Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:2360/3/1/17

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Πριν λίγες ημέρες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξήγγειλε τη σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και δεσμεύτηκε μέχρι το καλοκαίρι να έχει ολοκληρώσει την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία.

Πρόκειται για ένα θεσμό που καρκινοβατεί για τουλάχιστον 15 χρόνια και επιτέλους διαφαίνεται ότι αυτή τη φορά μάλλον θα προχωρήσει. Ωστόσο η νέα αυτή Υπηρεσία θα πρέπει να τεθεί εκτός των υφιστάμενων διωκτικών δομών, εάν θέλουμε να είναι αδέσμευτη και αποτελεσματική, χωρίς τα ελαττώματα και τις αναχρονιστικές νοοτροπίες άλλων δομών ασφαλείας, τα οποία κουβαλιούνται επί δεκαετίες από γενεά σε γενεά στελεχών.

Είναι μια τεράστια ευκαιρία για την υγεία της Δημοκρατίας αυτή η νέα Διωκτική Αρχή, η οποία θα υποπτεύεται από τις Εισαγγελικές Αρχές της χώρας. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να αποκτήσουμε μια Υπηρεσία εφαρμογής του νόμου (law enforcement) που θα είναι ξέχωρη από την εκτελεστική εξουσία. Ωστόσο, είναι εκ των ων ουκ άνευ, ότι πρέπει να στελεχωθεί από ανθρώπους μορφωμένους, απόφοιτους Πανεπιστημίων, τεχνοκράτες, με ποικιλία ειδικοτήτων και με προϋπηρεσία η οποία να αναγνωριστεί από την νεοσύστατη υπηρεσία.

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η χώρα αυτή έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μια διωκτική υπηρεσία η οποία θα προσδώσει στην Ελληνική έννομο Τάξη ένα σύστημα «Ελέγχων και Ισορροπιών», το οποίο αναμφισβήτητα θα δώσει καίριο κτύπημα στην υφιστάμενη γενικευμένη διαφθορά. Με άλλα λόγια, έχει διαφανεί χρόνια περίτρανα τώρα πια το κενό που υπάρχει από την συγχώνευση όλων των διωκτικών αρχών, υπό το μανδύα της ΕΛ.ΑΣ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα που να παρέχει μια σειρά «ελέγχων και ισορροπιών», έτσι ώστε όλοι να ελέγχονται από κάποιον άλλο.

Το σύστημα «ελέγχων και ισορροπιών» είναι το σημαντικότερο μέρος της ομαλής λειτουργίας στο πλαίσιο του Συντάγματος μιας χώρας. Με ελέγχους και ισορροπίες, καμία διωκτική αρχή δεν έχει το ακαταδίωκτο και το ανέλεγκτο. Με αυτό τον τρόπο, κανείς δεν γίνεται πάρα πολύ ισχυρός. Γιατί στην πράξη η μία Διωκτική Αρχή ελέγχει την ισχύ της άλλης προς όφελος φυσικά των πολιτών και της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό θέτουμε υπόψη σας τα κύρια καθήκοντα που θεωρούμε ότι πρέπει να έχει αυτή η νέα ανεξάρτητη Διωκτική Υπηρεσία:

1. Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα

• Έλεγχοι και έρευνες για διαφθορά υπαλλήλων και αξιωματούχων δημοσιών υπηρεσιών & φορέων

• Έλεγχοι συμβάσεων δημοσίων προμηθειών & εξοπλισμών, κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

• Έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς αξιωματούχων και υπαλλήλων του δημοσίου σχετικά με τη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών, παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων

2. Διαφθορά στο πολιτικό σύστημα και τα ΜΜΕ

• Χρηματοδότηση κομμάτων και εκλογικών εκστρατειών

• Χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων

• Παράνομος πλουτισμός πολιτικών προσώπων

• Χρηματοδότηση ΜΜΕ

• Σχέσεις ΜΜΕ με Τράπεζες, πολιτικά κόμματα, εγχώριους χρηματοδότες και αλλοδαπά πρόσωπα/funds

• Έλεγχος θεμάτων εκλογικής νοθείας

3. Έλεγχος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Ανεξάρτητων Αρχών

4. Διαφθορά και εγκληματικότητα στο Σωφρονιστικό Σύστημα

5. Αναζήτηση Φυγάδων-Δραπετών

6. Μεταγωγές Κρατουμένων. Μεταφορά κατηγορουμένων και κρατουμένων μεταξύ δικαστηρίων - φυλακών και αντιστρόφως

7. Προστασία Μαρτύρων

8. Προστασία Εισαγγελικών και Δικαστικών Λειτουργών

9. Ασφάλεια και Φύλαξη Δικαστηρίων. Προστασία των Δικαστικών κτιρίων και αιθουσών με προσωπικό της (με την απαραίτητη για λόγους κόστους προσθήκη ειδικού προσωπικού χειριστών ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου ασφαλείας (security screening systems) από υπεργολάβους ασφαλείας)

10. Συλλογή & Ανάλυση Πληροφοριών για υποθέσεις που απειλούν την κοινωνική και εθνική ασφάλεια. Συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών. Παραγωγή προτάσεων και συστάσεων για την αντιμετώπιση αδικημάτων. Παραγωγή προφίλ των προβλημάτων εγκληματικότητας και εμπλεκομένων. Παραγωγή τόσο στρατηγικής (συνολική, μακροπρόθεσμη) όσο και τακτικής (συγκεκριμένες, βραχυπρόθεσμες) αξιολόγησης. Χρησιμοποίηση των αξιολογήσεων για την πρόβλεψη του εγκλήματος με στόχο την πρόληψη κι όχι την «αντίδραση».

11. Άλλες ειδικές έρευνες που της ανατίθενται από τις Εισαγγελικές Αρχές

12. Συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού προς εκπλήρωση των ως άνω.

Άποψη μας είναι ότι θα πρέπει επίσης η νέα Υπηρεσία να αποφύγει τη απότομη πυραμιδοειδή διάταξη της ιεραρχίας, αλλά αντιθέτως να κινηθεί σε μια πιο οριζόντια και ευέλικτη δομή, όπως συμβαίνει και σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες στο εξωτερικό.

Προτείνουμε συνεπώς τις εξής κατηγορίες διοίκησης & προσωπικού:

1. Διοικητής & Υποδιοικητές Δικαστικής Αστυνομίας.

• Διοικητής. Η κορυφαία εκτελεστική θέση της Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να καλύπτεται από εν ενεργεία Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος θα αναφέρεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προτείνεται δε να ορίζεται κατόπιν απόφασης των Προέδρων των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας. Η θητεία του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 έτη.

• Υποδιοικητής Α’, ανώτατος αξιωματικός της Υπηρεσίας (Επιθεωρητής Α’), αρμόδιος για επιχειρησιακά θέματα.

• Υποδιοικητής Β’, ανώτατος αξιωματικός της Υπηρεσίας (Επιθεωρητής Α’), αρμόδιος για λειτουργίες υποστήριξης.

2. Ένοπλο Προσωπικό:

A. Αξιωματικοί:

Αναλόγως τις βαθμίδας τους και στο πλαίσιο της (προτεινόμενης άνωθεν) δραστηριότητας της Δικαστικής Αστυνομίας, οι Αξιωματικοί της αναλαμβάνουν όλες τις υποθέσεις που ανατίθενται στην Υπηρεσία τους. Ως τέτοιες λογίζονται, επί παραδείγματι, ποινικές έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς στο δημόσιο, εισαγγελικά εντάλματα και άλλες ποινικές έρευνες και έλεγχοι, έρευνες για υποθέσεις εκλογικής νοθείας ή παράνομης χρηματοδότησης πολιτικών προσώπων, για διαπλοκή/διαφθορά και σκόπιμη παραπληροφόρηση στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έρευνες για εγκληματικές ενέργειες και διαφθορά στις φυλακές κ.α. Περαιτέρω, προστατεύουν δικαστικούς και εισαγγελικούς αξιωματούχους, κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία προερχόμενα από εγκληματικές ενέργειες, είναι υπεύθυνοι των προγραμμάτων προστασίας μαρτύρων και γενικώς ερευνούν κάθε υπόθεση που ανατίθεται στην Υπηρεσία τους από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

 

Βαθμίδες:

1. Επιθεωρητής Α’

2. Επιθεωρητής Β’

3. Βοηθός Επιθεωρητής

Πρόκειται για ένοπλο, μη ένστολο προσωπικό, το οποίο φέρει διακριτικό σήμα της Υπηρεσίας.

B. Δικαστικοί Φρουροί

Πρόκειται για την κατηγορία εκείνη του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας, που υπό την καθοδήγηση, εποπτεία και εντολές των αξιωματικών της Δικαστικής Αστυνομίας, εκτελεί καθήκοντα φύλαξης δικαστηρίων, μεταγωγών κρατουμένων, ασφάλειας ευπαθών στόχων όπως π.χ. του προγράμματος προστασίας μαρτύρων, τη στελέχωση ειδικών μάχιμων μονάδων και αποσπασμάτων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας όπως η αναζήτηση διωκομένων, δραπετών ή εξαφανισμένων προσώπων. Αναλόγως των καθηκόντων τους, μπορεί να είναι ένστολοι ή μη.

Βαθμίδες:

1. Ερευνητής

2. Αρχιφύλακας

3. Φρουρός

3. Πολιτικό Προσωπικό

Το πολιτικό προσωπικό στελεχώνει διευθύνσεις και τμήματα της Δικαστικής Αστυνομίας όπως π.χ. λογιστήριο, μηχανογράφηση, γραμματειακά καθήκοντα κτλ.

Προσόντα πρόσληψης

Α. Για υποψήφιο Αξιωματικό πρέπει:

1. να είναι Έλληνας πολίτης (να έχει αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια τουλάχιστον 5 χρόνια πριν την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης του)

2. να είναι μεταξύ των ηλικιών 26 και 45 ετών (πρέπει κατά την ημερομηνία της αίτησης του να έχει συμπληρώσει τα 26α γενέθλια του και να μην έχει συμπληρώσει τα 45α γενέθλια του)

3. να έχουν πτυχίο ΑΕΙ και ιδίως των κατευθύνσεων Νομικής, Οικονομικών, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Εγκληματολογίας.

4. να έχει τουλάχιστον 3η προϋπηρεσία είτε στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα σε ένα από τα αντικείμενα της Νομικής, Οικονομικών, Λογιστικής/Φοροτεχνικής, Ψυχολογίας κτλ.

(Η προϋπηρεσία στην ίδια ειδικότητα στο δημόσιο αναγνωρίζεται)

5. να γνωρίζει σε άριστο επίπεδο την Αγγλική γλώσσα. Η γνώση της Αραβικής ή της Βουλγαρικής ή της Αλβανικής ή της Τουρκικής ή της Ούρντου (Πακιστάν/Ινδία) ή της Πουντζάμπι (Πακιστάν/Ινδία) ή της Ρωσικής ή της Σερβο/κροατικής ή της Ρουμανικής θεωρείται ως ειδικό προσόν.

6. να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως εξής:

• Οι άνδρες υποψήφιοι υποχρεωτικά να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία είτε στις ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων ή στην Ε.Υ.Π.

• Οι γυναίκες πρέπει να να έχουν ολοκληρώσει στρατιωτική θητεία στον Ελληνικό Στρατό (διάρκειας αντίστοιχης με του οπλίτη – σήμερα 9 μήνες).

7. να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης

8. να ολοκληρώσει με επιτυχία συνέντευξη και άλλες αξιολογήσεις που θα τεθούν

9. να μην υπηρετεί και να μην έχει υπηρετήσει στο παρελθόν:

• στην Ελληνική Αστυνομία,

• στο Υπουργείο Οικονομικών και σε υπηρεσίες ή/και σε φορείς αυτού και

• στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή/και σε φορείς αυτού

10. να έχει άριστο Ποινικό Μητρώο

11. να έχει άψογο ιατρικό ιστορικό (κατόπιν εξετάσεων)

12. να βρίσκεται αποδεδειγμένα σε άριστη φυσική κατάσταση (κατόπιν εξέτασης)

13. εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα παραπάνω, πρέπει κατόπιν να υποβληθεί (πριν την πρόσληψη) σε αυστηρό βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 16 εβδομάδων, σε ειδική Ακαδημία της Δικαστικής Αστυνομίας και υπό την αιγίδα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της Χώρας και της Ε.Υ.Π.

Β. Για υποψήφιο Δικαστικό Φρουρό:

Οι υποψήφιοι Δικαστικοί φρουροί προτείνεται να προσλαμβάνονται με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Πρέπει να:

1. είναι Έλληνες πολίτες (να έχει αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια τουλάχιστον 5 χρόνια πριν την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης του)

2. είναι απόφοιτοι Λυκείου που δεν έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους (να μην έχουν συμπληρώσει τα 26α γενέθλια τους)

3. να γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο την Αγγλική γλώσσα. Η γνώση της Αραβικής ή της Βουλγαρικής ή της Αλβανικής ή της Τουρκικής ή της Ούρντου (Πακιστάν/Ινδία) ή της Πουντζάμπι (Πακιστάν/Ινδία) ή της Ρωσικής ή της Σερβο/κροατικής ή της Ρουμανικής θα εκτιμηθεί ως ειδικό προσόν.

4. έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως εξής:

• Οι άνδρες υποψήφιοι υποχρεωτικά να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία είτε στις ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων ή στην Ε.Υ.Π.

• Οι γυναίκες να έχουν ολοκληρώσει στρατιωτική θητεία στον Ελληνικό Στρατό (διάρκειας αντίστοιχης με του οπλίτη – σήμερα 9 μήνες).

Για την έκταση των καθηκόντων και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει η νέα υπηρεσία σύμφωνα με τη μελέτη μας, εκτιμούμε ότι με πλήρη στελέχωση θα χρειαστούν περίπου:

Αξιωματικοί: 450

Δικαστικοί Φρουροί: 1100

Πολιτικό Προσωπικό: 100

Σύνολο: 1650

 

Σημειωτέον ότι οι άνθρωποι που θα ενταχθούν στην Δικαστική Αστυνομία θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις όποιες διατάξεις αποσπάσεων, οι οποίες αποψιλώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τις καθιστούν αναποτελεσματικές.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα επικροτεί συνεπώς την προσπάθεια αυτή και θα την υποστηρίξει τόσο στην κοινωνία των πολιτών, όσο και εντός της Βουλής των Ελλήνων, εφόσον ωστόσο, το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί διαπνέεται από το αίσθημα της προόδου και απεμπλοκής από νοσηρές καταστάσεις, έτσι ώστε η νέα αυτή Διωκτική Αρχή να είναι δημοκρατική, καταρτισμένη, στελεχωμένη από ανθρώπους πειθαρχημένους μεν, μορφωμένους και με παραστάσεις της ζωής δε. Προτείνεται να αποφευχθούν οι καταστάσεις, όπου η νέα υπηρεσία να στελεχωθεί μέσω Πανελληνίων εξετάσεων, με νεαρά άτομα τα οποία θα περάσουν μία ζωή χωρίς άλλες παραστάσεις και εμπειρίες, χαρακτηριστικό που θα επηρεάσει αρνητικά την ίδια τη δουλειά τους αργότερα. Πρέπει επίσης να αποφευχθεί οπωσδήποτε η στελέχωση της νέας αυτής υπηρεσίας από ενεργά ή συνταξιοδοτημένα η αποχωρήσαντα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, του Λιμενικού ή του Υπουργείου Οικονομικών.

Αντιθέτως, άποψη μας είναι η νέα αυτή Υπηρεσία πρέπει να στελεχωθεί με επιστημονική και σύγχρονη μέθοδο επιλογής και διαχείρισης προσωπικού, να μην σχετίζεται σε τίποτε με υφιστάμενες ελεγκτικές και διωκτικές κα ελεγκτικές δομές, ενώ η στελέχωση της να γίνει με επιστήμονες, που να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία παρουσιάσαμε παραπάνω. Θα συνδυαστεί έτσι η επιστημονική τους εμπειρία (στα νομικά ή στα οικονομικά κτλ) με την εκπαίδευση που θα τους δώσει η Δικαστική Αστυνομία σε θέματα ερευνών και δίωξης εγκλήματος, χρήση όπλων κλπ. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, ελπίζουμε να μεριμνήσετε ώστε να εκπαιδευθούν εξ αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τους καλύτερους αντίστοιχους φορείς.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει τις απόψεις του ξεκάθαρα και έγκαιρα και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε σε κάθε προσπάθεια που θα βελτιώσει τη ζωή των Ελλήνων και τη Δικαιοσύνη στη χώρα μας.

Κατά συνέπεια , ερωτάσθε:

1. Σε ποια φάση βρίσκεται η προετοιμασία του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας;

2. Θα συμπεριλάβετε τις θέσεις του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδας στο νομοσχέδιο που θα καταθέσετε για τη δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας;

3. θα στελεχώσετε τη Δικαστική Αστυνομία με πρώην ή νυν προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, του ΣΔΟΕ, του Λιμενικού ή του Υπουργείου Οικονομικών ή μήπως θα προβείτε στην πρόσληψη νέων ατόμων που ουδεμία σύνδεση είχαν ή έχουν με τις παραπάνω υπηρεσίες δημιουργώντας έτσι κάτι πραγματικά καινούριο που θα αναζωογονήσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την εμπιστοσύνη τους προς το Νόμο;

4. Θα προβλέψετε τη σοβαρή και διαρκή εκπαίδευση των νέων Στελεχών της Δικαστικής Αστυνομίας από τους καλύτερους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος