Loading...
 Start Page
Νίκος Νικολόπουλος: Ο νόμος, οι Τράπεζες και το Δημόσιο εχθρεύονται  τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018


Νίκος Νικολόπουλος: Ο νόμος, οι Τράπεζες και το Δημόσιο εχθρεύονται

τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό!


ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ


Πονεμένη ιστορία ο νόμος για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, που εφαρμόζεται (;) από τον Μάιο του 2017. Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις θα μπορούσαν, δυνητικά, να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις του νέου νόμου, όμως η απροθυμία είναι έκδηλη κι ως κύριος λόγος αναφέρεται η καταχρηστική, πολλές φορές, άρνηση των βασικών πιστωτών (Δημόσιο, Τράπεζες) να διευκολύνουν την διαδικασία.

Με δεδομένη την υπονόμευση του νόμου, ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος δεν έμεινε απαθής και ήδη έχει καταθέσει σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Μεταξύ άλλων, ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής επισημαίνει στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση:

Ουσιαστικά, σήμερα, η επιτυχής ένταξη είτε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, είτε στον Ν. 3588/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), εξαρτάται στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλειστικά και μόνο από στις πιστώτριες Τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο που κατά κύριο λόγο αρνούνται να συναινέσουν, πολλές φορές και καταχρηστικά. 

Παρά τα ανωτέρω όμως, οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι, δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για τις προβλέψεις του νόμου, ούτε για προβλήματα που δημιουργούνται, εξ αιτίας των προβλημάτων των προθεσμιών του εξωδικαστικού μηχανισμού  που ουσιαστικά είναι ανεδαφικές, ούτε για τις καταχρηστικές αρνήσεις των βασικών πιστωτών (Τράπεζες και Δημόσιο), ούτε υπάρχει καμία άλλη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο και την Ειδική Αρχή Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τα καίρια ερωτήματα του Νίκου Νικολόπουλου, που χρήζουν απαντήσεων και «ζητάνε» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις, είναι τα ακόλουθα:

1ον Πόσες αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές και τι ποσά αφορούν οι ρυθμίσεις αυτών. Ειδικότερα αληθεύει ότι οι επιχειρήσεις, τα χρέη των οποίων έχουν ρυθμιστεί με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, είναι πολύ μικρής αξίας ;

2ον Σε τι χρονικό διάστημα έχουν ολοκληρωθεί οι άνω αιτήσεις από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως του οφειλέτη, άλλως  από την ημερομηνία πρόσκλησης των οφειλετών από τον συντονιστή;

3ον Αφού ήδη αναμένεται η λειτουργία της πλατφόρμας γα τον εξωδικαστικό για τα χρέη του έτους 2017, γιατί δεν μπορούν να υποβληθούν και τα χρέη του έτους 2018;

4ον Τόσο στον εξωδικαστικό, όσο και στον Ν. 3588/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), υπάρχει πρόβλεψη για ρύθμιση οφειλών προς την ΑΑΔΕ σε έως 180 δόσεις. Γιατί αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις άμεσα με αντικειμενικά κριτήρια;

5ον Τι γίνεται με τα δάνεια που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου; Γνωρίζετε ότι οι Τράπεζες ζητούν έγγραφα από τους οφειλέτες, ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει την οφειλή, πλην όμως το τελευταίο αρνείται; Είναι νόμιμο κάτι τέτοιο, είτε από την πλευρά των Τραπεζών, είτε από την πλευρά του Δημοσίου;

6ον Τι προτίθεστε να πράξετε, έτσι ώστε να λειτουργήσει τελικά ο συγκεκριμένος νόμος ως εργαλείο για τις επιχειρήσεις; Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί από εσάς η άρνηση των Τραπεζών και των φορέων του Δημοσίου, η αδυναμία τελικά του νόμου, να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ρύθμισης των οφειλών και η άρνηση των Τραπεζών και φορέων του Δημοσίου;

Δηλαδή, τι προτίθεστε να κάνετε σχετικά με την άρνηση των ανωτέρω να συμμετέχουν ή να συμπράξουν στην ρύθμιση των οφειλών; Γιατί ο οφειλέτης δεν μπορεί να ζητήσει δια ζώσης συνάντηση όλων των εμπλεκόμουν, κάτι το οποίο επιτρέπεται σε ποσοστό του 1/3 των δανειστών, ποσοστό που κρίνεται εξωπραγματικά μεγάλο;

7ον Πληροφορούμαι εκ της ιδιότητάς μου ότι Τράπεζες, βασικός πιστωτής στις περισσότερες περιπτώσεις των οφειλετών, αρνούνται είτε να συμμετάσχουν στην διαδικασία, είτε να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης του δανειστή. Το ίδιο δε λαμβάνει χώρα και για το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ταμεία; Σε πόσες περιπτώσεις έχει λάβει χώρα αυτό; Δηλαδή από τις αιτήσεις που έχουν γίνει δεκτές σε πόσες περιπτώσεις έχουν συναινέσει οι Τράπεζες;

8ον Ποιος  ο λόγος διακράτησης των στοιχείων των αιτήσεων για χρονικό διάστημα 3 έτη από τη βάση δεδομένων τη Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.; Ποιοι δυνητικά θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης; 

9ον Η αποτυχία του άνω νόμου, έχει ληφθεί υπ’ όψιν για τις νέες αλλαγές  που θα πρέπει να ληθφούν άμεσα; Μεταξύ άλλων, έχει γίνει αντιληπτό ότι η μη υποχρέωση των Τραπεζών να προσέλθουν σε συζήτηση στον Εξωδικαστικό, αποτελεί την αιτία που έχουν γίνει πολύ λίγες αιτήσεις δεκτές;

10ον Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν απορριφθεί με τις άνω ανεδαφικές διατάξεις; Θα δοθεί νέα ευκαιρία σε αυτές; Τι θα γίνει με τα χρέη του έτους 2018 ή με τα χρέη που βεβαιώνονται το έτος 2018 αλλά αφορούν προηγούμενες χρήσεις;

11ον Τέλος, πως μία επιχείρηση που έχει ρυθμίσει σχεδόν το σύνολο των οφειλών τους (μεταξύ των οποίων και στην Τράπεζα), δεν μπορεί να ολοκληρώσει την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού εξ αιτίας άρνησης της Τράπεζας αφού υπάρχει δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, του οποίου απαιτεί την ολοσχερή εξόφληση;

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος