Loading...
 Start Page
«Ο ΟΛΠΑ έκανε μελέτη για υπόστεγο στο λιμάνι που πρέπει να κατεδαφιστεί»!

ΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ Π. ΚΟΥΡΟΥΠΛΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΠΟΥΛΟΥ

Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν… Απάντησε το Υπουργείο Ναυτιλίας στο πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για τη χρήση και την επικινδυνότητα κτισμάτων της λιμενικής ζώνης της Πάτρας και είτε δηλώνει ότι «έχει καλώς» η κατάσταση κάποιων, είτε είναι αναρμόδιο να εξουδετερώσει τους κινδύνους κάποιων άλλων.

Για το παλαιό κτίριο των υπηρεσιών λιμένα, που έχει κριθεί ακατάλληλο, ο Υπουργός Παν. Κουρουπλής ενημερώνει ότι δεν έχει.. ενημέρωση για την τύχη του από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει παραχωρήσει το κτίριο στο Δήμο Πατρέων. «Πιλάτος» δηλαδή, ο Κουρουπλής, «Άννας» ο Τσακαλώτος και «Καϊάφας» ο Πελετίδης…

Αναφορικά με το υπόστεγο εμπορευμάτων επιβεβαιώνεται η «πονεμένη» χιλιογραμμένη ιστορία της κρατικής ακαμψίας. Συνετάγη μελέτη για να κατεδαφιστεί, αλλά «σκάλωσε» στην υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων, η οποία παρέπεμψε το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο της (ΚΣΝΜ), προκειμένου να αποφανθεί αν είναι διατηρητέο ή όχι. Το οξύμωρο είναι ότι, παρ’ ότι το εν λόγω υπόστεγο «πάει» προς κατεδάφιση, έχει συνταχθεί μελέτη από τον ΟΛΠΑ για την αντικατάσταση της στέγης και έχει υποβληθεί πρόταση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για ένταξη της σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ! Την ίδια στιγμή ο κ. Κουρουμπλής επιβεβαιώνει το γνωστό:

Ότι το υπόστεγο «ανήκει» στο Δήμο. Το ερώτημα είναι εύλογο: Αφού όλοι γνωρίζουμε ότι θα παραχωρείτο στο Δήμο, γιατί «έσπευσε» ο ΟΛΠΑ να κάνει μελέτη;

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι το ακόλουθο:

«Σε απάντηση ανωτέρω Ερώτησης και Αναφοράς και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Οργανισμό Λιμένων Πατρών Α.Ε., με την από 24-05-2012 σύμβαση προσωρινής παραχώρησης μεταξύ του ΟΛΠΑ Α.Ε. και του Δήμου Πατρέων, τα κτήρια στο παραλιακό μέτωπο της πόλης που αναφέρονται στο άνω σχετικό, ήτοι το παλιό κτίριο του Λιμεναρχείου, το Συνεδριακό που ταυτίζεται με το κτίριο του ΚΕΠ και το συγκρότημα αποθηκών που ταυτίζεται με τα υπόστεγα εμπορευμάτων, έχουν παραδοθεί στο Δήμο Πατρέων ο οποίος έκτοτε και τα διαχειρίζεται.

Από τα ανωτέρω κτήρια ο Συνεδριακός χώρος- νυν ΚΕΠ στέγασε τις υπηρεσίες του ΟΛΠΑ Α.Ε. καθώς και του Κ.Λ. Πάτρας από τον Ιούνιο 2008, έως και τον Ιούλιο 2011, όπου μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του νέου λιμένα μετά την εγκατάλειψη του παλιού κτιρίου του Λιμεναρχείου (Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα), λόγω του σεισμού τον Ιούνιο του 2008, όπου κρίθηκε ακατάλληλο. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το ανωτέρω κτήριο (Συνεδριακό Κέντρο- νυν ΚΕΠ), δεν παρουσίασε προβλήματα.

Το παλιό κτίριο του Λιμεναρχείου (κτήριο Υπηρεσιών Λιμένα), που στέγαζε τις Υπηρεσίες κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών ήτοι του Τελωνείου, του Χημείου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του ΟΛΠΑ Α.Ε. και του Κ.Λ. Πάτρας, δεν χρησιμοποιείται μετά τον σεισμό του Ιουνίου 2008, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, κατά τον δευτεροβάθμιο έλεγχό του από την αρμόδια Επιτροπή της ΥΑΣ του ΥΠΕΧΩΔΕ κρίθηκε «προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ) και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πριν επισκευασθεί». Έκτοτε για το εν λόγω κτήριο, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και ευρίσκεται στους παραχωρημένους χώρους της ΧΖΛ προς τον Δήμο Πατρέων, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί καμία σχετική ενέργεια είτε για την επισκευή του είτε για την εγκατάλειψή του.

Το υπόστεγο εμπορευμάτων μετά την παραχώρησή του στο Δήμο Πατρέων και κατά τη διαχείρισή του από αυτόν, τον Ιανουάριο του 2015 μετά από έκθεση αυτοψίας από την αρμόδια Δ/ση Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων κρίθηκε επικινδύνως ετοιμόρροπο και δόθηκε εγγραφή ειδοποίηση για άμεση απομάκρυνση της επιχείρησης Λούνα- Πάρκ στην οποία το είχε μισθώσει. Στη συνέχεια και μετά τη διαβίβαση της σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών Δυτικής Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο ΟΛΠΑ Α.Ε. προσφέρθηκε συνδράμοντας τον Δήμο Πατρέων, καθόσον αυτός δεν επιθυμούσε τη διατήρηση του εν λόγω υποστέγου, να προβεί στην κατεδάφισή του, συντάσσοντας σχετική μελέτη και αναλαμβάνοντας το κόστος κατεδάφισης. Οι διαδικασίες κατεδάφισης δεν ολοκληρώθηκαν καθώς υπήρξε αντίρρηση από την υπηρεσία κατεδάφισης. Οι διαδικασίες κατεδάφισης δεν ολοκληρώθηκαν καθώς υπήρξε αντίρρηση από την υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) και Τ.Ε. Ελλάδας η οποία παρέπεμψε το θέμα στο κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων προκειμένου να χαρακτηρισθεί ή μη, ως διατηρητέο, το εν λόγω υπόστεγο. Αναμένεται η σχετική απόφαση του ΚΣΝΜ για τις περαιτέρω ενέργειες.

Συναφώς με τα ανωτέρω σημειώνεται ότι η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη όρων δόμησης και χρήσης γης, που στην περίπτωση του λιμένα Πατρών έχουν ακυρωθεί με την αριθμ. 717/2015 Απόφαση του ΣτΕ. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΝΑΠ έχει επισημάνει προς τον ΟΛΠΑ ΑΕ την ανάγκη υποβολής νέας πρότασης όρων δόμησης και χρήσης γης προς την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων ώστε να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων κτηρίων, που ευρίσκονται στο χώρο που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Πατρέων και ο οποίος τα διαχειρίζεται, δεν υπάρχουν επισφαλή κτήρια στη δικαιοδοσία του ΟΛΠΑ Α.Ε. Στη διαχείριση του ΟΛΠΑ Α.Ε. ευρίσκονται τα κτήρια:

Α) του σταθμού επιβατών στο βόρειο λιμένα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ», το οποίο κατασκευάσθηκε το 2004 ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, κτήριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής με μεταλλικό σκελετό, υαλοπετάσματα και αισθησιακά πάνελ.

Β) το κτηριακό συγκρότημα γραφείων της οδού Νόρμαν όπου έγινε ανακατασκευή- διαμόρφωση υπάρχοντος υπόστεγου το 2000 σε χώρους γραφείων, καμπύλο με προσεγμένες παραδοσιακές όψεις και σκεπή από φύλλα χαλκού.

Γ) συγκρότημα γραφείων «FERRY CAR», κτήριο από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος σε πολύ καλή κατάσταση κυκλικής μορφής με οροφές ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.

Δ) υπόστεγο εμπορευμάτων και εν μέρει κλειστή αποθήκη. Για το εν λόγω υπόστεγο έχει συνταχθεί μελέτη από τον ΟΛΠΑ Α.Ε. για την αντικατάσταση της στέγης που είναι από αμιαντοτσιμέντο και βελτίωση- αναβάθμιση των υπολοίπων Η/Μ εγκαταστάσεων. Έχει δε υποβληθεί σχετική πρόταση και αναμένεται η ένταξη του έργου για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.»

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος