Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:4016/08.03.17

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Ακόμη και πρώην «συνεταίροι» του καταγγέλλουν τα «παιχνίδια» του με δίκτυο ΜΚΟ και βρόμικο χρήμα.

«Μπουρλότο στα Βαλ¬κάνια επιχειρεί να βάλει εκ νέου ο και¬ροσκόπος μεγαλο- επενδυτής Τζορτζ Σόρος, μέσω του δικτύου των δεκά¬δων Μη Κυβερνητικών Οργανώσε¬ων (ΜΚΟ) που έχει στήσει σης ευ¬ρωπαϊκές χώρες.

Τα επικίνδυνα παιχνίδια του Σόρος αποκαλύπτει άρθρο-ανάλυση της Deutsche Welle, όπου ανα¬φέρεται ότι τώρα τον καταγγέλλουν ακόμα και πρώην συνεργάτες του, πολιτι¬κά πρόσωπα τα οποία ο ίδιος «εξέθρεψε», επιμορφώνοντάς τα με υποτροφίες του περίφημου ιδρύ¬ματος Open Society Foundation και με σπουδές στο Central European University, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος στη Βουδαπέστη!

Τέτοια υποτροφία είχε λάβει για να σπουδάσει στην Οξφόρδη το 1989 και ο πρωθυπουργός της Ουγ¬γαρίας Βίκτορ Ορμπαν, που σήμερα είναι λάβρος κατά του γεννηθέντος στη Βουδαπέστη Αμερικανού κερ¬δοσκόπου. «Σήμερα πολλοί εξ αυ¬τών έχουν καταλάβει υψηλόβαθμες θέσεις σε βαλκανικές κυβερνήσεις και θεσμούς της δημόσιας διοίκη¬σης» αναφέρει η DW και παραθέ¬τει παραδείγματα τέτοιων προσώ¬πων, με πιο τρανταχτό παράδειγμα τον Ορμπαν.

«Στην Ουγγαρία εδώ και ένα χρόνο μαίνεται ένας μιντιακός πόλε¬μος στα κανάλια που στηρίζουν τον Ορμπαν κατά του Σόρος και των ορ¬γανώσεων του, με τον Ορμπαν να έχει ανακηρύξει το 2017 "έτος απο¬μάκρυνσης του Σάρος"» γράφει η DW. To Central European University του Τζ. Σόρος, που ιδρύθηκε το 1991 στη Βουδαπέστη, έχει προσφέρει εκατοντάδες υποτροφίες σε φοι¬τητές από την ανατολική και τη νότια Ευρώπη, σε μία στοχευμένη και συστημα¬τική προσπάθεια εκμαυλισμού συ¬νειδήσεων υπέρ των «οικουμενικών-αριστερών» απόψεων του τυχοδιώκτη δισε¬κατομμυριούχου.

Με δούρειο ίππο τις συγκε¬κριμένες ΜΚΟ και πρόσχημα ένα υποκριτικό ενδιαφέρον του για τη δημοκρατία και τους πολίτες, ο Τζ. Σόρος μέσω των δικτύων του, που χρηματοδοτεί με «βρό¬μικο χρήμα», επιχειρεί να ανατρέ¬ψει τις κυβερνήσεις οι οποίες δεν κάνουν πλέον τη δουλειά του και να επιβάλει νέους αχυρανθρώπους, που θα παίξουν «το παιχνί¬δι του» τη δεδομένη στιγμή που θα το έχει ανάγκη.

Άλλο χαρακτηριστικό παρά¬δειγμα που αναφέρει το δημοσί¬ευμα της DW είναι η κυβέρνη¬ση του Νίκολα Γκρούεφσκι στην ΠΓΔΜ, η οποία επιδίδεται επί¬σης σε μια αντίστοιχη «καμπά¬νια» κατά του Σόρος.

«Οι οργανώσεις που στηρί¬ζονται από τον Αμερικανό μεγι¬στάνα έχουν στοχοποιηθεί για πρόκληση "βανδαλισμών και αναρχίας" σης μαζικές ανακυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων μηνών. Οι οπαδοί του Γκρούεφσκι έχουν αρχί¬σει μια μεγάλη εκστρατεία, γνωστή με το όνομα SOS - Stop Operation Soros». Τονί-ζεται, ειδικότερα, ότι «η εκστρατεία αυτή στήθηκε με ρωσικό πρότυπο, σύμφωνα με την περίφημη εκστρα-τεία "αποσοροποίησης" του ρωσι¬κού δημόσιου βίου με πρωτοβου¬λία του Βλ. Πούτιν ».

Ανάλογο κλίμα κατά του Σό¬ρος επικρατεί στη Βουλγαρία και στη Σερβία, όπου «ακόμη και τα πιο σοβαρά εγχώρια MME έχουν κα¬τά καιρούς δημοσιεύσει "λίστες" με οργανώσεις οι οποίες έχουν λάβει χρηματοδότηση από τον Σόρος ήδη από τη δεκαετία του '80».

Η DW αναφέρει ότι ακόμη και (ανυποψίαστοι) ιδιώτες βρέθηκαν σε αυτές ης λίστες, με φωτογραφίες τους και διευθύνσεις κατοικίας, κα¬θώς σε όλη τη διάρκεια της δράσης τους οι ΜΚΟ του Σόρος συγκεντρώ¬νουν στοιχεία πολιτών καταχωρίζοντάς τα σε βάσεις δεδομένων για δι¬κή τους χρήση.

Με σειρά δημοσιευμάτων η εφημερίδα «δημοκρατία» έχει επισημάνει τον ρόλο του Τζορτζ Σόρος στα Βαλκάνια και ειδικότερα στη χώρα μας, μέσω του ιδρύματος του αλλά και των think tanks που ελέγχει. Έχει επίσης καταγγεί¬λει τον σκοτεινό ρόλο του καιροσκόπου μεγαλοεπενδυτή μας και τις συμπράξεις του με «ακολούθους» της πολιτικής του, όπως οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Μπουτάρης και Αθηνών Καμίνης.

Όπως έχει επισημάνει η «δημοκρατία» τον Οκτώβριο του 2012, ο Γεώργιος Παπαν¬δρέου σε φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο επιβράβευε την απόφαση του Τζορτζ Σόρος να στηρίζει την αθρόα είσοδο των παράνομων μεταναστών στη χώρα μας. Τρία χρόνια αργότερα ο Καμίνης δε¬χόταν «σφυροκόπημα» από την αντιπολί¬τευση στον Δήμο Αθηναίων, που τον κατη¬γορούσε ότι διέλυε τις πρωτοποριακές κοι¬νωνικές δομές του δήμου προκειμένου να στήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο ΜΚΟ, μέσω του οποίου θα ωφελούνταν ο Τζορτζ Σόρος.

Ο δήμαρχος της Αθήνας είχε μάλιστα πα¬ραχωρήσει το παλαιό Φρουραρχείο για να το μετατρέψει ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος σε «στρατηγείο» και να αναπτύξει ένα δίκτυο ΜΚΟ, η δράση των οποίων χαρακτηρίζεται περίεργη και ύποπτη. Την ίδια στιγμή ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοί¬νωνε συνεργασία του δήμου με το ίδρυμα Solidarity Now, το οποίο ιδρύθηκε το 2013 από το φιλανθρωπικό ίδρυμα-ομπρέλα του Τζορτζ Σόρος Open Society Foundation - Ιδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία, που αφορούσε τη στήριξη των δομών κοινωνι¬κής αλληλεγγύης λόγω Μεταναστευτικού.

Ήδη από την εποχή της συγκυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου ο Τζ. Σόρος επι¬χειρούσε «εισοδισμό» στα ελληνικά πολιτι¬κά πράγματα. Το 2013 έστειλε «εκλεκτούς», που συναντήθηκαν με τον τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλο και τον Α. Τσίπρα. «Η αντιπροσωπία του Συμβουλίου Εξωτε¬ρικών Σχέσεων των ΗΠΑ (δεξαμενή σκέ¬ψης, της οποίας μέλος είναι ο Τζ. Σόρος) ήρθε στην Αθήνα θέλοντας προφανώς να "βολιδοσκοπήσει" τον πολιτικό κόσμο της χώρας...» ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα.

Το ενδιαφέρον του Σόρος για την Ελλά¬δα αναδείχθηκε και από τα WikiLeaks. Με βάση τις διαρροές της ιστοσελίδας, το Open Society Initiative for Europe του Σόρος εί¬χε αποφασίσει την ανάθεση του έργου με τίτλο «Χαρτογραφώντας τον ουκρανικό δι¬άλογο στην Ελλάδα» σε κάποιον ιδιώτη, ονόματι «Iannis Carras» (Γιάννης Καρράς).»

Κατόπιν όλων των ανωτέρω που υπογράφει ο δημοσιογράφος Νίκος Σταυρουλάκης στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» την 20/02/2017 ερωτάσθε:

- Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας έχει παρακολουθήσει επισταμένως μήπως και στην Ελλάδα έχει φέρει το «ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ» προκειμένου να αλώσει και να ξεκάνει τη δόλια τη Πατρίδα μας;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος