Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:4658/30-3-2017

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το από 29/03/2017 δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», στενεύουν ακόμα πιο πολύ τα περιθώρια για τους 2.500 δανειολήπτες της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, που έχουν οφειλές σε μερική ή οριστική καθυστέρηση.

 

Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο 209,5 εκατ. ευρώ της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, τα κόκκινα δάνεια και άλλα περιουσιακά στοιχεία είναι αξίας 161,5 εκατ. ευρώ, ενώ η εκκαθαρίστρια εταιρεία εκτιμά ότι πέραν των ήδη ανακτηθέντων 48 εκατ. ευρώ, θα μπορέσει να ανακτήσει άλλα 54 εκατ. ευρώ που, πάντως, εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς, αφού ο προηγούμενος ειδικός εκκαθαριστής της τράπεζας είχε υπολογίσει, πέραν των ανωτέρω, ήδη ανακτηθέντων 48 εκατ. ευρώ, ένα ακόμα ποσό της τάξης των 72 εκατ. ευρώ ως ανακτήσιμο, το οποίο σήμερα έχει κατά τα ανωτέρω μειωθεί στα 54 εκατ. ευρώ.

 

Είναι τοις πάσι γνωστό ότι, η ΤτΕ, ικανοποιώντας κατά γράμμα την απαίτηση της BlackRock, που είχε διατυπωθεί από το 2014, αποφάσισε να διορίσει την εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», Ειδικό Εκκαθαριστή των εξής, υπό ειδική εκκαθάριση, πιστωτικών ιδρυμάτων:

 

1. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

2. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

3. Proton Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

4. Τράπεζα Probank Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

5. FBB - Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

6. Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

7. Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

8. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

9. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

10. Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

11. Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

12. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

13. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση,

14. T-Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση,

ιε) Υπό εκκαθάριση Παλαιά Τράπεζα Κρήτης Α.Ε. (Ν. 2330/1995), καθώς και

15. του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμη εταιρεία Χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό ειδική εκκαθάριση.

 

Έτσι, ο ανωτέρω Ειδικός Εκκαθαριστής, θα διαχειρίζεται πλέον το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων, που ανέρχεται σε περίπου 9 Δις ευρώ και αφορά, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

 

Όμως, η κοινοπραξία της PQH συγκροτείται από τις εξής εταιρείες:

 

• PwC Business Solutions Α.Ε.: Πρόκειται για ένα ελληνικό παρακλάδι της γνωστής πολυεθνικής Price Waterhouse Cooper που στη χώρα μας δραστηριοποιείται -μεταξύ άλλων- ως εταιρεία ορκωτών λογιστών και ως εταιρεία real estate.

• Hoist Kredit Aktiebolag: Μια σουηδική εταιρεία που κατέχει ηγετικό ρόλο στις συνεργασίες με τράπεζες διεθνώς για τις αναδιαρθρώσεις δανείων. Η συνολική αξία των δανείων που έχει αποκτήσει προς διαχείριση η Hoist ανερχόταν στις 31/12/15 σε 11,3 δισ. σουηδικές κορώνες, ενώ πέρσι τα συνολικά της έσοδα ανήλθαν σε 2,25 δισ. κορώνες. Η μητρική Hoist Finance είναι εισηγμένη στο Nasdaq Στοκχόλμης, στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

• Qualco Α.Ε. Πρόκειται στα χαρτιά για εταιρεία πληροφορικής που έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης οφειλετών και οφειλών για εισπρακτικές εταιρείες.

 

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας από το 2016, σκοπός της συγκεκριμένης ανάθεσης στην PQH είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας των συγκεκριμένων ιδρυμάτων και η επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών στόχων, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

 

Την ίδια όμως ώρα, η PQH φέρεται να μην έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ, καθώς δεν πρόκειται να αγοράσει η ίδια κανένα από τα κόκκινα δάνεια τα οποία θα επιχειρήσει να εισπράξει, αφού, στην πράξη, πρόκειται για μια εργολαβική κοινοπραξία είσπραξης οφειλών που, σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει ούτε ένα ευρώ των μετόχων της, ενώ παράλληλα δεν εξασφαλίζει πως θα φέρει έστω και ένα ευρώ στις υπό εκκαθάριση αυτές τράπεζες.

 

Παράλληλα, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί το ζήτημα της αμοιβής των εισπρακτόρων. Αν δηλαδή θα αμείβονται με ποσοστά επί των εισπραττόμενων ή με προκαθορισμένη αμοιβή. Κι αν δεν πετύχουν την είσπραξη, τι θα λάβουν ως αμοιβή, αφού αυτά δεν καθορίζονται, ούτε στην απόφαση της ανάθεσης του έργου, αλλά ούτε και στην προηγούμενη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας (180/3/22.2.2016) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 717/17-3-2016 με βάση την οποία άνοιξε ο δρόμος για τον ορισμό συγκεκριμένης εταιρείας.

 

Όπως γνωρίζετε, μετά την ένταξη των υπό εκκαθάριση τραπεζών, εμπορικών και συνεταιριστικών, στις προβλέψεις του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες έχουν πλέον μπροστά τους δύο επιλογές που, τελικά, είναι η μια χειρότερη από την άλλη : Ή τη συμμόρφωσή τους με τις προβλέψεις του «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη» του κου Στουρνάρα, που όμως, για να τους εξασφαλίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας τους αξίας μέχρι 180.000 ευρώ, προϋποθέτει την ένταξη τους στο νέο, αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη, που υπό τις νέες προϋποθέσεις είναι σχεδόν αδύνατη για το 90% των δανειοληπτών και, σε κάθε περίπτωση, προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, και την ρευστοποίηση ακόμη και του συνόλου της υπόλοιπης περιουσίας τους, κινητής και ακίνητης και, μάλιστα, στις εξευτελιστικές σημερινές εμπορικές αξίες, αντί των αντικειμενικών ή, στην περίπτωση που αυτοί δεν κριθούν συνεργάσιμοι με τα όργανα της εκκαθάρισης, την καταγγελία της δανειακής τους σύμβασης, την έκδοση των εναντίον τους διαταγών πληρωμής και την άμεση έναρξη των διαδικασιών εκτέλεσης, δηλαδή των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, που σε λίγες ημέρες θα γίνονται ηλεκτρονικά, ακόμη και τη νύχτα, με διαδικασίες fast track.

 

Οπως αποκάλυψε η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για ένταξη των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών στο νέο Κώδικα Δεοντολογίας, δεν αντιμετωπίζει ισότιμα τους δανειολήπτες τους, αφού εξαιρούνται από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και βέλτιστες πρακτικές που διατίθενται στους δανειολήπτες των εν λειτουργία εμπορικών τραπεζών.

 

Πρόκειται σαφώς για έναν διαχωρισμό που θα προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, αφού οι προσπάθειες που είχαν καταβάλει στο παρελθόν φορείς, όπως το Επιμελητήριο Αχαΐας, δεν βρήκαν ανταπόκριση τουλάχιστον στο σύνολό τους.

 

Αντιθέτως, η Τράπεζα της Ελλάδος, με την ανωτέρω απόφασή της, προτάσσει τη διευκόλυνση της εκκαθαρίστριας εταιρείας PQH για την ταχεία εκκαθάριση των τραπεζών σε ειδική εκκαθάριση, έτσι ώστε να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα από ρυθμίσεις δανείων και εκποιήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων.

 

Επειδή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίμαχη απόφαση της ΤτΕ, «ο ειδικός εκκαθαριστής ενεργεί με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης μέσω της είσπραξης, της ρύθμισης και της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων στη βέλτιστη καθαρή παρούσα αξία». Μάλιστα, στις περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης θα χαρακτηρίζεται ως «μη συνεργάσιμος», ο ειδικός εκκαθαριστής θα κινεί άμεσα διαδικασίες για την εκτέλεση επί του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων.

 

Επειδή, ακόμη και στην περίπτωση που οι δανειολήπτες της Αχαϊκής Τράπεζας έρθουν σε συμφωνία με τον ειδικό εκκαθαριστή για ρύθμιση της οφειλής τους, δεν σημαίνει ότι θα βρουν οριστική λύση στο πρόβλημα των δανείων τους αφού, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά έγκυρες τραπεζικές πηγές, στόχος της ρύθμισης του συγκεκριμένου δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας είναι η μετέπειτα η πώλησή τους σε funds ή η μεταβίβασή τους σε εταιρείες διαχείρισης, ειδικά δε όταν συνοδεύονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 

Επειδή, από την πλευρά των δανειοληπτών της Αχαϊκής Τράπεζας, γίνεται λόγος για ένα πρώτο βήμα που όμως αποκτά ενδιαφέρον μόνο για τις περιπτώσεις των κόκκινων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων.

 

Επειδή, οι οφειλέτες με επιχειρηματικά δάνεια θεωρούν ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία ρύθμισης και γι' αυτό βρίσκονται σε αναμονή του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, το προσχέδιο του οποίου περιλαμβάνει και τις υπό εκκαθάριση τράπεζες.

 

Επειδή, όμως, αν δεν προχωρήσει νομοθετικά και το θέμα της ασυλίας των τραπεζικών στελεχών και του ειδικού εκκαθαριστή, ώστε να μην αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διώξεων, κανένα σχέδιο ρύθμισης των κόκκινων δανείων δεν πρόκειται να προχωρήσει, όσο ελαστικό κι αν είναι.

 

Επειδή, η Τράπεζα της Ελλάδος, σχολιάζοντας το πνεύμα των αποφάσεων που έλαβε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι προέβη σε τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου των ειδικών εκκαθαρίσεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας τους, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, επισημαίνοντας ότι, με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας από τα υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα, θεσμοθετούνται αρχές διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των οφειλετών, πάντοτε εντός του ειδικότερου κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ειδική εκκαθάριση και εισάγονται όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων.

 

Ειδικότερα, η ΤτΕ αναφέρει ότι με την απόφαση ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017:

 

1. Καθορίζονται οι γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση αυτών, σύμφωνα με τις οποίες ο ειδικός εκκαθαριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας με τον οφειλέτη, με βάση την καλή πίστη και τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να αξιολογεί την ικανότητα του οφειλέτη προς αποπληρωμή της απαίτησης.

2. Εμπλουτίζεται το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου, ώστε να περιλαμβάνει τις πολιτικές διαχείρισης και εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων των ιδρυμάτων υπό ειδική εκκαθάριση.

3. Ενισχύεται το πλαίσιο των ρυθμίσεων και συμβιβασμών οφειλών, στη βάση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών και εισάγονται οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο ειδικός εκκαθαριστής κατά την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης της εκάστοτε οφειλής.

Επίσης, με τον Κανονισμό της ειδικής εκκαθάρισης (Απόφαση ΕΠΑΘ 221/4/17.3.2017), καθορίζεται η πλειοδοτική διαδικασία εκποίησης των περιουσιακών της στοιχείων εντός του ειδικότερου κανονιστικού πλαισίου της ειδικής εκκαθάρισης.

 

Επειδή, το θέμα φαίνεται ότι έχει πάρει διαστάσεις, αφού πηγές από τον τραπεζικό κλάδο, επικοινώνησαν χθες με την «Π» για να επισημάνουν ότι οι επίμαχες αποφάσεις της ΤτΕ εκδόθηκαν με σκοπό να μπει ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας στην εκκαθαρίστρια εταιρεία PQH, καθώς στα «αφτιά» των αρμοδίων αρχών, είχαν φτάσει το τελευταίο διάστημα παράπονα για τον τρόπο αντιμετώπισης των δανειοληπτών της Αχαϊκής Τράπεζας.

 

Επειδή, μάλιστα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι εξαιρέσεις που θέτει η ΤτΕ ως προς τον τρόπο διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων στις υπό εκκαθάριση τράπεζες, δεν θα αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες δανειολήπτες, αλλά τους μεγάλους οφειλέτες, κάτι το οποίο όμως δεν διαφαίνεται με σαφή τρόπο μέσα από τα κείμενα που δημοσιεύθηκαν.

 

Επειδή, εξαπίνης κατελήφθησαν οι τοπικοί φορείς για τα κριτήρια ένταξης της Αχαϊκής Τράπεζας στις ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, που όμως δήλωσαν την πρόθεσή τους να σπεύσουν να ενημερωθούν άμεσα για το περιεχόμενο των επίμαχων αποφάσεων, καθώς και οι ίδιοι διαπίστωσαν ότι προκύπτουν σημαντικές εξαιρέσεις για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών που έχουν οι δανειολήπτες των τραπεζών που βρίσκονται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

 

Επειδή, οπως ήταν επόμενο, ζήτησαν πίστωση χρόνου για να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της απόφασης, ωστόσο το ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν οι τοπικοί φορείς δέχονται αυτή την άνιση μεταχείριση και αν είναι διατεθειμένοι να εγείρουν ενστάσεις και αντιρρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος, ζητώντας τροποποιήσεις.

 

Επειδή, κατά την άποψη του ερωτώντος, ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, δεν μπορεί να κάνει εξαιρέσεις μεταξύ δανειοληπτών και , έτσι, εκτός από την κοινοβουλευτική παρέμβαση, πρότεινα προς όλους τους συναδέλφους βουλευτές Αχαΐας και τον περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα, είναι να ζητήσουμε συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, για να του εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας και να ζητήσουμε την τροποποίηση των σχετικών αποφάσεων.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ερωτάστε :

 

1. Γνωρίζετε και, αν ναι, συνυπογράφετε όλες τις ανωτέρω αποφάσεις της ΤτΕ σχετικά με τις ειδικές εκκαθαρίσεις των ανωτέρω τραπεζών, όπως εν προκειμένω αυτής της ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ;

 

2. Γνωρίζετε ότι, ακόμη και στην περίπτωση που οι δανειολήπτες της ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ έρθουν σε συμφωνία με τον ειδικό εκκαθαριστή για ρύθμιση της οφειλής τους, δεν σημαίνει ότι θα βρουν οριστική λύση στο πρόβλημα των δανείων τους αφού, στόχος της ρύθμισης του συγκεκριμένου δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας, φέρεται να είναι η μετέπειτα η πώλησή τους σε funds ή η μεταβίβασή τους σε εταιρείες διαχείρισης, ειδικά όταν συνοδεύονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 

3. Θα επιτρέψετε να καταλήξουν σε χέρια ξένων funds, εταιρειών διαχείρισης και εισπρακτικών εταιρειών τα ενήμερα και τα κόκκινα δάνεια των 2.500 δανειοληπτών της ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ;

 

4. Γνωρίζετε αν η PQH έχει καταβάλει έστω και ένα ευρώ, αν έχει ή αν προτίθεται να αγοράσει η ίδια κόκκινα δάνεια τα οποία θα επιχειρήσει να εισπράξει ή αν πρόκειται για μια εργολαβική κοινοπραξία είσπραξης οφειλών, δηλαδή μια εισπρακτική κοινοπρακτική εταιρεία, που ενώ δεν θα διακινδυνεύσει ούτε ένα δικό της ευρώ, δεν εξασφαλίζει ούτε ότι θα φέρει έστω και ένα ευρώ στα ταμεία των ανωτέρω υπό εκκαθάριση τραπεζών και, εν προκειμένω, στα ταμεία της ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ;

 

5. Γνωρίζεται αν έχει διευθετηθεί το ζήτημα της αμοιβής της PQH; Αν δηλαδή θα αμείβεται με ποσοστά επί των εισπραττόμενων ή με προκαθορισμένη αμοιβή; Και αν δεν πετύχει την είσπραξη, τι θα λάβει ως αμοιβή;

 

6. Γνωρίζετε ότι όλα αυτά, τα τόσο ουσιώδη ζητήματα περί της αμοιβής, δεν καθορίζονται, ούτε στην απόφαση της ανάθεσης έργου, αλλά ούτε και στην προηγούμενη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας (180/3/22.2.2016) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 717/17-3-2016 με βάση την οποία άνοιξε ο δρόμος για τον ορισμό συγκεκριμένης εταιρείας;

 

7. Γνωρίζετε ότι η ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για ένταξη των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών στο νέο Κώδικα Δεοντολογίας, δεν αντιμετωπίζει ισότιμα τους δανειολήπτες τους, αφού εξαιρούνται από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και βέλτιστες πρακτικές που διατίθενται στους δανειολήπτες των εν λειτουργία εμπορικών τραπεζών;

 

8. Αντιλαμβάνεστε ότι ο διαχωρισμός αυτός θα προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, αφού οι προσπάθειες που είχαν καταβάλει στο παρελθόν φορείς, όπως εν προκειμένω το Επιμελητήριο Αχαΐας, δεν βρήκαν την απαιτούμενη ανταπόκριση;

 

9. Γνωρίζετε ότι, η Τράπεζα της Ελλάδος, με την ανωτέρω απόφασή της, προτάσσει μόνο τη διευκόλυνση της εκκαθαρίστριας εταιρείας PQH για την ταχεία εκκαθάριση των τραπεζών σε ειδική εκκαθάριση, έτσι ώστε να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα από ρυθμίσεις δανείων και εκποιήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων, αδιαφορώντας προκλητικά για την περιουσία και την αξιοπρέπεια των δανειοληπτών;

 

10. Γνωρίζετε ότι, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», το τελευταίο διάστημα δέχεται παράπονα για τον τρόπο αντιμετώπισης των δανειοληπτών της ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ;

 

11. Γνωρίζετε ότι οι εξαιρέσεις που θέτει η ΤτΕ ως προς τον τρόπο διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων σε όλες τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, δεν θα αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες δανειολήπτες, αλλά, επιλεκτικά, τους μεγάλους μόνον οφειλέτες;

 

12. Γνωρίζετε ότι, οι τοπικοί φορείς της Αχαϊας, διαπίστωσαν ότι προκύπτουν σημαντικές εξαιρέσεις για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών που έχουν οι δανειολήπτες των τραπεζών που βρίσκονται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και ότι είναι διατεθειμένοι να εγείρουν ενστάσεις και αντιρρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος, ζητώντας τροποποιήσεις;

 

13. Προτίθεστε να πράξετε κάτι για όλα τα ανωτέρω; Θα τολμήσετε επιτέλους, αυτή τη φορά, να τραβήξετε το αυτί του κου Στουρνάρα ή θα ξαναβολευτείτε, όπως πριν λίγο καιρό με την ATTICA BANK, αφήνοντας να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα οι βουλευτές Αχαΐας και ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος