Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:4900/448/6-4-2017

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Στο Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος, απευθύνθηκε ομάδα Διπλωματούχων Μηχανικών θίγοντας ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια απασχολεί το κλάδο τους. Συγκεκριμένα μας ανέφεραν τα εξής κάτωθι :

Ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός απαγορεύει την δημοσίευση του Μητρώου Αδειών Άσκησης Επαγγελμάτων, από το 1924 μέχρι σήμερα το 2017 με την σύμφωνη γνώμη των μελών του Τ.Ε.Ε. Σε καμία δημόσια υπηρεσία και αρχή δεν υπάρχει αντίστοιχη δημοσίευση των ειδικοτήτων και των Αδειών Άσκησης Επαγγελμάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :

 

Ν. 1486/1984 άρθρα 1, 2

Άρθρο 1

Σύσταση.

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας" (ΤΕΕ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και έχει περιφερειακή διάρθρωση. Το Τ.Ε.Ε. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων".

Άρθρο 2.

Μέλη του ΤΕΕ Ειδικότητες.

1. Τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. και χωρίς την ελληνική ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ.

 

 

 

5. Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες:

α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών, ε) αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών μηχανικών.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη γνώμη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μπορεί να ανακαθορίζονται οι ειδικότητες αυτές.

 

6. Ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται σ' αυτές που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εντάσσονται στη συγγενέστερη ειδικότητα με απόφαση της Αντιπροσωπείας.

Ανεξάρτητα από αυτό, το μέλος του ΤΕΕ που έχει έτσι ενταχθεί, έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ή μόνο της εξειδίκευσης, που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Επίσης οι Υποειδικότητες :

ι) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης,

ια) Μηχανικών Περιβάλλοντος,

ιβ) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,

ιγ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,

 

που είχαν ενταχθεί ως Υποειδικότητες, στις βασικές ειδικότητες, στο Μητρώο του Τ.Ε.Ε., όπως :

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΤΡΩΟ Τ.Ε.Ε.

 

Έτη 1924-2016

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Έτος 2016

 

ΥΠΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ενταγμένες στις βασικές)

 

β) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

ι) Μηχανικών Χωροταξίας,

Πολεοδομίας και Ανάπτυξης.

 

Ένταξη σε τρεις βασικές :

 

α) Πολιτικών Μηχανικών.

 

γ) Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

στ) Χημικών Μηχανικών.

 

 

 

ια) Μηχανικών Περιβάλλοντος.

 

ζ) Μηχανικών Μεταλλείων –

Μεταλλουργών.

 

ιβ) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

 

γ) Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

ιγ) Μηχανικών Παραγωγής

και Διοίκησης.

 

 

 

εισηγήθηκαν από το 2009 στο αρμόδιο Υπουργό Δημοσίων έργων και νυν Υπουργό Υποδομών

και Μεταφορών πρώην Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. και μέλος του Τ.Ε.Ε.,

την ένταξη των Υποειδικοτήτων τους στις βασικές ειδικότητες.

 

 

 

 

 

Με τον Ν. 4439/2016 άρθρο 29 παρ. 3 αναγνωρίστηκαν οι πρώην Υποειδικότητες ενταγμένες στο Μητρώο, ως βασικές ειδικότητες :

 

«Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες:

α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών, ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων – μεταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών μηχανικών,

ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, ια) μηχανικών περιβάλλοντος,

ιβ) μηχανικών ορυκτών πόρων, ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης».

 

Βάσει της αρχής της Διαφάνειας και της Ασφάλειας Δικαίου, Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

 

- Εάν οι άδειες άσκησης επαγγελμάτων του Μητρώου, εκδίδονται αποκλειστικά στον ομώνυμο Τίτλο Σπουδών/ειδικότητα τους ή στις αντίστοιχες (πρώην) εννέα (9), νυν δεκατρείς (13) βασικές ειδικότητες ;

 

- Να κατατεθούν τα έγγραφα, παραστατικά, του Υποδειγματικού Πίνακα του Μητρώου Αδειών Άσκησης Επαγγελμάτων του Τ.Ε.Ε., με ρητή αναφορά, ανά στήλη, των νομικών στοιχείων που αφορούν τις ειδικότητες των Διπλωματούχων Μηχανικών, για τα έτη 1926 έως το 2017, όπως :

 

I. το σύνολο των ειδικοτήτων βασικών και υποειδικοτήτων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

II. τις αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγελμάτων των ειδικοτήτων.

III. τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

IV. το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος στο κράτος καταγωγής.

V. το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα.

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Μητρώο ειδικοτήτων – Αδειών Άσκησης Επαγγελμάτων Μελών του Τ.Ε.Ε.

 

ΕΤΗ 1926 - 2017

ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ & ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

 

I.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΕΤΗ 1926-2017

 

II.

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

III.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

IV.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

V.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1

2.

3.

.

.

.

ν

1

2.

3.

.

.

.

ν

1

2.

3.

.

.

.

ν

1

2.

3.

.

.

.

ν

1

2.

3.

.

.

.

ν

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος