Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:4012/326/08.03.17.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

κ. Υπουργέ,

Επανερχόμαστε σχετικά με την Ερώτηση με αριθμό 3347 και ημερομηνία κατάθεσης 9/2/2017. Λάβαμε την από 3/3/2017 και με αρ. Πρωτ. 25926 απάντησή σας που για πολλοστή φορά μας παραπέμπει στην επισυναπτόμενη απάντηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που συνοδεύει την απάντησή σας, την οποία προφανώς θεωρούμε ως μη αποδεκτή.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όλοι οι πολίτες που ενημερώθηκαν από τα πρακτικά της Βουλής γύρω από τα όσα ανέδειξε το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο , γύρω από την λειτουργία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και από όσα επιζήμια για το Δημόσιο συντελούνται. Δυστυχώς αλλά από τις γραπτές απαντήσεις που δώσατε στην Εθνική Αντιπροσωπεία , προκύπτει ότι δεν έχετε πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τον εποπτικό ρόλο που ο Ν3959/2011 σας δίδει σχετικά με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η απάντηση σας, όταν μια ερώτηση αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι ότι «στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας δεν παρεμβαίνετε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων στο έργο των Ανεξαρτήτων Αρχών» (βλ. για παράδειγμα απάντηση 22/2/2017 με αρ. 22535).

Όμως κ. Υπουργέ ο Ν3959/2011 στο άρθρο 14, παρ. ΙΗ, αναφορικά με τις ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αναφέρει όπως:

«ιη) Παρέχει προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από έγγραφο αίτημά του, κάθε πληροφορία γενικής φύσεως που κατέχει, με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου και εφόσον οι ζητούμενες πληροφορίες δεν αφορούν στοιχεία που εμπίπτουν στην ερευνητική διαδικασία ή σε υποβληθείσες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιείκειας της παραγράφου 8 του άρθρου 25.»

Η παρούσα Ερώτηση μας προς εσάς, όπως και η πλειοψηφία αυτών που καταθέτουμε μέσω του Κοινοβουλευτικού μας Ελέγχου για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αναζητεί στοιχεία που δεν εμπίπτουν στην ερευνητική διαδικασία ή σε υποβληθείσες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιείκειας της παραγράφου 8 του άρθρου 25 και αφορά στοιχεία που ήδη βρίσκονται ελλιπώς και ατάκτως ερριμμένα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr) με βάση τον Ν3959/2011, άρθρο 32 που ορίζει ότι:

7. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τις αποφάσεις των δικαστηρίων που εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του επαγγελματικού απορρήτου των διαδίκων.

 

Συνεπώς όχι μόνο αιτούμαστε αλλά απαιτούμε από εσάς την απάντηση στην Ερώτηση μας. Και την απαιτούμε από εσάς και όχι από τον κ. Κυριτσάκη προσωπικά, όπως δηλαδή επιτάσσει ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

Και ταυτόχρονα διαμαρτυρόμαστε που ανέχεστε ως Υπουργός να μας διαβιβάζετε επιστολές με απαράδεκτο περιεχόμενο από διορισμένους δημοσίους υπαλλήλους όπως ο κ. Κυριτσάκης. Και αναφέρομαι στην επιστολή με ημερομηνία 17/2/2017 και αρ. πρωτ. 1012 της Επιτροπής Ανταγωνισμού που μας κοινοποιήσατε στις 22/2/2017 με αρ. πρωτ. 22535 με την οποία ο κ. Κυριτσάκης ζητάει να παρακαμφθεί το Σύνταγμα και να καταθέτουμε ερωτήσεις μόνο αφού πάρουμε την άδειά του και συνυπολογίζοντας αν έχει χρόνο να μας απαντήσει.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ο Κοινοβουλευτικός έλεγχος γίνεται σε εσάς και δεν τιμά το θεσμό του Κοινοβουλίου ούτε το θεσμό του Υπουργού η εκκρεμή και αναγκαστική εκ μέρους διεκπεραίωση εγγράφων .

Επειδή είστε νέος στην θέση του Υπουργού Οικονομίας θα σας παραπέμψω στα λεγόμενα του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης κ. Σωκράτη Ξυνίδη στην από 4/4/2012 επιστολή του προς τον τότε Πρωθυπουργό με θέμα: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» και θα σας παρακαλέσω να ερευνήσετε την εν λόγω επιστολή και το περιεχόμενό της για να κατανοήσετε ορισμένα ζητήματα που ενδεχομένως σας διαφεύγουν.

Ανέφερε ανάμεσα στα άλλα ο κ. Ξυνίδης:

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ: «Ο κύριος Πρόεδρος δυστυχώς βρίσκεται σε σύγχυση. Σύγχυση ρόλου του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με το ρόλο του Ανώτατου Δικαστικού. Και η σύμμειξη αυτή αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για το έργο της Επιτροπής και κίνδυνο για την προάσπιση του συμφέροντος των πολιτών.»

Κατόπιν όλων αυτών καλείστε να απαντήσετε ΕΣΕΙΣ ως οφείλετε στα εξής ερωτήματα :

1. Μετά από όσα κατέθεσε πρόσφατα κατά την ακρόαση του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Κυριτσάκης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας (αναλυτικά στοιχεία των παρεμβάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διάφορους κλάδους και αναλυτικά στοιχεία δαπανών στους εξωτερικούς δικηγόρους ανά έτος ) ποια είναι αναλυτική η λίστα εταιρειών με τα πρόστιμα και την πορεία τους;

2. Ο κ. Κυριτσάκης, στην ακρόαση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υπερηφανεύθηκε για τα υψηλά πρόστιμα τα οποία επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού επειδή όμως από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστώσουμε την τελική πορεία κάθε προστίμου, απαντήστε στη Βουλή των Ελλήνων ποιά από αυτά εισπράχθηκαν και ποιο ποσόν εισπράχτηκε για κάθε υπόθεση ξεχωριστά;

Αιτούμαστε τα κατωτέρω:

Να κατατεθεί λίστα με όλα τα αναλυτικά στοιχεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για κάθε απόφασή της για αδικήματα ανταγωνισμού (εξαιρούνται οι Συγκεντρώσεις), από το έτος 2000 έως το έτος 2016 που να περιλαμβάνει:

α) Αριθμός απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού.

β) Έτος έκδοσης της απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού.

γ) Επωνυμίες των εταιρειών που καταδικάστηκαν.

δ) Κλάδος που δραστηριοποιούνταν οι εταιρείες που καταδικάστηκαν.

ε) επιβληθέν πρόστιμο ανά εταιρεία.

στ) Οι αριθμοί των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου επί των προσφυγών των εταιρειών που καταδικάστηκαν.

ζ) Το διατακτικό της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου επί των προσφυγών (απορρίπτει, δεκτή, δεκτή εν μέρει κλπ.)

η) Το ύψος του προστίμου για κάθε εταιρεία όπως διαμορφώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

θ) Οι αριθμοί αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων αναιρέσεως των εταιρειών που καταδικάστηκαν.

ι) Στις περιπτώσεις που είτε το Διοικητικό Εφετείο είτε το Συμβούλιο της Επικρατείας επέστρεψαν την απόφαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για έκδοση νέας απόφασης, αναλογικά με ανωτέρω όλα τα αιτούμενα στοιχεία.

Επισημαίνουμε ότι η από 28/2/2017 και με αρ. Πρωτ. 1211 απάντηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι μη αποδεκτή καθώς τα στοιχεία που εμείς ζητάμε βρίσκονται ήδη σε δημόσια θέα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ορίζει η Νομοθεσία (Ν3959/2011, άρθρο 32) συνεπώς είναι ακατανόητο το πώς τα χαρακτηρίζει ως “απόρρητα” η Επιτροπή Ανταγωνισμού επειδή τα παρέδωσε σε Εισαγγελική έρευνα. Το πρόβλημα, και η αιτία για την οποία εμείς τα αιτούμαστε, είναι ότι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκονται ατάκτως ερριμένα και δεν βρίσκονται όλες οι δικαστικές αποφάσεις για να μπορέσουμε με ενδελεχή έρευνα να έχουμε ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Άλλωστε η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού παραδέχθηκε στην Βουλή ότι δεν ανέβαζε τις δικαστικές αποφάσεις επειδή είχε τεχνικό πρόβλημα.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Εισαγγελία Αρείου Πάγου, Οικονομικοί Εισαγγελείς, Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος