Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:3651/298/21.02.17

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Έλαβα γνώση της συνημμένης ένορκης εξέτασης του κ.Ανδρέα Μαρτίνη, πρώην Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και κατά καθήκον την καταθέτω σε σας τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας και σας ζητώ να απαντήσετε στα εξής εύλογα ερωτήματα που εγείρονται, σύμφωνα με τα όσα εκεί αναφέρονται:

1ον Αληθεύει ότι ο τότε Υπουργός Υγείας, ως εκπρόσωπος του Σαμαρά, ζήτησε να παραιτηθούν τα μέλη του Δ.Σ. ώστε να διορισθούν «έμμισθα» άτομα της εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου;

2ον Υπάρχει η γραπτή προσφυγή του τότε Υπουργού Υγείας στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με βάση την οποία διορίσθηκαν μέλη του Δ.Σ. μεταξύ των οποίων και ο κ. Μπούρας (διευθυντής του Α. Σαμαρά); Να κατατεθεί η προσφυγή και κατάλογος με τα μέλη του Δ.Σ. και τις αμοιβές ενός εκάστου. Να κατατεθεί η από 15.01.2014 επιστολή εξαγοράς του δανείου από τη Κύπρο.

3ον Αληθεύει ότι οι διορισμένοι με συγκεκριμένη εντολή από το Δικαστήριο, αν και δεν είχαν αρμοδιότητα παρά μόνο για τα τρέχοντα ζητήματα του Ερυθρού Σταυρού (σύγκληση εκλογικής γενικής συνέλευσης και τροποποιήσεις του καταστατικού), όρισαν νέο διοικητικό συμβούλιο στο «Ντυνάν» και υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας (Πρόεδρος Κωσταράς και αντιπρόεδρος Πανεθυμιτάκης, φερόμενος στενός συγγενής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη), χωρίς να έχουν οποιαδήποτε εξουσία;

4ον Το μνημόνιο παράδοσης του ανωτέρω Νοσοκομείου στη Τράπεζα Πειραιώς αληθεύει ότι ουδέποτε αρχειοθετήθηκε καθόσον εν γνώσει του τότε Υπουργού κ. Γεωργιάδη τέθηκε ρήτρα εμπιστευτικότητας με συνέπεια να μην καθίσταται εφικτή η λήψη αντιγράφου αυτού, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά; Να κατατεθεί το μνημόνιο στη Βουλή των Ελλήνων.

5ον Αληθεύει ότι ο φερόμενος συγγενής του Μητσοτάκη, αντιπρόεδρος Πανεθυμιτάκης, παραιτήθηκε από το ΚΕΝ και ορίσθηκε έμμισθος Διευθύνων Σύμβουλος της «ΗΜΙΘΕΑ», παρόλο που ήταν καθηγητής της Νομικής σχολής και από την 15.01.2014 αμέλησαν να υποβάλλουν ισολογισμό για το έτος 2013 σε συμπαιγνία φοβάμαι (όπως ενόρκως καταθέτει ο υπόδικος Μαρτίνης), με ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να μην αναγγελθεί το Δημόσιο για οφειλόμενους φόρους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ;

6ον Γιατί ο έλεγχος της εφορίας άργησε κατά δύο χρόνια και έτσι έγιναν καταλογισμοί μόνον για την χρήση του έτους 2013;

7ον Γιατί, αν και η Διοίκηση και ειδικότερα οι φορολογικές αρχές γνώριζαν στο ακέραιο τις έναντι αυτών οφειλές του Κ.Ι.Ε.Ν., δεν προέβησαν στις προσήκουσες ενέργειες εισπράξεως αυτών με τους δόκιμους τρόπους, τους οποίους διέθεταν, δεδομένου ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος που ζητήθηκε με αποτέλεσμα να μην αποκτήσει το Ελληνικό Δημόσιο νόμιμο τίτλο εισπράξεως των οικείων ποσών και να υποστεί αντίστοιχα ισόποση ζημία, η οποία δεν θα συνέβαινε εάν η αρμόδια φορολογική αρχή αναγγελλόταν εγκαίρως στον πλειστηριασμό που πραγματοποιήθηκε 10 μήνες αργότερα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 15276/24.09.2014 εκθέσεως αναγκαστικού πλειστηριασμού;

8ον Μετά την συνημμένη ένορκη κατάθεση του Ανδρέα Μαρτίνη, ο Διευθυντής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα διατάξει ΕΔΕ, όπως έπραξε για τον τρόπο που λειτουργούν οι υπεύθυνοι της Δ’ ΔΟΥ Αθηνών στην υπόθεση Δ. Κοντομηνα; Να κατατεθεί η σχετική εντολή

9ον Θα εξετασθούν τα ανωτέρω από τους οικονομικούς Εισαγγελείς;

10ον Είναι υπαρκτή και ακριβής η εν λόγω ένορκη κατάθεση;

11ον Εάν είναι, τότε σε ποιες ενέργειες εσείς οι Υπουργοί, καθώς είσθε υποχρεωμένοι, θα προχωρήσετε;

12ον Θα διατάξετε ΕΔΕ για όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν εμπλοκή και θα ελέγξετε εάν υπήρξαν συνεργοί, στην ζημιά που υπέστη το Δημόσιο, επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί;

13ον Θα ζητήσετε οι οικονομικοί Εισαγγελείς, οι επιθεωρητές Υγείας και όλες οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να εξετάσουν μια προς μια τις καταγγελίες του φυλακισμένου-υποδίκου Ανδρέα Μαρτίνη που ενόρκως κατέθεσε στην εισαγγελία Πρωτοδικών κ. Βικτωρία Μαρσιώνη στις 07/11/2016;

 

Συνημμένα : H ένορκη κατάθεση του κ.Ανδρέα Μαρτίνη

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος