Loading...
 Start Page

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαριστικά διέθεσε 450 εκατ. ευρώ για να αξιοποιηθούν στην πληροφορική, αλλά η κυβέρνηση αφήνει, πpos το παρόν, τους πóρους αναξιοποίητους . Παρά τις εξαγγελίες περί στήριξης της αγοράς πληροφορικής, μέσω της δημιουργίας υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνολογιών και Επικοινωνιών, το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει, αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον, ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Έvαs μήνας έχει περάσει από τότε που οι κοινοτικές υπηρεσίες χαριστικά ήραν την αιρεσιμότητα του Θεματικού Στόχου 2 (βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους) και στον ορίζοντα δεν έχει εμφανιστεί ακόμη κάποιο ώριμο έργο. Οι κοινοτικές αρχές, κυριολεκτικά στην εκπνοή της προθεσμίας, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κοινοποίησαν στις εθνικές αρχές την άρση της αιρεσιμότητας για το δεύτερο σκέλος του Θεματικού Στόχου 2. Στην περίπτωση που οι κοινοτικοί δεν κοινοποιούσαν το συγκεκριμένο έγγραφο έως εκείνη την ημέρα, τα πενιχρά κονδύλια της πληροφορικής για την περίοδο 2014-2020, αν και θα παρέμεναν στη χώρα, το πιο πιθανό θα ήταν να μην αξιοποιηθούν όπως έπρεπε.

Η κοινοτική απόφαση για το ξεμπλοκάρισμα των πενι¬χρών κονδυλίων της πληρο¬φορικής, αναμφίβολα, ήταν μια πολιτική απόφαση και έδειξε τη χαριστική διάθεση των εταίρων μας. Αλλά, παρά την αλληλεγγύη των κοινο¬τικών, η χώρα, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δύο χρόνια αναμονής , με την αιρεσιμό¬τητα να επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη, δεν ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί έστω και μία πρόσκληση έργου. Με άλλα λόγια, 15 μονάδες (δύο επιχειρησιακά προγράμματα, ΕΠΑΝΕΚ και Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, και δεκατρία περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα - ΠΕΠ) δεν έχουν καταφέρει να ωριμάσουν ούτε ένα νέο έργο μέσα σε δύο χρόνια εφαρμογής του νέου ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός σοβαρού απροόπτου, έως το δεύτερο εξάμηνο του 2018 δεν πρόκειται να υπάρξει η υπογραφή μιας σύμβασης έργου πληροφορικής στον δημόσιο τομέα. Και αυτό θα συμβεί με τη βασική προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νομικές προσφυγές μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων των έργων. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να προστεθούν άλλοι 12-24 μήνες διαδικασίας.

Ενδεχομένως, επειδή είναι νεοσύστατο το υπουρ¬γείο Ψηφιακής Πολιτικής, να αναζητάει ακόμη καλύτερους τρόπους συντονισμού. Γεγονός αποτελεί ότι σχεδόν έξι μήνες μετά τη σύστασή του δεν έχει στελεχωθεί (με μετατάξεις προσωπικού), ενώ οι υπηρεσίες του παραμένουν διάσπαρτες στην Καλλιθέα (Γ.Γ. Ψηφιακής Πολιτικής), στον Χολαργό (Γ.Γ. Επικοινωνιών) και στο κέντρο της Aθήvας (Γ.Γ. Ενη¬μέρωσης). Το πιο σημαντικό είναι ότι μεταξύ αυτών των τριών βασικών μονάδων του υπουργείου αναζητείται ακόμη κοινός βηματισμός.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1ον Πότε επιτέλους και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθούν τα 450 εκατ. ευρώ;

2ον Ποιο είναι το γενικότερο σχέδιο ψηφιακής πολιτικής του Υπουργείου σας και πότε θα το ανακοινώσετε;

3ον Ποιες οι προτεραιότητες αυτού του σχεδίου;

4ον Πότε θα γίνουν και πόσες οι αναγκαίες μετατάξεις για την στελέχωση του Υπουργείου σας;

5ον Προβλέπεται οι διάσπαρτες υπηρεσίες του Υπουργείου να λειτουργήσουν σε ενιαίο χώρο; Αν ναι, σε ποιον;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος