Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:661/24.10.2016

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (κ.ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ)

 

Εγράφησαν πολλά και ειπώθηκαν ακόμα περισσότερα για την περίφημη δανειοδότηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας του καναλιού του Φαλήρου από τη ναυτιλιακή Sea Diamond συμφερόντων Αλαφούζου. ‘Όπως γράφουν “ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ”, δημιουργεί πικρία και απορία το γεγονός ότι εντελώς αναιτιολόγητα η ΓΓΕΕ δέχτηκε επάρκεια περιουσιακών στοιχείων του ΣΚΑΪ ενώ απ΄τις δηλώσεις του προκύπτει το εντελώς αντίθετο. Συγκεκριμένα αναφέρουν:

“Ο ΣΚΑΙ λειτουργεί από 1.1.2016 "χωρίς άδεια" και όποιο ζήτημα έχει προκύψει θα πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες Αρχές. Δεν μπορεί να παρανομεί γενικότερα και να συνεχίζει να συμμετέχει στη διαδικασία, χωρίς να εκπληρώνει στοιχειώδεις προϋποθέσεις νομιμότητας.

Επειδή “Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι μέτοχος (κατέχει πάνω από το 98% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας ΣΚΑΪ ενώ παράλληλα ελέγχει την εταιρία Sea Diamond αφού κατέχει το 50% της εταιρίας αυτής όπως προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωσή της υπό στοιχ. Δ.2.2 παραγράφου της προκήρυξης που προσκόμισε ο ΣΚΑΪ για τον έλεγχο του "πόθεν έσχες" του, δήλωσε ότι στις 29 Αυγούστου 2016 σύναψε δάνειο με την εταιρεία Sea Diamond ποσού ύψους 13.500.000 δολαρίων ή 12.097.876 ,89 ευρώ. Την ημερομηνία αυτή όμως το μετοχικό κεφάλαιο του ΣΚΑΪ ανερχόταν στο ποσό των 25.781.659,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στις 25 Αυγούστου 2016).

Επομένως το ποσό του παραπάνω δανείου που ο ΣΚΑΪ συνήψε με την εταιρεία SEA DIAMOND που ελέγχει ο μέτοχος της Γιάννης Αλαφούζος είναι μεγαλύτερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΚΑΪ και συγκεκριμένα αντιστοιχεί στο 46,92% αυτού του μετοχικού κεφαλαίου.

Εφόσον το δηλωθέν δάνειο από την εταιρεία Sea Diamond είναι άκυρο και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη τα δε υπόλοιπα ποσά που δήλωσε σχετικά με τα τραπεζικά διαθέσιμα δεν επαρκούν αφού αθροίζονται στο συνολικό ποσό των 2.956.463,44 ευρώ, επομένως η εταιρία ΣΚΑΪ δεν διαθέτει εγκύρως στο πλαίσιο ελέγχου του "πόθεν έσχες" ούτε καν τα 14.533.333,33 που απαιτούνται για την καταβολή της πρώτης δόσης του τιμήματος που προσέφερε για την άδεια.

Περαιτέρω λοιπόν ακόμη και στην απίθανη εκείνη περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι το παραπάνω είναι έγκυρο, ο ίδιος ο ΣΚΑΪ δηλώνει ότι στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 διέθετε μόλις 15.054.340,33 στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και ειδικά στην ΕΤΕ 2.878.020,82, στην Πειραιώς 78.442,62 και στην Credit Suisse το δάνειο που έχει λάβει από την εταιρία Sea Diamond 12.097.876,89. Επιπλέον ο ίδιος ο ΣΚΑΪ δηλώνει ότι θα καταβληθούν 6.145.200,25 ευρώ λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη αποφασιστεί. Συνολικά λοιπόν κατά δήλωσή του ο ΣΚΑΪ θα διαθέτει μόλις 21.199.540,58 ευρώ.

Ακόμα από τις καταστάσεις "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015" του ΣΚΑΪ οι οποίες βρίσκονταν στον φάκελο της αίτησής συμμετοχής του προκύπτει ότι η εταιρία αυτή έχει μηνιαία έξοδα ύψους 1.994.168,64 εφόσον μολονότι είχε κύκλο εργασιών 24.096.128,38 εμφάνισε μικτά κέρδη μόλις 766.401,76 ευρώ. Στα έξοδα αυτά θα πρέπει να προστεθούν για τους επόμενους 18 μήνες και τα έξοδα επιστροφής του παραπάνω δανείου προς την εταιρία Sea Diamond τα οποία ανέρχονται σε 1.035.040,59 μηνιαίως χωρίς να υπολογίζεται οποιοδήποτε κόστος ή όφελος που μπορεί να προέλθει από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Συνεπώς για τους επόμενους 18 μήνες ο ΣΚΑΪ θα έχει έξοδα τουλάχιστον 2.979.209,23 το μήνα δηλαδή συνολικά 53.625.766,14 . Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και τουλάχιστον το ποσό 29.066.666,67 των δύο δόσεων του τιμήματος απόκτησης της άδειας οι οποίες θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο ίδιο αυτό διάστημα των 18 μηνών. Στους επόμενους δε έξι μήνες θα υπάρχουν για την εταιρία έξοδα ύψους τουλάχιστον 26.198.345,17(λειτουργικά έξοδα έξι μηνών) +14.533.333,33(τρίτη δόση απόκτησης της άδειας). Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα:

Κύκλος εργασιών (24 μηνών)

24.199.540,58 ευρώ

Ρευστότητα στις 7.9.2016

21.199.540,58 ευρώ

Σύνολο (Α)

69.391.797,38 ευρώ

Έξοδα (18 μηνών)

53.625.766,14 ευρώ

Έξοδα (6 επιπλέον μηνών)

11.665.011,84 ευρώ

Τίμημα άδειας

43.600.000,00 ευρώ

Σύνολο (Β)

108.890.777,98 ευρώ

 

Γενικό σύνολο (Α,Β)

-39.498.980,60 ευρώ

 

Προκύπτει λοιπόν, ότι, στο βάθος των δύο πρώτων ετών, εντός των οποίων πρέπει να έχει καταβληθεί το συνολικό τίμημα απόκτησης της άδειας, ο ΣΚΑΙ θα παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 39.498.980,60 ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ο ίδιος δηλώνει., Στο έλλειμμα δε αυτό πρέπει να προστεθούν οι ζημίες χρήσης 2015 ύψους 4.401.297,50 ευρώ (βλ. τις καταστάσεις «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015» του ΣΚΑΙ). Θα υπάρχει λοιπόν συνολικό έλλειμμα 43.900.278,10 ευρώ μόνο στο βάθος δύο ετών λειτουργίας.

Επομένως, ο ισχυρισμός του ίδιου του ΣΚΑΙ ότι δήθεν θα καλύψουν τις επόμενες δύο δόσεις του τιμήματος μέσω της λειτουργίας του είναι προδήλως αβάσιμος και τεχνικός εσφαλμένος, διότι πολύ απλά δε διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια. Οι δε προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες και αναιτιολόγητες εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ΣΚΑΙ δεν αποδεικνύει όχι μόνο το «πόθεν», αλλά ούτε το «έσχες»”.

 

Επειδή, ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ομολογήσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ότι ήταν συνήθης για τον ίδιο η πρακτική της δανειοδότησης του τηλεοπτικού του σταθμού από την ναυτιλιακή του εταιρεία.

Επειδή, μάλιστα παρουσίαζε ως εγγύηση για την οικονομική του δυνατότητα να αποπληρώσει το τίμημα της άδειας, τα μελλοντικά κέρδη του ΣΚΑΪ, ενώ το κανάλι κατέγραφε μονίμως ζημιογόνες χρήσεις, ενώ ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να καλύψει τις μαύρες οικονομικές τρύπες του πόθεν έσχες του, ο κ.Αλαφούζος επιστράτευσε και πάλι το κομμάτι της ναυτιλιακής του δραστηριότητας, βάζοντας ως επιπρόσθετες εγγυήσεις άλλα τρία πλοία συμφερόντων της ίδιας εταιρείας!

Επειδή, όμως οι εν λόγω «εγγυήσεις» αφορούν περιουσιακά στοιχεία εκτός Ελλάδος και η αξιοπιστία τους είναι από δύσκολο έως αδύνατο να ελεγχθεί, πολλώ δε αν πρόκειται για χώρες εκτός του… διεθνούς φορολογικού χάρτη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , ερωτάσθε :

1. Ποια είναι τα αρμόδια όργανα που πρέπει να ελέγξουν ή ήλεγξαν την περίπτωση του δανείου εταιρείας του κ.Γιάννη Αλαφούζου με βασικό μέτοχο τον ίδιο προς την εταιρεία φορέα του ΣΚΑΙ , το οποίο όμως η νομοθεσία περί ΜΜΕ απαγορεύει ρητά;

2. Αληθεύει, ότι ο ΣΚΑΙ λειτουργεί από 1.1.2016 "χωρίς άδεια" και όποιο ζήτημα έχει προκύψει θα πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες Αρχές;

3. Ελέγξατε μήπως αν τα τρία αυτά πλοία είναι ακόμη υποθηκευμένα στις τράπεζες που δανειοδότησαν την κατασκευή τους;

4. Θα δώσετε άμεσα έγκριση για την δημοσιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου του πόθεν έσχες των υπερθεματιστών , αφήνοντας στην άκρη τις περίεργες αιτιάσεις περί προσωπικών δεδομένων, αφού πρόκειται για την διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος ;

5. Έως πότε θα επιτρέπεται να συνεχίζουν κάποιοι καναλάρχες να παίζουν το αγαπημένο τους παιχνίδι το κρυφτό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος ; Μέχρι πότε κάποιοι θα πιστεύουν ότι μπορούν να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας; Μέχρι πότε θα κυκλοφορούν διάτρητοι ισολογισμοί και δανειακές συμβάσεις ; Μέχρι πότε θα μένουν ανέλεκτα “ άκυρα “ δάνεια;

6. Με μόνον ζημιογόνες χρήσεις στο ενεργητικό του ο ΣΚΑΪ μέχρι σήμερα που το βρίσκει το πλεόνασμα για κάλυψη των 28 εκατομμυρίων ευρώ των δύο επόμενων δόσεων;

7. Μήπως και μόνον με αυτά που προσκόμισε στη ΓΓΕΕ ερωτήσατε τις ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες με χρήματα του δημοσίου ,εάν πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους και να διασφαλιστούν καταγγέλλοντας του τον δανεισμό;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος