.109 ημέρες.

Στο σύνολο των εφοριών ο μέ­σος χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ ανέρχεται σε 4.407 ημέρες.

Με την πρακτική αυτή το κράτος διαλύει ης επιχειρήσεις που αδυνα­τούν, όχι μόνο να είναι ανταγωνιστικές, αλλά και να επιβιώσουν.

Πάντως, το τελευταίο διάστημα καταβάλλονται προσπάθειες ταχύ­τερης επιστροφής του ΦΠΑ με στό­χο να μπει ένα οριστικό τέλος κυ­ρίως στις παλιές αιτήσεις που εκ­κρεμούν εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανε­ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, προβλέπεται πλέον τα­χύτερη επιστροφή των πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ σε διάστημα κάτω των 90 ημερών, με στόχο να αυξη­θεί η ρευστότητα των επιχειρήσε­ων, αλλά και προκειμένου να δεί­ξει η κυβέρνηση στους πιστωτές της χώρας ότι αποπληρώνει τις υποχρε­ώσεις της από τα κρατικά διαθέσι­μα. Η απόφαση για ταχύτερη επι­στροφή ΦΠΑ αφορά, ωστόσο, επι­χειρήσεις που πληρούν συγκεκρι­μένα κριτήρια και οι οποίες, μεταξύ άλλων, δεν έχουν υποπέσει σε φο­ρολογικές και τελωνειακές παραβά­σεις. Με βάση την απόφαση, αυτή η διαδικασία ακολουθείται για αι­τήσεις με υψηλά ποσά πιστωτικού υπολοίπου, οι οποίες υποβάλλονται από επιχειρήσεις.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1ον Ποιος είναι ο στόχος σας, όσον αφορά τον μέσο όρο του χρόνου επιστροφής του ΦΠΑ;

2ον Ποια είναι η πρόβλεψή σας, όσον αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις; Θα γίνεται συμψηφισμός;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος