Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:5129/21/04/2017

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

 

 

«ΒΟΜΒΑ» στα θεμέλια της ΤτΕ, αλλά και συνολικά του τραπεζικού συστήματος της χώρας αποτελεί η εισήγηση του εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υπόθεση ανάκλησης της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου. Με βάση το εισηγητικό σημείωμα, προτείνεται στην ολομέλεια του ΣτΕ η ακύρωση τεσσάρων αποφάσεων της Τραπέζης της Ελλάδος που οδήγησαν στο «λουκέτο» τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, στη μεταφορά των καταθέσεών της στην Alpha Bank και στη μεταβίβαση των δανείων της στην «bad bank» που διαχειρίζεται τα assets των υπό εκκαθάριση τραπεζών.

Είναι προφανές ότι, αν το ΣτΕ συμφωνήσει με τη συγκεκριμένη εισήγηση, θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου, αφού θα προκύψει αστική ευθύνη για τη διοίκηση της ΤτΕ και το ελληνικό Δημόσιο, η οποία θα έχει σίγουρα αποζημιωτικού χαρακτήρα συνέπειες, ίσως και ποινικές. Δεδομένη θεωρείται η προσφυγή των μεριδιούχων της Συνεταιριστικής για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν, ενδεχομένως και η προσφυγή της Alpha Bank λόγω των συνεπειών που θα προκύψουν αν υιοθετηθεί η συγκεκριμένη εισήγηση. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθούν δύο παράμετροι της υπόθεσης:

Η πρώτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις διακεκριμένων νομικών, είναι ότι είναι πρακτικά και τεχνικά αδύνατο να «αντιστραφεί» η πράξη. Δηλαδή, να επαναλειτουργήσει η Τράπεζα Δωδεκανήσου. Η δεύτερη είναι ότι ποτέ το ΣτΕ δεν έχει ακυρώσει απόφαση της ΤτΕ. Ωστόσο, με βάση πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, μεταξύ άλλων ο εισηγητής έχει λάβει γνώση και των ενεργειών που προηγήθηκαν της απόφασης της ΤτΕ, από τις οποίες προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων.

Για παράδειγμα, δεν έχει απαντηθεί ακόμη το ερώτημα πώς είχαν προηγηθεί της ανάκλησης της άδειας της Συνεταιριστικής αιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει τη μεταφορά των καταθέσεων στην Alpha, όταν η διοίκηση της τράπεζας είχε κληθεί από την αρμόδια Αρχή να βρει τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετώπιζε, δηλαδή κεφάλαια για να αποφευχθεί η εκκαθάριση.

Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι αν ισχύει ότι η Alpha Bank, με την προσθήκη των καταθέσεων της Συνεταιριστικής, κάλυπτε τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως είχε προκύψει από τα stress tests που διενεργήθηκαν την επίμαχη περίοδο. Δηλαδή, αν οι καταθέσεις της Συνεταιριστικής αποτέλεσαν «σωσίβιο» για την Alpha. Υποθέτω ότι θα μάθουμε εν ευθέτω χρόνω. Έχει, όμως, ενδιαφέρον και η επισήμανση που έγινε κατά τη συζήτηση από τον δικηγόρο του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, κ. Μαν. Α. Μπεντενιώτη, ο οποίος τόνισε μεταξύ των άλλων ότι οι εξελίξεις από τότε μέχρι σήμερα έχουν πανηγυρικά επιβεβαιώσει ότι η απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος ήταν τραγικά εσφαλμένη.

Στο εισηγητικό σημείωμα του εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας, μεταξύ, άλλων επισημαίνεται ότι:

«Με την κρινόμενη αίτηση, η οποία συμπληρώνεται με δικόγραφο προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση ... της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης", τέθηκε το εν λόγω ίδρυμα σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής του...».

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Με ποιοι σκεπτικό η Τ.τ.Ε., πριν ανακληθεί η άδεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, είχε αιτηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταφερθούν κεφάλαιά της, στην Alpha;

2. Ήταν νόμιμη η ενέργειά της;

3. Πως είναι δυνατόν την ώρα που η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου είχε κληθεί από την αρμόδια Αρχή να βρει τρόπους επίλυσης των προβλημάτων της, η Τ.τ.Ε. πίσω από την πλάτη της, να προβαίνει σε ενέργεια υπονόμευσή της; Δεν είναι πρόδηλο ότι υπηρετήθηκε απαράδεκτη σκοπιμότητα;

4. Είναι αληθές ότι η Alpha, με τις καταθέσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, κάλυψε τον δείκτη της κεφαλαιακής επάρκειάς της;

5. Αν γίνει δεκτή η εισήγηση και το Σ.τ.Ε. ακυρώσει τις τέσσερις αποφάσεις της Τ.τ.Ε., ποιες πρωτοβουλίες- και προς ποια κατεύθυνση- θ’ αναλάβετε;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος