Loading...
 Start Page
Τρίτη (και «φαρμακερή»;) παρέμβαση Νικολόπουλου για τα χρέη της Παναχαϊκής

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Απορεί ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας με την απροθυμία, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που απαξιοί ν’ απαντήσει σε επείγοντα ερωτήματα, τα οποία αφορούν στο άμεσο και απώτερο μέλλον της Παναχαϊκής.

Το Υπουργείο έχει, ήδη, αγνοήσει δύο σοβαρές ερωτήσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, γι’ αυτό ο Νίκος Νικολόπουλος επανέρχεται με μια τρίτη που είναι εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία και ερωτήματα, τα οποία ταυτόχρονα απευθύνονται και στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης και καλεί τους Υπουργούς να αναλογισθούν τις κοινοβουλευτικές τους ευθύνες και να δώσουν τις οφειλόμενες απαντήσεις.

Ειδικότερα, ο ανεξάρτητος βουλευτής ζητεί να πληροφορηθεί αν έπρεπε ή όχι τα χρέη της ΠΑΕ Παναχαϊκή να έχουν καταλογισθεί στον πρώην μεγαλομέτοχο Αλέξη Κούγια- κι αν ναι, πως έχει επιτρέψει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να έχει τώρα διοικητική ανάμιξη στην ΠΑΕ Λάρισα;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Νίκου Νικολόπουλου είναι το ακόλουθο:

Επανέρχομαι για 3η φορά για το θέμα των χρεών της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 2005 και ερωτώ:

Α. Γιατί δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα στις 2 κατατεθείσες ερωτήσεις μου με αριθμούς πρωτοκόλλου: 3182/06.02.17 και 2253/27.12.2016 αντίστοιχα;

Β. Γιατί έφθασαν στο Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος τα συννημένα έγγραφα:

1ον: Αίτηση της ΠΓΕ προς το ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου Πάτρας στις 5-1-2017.

2ον: Αίτηση προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στις 30-1-2017.

3ον: Προς την Α ΔΥΟ Πατρών.

4ον: Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ στις 1-11-2016.

5ον: ΦΕΚ με Αριθμό Φύλλου 648/27 Ιαν. 2012.

7ον: Πίνακας χρεών οφειλέτη από το ΙΚΑ.

8ον: Αντίγραφο από το TAXIS NET.

Απ’ όλα τα έγγραφα αξίζει να αναδειχθούν τα εξής:

Το άρθρο 118Α παρ 4 του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα αναφέρει επί λέξει :

«4. Οι Πρόεδροι των Δ.Σ., διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωματείων, που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο για τα χρέη που αυτό δημιουργεί κατά το χρονικό διάστημα της θητείας τους.»

Επίσης το άρθρο 111 παρ 5 του ίδιου Νόμου όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 παρ.3 Ν.4410/2016,ΦΕΚ Α 141/3.8.2016, αναφέρει επί λέξει:

«5. Πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από τη θέση σε εκκαθάριση Α.Α.Ε., δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση και στην με οποιονδήποτε τρόπο διοίκηση, είτε της νέας Α.Α.Ε. που τυχόν συστήνεται από το ίδιο αθλητικό σωματείο για το ίδιο άθλημα, είτε και οποιασδήποτε άλλης Α.Α.Ε. ή Αθλητικού Σωματείου, πρόσωπα τα οποία στην προηγούμενη Α.Α.Ε. είχαν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. αυτής ή του μετόχου της με ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκτός και αν η προηγούμενη αυτή Α.Α.Ε. εξόφλησε το σύνολο των υποχρεώσεων που τη βάρυναν κατά το χρόνο που τέθηκε σε εκκαθάριση.»

Εν προκειμένω στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 2005 πρόεδρος της από το 2009 έως το 2015 ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία από το ΦΕΚ ο κ. Αλέξιος Κούγιας εκτός εάν έχουμε ελλειπή πληροφόρηση.

Επίσης από πληροφορίες που έχουν γραφτεί κατ επανάληψη στα ΜΜΕ, επιπλέον δε, είναι κοινώς γνωστό στην Πάτρα, τα χρέη της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 2005 είναι πλέον του 1.000.000 € σε Ελληνικό Δημόσιο και ΙΚΑ, όπου καλείσθε εσείς να επιβεβαιώσετε ή να μας πείτε το ακριβές ποσόν.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών, Αθλητισμού και Δικαιοσύνης:

1. Έπρεπε ή όχι να έχουν καταλογισθεί σε βάρος του τότε προέδρου κ. Κούγια ατομικά τα χρέη που δημιουργήθηκαν επί θητείας του στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ; Έχουν ληφθεί τα μέτρα που ορίζουν οι νόμοι και οι εγκύκλιοι για την είσπραξη των οφειλομένων; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

2. Εάν ισχύουν όλα τα ανωτέρω, τότε πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει η Ε.Ε Αθλητισμού την με οποιοδήποτε τρόπο διοικητική ανάμιξη στην Π.Α.Ε. Λάρισα του κ. Αλ. Κούγια, εάν πράγματι δεν έχει εξοφλήσει τα χρέη που δημιουργήθηκαν επί θητείας του στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 2005; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος