Loading...
 Start Page

8676/576 28-09-2016

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Με την υπ αριθμόν Αρ.Πρ.:7542/494 5.8.2016 Ερώτηση & ΑΚΕ σας καλούσα να δώστε απαντήσεις και να καταθέσετε όλα τα σχετικά έγγραφα για ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι αυτό των πλαστών τίτλων σπουδών. Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμία απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρότι είστε υποχρεωμένος να μου απαντήσετε εντός είκοσι ημερών βάση των κανόνων που διέπουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Σε αντίθεση με εσάς, που είτε απαξιώνετε να απαντήσετε είτε σκοπίμως δεν απαντάτε γι αυτό το ζήτημα γεγονός που εγείρει υποψίες και πολλά ερωτηματικά , μου απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον οποίο έχω απευθύνει ομοίου περιεχομένου Ερώτηση και ΑΚΕ.

Για το λόγο αυτό σας κοινοποιώ την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία αρμόδιο να απαντήσει είναι το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , και σας καλώ να απαντήσετε στην επανακατάθεση της συγκεκριμένης Ερώτησης & ΑΚΕ:

“Σε απάντηση της υπ΄ αριθ. 7543/495/05-08-2016 Ερώτησης & Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Πλαστοί τίτλοι σπουδών είναι στη διάθεση οποιουδήποτε δεν έχει ηθικές και άλλες αναστολές στην απόκτηση και στη χρήση τους;» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όσον αφορά στη δήθεν άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ‘’να ελέγξει δια της νόμιμης διακρατικής διαδικασίας’’ τον αναφερόμενο τίτλο σπουδών, έχουμε ήδη ενημερώσει τον Ερωτώντα Βουλευτή (απαντώντας στην υπ’ αριθ. 7131/469/19-07-2016 σχετική Ερώτηση & ΑΚΕ) ότι: «δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων η διερεύνηση της πλαστότητας τίτλων σπουδών, αρμοδιότητα αποκλειστικά των δημόσιων υπηρεσιών στις οποίες κατατίθεται ο τίτλος σπουδών, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε – αν πρόκειται για διορισμό – αυτεπάγγελτα με την κατάθεση των δικαιολογητικών».

Ως εκ τούτου, αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο οποίο έχει απευθυνθεί ο Ερωτών Βουλευτής με υπ΄ αριθ. 7542/494/05-08-2016 ομοίου περιεχομένου Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων».

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης & ΑΚΕ :

Στην εποχή μας έχουμε περάσει από το στάδιο του "ο,τι δηλώσεις είσαι", στο στάδιο "'όπως θέλεις σε εμφανίζουμε".

Είναι η εποχή που οι "μαϊμού" στην ουσία ή και τύποις πλαστοί τίτλοι σπουδών είναι στη διάθεση ,οποιουδήποτε δεν έχει ηθικές και άλλες αναστολές στην απόκτηση και στη χρήση τους.

Είναι η εποχή που και "στα καλύτερα τα σπίτια" θα βρει κανείς παρόμοια φαινόμενα ,αφού έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι όλα είναι ανέλεγκτα ,όπως δείχνει π.χ. η ουσιαστική άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης να ελέγξει δια της νόμιμης διακρατικής διαδικασίας εάν υφίσταται στην πράξη το λεγόμενο MIDDLEHAM UNIVERSITY ,του οποίου τίτλους σπουδών εμφανίζουν στην πατρίδα μας σε "διαδικασίες διάκρισης και υπεροχής" λίαν επώνυμα πρόσωπα.

Δεδομένου λοιπόν ότι η κ. Ειρήνη Αρτέμη υπέβαλε υποψηφιότητα για την κατάληψη θέσης Επίκουρου Καθηγητού στο τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ επικαλούμενη μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών επισυνάπτουσα μη πρωτοκολλημένη βεβαίωση του Καθηγητή κ.Χρ. Τερέζη ότι περάτωσε τη σχετική έρευνα στις 12/4/2016 ( η οποία εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τη βεβαίωση του κ Καθηγητή ), καθώς και βεβαίωση (18/4/2016 ) του προέδρου του τμήματος κ Μιχαήλ Παρούση ότι στην υπ. Αριθμ. 88/6.4. 2016 συνεδρίαση της ΓΣΕΣ του τμήματος Φιλοσοφίας ο καθηγητής κ. Χρ. Τερέζης ανακοίνωσε στη ΓΣΕΣ την περάτωση της μεταδιδακτορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επειδή, η κ.Ειρήνη Αρτέμη υπέβαλε υποψηφιότητα για την ανάδειξή της στην θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας(Τμήμα Θεολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ) επικαλούμενη μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο "Όροι διαμόρφωσης της Γνωσιολογίας στον βυζαντινό Γεώργιο Παχυμέρη".

Επειδή, εμφανίστηκε με τρόπο περίεργο και ασυνήθη βεβαίωση του καθηγητή κ.Χρ.Τερέζη η οποία αναφέρει ότι στις 12-4-2016 περατώθηκε η προαναφερόμενη έρευνα και θα αναρτηθεί εντός του...έτους στη σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επειδή, ακόμα πιο περίεργη και ασυνήθης είναι η βεβαίωση του προέδρου του Τμήματος κ. Μιχαήλ Παρούση σύμφωνα με την οποία στην 88/6-4-2016 Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώθηκε η περάτωση της έρευνας αυτής από τον καθηγητή κ. Χρ.Τερέζη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , σας ζητώ την κατάθεση των κάτωθι εγγράφων:

1. Τον κανονισμό λειτουργίας και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας μεταδιδακτορικής έρευνας στο τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Αντίγραφο της αίτησης της κ Ειρήνης Αρτέμη, προκειμένου να γίνει δεκτή για μεταδιδακτορική έρευνα, με σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο πρωτοκόλλου.

3. Πρακτικό της ΓΣΕΣ του εν λόγω τμήματος περί αποδοχής της σχετικής αίτησης της κ. Αρτέμη.

4. Το πρακτικό της υπ. Αρ. 88/6.4.2016 ΓΣΕΣ, όπου ο καθηγητής Χρήστος Τερέζης ανακοινώνει την περάτωση της μεταδιδακτορικής έρευνας της κ. Ειρήνης Αρτέμη.

5. Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρωτοκόλλου του τμήματος με αρ. 301 της 18.4.2016.

6. Την ιστοσελίδα του τμήματος στην οποία έχει δημοσιευθεί η έρευνα της κ. Ειρήνης Αρτέμη.

Καθώς επίσης κάθε σχετικό έγγραφο που επιτρέπει στη ΓΣΕΣ να αξιολογεί και να εγκρίνει την εκπονηθείσα μεταδιδακτορική έρευνα.

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδο

 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος