Loading...
 Start Page

Ερωτήσεις 2011

     Προς την υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων   Από την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (750/Φ 2.2/2-9-11)προβλέπεται το κλείσιμο των 800 Σχολικών Βιβλιοθηκών της χώρας μας. Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε η σχολική βιβλιοθήκη είναι βοήθημα όλων στη διδασκαλία και  μάθηση. Προσφέρει πληροφορίες και ιδέες για επιτυχή συμμετοχή στη σημερινή κοινωνία της πληροφόρησης και της γνώσης. Εφοδιάζει τους μαθητές με δεξιότητες για τη Δια Βίου Εκπαίδευση, αναπτύσσει τη φαντασία τους και τους προσφέρει τη...
Προς τoν Υπουργό:         -   Εξωτερικών       Σύμφωνα με αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανίας, καταργείται ο όρος «εθνικότητα» για όσους θέλουν να δηλώνουν μειονοτική καταγωγή. Επειδή σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Βορείου Ηπείρου είναι ελληνικής καταγωγής και συνείδησης, η παραπάνω απόφαση στην ουσία σημαίνει κατάργηση της τυπικής ταυτότητας του μειονοτικού ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της απογραφής από την οποία απείχαν πολλοί μειονοτικοί κι έτσι η Αλβανία θα παρουσιάσει μια εικόνα εντελώς...
       Προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   Με το Ν. 3801/2009 ρυθμίστηκαν θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλπ. Με το άρθρο 1 του Νόμου αυτού ορίσθει  το πεδίο εφαρμογής του Νόμου στο οποίο υπήχθει το προσωπικό αορίστου χρόνου του Δημοσίου των ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτων και δεύτερων βαθμών κλπ. Στον ανωτέρω Νόμο όμως δεν συμπεριελήφθει το προσωπικό των ΚΕΠ, ώστε να αναγνωρισθεί στον πραγματικό χρόνο προϋπηρεσίας τους ο πρότερος χρόνος...
Προς τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού   Το 2012 είναι μια εξαιρετικά αβέβαιη χρονιά για τον τουρισμό, που θα επηρεαστεί από μια πιθανή διεθνή οικονομική ύφεση, η Ελλάδα εισέρχεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη δεκαετή περίοδο προσαρμογής, στη διάρκεια της οποίας καλείται να μετατρέψει την οικονομία της σε ανταγωνιστική οικονομία σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας. Ο τουρισμός με ορίζοντα το 2021 αν υπάρξει σωστός σχεδιασμός μπορεί να προσφέρει την μισή μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Το έργο, ιδιαίτερα για την πρώτη τριετία, είναι τιτάνιο...
     Προς τoν υπουργό Οικονομικών                     Με τον νόμο 3943/11 άρθρο 11 (ΦΕΚ 66Α) το Υπουργείο  Οικονομικών δίνει την δυνατότητα συμψηφισμού  οφειλών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών. Σχετική είναι η ΠΟΛ 1124/27-5-2011/ Ο συμψηφισμός αφορά μόνο τις διαφορές ανάμεσα σε χρέη ιδιωτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο με οφειλές του Δημοσίου προς  αυτούς. Εξαιρούνται αντίστοιχες διαφορές μεταξύ ιδιωτών και ΝΠΔΔ και ειδικότερα Ασφαλιστικών Οργανισμών.                   Επειδή η υιοθέτηση του μέτρου συνάδει με την ακριβέστερη απεικόνιση διαφορών     μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου και Ασφαλιστικών Οργανισμών,                   Επειδή με...
Προς τoυς Υπουργούς:        -    Οικονομικών       -    Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης      Σε απόγνωση βρίσκονται οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ. Το ΤΑΥΤΕΚΩ καθυστερεί τις πληρωμές προς τα φαρμακεία και έχει διακοπεί η χορήγηση επί πιστώσει φαρμάκων στους ασφαλισμένους της ΔΕΗ. Ετσι  πληρώνουν εξ ολοκλήρου τα φάρμακα τα δικά τους και των οικογενειών τους, χωρίς να τους διαβεβαιώνει κάποιος ότι θα τους επιστραφούν τα χρήματα που δικαιούνται από το Ταμείο της ΔΕΗ. Επίσης το Ταμείο δεν καλύπτει νοσοκομειακές δαπάνες και παρακλινικές εξετάσεις. Παράλληλα...
Προς τoν Υπουργό:         -    Οικονομικών           Τα τελευταία χρόνια είχαν δοθεί κίνητρα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ώστε να αγοράζουν επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 2000 κυβ., χωρίς να καταβάλλουν τέλος ταξινόμησης. Στην περίπτωση  πλήρους καταστροφής του αυτοκινήτου μπορούσαν να το αντικαταστήσουν με τις ίδιες προϋποθέσεις. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση στην ουσία καταργείται, αφού στο εξής τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα θα επιβαρύνονται με πολύ υψηλό τέλος κυκλοφορίας χωρίς να προβλέπεται εξαίρεση για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Ετσι μια ακόμα οικονομική...
Προς τoν Υπουργό:         - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής     Πραγματικό χάος επικρατεί στις πολεοδομίες με τα κενά που παρουσιάζονται καθημερινά στο νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Γι αυτό και το Υπουργείο εκδίδει συνεχώς νέες διευκρινίσεις για την ένταξη στη ρύθμιση τακτοποίησης. Η δραματική κατάσταση των πολιτών λόγω των συνεχών μειώσεων στα εισοδήματά τους, αλλά και το ύψος των προστίμων έχει αποθαρρύνει μεγάλο μέρος ιδιοκτητών  για τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους. Ενώ οι αυθαίρετες κατασκευές σε όλη τη χώρα ξεπερνούν το 1.000.000,...
Προς τον Υπουργό: Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   Οι πολίτες υφίστανται τα σκληρότερα οικονομικά μέτρα από ποτέ και είναι δίκαιο και λογικό να συμπιέζονται οι κρατικές δαπάνες ενόσω διογκώνεται η κρίση και η οικονομία βυθίζεται καθημερινά όλο και περισσότερο.   Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός:   Πόσο κόστισε η κατασκευή της ιστοσελίδας του Υπουργείου σας; Πότε δημιουργήθηκε και ποιος την κατασκεύασε; Με ποιον τρόπο έγινε η ανάθεση κατασκευής της ιστοσελίδας; Πόσο κόστισαν οι ιστοσελίδες των Οργανισμών και Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο σας;...
Προς τoν Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης                         Με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 και 4 του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115, Α΄), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παρ. 8Α του άρθρου 76 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170, Α΄), προβλέπεται η καταβολή της αμοιβής με την έκδοση ειδικού εργόσημου, από 12 Σεπτεμβρίου 2011, υπό τύπο επιταγής για το κατ’...
Προς τoν Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης                           Με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 και 4 του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115, Α΄), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παρ. 8Α του άρθρου 76 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170, Α΄), προβλέπεται η καταβολή της αμοιβής με την έκδοση ειδικού εργόσημου, από 12 Σεπτεμβρίου 2011, υπό τύπο επιταγής για το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο...
     Προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   Μια μονάδα που οι γιατροί της περιμένουν με πραγματική αυτοθυσία την πρόσληψη τουλάχιστον ενός γιατρού που έχει ολοκληρωθεί η κρίση του από το Μάιο αλλά έχει μπλοκαριστεί από το Υπουργείο στα πλαίσια των περικοπών στην Υγεία. Η ζωή των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πρέπει να το καταλάβει και να σταματήσει να ισοπεδώνει την δημόσια Υγειονομική Περίθαλψη! Πρέπει να τονιστεί...
Υπουργό Οικονομικών Υπουργό Εθνικής Άμυνας Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας                          και Ναυτιλίας Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης   Σε οικονομικό αδιέξοδο έχουν εισέλθει πια τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διοίκηση της επιχείρησης σχεδιάζει την εφαρμογή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας δύο ημερών την εβδομάδα.  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση Ε (2008) 3118 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν επιτρέπεται στα ναυπηγεία η ανάληψη οποιασδήποτε μη αμυντικής δραστηριότητας, ενώ από την άλλη δεν υπάρχουν νέες παραγγελίες...
Προς τον Υπουργό: Οικονομικών   Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών σε αναφορά που κατέθεσα στη Βουλή σχετικά με τη νοθεία στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων στην απάντηση με αρ. πρωτ. ΓΚΕ 1148930 ΕΞ 2011/5192/5150  μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ειδικά για το θέμα της νοθείας καυσίμων των ενόπλων Δυνάμεων σας ενημερώνουμε ότι η Υποδιεύθυνση Βόλου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, με εισαγγελική παραγγελία του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλίας, έχει πραγματοποιήσει 10 δειγματοληψίες καυσίμων σε στρατιωτικές μονάδες της Μαγνησίας που έχουν αποσταλεί στη Δ’ χημική υπηρεσία Θεσσαλονίκης». Παρακαλείται ο...
Προς τον υπουργό Οικονομικών Σύμφωνα με δημοσιεύματα το μεγάλο πρόβλημα που χτυπά πια την πόρτα της ελληνικής κοινωνίας, ελέω οικονομικής κρίσης, αφορά την πιο ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα: τα παιδιά. Κι όλα αυτά επειδή έχουν φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο  εκατοντάδες απελπισμένοι γονείς που αναζητούν λύση στο οικονομικό τους πρόβλημα και χτυπούν καθημερινά τις πόρτες των ιδρυμάτων που δεν έχουν πώς να ζήσουν τα παιδιά τους και παρακαλάνε τους υπεύθυνους των κέντρων αυτών να τους βοηθήσουν. Τα μηνύματα που έρχονται απ' όλα...
Προς τoν Υπουργό:        -    Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης          Τα εργαστήρια του ΙΚΑ έχουν ξεμείνει από  αντιδραστήρια γιατί οι προμηθεύτριες εταιρείες δεν αποστέλλουν προμήθειες αν δεν εξοφληθούν. Κατά συνέπεια δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα με τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, οι οποίοι παραπέμπονται στα ιδιωτικά εργαστήρια και στα νοσοκομεία. Στην Πάτρα οι ασφαλισμένοι παραπέμπονται στα δύο νοσοκομεία, όπου κι εκεί δύσκολα εξυπηρετούνται. Ετσι όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα υποβάλλονται στις εξετάσεις που πρέπει, ενώ οι άλλοι περιμένουν τη λύση του προβλήματος με ότι αυτό...
Προς τον Υπουργό Εξωτερικών    Ελάχιστοι σήμερα το γνωρίζουν και ίσως ακόμη λιγότεροι εντός της Βουλής, πως στη Βουλγαρία υπάρχουν Έλληνες στην καταγωγή – Βούλγαροι πολίτες, που αγαπάνε την Ελλάδα και προσπαθούν να διασώσουν και να διαδώσουν στα παιδιά τους τις παραδόσεις της Πατρίδας μας και την Ελληνική γλώσσα. Πρόκειται κυρίως για Έλληνες Σαρακατσάνους, οι οποίοι παραδοσιακά ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι άνθρωποι της νεότερης γενιάς ωστόσο απασχολούνται ως Εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, έμποροι, υπάλληλοι και επιχειρηματίες στα αστικά κέντρα...
Προς τον υπουργό   Οικονομικών Εθνικής Άμυνας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παιδείας δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής    Τα νησιά μας πάσχουν από έλλειψη –προφανώς πόσιμου- νερού. Η υπερκατανάλωση από τον ανεξέλεγκτο τουρισμό, η χρήση πόσιμου νερού για το γέμισμα των πισινών και η κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων εν γένει έχουν φέρει αρκετούς νησιώτες στα πρόθυρα της λειψυδρίας. Είναι γνωστό ότι αρκετά από τα νησιά μας αγοράζουν νερό  από ιδιώτες το οποίο μεταφέρουν με βαπόρια για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το...
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ØΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               Σύμφωνα με τον κανονισμό της βουλής και το άρθρο 126 παρ. 4, προβλέπετε ότι οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν γραπτώς στις ερωτήσεις μέσα σε είκοσι πέντε ημέρες από την κατάθεση τους. Δυστυχώς αυτό δεν τηρείτε από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, κοντεύει να περάσει το χρονικό διάστημα των 4 μηνών και η  υπ. αρ. 1019/20858 Ερώτηση & ΑΚΕ που κατέθεσα στις 28-07-2011 με θέμα «Τρωκτικά στην Εμπορική Τράπεζα» παραμένει αναπάντητη.             Ωστόσο, εντύπωση μου προκαλεσε το...
Προς τoν Υπουργό:        -    Yγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης       Το αναπηρικό κίνημα το τελευταίο διάστημα κινδυνεύει όσο ποτέ άλλοτε από την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι δημόσιες πολιτικές στήριξης έχουν αποσαθρωθεί, η Πολιτεία δεν εφαρμόζει προστατευτικά μέτρα και μοιραία οδηγηθήκαμε στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Οι συνθήκες διαβίωσης  των ΑμεΑ και των οικογενειών τους έχουν υποβαθμισθεί. Ο νέος ΕΟΠΥΥ προβλέπει περικοπές στην παροχή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικών μέσων, ειδικών μηχανημάτων αποκατάστασης και τεχνικών μέσων υγείας.  Οι παραπάνω περικοπές στερούν το δικαίωμα στα άτομα...
Βρέθηκαν 663 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 34
Σελίδα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > >>
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος