Loading...
 Start Page

Α.Π. 2093/15-12-17

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Με το Π.Δ. 75/2016, το οποίο αποτελούσε και συμβολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, έγιναν συγκεκριμένες τροποποιήσεις, που δεν είναι όλες ευνοϊκές για το Αστυνομικό προσωπικό. Αυτό επηρέασε πολλές μεταθέσεις και τον τρόπο που έως τώρα γίνονταν, μέσα σε αυτές και των πολυτέκνων-τρίτεκνων Αστυνομικών.

Ωσότου εφαρμοστεί το νέο Προεδρικό Διάταγμα, οι τρίτεκνοι Αστυνομικοί, θεωρούνταν ως πολύτεκνοι και υπέβαλλαν αίτηση μετάθεσης κατά τις τακτικές μεταθέσεις, σύμφωνα με το τότε ισχύον Π.Δ. 100/2003, άρθρο 3 παρ. 3, και λόγω της ειδικής κατηγορίας στην οποία ανήκουν, προηγούντο με σειρά προτεραιότητας σε σχέση με όλους τους άλλους Αστυνομικούς, οπότε σε περίπτωση που υπέβαλλαν αίτηση, απευθείας λάμβαναν τις πρώτες θέσεις του πίνακα μεταθέσεων:

«Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι αστυνομικοί που υπάγονται σε μια από τις κατωτέρω, κατά σειρά, κατηγορίες, συγκρινόμενοι, κατά κατηγορία, μόνο μεταξύ τους με βάση τα παραπάνω κριτήρια:

α. Οι πολύτεκνοι.

β. Οι έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με ειδικές ανάγκες.

γ. Οι τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους.

δ. Οι έχοντες στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο των συμφερόντων τους.»

Στο άρθρο 12, παρ., 8, το εν λόγω Π.Δ. σημείωνε:

«Οι αστυνομικοί που υπάγονται σε μία από τις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους, για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων».

Αποτέλεσμα ήταν μετά τη σταδιακή μείωση από το Αρχηγείο των θέσεων στις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις, οι παραπάνω ειδικές κατηγορίες να γεμίζουν τις λιγοστές θέσεις και έτσι να προκαλούν την οργή των υπόλοιπων συναδέλφων τους, που περίμεναν χρόνια προκειμένου να μετατεθούν στους τόπους τους, κυρίως από τις περιοχές της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τη πολυπληθέστερη σε προσωπικό περιοχή της Ελλάδας.

Με τη παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ και σε συνεννόηση με τη φυσική ηγεσία, ήρθε το Π.Δ. 75/2016 με σκοπό να αρθούν οι διάφορες αδικίες που είχαν προκληθεί από τα «παραθυράκια» του προηγούμενου Προεδρικού Διατάγματος.

Στο άρθρο 7 του νέου Π.Δ.[75/2016] διευκρινίζεται:

«Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του Π.δ. 100/2003, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Π.δ. 85/2011 (Α'207), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι αστυνομικοί δύνανται, με εξαίρεση τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες (άρθρο 15),να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. πολύτεκνοι,

β. έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.

γ. έχοντες τρία (3) τέκνα.

Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Οι αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου μόνο μία φορά».»

Τώρα, καθόσον το εν λόγω άρθρο-τροποποίηση αναφέρεται στο άρθρο 12, εντάσσει τους τρίτεκνους στις αιτήσεις των τακτικών μεταθέσεων, με αποτέλεσμα να δίνει τη δυνατότητα στο Αρχηγείο να τους τοποθετεί στους πίνακες μεταθέσεων-μορίων όπως γινόταν προηγουμένως, πλην όμως χάνουν τη δυνατότητα να παίρνουν όπως πριν τις πρώτες θέσεις ανεξαρτήτως των μορίων που έχουν, αλλά να μοριοδοτούνται όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους.

Ταυτόχρονα με αυτό, πλέον διαχωρίζει τους πολύτεκνους από τους τρίτεκνους, δίνοντάς τους ένα μειονέκτημα που πριν δεν είχαν, όταν μετά την αναμενόμενη αίτηση θεραπείας (προσφυγή) τους, εξεταστεί πλέον με τα κοινωνικά-υπηρεσιακά κριτήρια που ορίζονται πιο πάνω.

Παράλληλα, υποχρέωση είναι, η μη επανάληψη φαινομένων κάλυψης κενών οργανικών θέσεων από στρεβλές περιπτώσεις και η συνεχής πίεση για την επαναφορά των 6.700 κενών οργανικών θέσεων που σκανδαλωδώς καταργήθηκαν εν μια νυκτί.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος πιστό στις αρχές του, δηλώνει τη αμέριστη συμπαράστασή του σε όλους τους τρίτεκνους αστυνομικούς.

Επειδή, το Αρχηγείο, γνωστό για την Αθηνοκεντρική φιλοσοφία του-η ίδια που επικρατεί σε όλο το Δημόσιο, παραμένει φειδωλό στο να κάνει δεκτές τις αιτήσεις των τρίτεκνων συναδέλφων, έστω και με τα κοινωνικά κριτήρια. Αποτέλεσμα ήταν φέτος να εγκρίνει 3-4 μεταθέσεις τρίτεκνων στις 35-40, καταδικάζοντας φυσικά τους εν λόγω συναδέλφους στην οικονομική ανέχεια, καθόσον όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι να μεγαλώνεις τρία παιδιά μακριά από τον τόπο σου, χωρίς βοήθεια, με τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας μας.

Επειδή, το όλο πρόβλημα ξεκίνησε από τη παύση-ελάττωση των προσλήψεων στο Σώμα. Η σταδιακή μείωση του προσωπικού σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες που προέκυψε από τον μεγαλύτερο αριθμό συνταξιοδοτήσεων σε σχέση με τις ελάχιστες προσλήψεις, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξανόμενες ανάγκες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οδήγησε στην αμυντική πολιτική του Αρχηγείου να προσπαθεί να κρατήσει όλο και περισσότερους Αστυνομικούς στο λεκανοπέδιο. Αυτή η φιλοσοφία διαφάνηκε και στην ανακατανομή των οργανικών θέσεων στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, κατά την οποία μεταφέρθηκαν οργανικές θέσεις από την επαρχία στην Αττική ή καταργήθηκαν για εξοικονόμηση πόρων.

Επειδή, αυτή τη στιγμή στις Αστυνομικές Διευθύνσεις εκτός Αττικής, δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις ούτε για δείγμα. Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η πρόβλεψή μου είναι ότι στο μέλλον οι τρίτεκνοι-πολύτεκνοι, άλλες ειδικές κατηγορίες και γενικά όλοι οι συνάδελφοι δεν θα μπορούν να μετατεθούν στο τόπο συμφερόντων τους, καθώς οι θέσεις στις τακτικές-έκτακτες μεταθέσεις θα κινούνται πέριξ του μηδενός!

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάθε κ. Υπουργέ:

1. Τι προτίθεσθε να κάνετε για να αρθεί η αδικία σε βάρος των τρίτεκνων αστυνομικών;

2. Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία οργανικών θέσεων και σε Αστυνομικές Διευθύνσεις εκτός Αττικής;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος