Loading...
 Start Page
Νίκος Νικολόπουλος: «Φράγμα» οι αοριστίες του Χρήστου Σπίρτζη!

ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΟ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ

Έλαβε απάντηση ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος από τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη για τον φορέα που θα διαχειρισθεί το φράγμα Πείρου-Παραπείρου, χωρίς να προκύπτει κάτι το διαφωτιστικό…

Στο τέλος του απαντητικού εγγράφου αναφέρονται τα εξής:

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πρόκειται να καλέσει πολύ σύντομα σε συνεργασία τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου με βάση τεκμηριωμένες προτάσεις που πιθανόν να καταθέσουν οι φορείς, να οριστικοποιηθεί η μορφή και η σύνθεση του Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης του έργου».

«ΤΙ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ;»

Σχολιάζοντας το σημείο αυτό της απάντησης, ο Νίκος Νικολόπουλος υπογράμμισε:

«Επί της ουσίας στασιμότητα και συσκότιση! Τι δεν μας λένε ο Υπουργός και οι Δήμαρχοι; Ένα έτοιμο έργο είναι καθηλωμένο στην αδράνεια, καθώς συνεχίζεται η ασάφεια γύρω από το καθεστώς της διαχείρισής του. Έτσι όπως πάμε, σε λίγο καιρό θ’ αρχίσουμε να κάνουμε και σκέψεις περί πιθανής… κατάρρευσής του!

Η συνολική απάντηση που έλαβα από τον κ. Σπίρτζη δεν συνεισφέρει στην ταχεία διευθέτηση της εκκρεμότητας που σχετίζεται με τον φορέα διαχείρισης του φράγματος.

Αναφέρεται σε υποχρεώσεις των εμπλεκομένων, χωρίς να εξειδικεύονται και χωρίς να είναι καθαρός ο χάρτης αντιμετώπισης των προβλημάτων, ώστε το έργο να παραδοθεί γρήγορα σε λειτουργία.

Δεν πρόκειται να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Θα παρέμβω πάλι κοινοβουλευτικά και ελπίζω αυτή τη φορά (δέκατη την τελευταία διετία!) ότι ο Υπουργός θα κατανοήσει πως πρέπει τάχιστα να δοθεί λύση για να τεθεί σε λειτουργία αυτό το μεγάλο έργο πνοής της Δυτικής Αχαΐας και ολόκληρου του νομού».

«ΙΔΟΥ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ»

Αξίζει να παρατεθούν κατωτέρω τα ερωτήματα που είχε θέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας στον Υπουργό Υποδομών:

1ον Μιλάμε για έναν φορέα εξ ολοκλήρου δημόσιο ή θα προβλέπεται χώρος για ουσιώδη ρόλο εκ μέρους του ιδιωτικού φορέα, παρ΄ ότι απαντώντας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πριν ενάμιση χρόνο, στο δημαρχείο της Πάτρας, παρόντος μάλιστα του κ. Σπίρτζη, είχε πει, σε σχετικό ερώτημα, ότι «το νερό είναι δημόσιο αγαθό»;

2ον Ένα σχέδιο σύμπραξης του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, στα πρότυπα των ΣΔΙΤ, πιστεύετε ότι ακυρώνει την Πρωθυπουργική δέσμευση;

3ον Θα δώσετε την έγκρισή σας να αναλάβει τη λειτουργία του ο ίδιος ο κατασκευαστής, για ένα «μεταβατικό» διάστημα ενός ή δύο ετών;

4ον Έχετε αποφασίσει τι πρωτοβουλίες θ’ αναλάβετε για την σύσταση φορέα διαχείρισης του φράγματος;

ΣΠΙΡΤΖΗΣ: ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ… ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Ιδού η πλήρης απάντηση του κ. Χρήστου Σπίρτζη:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί το φράγμα Πείρου - Παραπείρου σε λειτουργία, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του και την πλήρωση του ταμιευτήρα, είναι η σύσταση Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας, ο οποίος πέραν της λειτουργίας του έργου ,θα αναλάβει και την παρακολούθηση και συντήρηση των κατασκευών.

Η ανωτέρω απαίτηση απορρέει αρχικά από την εγκριτική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του έργου, στην οποία προβλέπεται ότι η σύσταση και η λειτουργία ενός φορέα διαχείρισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή του έργου.

Επιπλέον, με την με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/οικ.2287/27.12.2016 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4420 Β') τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ), στο άρθρο 6 του οποίου προβλέπεται ρητά η σύσταση Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ) κατόπιν έγκρισης από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, καθώς και οι αρμοδιότητες - υποχρεώσεις του μετά την πρώτη πλήρωση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 186 II κεφ. ΣΤ παρ. 11 και 12, οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας αφορούν μεταξύ άλλων και τον τομέα των «Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος» και ειδικότερα «τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χαρακτηριζόμενα ως έργα εθνικού επιπέδου (άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 679/77 και άρθρο 59 του π.δ. 609/1985) τα οποία έχουν αμιγώς διάσταση επιπέδου περιφέρειας ή νομού» (παρ. 11) και τη «διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεστεί από τις ΕΥΔΕ και περιέρχονται στις περιφέρειες» (παρ. 12).

Τα παραπάνω ισχύουν συνδυαστικά με τις ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου στο Κεφ. Γ' περ. α, αναφορικά με την αρμοδιότητα της Περιφέρειας στη διαχείριση των υδάτων και αφορούν το συγκεκριμένο έργο σε σχέση κυρίως με την επιβολή περιορισμών ή άλλων μέτρων για τη χρήση των υδάτων (υποπερ. iii), τη μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα (υποπερ. ν), την εφαρμογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (υποπερ. νί).

Η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης και η πλήρωση του ταμιευτήρα θα καθορίσουν και τον χρόνο πλήρους λειτουργίας του φράγματος.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πρόκειται να καλέσει πολύ σύντομα σε συνεργασία τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου με βάση τεκμηριωμένες προτάσεις που πιθανόν να καταθέσουν οι φορείς, να οριστικοποιηθεί η μορφή και η σύνθεση του Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης του έργου».

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος