Loading...
 Start Page
Νίκος Νικολόπουλος:  «O υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρ. Σπίρτζης μπορεί να μην απαντά στις καταγγελίες μας για την αμαρτωλή σύμβαση 717/2014 της ΕΡΓΟΣΕ, αλλά η  Δικαιοσύνη παρήγγειλε έλεγχο των καταγγελιών μας από ελεγκτές της Ε.Δ.ΕΛ. και στην ΕΡΓΟΣΕ έχουν χάσει τον ύπνο τους και την ψυχραιμία τους».

Ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος Βουλευτής  Νίκος Νικολόπουλος, πληροφορηθείς ότι η Δικαιοσύνη παρήγγειλε έλεγχο των καταγγελιών του  για την αμαρτωλή σύμβαση 717/2014 της ΕΡΓΟΣΕ, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Με συνεχείς κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις στη Βουλή, τις οποίες κοινοποιούσαμε    στη Δικαιοσύνη και στον Επιθεωρητή/Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα καταγγείλαμε στον κ. Σπίρτζη τις απάτες και τις παρανομίες που συντελούνται στην αμαρτωλή σύμβαση 717/2014 της ΕΡΓΟΣΕ. Ο κ. Σπίρτζης, όμως, είτε δεν απαντούσε στις ερωτήσεις μας, είτε μας κοινοποιούσε απλά έγγραφα της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ, χωρίς να ελέγξει τις καταγγελίες μας και χωρίς να λάβει κανένα μέτρο, για να σταματήσουν οι απάτες και οι παρανομίες, που είχαν δρομολογηθεί από τους «εθνικούς εργολάβους» στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης.  

Είχαμε καταγγείλει από το 2015 στον κ. Σπίρτζη, ότι οι «εθνικοί εργολάβοι», που εκτελούν σε κοινοπραξία με την έχουσα την «ειδική εμπειρία» σε έργα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης Ιταλική εταιρεία  «ALSTOM TRANSPORT SA» την παραπάνω σύμβαση, προσπαθούν με παράνομες μεθοδεύσεις να πετύχουν την υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης, που θα αποφέρει σκανδαλωδώς στις τσέπες  τους  πολλά ακόμη εκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα ν’ αποκτήσουν την «ειδική εμπειρία», για να συμμετέχουν αυτοδύναμα, χωρίς δηλαδή να συμπράττουν με εξειδικευμένες εταιρείες ή να δανείζονται «ειδική εμπειρία», σε διαγωνισμούς έργων σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης. Προκειμένου δε να πετύχουν τους σκοπούς τους, τους χορηγούνταν από την ΕΡΓΟΣΕ συνεχείς παρατάσεις στην προθεσμία αποπεράτωσης της σύμβασης (26/9/2016), με συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη να παραμένει χωρίς σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση μέχρι και σήμερα.

Όμως, ο κ. Σπίρτζης αδιαφόρησε για τις καταγγελίες μας και οι «εθνικοί εργολάβοι» πέτυχαν πρόσφατα και τους δυο(2) σκοπούς τους, αφού αφενός το Ελεγκτικό Συνέδριο με την Απόφαση 1314/6-6-2018 του «Μείζονος— Επταμελούς Σύνθεσης» Τμήματός του έκρινε τελικά, ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, και αφετέρου η ΕΡΓΟΣΕ με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.7014/12-6-2018 έγγραφό της χορήγησε παράνομα βεβαίωση «ειδικής εμπειρίας» στην εταιρεία ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., θυγατρική της ΑΚΤΩΡ.                                          

Με την υπ’  αρ. πρωτ. 764/48/16-08-2018 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κάναμε ανακεφαλαίωση των προηγούμενων καταγγελιών μας και καταγγείλαμε αφενός ότι η παραπάνω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία βασίστηκε σε ψευδείς και ανυπόστατους  ισχυρισμούς της ΕΡΓΟΣΕ, είναι «προφανώς εσφαλμένη» και πρέπει ως αρμόδιος υπουργός να ασκήσει κατ’ αυτής αναίρεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 70, 86 και 87 του N. 4129/2013 ( Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο), και αφετέρου, ότι, όπως τον προϊδεάσαμε με προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, ο πρόθυμος νέος Διευθυντής Έργων της ΕΡΓΟΣΕ χορήγησε παράνομα στους «εθνικούς εργολάβους»  την παραπάνω βεβαίωση «ειδικής εμπειρίας».

Όμως, ο κ. Σπίρτζης, αντί να απαντήσει στις παραπάνω σοβαρές καταγγελίες, μας διαβίβασε έγγραφα της υπόλογης και παρανομούσας ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ, καλύπτοντας μ’ αυτό τον τρόπο τις παρανομίες και τις απάτες τους.

Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που ο κ. Σπίρτζης καλύπτει τους εγκάθετους των «εθνικών εργολάβων» στην ΕΡΓΟΣΕ. Αυτό που ξέρω όμως είναι, ότι ήδη οι «εθνικοί εργολάβοι» κάνουν χρήση της χορηγηθείσας βεβαίωσης «ειδικής εμπειρίας», εκδίδοντας prospectus ως «AKTOR signalling» και συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, που χωρίς τη βεβαίωση αυτή δεν θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Επίσης, έχοντας την εν λόγω βεβαίωση, τους ανατέθηκε παράνομα, όπως κατήγγειλα στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με την υπ’ αρ. πρωτ. 31/4/17.7.2018 Ερώτηση, στα πλαίσια της σύμβασης 751/2015 της ΕΡΓΟΣΕ η εκτέλεση εργασιών σηματοδότησης για την «κυκλοφοριακή εξασφάλιση συρμών στο τμήμα ΣΣ Αθηνών-ΣΣ. ΑΙΡ» .

Και ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος κατέληξε στις δηλώσεις του ως εξής:

«Όπως αντιλαμβάνεστε, η παραπάνω εξέλιξη από πλευράς Δικαιοσύνης,  με την παραγγελία ελέγχου των παραπάνω καταγγελιών μου από ελεγκτές της Ε.Δ.ΕΛ. αφήνει έκθετο τον  υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος, λόγω της παραπάνω κάλυψης που παρέχει στις απάτες και στις παρανομίες της ΕΡΓΟΣΕ, κινδυνεύει να παραπεμφθεί για παράβαση καθήκοντος.

Επίσης, η εξέλιξη αυτή, όπως φάνηκε κατά τη χθεσινή επίσκεψή μου για άλλο θέμα στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ,  έχει κάνει τους διοικούντες την ΕΡΓΟΣΕ να χάσουν τον ύπνο τους και την ψυχραιμία τους και επιδίδονται σε ένα κυνήγι μαγισσών για το ποιος είναι ο πληροφοριοδότης των καταγγελιών μου, απειλώντας υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ, που θεωρούν υπεύθυνους. Όπως είπα όμως στους διοικούντες την ΕΡΓΟΣΕ, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πληροφοριοδότης των καταγγελιών μου, αλλά αν οι καταγγελίες μου είναι βάσιμες και αληθείς». 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος