Loading...
 Start Page

Αρ.Πρωτ. 3461/16-11-2018

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Τη μια ημέρα ακούσαμε για μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και Εκκλησίας, την επομένη ότι πρόκειται για συμφωνία να εξεταστεί το περιθώριο για μια… συμφωνία.

Στο σημείο αυτό υπάρχει ρευστότητα και ασάφεια.

Κανείς με βεβαιότητα δεν γνωρίζει εάν πρόκειται για διπλωματικές απαντήσεις, μπροστά στις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από πλευρές του κλήρου και της κυβερνητικής παράταξης ή μήπως αποκαλύπτεται μια βιασύνη της Κυβέρνησης για επικοινωνιακές εντυπώσεις διπλής όψεως και για τούτο επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις.

Επειδή, όμως πρέπει η Βουλή και ο λαός να μάθουν ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της όποιας συμφωνίας και αν πρόκειται για πλαίσιο εκκίνησης ή για κατάληξη διαπραγματεύσεων που δεν είχε ιδέα ο κυρίαρχος Ελληνικός λαός και Ιερός κλήρος, καθώς επίσης δεν είχε προσέξει η Ιεραρχία μα ούτε καν το Πατριαρχείο.

Πρέπει να ενημερώσετε την Βουλή και γιατί από την μελέτη του προσυμφώνου προκύπτουν τα παρακάτω ζητήματα:

Ζήτημα 1ον

Η εξειδίκευση των επιμέρους ρυθμίσεων, γεγονός το οποίο αναδεικνύεται, ως είναι φυσικό, σε κρίσιμο ζητούμενο.

Ζήτημα 2ον

Η νομιμοποίηση των συμβαλλόμενων μερών:

Η εν λόγω συμβιβαστική «συμφωνία» καταρτίζεται σε ανώτατο επίπεδο από τον πρωθυπουργό Α. Τσίπρα και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Και τούτο, παρά το γεγονός  ότι πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος δεν βρίσκονται, από πλευράς αξιώματος, στην ίδια, ισότιμη θέση.

Ο πρώτος, ηγείται της κυβερνήσεώς του, με απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

Ο δεύτερος, είναι απλώς πρόεδρος των δύο κεντρικών οργάνων διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, primus inter pares, που διοικεί με βάση την αρχή της συνοδικότητας.

Μάλλον λοιπόν η εξέλιξη των πραγμάτων έπρεπε να είχε ακολουθήσει αντίστροφη πορεία…

 

 

Ζήτημα 3ον

Στα θετικά κατατάσεται η ρητή (expressis verbis) αναγνώριση από την  Πολιτεία ότι «ανέλαβε τη μισθοδοσία του κλήρου, ως με ευρεία έννοια, αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε». Με τον ΑΝ 536/1945 το Δημόσιο ξεκίνησε να συμπληρώνει το ετήσιο κεφάλαιο υπέρ της μισθοδοσίας.

Τούτο έγινε ως μία μορφή αφηρημένης (και όχι βεβαίως συμβατικής) αποζημίωσης προς την Εκκλησία για την απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής (ιδίως μοναστηριακής) περιουσίας που είχε προηγηθεί (1833, 1909, 1922, 1930)...

Ζήτημα 4ον

Συμφωνείται, επίσης, ότι «οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι».

Έτσι, η μισθοδοσία των κληρικών καταβάλλεται μεν από την Πολιτεία για χάρη της Εκκλησίας, δεν αποτελεί, όμως, αντιπαροχή για την επιτέλεση των ιερατικών τους καθηκόντων, αλλά κάλυψη από την Εκκλησία των βιοτικών τους αναγκών…

 

Τα εύλογα ερωτήματα κατόπιν όλων των ανωτέρω που καλείσθε να απαντήσετε είναι:

1ον Η τυπική έξοδος των κληρικών από το «δημοσιοϋπαλληλικό» καθεστώς τους μεταφέρει στην «εκκλησιαστική δικαιοδοσία». Θα μπορεί, επομένως, ο εκάστοτε Μητροπολίτης να «απολύει» κατά το δοκούν κάποιον κληρικό;

Αν ναι, πώς εξασφαλίζεται η προστασία του τελευταίου;

Και τι θα συμβεί, εάν το Κράτος, προϊόντος του χρόνου, δηλώσει, «για λόγους ανωτέρας βίας» ή «δημοσίου συμφέροντος», αδυναμία να καταβάλει στο ειδικό ταμείο της Εκκλησίας την επιδότηση για τη μισθοδοσία;

Δεν θα πρέπει να προβλεφθεί, εν προκειμένω, κάποια ασφαλιστική δικλείδα;

Και, τέλος: πώς θα διευθετηθούν η ασφαλιστική κάλυψη, η υγειονομική περίθαλψη και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των κληρικών;

2ον Το συνολικό κονδύλι των περίπου 200 εκατ. ευρώ που εν λευκώ θα καταβάλλει ετησίως το Κράτος στην Εκκλησία της Ελλάδος, ποιος ακριβώς θα το διαχειρίζεται; Ο Αρχιεπίσκοπος; Η Ιερά Σύνοδος; 'Η οι Μητροπόλεις; Και με ποια διαδικασία ελέγχου;

3ον Ποιος θα διασφαλίζει στο εξής τα δικαιώματα - εργασιακά και ασφαλιστικά - που έχουν οι σημερινοί και κυρίως οι μελλοντικοί κληρικοί; Το κράτος ή η Εκκλησία;

4ον Ποιος θα αναλάβει το συνταξιοδοτικό κόστος των κληρικών;

5ον Η μισθοδοσία των Αρχιερέων, που επίσης βαραίνει το Δημόσιο από το 1980 (ά. 8 Ν. 1041), εξαιρείται από το  ρυθμιστικό πεδίο της Συμφωνίας;

6ον Τι θα συμβεί με τη μισθοδοσία των κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης και της Δωδεκανήσου, που ανήκουν, κατά περίπτωση, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο; Δεν θα έπρεπε να είχε υπάρξει μία σχετική προσυνεννόηση με την Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, στην οποία, ας  μη λησμονείται, υπάγονται, «κατά το πνευματικό μέρος» και οι Μητροπόλεις των «Νέων Χωρών», που επιτροπικώς διοικούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος