Loading...
 Start Page

 

Αρ.Πρ.:2048/92/15-12-2016

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

1) Στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προηγούμενων Κοινοβουλευτικών Συνόδων, είχαμε καταθέσει σειρά Ερωτήσεων & Α.Κ.Ε.(αρ. πρωτ.: 1) 19200/931/11-7-2011, 2) 6072/679/24-2-2012, 3) 572/31/31-7-2012, 4) 2539/315/ 10-10-13, 5)2540/316/10-10-2013, 6)2541/317/10-10-2013, 7)2542/318/10-10-2013, 8) 4409/529/29-11-2013), 9) 4410/530/29-11-2013 10) 4411/531/2013, 11) 4412/532/29-11-2013, 12) 908/63/17-3-2015, 13) 909/64/17-3-2015, 14) 910/65/17-3-2015, 15) 914/66/17-3-2015, 16) 915/67/17-3-2015 και 17) 276/21/14-10-2015) για την αμαρτωλή σύμβαση 994/2005 του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, καταγγέλλοντας τις προσπάθειες συγκάλυψης σε όλα τα επίπεδα, από το υπηρεσιακό και το πολιτικό μέχρι το Ελεγκτικό Συνέδριο και το δικαστικό, αλλά και κρούοντας τον κίνδυνο να ζητηθεί η επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, λόγω της καθυστέρησης της αποπεράτωσης της σύμβασης.

Με τις απαντήσεις τους ή την παράληψή τους να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί έριχναν νερό στο μύλο της συγκάλυψης, αρνούμενοι να λάβουν μέτρα για την τιμωρία των επίορκων κρατικών λειτουργών, αλλά και για να αποτρέψουν τον κίνδυνο επιστροφής πολλών εκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Μας κοινοποιούσαν απλώς απαντήσεις των ελεγχομένων οργάνων διοίκησης ή κρυβόντουσαν πίσω από διακηρύξεις περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ή απαξιούσαν να μας απαντήσουν!!!

2) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2670/183/26-1-2016 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε επανήλθαμε στο θέμα, εγκαλώντας τους αρμόδιους υπουργούς για τη συνεχιζόμενη συγκάλυψη του σκανδάλου σε όλα τα επίπεδα και κρούοντας ξανά τον κίνδυνο να ζητηθεί η επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, λόγω και της διαφαινόμενης μη έγκαιρης αποπεράτωσης της εργολαβίας της σύμβασης 751/9-10-2015 της ΕΡΓΟΣΕ,

Σημειωτέον, ότι η εν λόγω σύμβαση, όπως αναφέρεται στο με Αρ. Πρωτ. 1080/Φ.93/25.06.2014 Έγγραφο της Ε.Δ.Α. Μεταφορών, είναι μια «περιορισμένη εργολαβία», που αποφασίστηκε στις 23/6/2014, σε «συντονιστική σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων», να προκηρυχθεί εσπευσμένα, μετά την «απόρριψη από την ΕΕ», όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, «των αιτήσεων χρηματοδότησης του ημιτελούς έργου ως bridged-phased».

Η εργολαβία, δηλαδή, της σύμβασης 751/9-10-2015 της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνει μέρος μόνο των υπολειπομένων εργασιών της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005, το σύνολο των οποίων, σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 2360/Φ93/31-12-2013 Απόφαση της Ε.Δ.Α. Μεταφορών με θέμα «Επιβεβαίωση Ολοκλήρωσης της Α΄ ΦΑΣΗΣ της Πράξης “ Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αττικής: Τμήμα Τρεις Γέφυρες – Πειραιάς” (mis 133472) του ΕΠ ΣΑΑΑΣ 2000-2006», έπρεπε να αποπερατωθεί «στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως το τέλος του 2015», με δυο (2) εργολαβίες, τις με «Α.Δ. 730» και «731».

 

3) Όσο αφορά το ζήτημα της συνεχιζόμενης συγκάλυψης του σκανδάλου:

 

α) οι ερωτώμενοι υπουργοί Μεταφορών, Επικοινωνιών & Δικτύων και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με τις απαντήσεις τους συνέχισαν την πρακτική των προκατόχων τους, αρνούμενοι να λάβουν μέτρα κατά των επίορκων κρατικών λειτουργών και, αντί να απαντήσουν οι ίδιοι στα σχετικά ερωτήματά μας, μας κοινοποίησαν και πάλι απλά απαντήσεις των ελεγχομένων οργάνων διοίκησης, που έχουν κάθε λόγο να συγκαλύψουν τις μεγάλες και ποινικά κολάσιμες ευθύνες τους για το σκάνδαλο.

 

β) Ο ερωτώμενος Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ο μόνος που προσπάθησε να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα που τον αφορούσαν, αλλά από την με Αρ. Πρωτ. 46/25-2-2016 απάντησή του προκύπτει, ότι η «ιδιαίτερη ποινική δικογραφία» με «ειδικό αριθμό ΕΓ 112-2014/138», που σχηματίστηκε, μετά την από 5/7/2013 μηνυτήρια αναφορά μας προς την Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς κ. Ράικου, για διερεύνηση των καταγγελιών μας για παρεμπόδιση από τους υπεύθυνους του ΟΣΕ του έργου των ορισθέντων από τον Ανακριτή του Ν. 4022/201 πραγματογνωμόνων, «με σύμφωνη γνώμη του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, την 13-10-2014, αρχειοθετήθηκε»…

Αναρωτιόμαστε, όμως, πως μπορεί να τεθεί στο αρχείο μια υπόθεση, χωρίς να κληθούν, όπως πληροφορούμαστε, να καταθέσουν ούτε καν οι παραπάνω εμπειρογνώμονες, τους οποίους αφορούσαν οι καταγγελίες μας;

Επίσης, με την απάντησή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας πληροφορεί, αφενός ότι εκκρεμεί ακόμη η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των κατηγορουμένων (δικογραφία με αρ. ΝΒ 105/2015) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση, ούτε να μας καταθέσει έγγραφα της δικογραφίας που ζητήσαμε, και αφετέρου ότι δεν έχει περατώσει ακόμη το έργο της η «Ομάδα Ελέγχου» του Ελεγκτικού Συνεδρίου(Ε.Σ.), που, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 72707/3-11-2015 έγγραφο της Προέδρου του Ε.Σ. κ. Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, συγκροτήθηκε για τη διερεύνηση των όσων έγιναν στο Ε.Σ. κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σύναψης της σύμβασης 994/2005.

Αναρωτιόμαστε, όμως, δεν μπορεί ο υπουργός Δικαιοσύνης να παραγγείλει στα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης να διερευνηθούν οι καταγγελίες μας, όταν αυτές περιλαμβάνουν αξιόποινες πράξεις, που δεν μπορούν να συσχετισθούν και να διερευνηθούν στα πλαίσια της υπάρχουσας ανακριτικής δικογραφίας, η οποία εξ άλλου έχει περατωθεί και απομένει η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των κατηγορουμένων;

Αποτελούν επαρκή δικαιολογία για την εν λόγω παράλειψή του τα αναφερόμενα στην απάντησή του, ότι «όλες οι Ερωτήσεις & Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων που κατατίθενται από τον ερωτώντα Βουλευτή-όπως έχει ενημερωθεί-διαβιβάζονται για τη συγκέντρωση στοιχείων στις αρμόδιες κατά περίπτωση εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, οι οποίες λαμβάνουν γνώση των διαλαμβανομένων σε αυτές καταγγελιών»;

Γιατί, εφόσον διαπίστωσε ότι οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές δεν έκαναν τίποτα για τη διερεύνηση των καταγγελιών μας, δεν παρήγγειλε, όπως είχε το δικαίωμα να πράξει, τη διερεύνηση αυτών;

Και ακόμη, γιατί δεν απάντησε στο ερώτημά μας για το πότε προβλέπεται να περατώσει το έργο της η «Ομάδα Ελέγχου» του Ελεγκτικού Συνεδρίου(Ε.Σ.);

Συνιστά μήπως και αυτό το ερώτημα προς το Ε.Σ. παρέμβαση στο έργο της ανεξάρτητης δικαιοσύνης;

 

γ) Τέλος, ο ερωτώμενος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών με την υπ’ Αρ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 1037091 ΕΞ 2016/859/ 4-3-2016 απάντησή του δεν απάντησε ουσιαστικά στο υπ’ αριθμό 14 ερώτημα της παραπάνω Ερώτησής μας & Α.Κ.Ε., αφού αναφέρει εντελώς γενικόλογα και αόριστα, ότι «σε σχέση με τις αναφερόμενες επιχειρήσεις, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχουν προβεί στις δέουσες ενέργειες», ενώ το ερώτημά μας ήταν συγκεκριμένο και του ζητούσαμε να μας απαντήσει αν: «Θα δοθεί εντολή ελέγχου στο ΣΔΟΕ, για να ελεγχθούν το ιδιωτικό συμφωνητικό ( που αναφέρουμε στην υπ’ αριθμό πρωτ. 2542/318/10-10-2013 Ερώτηση & Α.Κ.Ε προς τον Υπουργό Οικονομικών) μεταξύ της κοινοπραξίας SIEMENS AG-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε και της εταιρείας «J&P- ΑΒΑΞ ΑΕ» για την εκχώρηση μέρους του έργου και τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί λόγω αυτού του συμφωνητικού, για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί φορολογικές παραβάσεις και αδικήματα φοροδιαφυγής

 

4) Όσο αφορά τον κίνδυνο να ζητηθεί η επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, λόγω της διαπιστωμένης πλέον μη έγκαιρης αποπεράτωσης(μέχρι 31-12-2015) του συνόλου των υπολειπομένων εργασιών της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005, οι αρμόδιοι υπουργοί αρκέστηκαν να μας διαβιβάσουν και πάλι σχετικά έγγραφα των εμπλεκομένων υπηρεσιών τους, χωρίς να ελέγξουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αναγραφομένων, όταν οι εν λόγω υπηρεσίες, που εξακολουθούν να εμπιστεύονται, έχουν δώσει απτά δείγματα της αναξιοπιστίας τους, αφού ένα έργο που προβλεπόταν να αποπερατωθεί σε οκτώ(8) μόλις μήνες δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί στα ένδεκα(11) και πλέον χρόνια που πέρασαν από την ανάθεσή του(!!! ) και πέφτουν συνεχώς έξω στις προβλέψεις τους, κάνοντας «Γέφυρα» από πρόγραμμα σε πρόγραμμα την ολοκλήρωση της αμαρτωλής σύμβασης 994/2005.

 

Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, πως είναι δυνατό οι αρμόδιοι υπουργοί, όπως και οι προκάτοχοί τους, να εμπιστεύονται και να αφήνουν στο απυρόβλητο υπηρεσίες, οι οποίες:

 

α) Απένταξαν από το ΕΠ ΣΑΑΣ της προγραμματικής περιόδου 2000 - 2006 (Γ ΄ΚΠΣ) το παραπάνω έργο, με την δικαιολογία, ότι οι διατιθέμενες πιστώσεις για το σύνολο των έργων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής δεν επαρκούσαν δήθεν και για το έργο του Τμήματος Τρεις Γέφυρες-Πειραιάς, ενώ ο πραγματικός λόγος ήταν, ότι ήθελαν να αναθέσουν το έργο στην κοινοπραξία των «εθνικών εργολάβων» με τη Siemens του Χριστοφοράκου.

 

β) Επανένταξαν ξανά το ίδιο έργο με την ΑΠ 2738/Φ.78/12-08-2009 Απόφαση Ένταξης στο ΕΠ ΣΑΑΣ της προγραμματικής περιόδου 2000 - 2006 (Γ ΄ΚΠΣ), με την αιτιολογία, όπως αναφέρεται στο με Αρ. Πρωτ. 2101/Φ.75/10.12.2013 Έγγραφο της Ε.Δ.Α. Μεταφορών, ότι αυτό έγινε «στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ε.Δ.Α. Μεταφορών για πλήρη αξιοποίηση της κοινοτικής συνδρομής ενόψει της μη ικανοποιητικής-για τη δεδομένη χρονική στιγμή-απορρόφησης του Προγράμματος» και γιατί «το τμήμα Πειραιάς-Τρεις Γέφυρες θεωρήθηκε ότι είναι το τελευταίο απαραίτητο τμήμα για τη λειτουργική ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα Πειραιά-Αθήνα-Θεσσαλονίκη». Δηλαδή, για ένα έργο που πραγματικά ήταν απαραίτητο για τη λειτουργική ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα Πειραιά-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά το απένταξαν από το ΕΠ ΣΑΑΣ της προγραμματικής περιόδου 2000 - 2006 (Γ ΄ΚΠΣ), επειδή δήθεν δεν έφταναν τα λεφτά του Προγράμματος, έξι(6) χρόνια μετά ανακάλυψαν ότι λεφτά υπάρχουν και το επανένταξαν στο ίδιο Πρόγραμμα. Αυτές οι δικαιολογίες και τα επιχειρήματα, κύριοι υπουργοί, ευσταθούν μόνο γι αυτούς, που θέλουν να συγκαλύψουν τις ευθύνες επίορκων κρατικών λειτουργούν…

Στην πραγματικότητα αυτό έγινε, γιατί αυτοί που απένταξαν το έργο και προώθησαν εσπευσμένα την κατασκευή του από εθνικούς μόνο πόρους κατηγορούνταν ήδη από τη Δικαιοσύνη σε βαθμό κακουργήματος για τη ζημία που προκάλεσαν σε βάρος του ΟΣΕ, λόγω ακριβώς αυτών των πράξεών τους, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα αποφύγουν την παραπομπή τους σε δίκη.

Όμως, οι συνεχείς αστοχίες και τα παιγνίδια των εν λόγω υπηρεσιών οδήγησαν σε συνεχείς περικοπές της κοινοτικής χρηματοδότησης και τώρα που εκπνέουν και οι τελευταίες «Γέφυρες» που δημιούργησαν, για να περισώσουν ό,τι μπορούν, κινδυνεύουν να τους ζητηθεί η επιστροφή και των ποσών κοινοτικής χρηματοδότησης, που απορροφήθηκαν για την εκτέλεση του στοιχειωμένου αυτού έργου, που μπορούμε να το παρομοιάσουμε με το Γεφύρι της Άρτας, μιας και δεν τελειώνει η κατασκευή του παρά τις διαδοχικές «Γέφυρες» στο χρόνο αποπεράτωσής του και στα Προγράμματα χρηματοδότησής του.

 

γ) Χαρακτήρισαν το έργο στην Τελική Έκθεση Κλεισίματος του ΕΠ ΣΑΑΣ, όπως αναφέρεται στο με Αρ. Πρωτ. 2101/Φ.75/10.12.2013 παραπάνω Έγγραφο της Ε.Δ.Α. Μεταφορών, «Ημιτελές/Έργο-Γέφυρα». «με υποχρέωση ολοκλήρωσής του στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς εκκρεμούσε η έκδοση Βεβαίωσης Τήρησης Υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου», γιατί είδαν ότι το έργο δεν υπήρχε περίπτωση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Προγράμματος.

 

δ) Πρότειναν την ολοκλήρωση του «Ημιτελούς Έργου-Γέφυρα» «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ» σε δυο(2) φάσεις, μια στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και μια στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως προκύπτει από το με Αρ. Πρωτ. 1080/Φ.93/25.06.2014 παραπάνω Έγγραφο της Ε.Δ.Α. Μεταφορών, ενώ είχαν υποχρέωση ολοκλήρωσης και λειτουργίας του έργου, όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην Τελική Έκθεση Κλεισίματος του ΕΠ ΣΑΑΣ, μέχρι 31/12/2015.

Όπως ήταν φυσικό και όπως αναφέρεται στο ίδιο παραπάνω έγγραφο της Ε.Δ.Α. Μεταφορών, «η ΕΕ, στις 11-6-2014, απέρριψε τις αιτήσεις χρηματοδότησης του ημιτελούς έργου ως bridged-phased με το ακόλουθο σκεπτικό»:

 

«Η προσέγγιση, η σύλληψη και η παρουσίαση του έργου δεν είναι σύμφωνη με την ήδη εκφρασμένη θέση μας ότι τα μεγάλα έργα γέφυρες από την περίοδο 2000-2006 στην περίοδο 2007-2013 δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαχωρισμού σε φάσεις μεταξύ της περιόδου 2007-2013 και 2014-2020, καθώς αυτά τα έργα ήταν αντικείμενο ειδικής μεταχείρισης ως ημιτελή έργα της περιόδου 2000-2006».

 

Δηλαδή η ΕΕ λέει ξεκάθαρα, ότι δεν μπορείς ένα έργο-Γέφυρα από την περίοδο 2000-2006 στην περίοδο 2007-2013 να το κάνεις Γέφυρα και στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και πρέπει να το ολοκληρώσεις μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

 

ε) Προώθησαν, παρά τα αναφερόμενα παραπάνω, την εκτέλεση, αντί των έργων με ΑΔ 730 και 731 της ΕΡΓΟΣΕ, μόνο την «περιορισμένη εργολαβία» της σύμβασης 751/9-10-2015 της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία περιλαμβάνει μέρος μόνο του συνόλου του έργου, που είχαν υποχρέωση να ολοκληρώσουν μέχρι 31/12/2015. Αυτό το έκαναν, όπως προκύπτει από μια απλή ανάγνωση του παραπάνω εγγράφου της Ε.Δ.Α. Μεταφορών, επειδή διαπίστωσαν, ότι η αποπεράτωση του συνόλου του έργου ( εργολαβίες με ΑΔ 730 και 731 της ΕΡΓΟΣΕ) ήταν ανέφικτη και αποφάσισαν, όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, μόνο την «άμεση δημοπράτηση των εργασιών εκείνων που στο τέλος του 2015 θα παραδίδουν μια λειτουργική διπλή ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική γραμμή από τον Σ.Σ. Πειραιά έως τις Τρεις Γέφυρες» προκειμένου να περισώσουν ό,τι μπορέσουν, και να μη ζητηθεί από την ΕΕ, εκτός από την επιστροφή της κοινοτικής συνδρομής για το έργο του Προαστιακού Αττικής, και η επιστροφή της κοινοτικής συνδρομής για το έργο της Ηλεκτροκίνησης ολόκληρου του Άξονα Πειραιάς- Αθήνα- Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι υπάρχει υποχρέωση ολοκλήρωσης της Ηλεκτροκίνησης στον εν λόγω Άξονα , μετά από διαδοχικές «Γέφυρες», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

στ) Αναφέρουν στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 1013/29-1-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με το οποίο απαντούν στην τελευταία επί του θέματος υπ’ αριθμ. πρωτ. 2670/183/26-1-2016 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, ότι η ημερομηνία 31-12-2015, που αναφέρεται στο με Αρ. Πρωτ. 2101/Φ.75/10.12.2013 παραπάνω Έγγραφο της Ε.Δ.Α. Μεταφορών είναι «καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών» και όχι ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-3-2017, ημερομηνία που αποτελεί «καταληκτική προθεσμία» για το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 , σύμφωνα με τους συντάκτες του παραπάνω εγγράφου.

Αλλά, ακόμη κι αν ισχύουν όσα ισχυρίζονται οι συντάκτες του παραπάνω εγγράφου, η ημερομηνία

31-3-2017 είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου και όχι μόνο του έργου της «περιορισμένης εργολαβίας» της σύμβασης 751/9-10-2015 της ΕΡΓΟΣΕ, όπως παραπλανητικά και ανακριβώς θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε, δεδομένου ότι η τελευταία παράγραφος της υπ’ Αρ. Πρωτ. 2360/Φ93/31-12-2013 Απόφασης της Ε.Δ.Α. Μεταφορών με θέμα «Επιβεβαίωση Ολοκλήρωσης της Α΄ ΦΑΣΗΣ της Πράξης “ Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αττικής: Τμήμα Τρεις Γέφυρες – Πειραιάς” (mis 133472) του ΕΠ ΣΑΑΑΣ 2000-2006» αναφέρει επί λέξει τα εξής:

 

«Επισημαίνεται επιπρόσθετα η υποχρέωση ολοκλήρωσης και λειτουργίας του συνόλου του έργου της Ανακαίνισης της Σιδηροδρομικής Γραμμής του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής στο τμήμα Πειραιάς-Τρεις Γέφυρες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, έως 31/12/2015, σύμφωνα και με την υποβληθείς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδρομής Μεγάλου Έργου, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει επιστροφή της κοινοτικής συνδρομής».

 

Είναι, όμως, προφανή τα αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθει, αφού και η «περιορισμένη εργολαβία» της σύμβασης 751/9-10-2015 της ΕΡΓΟΣΕ που προώθησαν αντί του συνόλου των υπολειπομένων εργασιών της σύμβασης 994/2005(εργολαβίες 730 και 731), σύμφωνα με το υπ’ αρ. Οικ 286557/28-11-2016 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ έχει ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της μόλις 1%(!!!). Δηλαδή, ενώ έχει παρέλθει προ πολλού η ημερομηνία περαίωσης και ολοκλήρωσης της σύμβασης (9-8-2016) έχει υλοποιηθεί μόνο το 1% του φυσικού αντικειμένου της.. Διερωτόμαστε, μετά από αυτό, αν ο αρμόδιος υπουργός θα εξακολουθήσει να καλύπτει τα διεφθαρμένα και ανίκανα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ…

Αλλά το αίσθημα ατιμωρησίας τους είναι τέτοιο, που, όπως προκύπτει από το ίδιο έγγραφο, έχουν το θράσος να εισηγούνται την έγκριση Α.Π.Ε(!!!), ενώ έχει εκτελεστεί μόνο 1% της σύμβασης που έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει από τις 9-8-2016… Και όχι μόνο αυτό, αλλά, όπως προκύπτει από το με Αρ. Πρωτ.: 4000807/04/10/2016 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ κ. Κώστα Ν. Πετράκη προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ κ. Αθανάσιο Βούρδα, που έχουμε στη διάθεσή μας, τα υλικά επί τόπου της σύμβασης 994/2005, τα οποία, όπως αναφέρουμε στην τελευταία για το θέμα Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, παρότι πληρώθηκαν, δεν παραλήφθηκαν παρανόμως από τον ΟΣΕ και παρέμειναν στη δικαιοδοσία της αναδόχου κοινοπραξίας της σύμβασης 994/2005, τελικά θα χρησιμοποιηθούν από την Κ/Ξ της Σ.751/15 της ΕΡΓΟΣΕ, αν και με το υπ’ Αρ. Πρωτ. 273517/5-2-2016 έγγραφό της η ΕΡΓΟΣΕ μας είπε, ότι « δεν τίθεται θέμα χρησιμοποίησης των υλικών της σύμβασης 994/2005, τα οποία όπως έκρινε ο ΟΣΕ (και μας κοινοποίησε με έγγραφό του), δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη σύμβαση 751/2015 της ΕΡΓΟΣΕ ».

Αναρωτιόμαστε, όμως, τι μεσολάβησε και άλλαξαν γνώμη ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ και γιατί υλικά που δεν μπορούσαν προηγουμένως να χρησιμοποιηθούν τώρα χρησιμοποιούνται;

Επίσης, με ποιο τρόπο θα καλύψουν τα υλικά, τα οποία κατά πληροφορίες μας εμφανίζεται να έχουν κλαπεί από το χώρο του σταθμού Αθηνών, όπου φυλάσσονταν από την Κ/Ξ της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ;

Μήπως, όπως αναφέρουμε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2670/183/26-1-2016 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, εμφανιστούν σαν «νέα» υλικά και πληρωθούν ξανά, μετά τον ΟΣΕ, και από την ΕΡΓΟΣΕ;

Σε κάθε περίπτωση, όμως, σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων, την ευθύνη φύλαξης των εν λόγω υλικών έχει ο Ανάδοχος της σύμβασης 994/2005 και ο ΟΣΕ πρέπει να τον υποχρεώσει να τα αντικαταστήσει ή να καλύψει το κόστος των υλικών που κλάπηκαν.

 

ζ) Έφθασαν στο σημείο να ισχυρίζονται στο παραπάνω υπ’ αριθμ. πρωτ. 1013/29-1-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ότι:

 

«Σε περίπτωση που, έως τον Μάρτιο 2017, το εν λόγω τμήμα του προαστιακού δεν έχει αποδοθεί σε λειτουργία, το έργο, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην από 9-12-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, δύναται να χαρακτηρισθεί ως Ημιτελές στην Τελική Έκθεση του ΕΠ Αττική, με υποχρέωση ολοκλήρωσης και λειτουργίας εντός διετίας από την προθεσμία υποβολής των εγγράφων κλεισίματος, ήτοι έως τον Μάρτιο 2019»

 

Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λένε, ότι θα κάνουν ό,τι έκαναν και στην Τελική Έκθεση Κλεισίματος του ΕΠ ΣΑΑΣ περιόδου 2000-2006 και θα χαρακτηρίσουν πάλι το ίδιο έργο Ημιτελές και Γέφυρα με την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, σαν να πρόκειται για αυτόνομο έργο και όχι για έργο Γέφυρα με την Προγραμματική Περίοδο 2000-2006, που έπρεπε, όπως προκύπτει από τα ίδια τους τα έγγραφα που αναφέρουμε παραπάνω, να ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, όποια κι αν είναι η ημερομηνία αυτή, είτε η 31-12-2015, που μας έλεγαν αρχικά, είτε η 31-3-2017, που μας έλεγαν μετά.

Αλλά και η ίδια η παραπάνω εγκύκλιος, την οποία επικαλούνται, δεν το επιτρέπει αυτό, αφού στη 2η σελίδα της για τα «έργα-γέφυρες» μεταξύ του Γ ΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως είναι το επίμαχο έργο, αναφέρει επί λέξει τα εξής:

 

«Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης και στο κλείσιμο των «έργων γεφυρών» μεταξύ του Γ ΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στις τελικές εκθέσεις των ΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 συμπεριλήφθηκε μεγάλο πλήθος έργων γεφυρών με το ΕΠ της προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, για το οποίο έχει καταβληθεί από την ΕΕ η αναλογούσα κοινοτική συνδρομή των δαπανών που περιλήφθηκαν στις τελικές δηλώσεις των προγραμμάτων 2000-2006. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από την ΕΕ με τη δέσμευση της χώρας ότι τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Είναι προφανές ότι το σύνολο των πράξεων αυτών πρέπει να λειτουργεί, γιατί σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να επιστραφεί στην ΕΕ το ποσό που καταβλήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αλλά και να αφαιρεθεί το τμήμα του έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε στην περίοδο 2007-2013. Κατά συνέπεια, η απώλεια πόρων από τη μη ολοκλήρωση των έργων αυτών θα αφορά και στις δυο περιόδους»

 

Επομένως, πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής και ανίδεος, για να πιστέψει τους παραπάνω ισχυρισμούς της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», εκτός κι αν συμμετέχει στην προσπάθεια συγκάλυψης, που επιχειρείται τόσα χρόνια για το αμαρτωλό αυτό έργο. Είναι ποτέ δυνατό η ΕΕ να δεχθεί αυτό που απέρριψε προηγουμένως με το αναφερόμενο στο παραπάνω με Αρ. Πρωτ. 1080/Φ.93/25.06.2014 Έγγραφο της Ε.Δ.Α. Μεταφορών σκεπτικό της (βλ. παρ. δ); Ότι δηλαδή δεν μπορείς ένα έργο-Γέφυρα από την περίοδο 2000-2006 στην περίοδο 2007-2013 να το χαρακτηρίσεις πάλι Ημιτελές και να το κάνεις Γέφυρα και στο ΕΣΠΑ 2014-2020;

Αν γινόταν και αυτό, τότε η συγκάλυψη θα έπαιρνε ευρύτερες διαστάσεις και θα έφτανε μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, που βέβαια έχουν δώσει αφορμές για τέτοιες σκέψεις, αφού επανειλημμένα έχουν κλείσει τα μάτια σε προφανείς παραβάσεις των κανόνων διαχείρισης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

 

Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, μετά τα παραπάνω, πως οι αρμόδιοι υπουργοί μας διαβιβάζουν έγγραφα, που είναι ανακριβή και έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με προηγούμενα έγγραφα των ίδιων υπηρεσιών, αλλά και με επίσημες δεσμεύσεις της χώρας μας, η μη τήρηση των οποίων θα έχει σαν συνέπεια την επιστροφή τεράστιων ποσών κοινοτικής συνδρομής;

Δεν ελέγχουν τις υπηρεσίες τους ή συμμετέχουν και αυτοί στην προσπάθεια παραπλάνησής μας;

Μέχρι πότε θα γίνεται «Γέφυρα» από Υπουργό σε Υπουργό η συγκάλυψη των ευθυνών για τη διαχείριση της αμαρτωλής σύμβασης 994/2005;

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

 

1) Εξακολουθείτε να πιστεύετε, ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή κοινοτικής συνδρομής, λόγω της μη ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου του Προαστιακού στο τμήμα Τρεις Γέφυρες-Πειραιάς;

 

2) Εξακολουθείτε να εμπιστεύεστε υπηρεσίες που σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα, διαβιβάζοντάς σας τόσο ανακριβή και αναξιόπιστα έγγραφα, για να απαντήσετε στις κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις;

 

3) Πως είναι δυνατό να εμπιστεύεστε και να καλύπτετε υπηρεσίες και υπαλλήλους, που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα έργο, που ο χρόνος αποπεράτωσής του ήταν οκτώ(8) μήνες και ένδεκα (11) ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης 994/2005, είναι ακόμη ημιτελές; Αντέχει αυτό σε καμιά λογική;

 

4) Θα διερευνηθούν οι παραπάνω καταγγελίες μας ή θα αφεθούν οι διεφθαρμένες Διοικήσεις και οι διεφθαρμένοι υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ να ολοκληρώσουν το έργο τους και τη λεηλασία του δημόσιου χρήματος;

 

5) Δεν βλέπετε, ότι ακόμη κι όταν αλλάζουν οι Διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ αυτές συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα, βλάπτοντας καταφανώς το Δημόσιο Συμφέρον; Δεν έχετε καταλάβει, ότι απαιτείται η δική σας δραστική παρέμβαση, για να σταματήσει η απαράδεκτη αυτή κατάσταση;

 

6) Πως είναι δυνατό να παραμένουν ακλόνητοι στις θέσεις τους οι υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, εναντίον των οποίων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος; Ποια είναι η δύναμη, που σας εμποδίζει να κάνετε τα αυτονόητα, θέτοντας τουλάχιστο σε διαθεσιμότητα τους επίορκους υπαλλήλους, μέχρι να διεκπεραιωθεί η ποινική διαδικασία;

 

7) Θα διερευνηθούν οι ευθύνες της ΕΔΑ Μεταφορών και τώρα πλέον και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για όσα καταγγείλαμε με τις προηγούμενες Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε., αλλά και με την παρούσα, που οδήγησαν ήδη σε απώλειες μεγάλων ποσών κοινοτικής χρηματοδότησης και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος, αν όχι βεβαιότητα, ότι θα οδηγηθούμε σε επιστροφή κοινοτικής συνδρομής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ;

 

8) Υπάρχει ο κίνδυνος η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 751/2015 της ΕΡΓΟΣΕ μέχρι, έστω, 31/3/2017 να έχει σαν συνέπεια την επιστροφή της κοινοτικής συνδρομής και για το έργο της Ηλεκτροκίνησης του Άξονα Πειραιάς- Αθήνα- Θεσσαλονίκη; Μέχρι πότε υπάρχει τελικά, μετά τις διαδοχικές «Γέφυρες», υποχρέωση έναντι της ΕΕ για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, δεδομένου ότι η υποχρέωση ολοκλήρωσης αυτού, που θα γινόταν με τη σύμβαση 994/2005, χρησιμοποιήθηκε τόσο για την ανάθεση της σύμβασης 994/2005 στη μοναδική κοινοπραξία που κατέθεσε προσφορά, όσο και για τη συνέχιση της κατασκευής της σύμβασης 994/2005 παρά το ότι κατέπεσαν στο ΣτΕ οι Περιβαλλοντικοί της Όροι, αλλά και από τα κατηγορούμενα σε βαθμό κακουργήματος στελέχη του ΟΣΕ στις απολογίες τους στους Ανακριτές και στις καταθέσεις τους στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση της Siemens;

 

9) Εγκρίθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ ο 1ος Α.Π.Ε. της σύμβασης 751/2015, όπως εισηγήθηκε η αρμόδια Διεύθυνση της ΕΡΓΟΣΕ προς το Τεχνικό Συμβούλιο με το με το υπ’ αρ. Οικ 286557/28-11-2016 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ;

 

- Να κατατεθεί στην περίπτωση έγκρισής του ο 1ος Α.Π.Ε. της σύμβασης 751/2015, καθώς και οι σχετικές εισηγήσεις προς το Τεχνικό Συμβούλιο και προς το ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ, μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις των εν λόγω Οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ.

 

10) Τι μεσολάβησε και άλλαξαν γνώμη για τα υλικά επί τόπου της σύμβασης 994/2005 ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ και γιατί υλικά που δεν μπορούσαν προηγουμένως να χρησιμοποιηθούν τώρα χρησιμοποιούνται; Επίσης, με ποιο τρόπο θα καλύψουν τα υλικά, τα οποία κατά πληροφορίες μας εμφανίζεται να έχουν κλαπεί από το χώρο του σταθμού Αθηνών, όπου φυλάσσονταν από την Κ/Ξ της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ; Μήπως, όπως αναφέρουμε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2670/183/26-1-2016 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, εμφανιστούν σαν «νέα» υλικά και πληρωθούν ξανά, μετά τον ΟΣΕ, και από την ΕΡΓΟΣΕ;

 

11) Στην περίπτωση που έχουν κλαπεί υλικά επί τόπου της σύμβασης 994/2005, ο ΟΣΕ θα υποχρεώσει την ανάδοχο κοινοπραξία, σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων, να τα αντικαταστήσει ή να καλύψει το κόστος των υλικών που κλάπηκαν, ή θα προσπαθήσει να συγκαλύψει την κλοπή με «τη σύσταση 4μερούς επιτροπής για την παράδοση και παραλαβή των υλικών αυτών με εκπροσώπηση των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, τέως Κ/Ξ 994/2005 και Κ/Ξ 751/15», όπως αναφέρεται στο με Αρ. Πρωτ.: 4000807/04/10/2016 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ κ. Κώστα Ν. Πετράκη προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ κ. Αθανάσιο Βούρδα, που έχουμε στη διάθεσή μας;

 

- Να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία , που πληροφορούμαστε ότι υπάρχει στον ΟΣΕ

και στην ΕΡΓΟΣΕ

 

12) Δεν μπορεί ο υπουργός Δικαιοσύνης να παραγγείλει στα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης να διερευνηθούν οι καταγγελίες μας, όταν αυτές περιλαμβάνουν αξιόποινες πράξεις, που δεν μπορούν να συσχετισθούν και να διερευνηθούν στα πλαίσια της υπάρχουσας ανακριτικής δικογραφίας, η οποία εξ άλλου έχει περατωθεί και απομένει η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των κατηγορουμένων; Αποτελούν επαρκή δικαιολογία για την εν λόγω παράλειψή του τα αναφερόμενα στην απάντησή του, ότι «όλες οι Ερωτήσεις & Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων που κατατίθενται από τον ερωτώντα Βουλευτή-όπως έχει ενημερωθεί-διαβιβάζονται για τη συγκέντρωση στοιχείων στις αρμόδιες κατά περίπτωση εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, οι οποίες λαμβάνουν γνώση των διαλαμβανομένων σε αυτές καταγγελιών»; Γιατί, εφόσον διαπίστωσε ότι οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές δεν έκαναν τίποτα για τη διερεύνηση των καταγγελιών μας, δεν παρήγγειλε, όπως είχε το δικαίωμα να πράξει, τη διερεύνηση αυτών;

 

13) Έχει περατώσει το έργο της η «Ομάδα Ελέγχου» του Ελεγκτικού Συνεδρίου(Ε.Σ.), που, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 72707/3-11-2015 έγγραφο της Προέδρου του Ε.Σ. κ. Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, συγκροτήθηκε για τη διερεύνηση των αναφερομένων σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, όσο αφορά τα όσα έγιναν στο Ε.Σ. κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σύναψης της σύμβασης 994/2005;

Αν όχι, πότε προβλέπεται να γίνει αυτό; Συνιστά μήπως και αυτό το ερώτημα προς το Ε.Σ. παρέμβαση στο έργο της ανεξάρτητης δικαιοσύνης;

 

- Να μας δοθεί το Πόρισμα Ελέγχου της παραπάνω «Ομάδας Ελέγχου» του Ε.Σ. στην

περίπτωση που αυτό έχει βγει.

 

14) Έχει δοθεί εντολή ελέγχου στο ΣΔΟΕ, για να ελεγχθούν το ιδιωτικό συμφωνητικό ( που αναφέρουμε στην υπ’ αριθμό πρωτ. 2542/318/10-10-2013 Ερώτηση & Α.Κ.Ε προς τον Υπουργό Οικονομικών) μεταξύ της κοινοπραξίας SIEMENS AG-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε και της εταιρείας «J&P- ΑΒΑΞ ΑΕ» για την εκχώρηση μέρους του έργου και τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί λόγω αυτού του συμφωνητικού, για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί φορολογικές παραβάσεις και αδικήματα φοροδιαφυγής;

Γιατί ο αρμόδιος υπουργός δεν απάντησε σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα, που του θέσαμε με την προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., αλλά απάντησε εντελώς γενικόλογα και αόριστα, ότι «σε σχέση με τις αναφερόμενες επιχειρήσεις, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχουν προβεί στις δέουσες ενέργειες»; Ποιες είναι, όσο αφορά το συγκεκριμένο ερώτημά μας, αυτές οι δέουσες ενέργειες και ποιο το αποτέλεσμά τους;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

 

Κοινοποίηση: Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Οικονομικούς Εισαγγελείς, Εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς ,Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΣΔΟΕ, Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ).

 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος