Loading...
 Start Page

Α.Π. 951/06-11-17

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος και ο υπογράφων την παρούσα ερώτηση Βουλευτής, από επιτροπή κατοίκων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ του Δήμου Αχαρνών , έλαβαν γνώση των συγκεκριμένων παρακάτω καταγγελιών καθώς και τους έντονους προβληματισμούς σε σχέση με την παράνομη κατασκευή στεγάστρου σε εξώστη, σε κατοικία του Ολυμπιακού Χωριού. Το συγκεκριμένο στέγαστρο (ξύλινη κατασκευή και κεραμίδια) έχει εδραστεί επί μεταλλικού πλαισίου, διακοσμητικού κυρίως χαρακτήρα, από στρατζαριστό. Θα ήθελα μάλιστα να σας επιστήσω την προσοχή στον τρόπο στήριξης της μεταλλικής αυτής κατασκευής επί του σώματος του κτιρίου, που γίνεται μέσω οριζοντίων μπουλονιών , με τέτοιο τρόπο μάλιστα ώστε να μένει μεγάλο κενό ανάμεσα στο σκυρόδερμα του εξώστη και την μεταλλική κατασκευή.

Μάλιστα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα επιπλέον επιβαλλόμενα φορτία λόγω κεραμοσκεπής , ενδεχομένως να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τα φορτία σχεδιασμού έδρασης της μεταλλικής κατασκευής.

Σύμφωνα με τις μελέτες, τον κανονισμό και την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων έργου «ολυμπιακό χωριό 2004» (βλ. παρ. 2.91), στους εξώστες των επάνω ορόφων προβλέπεται, όπως και στην άδεια του κτηρίου 107, σκιάδιο εξασφάλισης ευνοϊκού μικροκλίματος σε σταθερό πλαίσιο σχεδιασμένο για ελαφρά κάλυψη περσίδων αλουμινίου, και μελετημένο να αντέχει στην ανεμοπίεση και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Αντί αυτών ο οικιστής δευτέρου ορόφου κος Ευάγγελος Μεϊμαράκης κατασκεύασε κεραμοσκεπή με χτιστούς καβαλάρηδες που εδράζεται στο υπάρχον σταθερό πλαίσιο, η οποία προεκτείνεται και πάνω από τον εξώστη του από κάτω διαμερίσματος κατά 0,70 μέτρα

Καθαρά λοιπόν προκύπτει ότι τα οριζόντια μπουλόνια στήριξης στην μετώπη του στηθαίου στο μεταλλικό πλαίσιο, ενδεχομένως να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τα φορτία σχεδιασμού έδρασης της μεταλλικής κατασκευής, με όλα τα άκρως δυσμενή επακόλουθα για οικιστές και διερχομένους.

Δυστυχώς η εγκληματική αδράνεια και αδιαφορία επίορκων υπαλλήλων πολλαπλασίασε την αυθαιρεσία και προχώρησαν και άλλοι πολλοί σε παρόμοιες κατασκευές.

Το ότι έχουν προβεί και άλλοι ιδιοκτήτες στο ολυμπιακό χωριό σε παρόμοιες , παράνομες και επικίνδυνες κατασκευές, είναι γνωστό στις επιβλέπουσες πολεοδομικές αρχές (βλ. εισαγγελική παραγγελία προς Δήμο Αχαρνών 5/7/2017).

Επειδή από μακρόν ζητά ένας εκ των πολιτών, ο κ. Κλάδης να του απαντηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια ΥΔΟΜ, της οποίας ο κος Δήμαρχος έχει λάβει γνώση εάν είναι ελέγξιμο γιατί και πως όλες οι ενέργειές του έχουν αδρανήσει.

Επειδή με την αναφορά με αρ. πρωτ. 64561/23841/1.8.2017 ενημερώθηκε για τις παράνομες, αυθαίρετες και επικίνδυνες κατασκευές ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία μεταξύ άλλων καταγγέλλεται συγκεκριμένα: «σχετικά με το από (Φ22/3100-24.6.2015) ΚΓ.Γ έγγραφό σας προς ΥΔΟΜ Αχαρνών για τον έλεγχο επικίνδυνων υποδομών, είχε οριστεί (30.10.2015) η κατεδάφιση της εν λόγω κεραμοσκεπής πάνω από το διαμέρισμά μου, η οποία όμως χωρίς την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού όπως επροβλέπετο για την απρόσκοπτη υλοποίησή της, η καθαίρεση δεν έγινε διότι παρεμποδίστηκε από κατοίκους (βλ σχ).

Επειδή επίσης με το σχετικό , επίσης καταγγέλεται ως εστία κινδύνου, η ως άνω του διαμερίσματός του κεραμοσκεπή με τα οριζόντια μπουλόνια στήριξης στην μετώπη του στηθαίου, η οποία όπως σημειώνει «παραμένει σοβαρή απειλή, αν ληφθούν υπόψη τόσο οι Τεχνικές Εκθέσεις (επάρκειας) καθώς και το υπόμνημα που υποβλήθηκε και ενσωματώθηκε στην απόφαση (ΣΥΠΟΘΑ) 12.3.2015, του προϊσταμένου συμβούλου αρμοδίου για θέματα πολεοδομίας Αχαρνών αντιδημάρχου κου Στέργιου Πεδιαδίτη, που γνωστοποίησε στο συμβούλιο κατά την ημέρα της συνεδρίασης, (ότι σε παρόμοιες επικίνδυνες κατασκευές έχουν προβεί και άλλοι ιδιοκτήτες στο ολυμπιακό χωριό».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και με βάση όλα τα συνημμένα σχετικά έγγραφα καλείσθε να απαντήσετε:

- Γιατί ο διορισμένος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν ενημέρωσε ποτέ τον εγγράφως και ενυπογράφως τον καταγγέλλοντα τις παρανομίες συμπατριώτη μας, Ιωάννη Κλάδη του Διονυσίου με ΑΔΤ Τ 013961;

- Γιατί δεν έχει προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο (-ελέγχους) η καθ΄ύλην αρμόδια ΥΔΟΜ, ώστε να διαπιστώσει δηλαδή αν στατικά επαρκούν τα οριζόντια μπουλόνια στήριξης λόγω φορτίων κεραμοσκεπής που εδράζεται σε μεταλλικό πλαίσιο διακοσμητικού χαρακτήρα από στρατζαριστό, και αν αυτή κρίνεται και είναι επικίνδυνη με την από (43049/6.7.2017) εισαγγελική παραγγελία που υπεβλήθη προς ΥΔΟΜ Αχαρνών;

- Επιτέλους θα στείλετε την υπόθεση στην γενική επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης, ώστε εκείνη να διατάξει τους ενδεδειγμένους ελέγχους για τα κυκλώματα και την κραυγαλέα παρανομία και τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους;

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικαστική έρευνα μετά την αναφορά που κατετέθη στις 5.7.2017 στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών και παρελήφθη από τον εισαγγελέα κ. Νικόλαο Φριστόπουλο και με την οποία έγραφε και ζητούσε ο

κ. Ιωάννης Κλάδης: «επί του συγκεκριμένου σχετικού ( Φ22/3100/24.6.2015) Γ .Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και χωρικού σχεδιασμού να μου απαντηθεί εγγράφως εάν έχει προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο (περί επικινδύνων οικοδομών) όπως αυτά αναφέρονται, και ποια η λήψη μέτρων προστασίας προς την οικογένειά μου και περιοίκους συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου φθοράς έκθεσης της μεταλλικής κατασκευής από εξωτερικές καιρικές συνθήκες σε περιοχή με έντονα καιρικά και σεισμικά φαινόμενα, όπως αυτά της Πάρνηθας»;

- Γιατί δεν έχουν ελεγχθεί και πότε επιτέλους θα ελεγχθούν οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι υπάλληλοι του Δήμου Αχαρνών, οι οποίοι δεν απάντησαν και ποτέ δεν χορήγησαν όσα ο εισαγγελέας Νικόλαος Φιστόπουλος παρήγγειλε με το υπ αριθ. 27464/5.70.2017 (συνημμένο πρώτο) έγγραφό του;

- Θα ζητήσετε εξηγήσεις και εν συνεχεία θα απαντήσετε στη Βουλή γιατί δεν προχώρησε σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες ενημερώνοντας το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο ο υπεύθυνος της δομής τεχνικής υποστήριξης Κώστας Γούλας αυτές που προανήγγειλε με το υπ αριθ. 26780/8.10.2012 (συνημμένο έγγραφό του 3) και έμεινε ως σήμερα ένοχα και ύποπτα αδρανής ακόμα και αυτή η Προσωρινή Ενιαία Διοικούσα Επιτροπή ΟΕΚΟΕΕ, η οποία επίσης μεταξύ άλλων γράφει ότι «είχε γνώση μετά την επιτόπου αυτοψία που πραγματοποίησε ο αρμόδιος μηχανικός της υπηρεσίας μας στην πολυκατοικία Ο.Τ16/κτήριο 107 επί της οδού Π. Πατουλίδου 8, σχετικά με την αυθαίρετη κατασκευή κεραμοσκεπής σε εξώστη διαμερίσματός σας, σας καλούμε να προβείτε μέχρι την 30ή Οκτωβρίου 2012 σε αποξήλωση της εν λόγω κατασκευής».

- Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η επιβαλλόμενη και προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποξήλωση;

- Αληθεύει πως με βάση τον πολεοδομικό νόμο αλλά και τον Προσωρινό Κανονισμό Ολυμπιακού Χωριού, απαγορεύεται κάθε προσθήκη τμήματος σε εξώστες των διαμερισμάτων;

- Κατά συνέπεια και σε περίπτωση που διαπιστωθεί και μετά την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία η μη αφαίρεση της μη αυθαίρετης κεραμοσκεπής, θα έπρεπε οι αρμόδιοι να έχουν προβεί σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες, ενημερώνοντας και το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο;

- Γιατί ενώ ο ΟΑΕΔ με το υπ αριθ. πρωτ. 2402/8.10.2014 που υπογράφει ο προϊστάμενος διαχείρισης τεχνικών υπηρεσιών κος Θ. Καραμάνης σημειώνει ότι «οιαδήποτε παρέκκλιση στα κατασκευασθέντα στέγαστρα των κτηρίων από τα ανωτέρω προβλεπόμενα, συνιστά αυθαίρετη κατασκευή, η οποία αλλοιώνει το οικιστικό περιβάλλον και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων» όμως δεν έπραξε τα δέοντα και δεν εκίνησε κάθε προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για την αποξήλωση όλων των όσων παρανόμως έχει προσθέσει ο κος Ε. Μεϊμαράκης;

- Για όλους όσους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους εμπλέκονται στο παρακύκλωμα θα διεξάγετε ΕΔΕ;

- Τι έπραξαν και τι δεν διέπραξαν οι αρμόδιοι και εντεταλμένοι του ΟΑΕΔ μετά την ενυπόγραφη καταγγελία του κ. Κλάδη με Α.Π. 39463/13.5.2016, ο οποίος τους προειδοποιεί ‘’ακόμα και για τους κινδύνους που διατρέχει η σωματική του ακεραιότητα ακόμη και αυτή η ίδια η ζωή της οικογένειάς του γράφοντας και καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων «λόγω των εξήντα μηνών που εκκρεμεί η κατάσταση από κατασκευής της και ο κίνδυνος που τεκμηριώνεται λόγω αδυναμίας (αγκυρίων, οριζοντίων μπουλονιών) στην μετώπη του στηθαίου (η κεραμοσκεπή) έχει εδραστεί επί μεταλλικού πλαισίου κυρίως διακοσμητικού χαρακτήρα από στρατζαριστό (βλ. στατικό υπολογισμό και υπόμνημα της ΥΔΟΜ Αχαρνών [12.3.2015] που σας έχω υποβάλλει αρμοδίως)’’.

- Γιατί ενώ ζητά να γίνει κατανομή ευθυνών όπου ανήκουν, και εναγωνίως προσπαθεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια της οικογένειάς του από σοβαρό τραυματισμό λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών κατάρρευσης καθώς επίσης επιπλέον επικαλείται το συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης διαμερίσματος, οι αρμόδιοι εγκληματικά καθεύδουν;

- Τέλος, μήπως ο ΟΑΕΔ, ως καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ σήμερα, κύριος των διαμερισμάτων, ασκώντας τα ανωτέρω δικαιώματά του, πρέπει να επιβάλλει λόγω αρμοδιότητος του, ασφαλιστικά μέτρα συντάσσοντας πρωτόκολλο αποβολής του ως άνω οικιστή, και πρέπει να καταγγείλει την παραχώρηση, ως οφείλει εκ του συμφωνητικού παραχώρησης, πριν της μεταγραφής των οριστικών παραχωρητηρίων;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

 

Συνημμένα 38 σελίδες

Κοινοποίηση: Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος