Loading...
 Start Page
Σας κοινοποιούμε τα ερωτήματα που έθεσε ο Ανεξάρτητος Βουλευτής και Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος στον πρώην Διοικητή της ΤτΕ κ. Γ. Προβόπουλο κατά την διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής για την διερεύνηση δανειοδοτήσεων κομμάτων και ΜΜΕ  Ερωτήματα για Γ. Προβόπουλο (εξεταστική 04.10.2016)

- Κύριε Προβόπουλε επιτρέπεται οι τράπεζες να παραβιάζουν τις ΠΔ/ΤΕ της ΤτΕ, που αφορούν τον δείκτη ρευστότητας, την κεφαλαιακή τους επάρκεια και την αξιολόγηση και τη στάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς, στα δάνεια που χορηγούν ; Και όταν η ΤτΕ διαπιστώνει ότι οι ΠΔ/ΤΕ αυτές παραβιάζονται, τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τον εποπτικό της ρόλο ;

Είμαι σίγουρος πως γνωρίζετε ότι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, έχουν αποσταλεί πολλά σχετικά πορίσματα ελέγχου της ΤτΕ, από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχει ευθεία παραβίαση συγκεκριμένων ΠΔ/ΤΕ κατά τη χορήγηση των δανείων προς τις μιντιακές επιχειρήσεις και στους μετόχους τους, αλλά και προς τα κόμματα.

- Σας ερωτώ ακόμα πιο συγκεκριμένα τι έπραξε η ΤτΕ, αφού διαπίστωσε αυτές τις παραβιάσεις; Ποιες κυρώσεις επεβλήθησαν στις εμπλεκόμενες τράπεζες και στα αρμόδια στελέχη τους και γιατί δεν στείλατε τα πορίσματα ελέγχου στους εισαγγελείς, όπως πριν λίγες μέρες έκανε ο επόμενος από εσάς ο Γιάννης Στουρνάρας;

Όπως μας επιβεβαίωσε με την κατάθεσή του ο μάρτυρας της ΤτΕ κος Πάσχας, η χορήγηση των πάσης φύσης δανείων και πιστοδοτήσεων υπάγεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή στις Πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ (ΠΔ/ΤΕ), του 1991, του 2007, του 2009 και του 2011.

- Γνωρίζετε λοιπόν αν κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως διοικητής της ΤτΕ, στη χορήγηση ή την αναχρηματοδότηση των δανείων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, έχει τηρηθεί το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο που μας ανέφερε εδώ στην εξεταστική επιτροπή ο κος Πάσχας ;

- Γνωρίζετε αν στα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τηρήθηκε η ΠΔ/ΤΕ 2590/20.08.2007, για τον υπολογισμό και τη στάθμιση του Λειτουργικού Κινδύνου ;

- Γνωρίζετε δηλαδή αν σταθμίστηκαν οι ζημίες που στη συνέχεια προκλήθηκαν από την ανεπάρκεια και τα λάθη διαδικασιών και προσώπων, καλύπτοντας και τον νομικό κίνδυνο, αφού εν προκειμένω ελήφθησαν ως δήθεν εξασφαλίσεις οι μη βέβαιες και μη εκκαθαρισμένες μελλοντικές χρηματοδοτήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ από τον κρατικό προϋπολογισμό, και μάλιστα στη βάση των εκλογικών ποσοστών που ελάμβαναν μέχρι το 2009 ;

- Γνωρίζετε αν στα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τηρήθηκε το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα ;

Ο κύριος Δραγάτσης, οικονομικός εισαγγελέας στο ΣΔΟΕ αναφέρει στο πόρισμα του στις 29/07/2013 ότι η ΤτΕ διαπιστώνει ότι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν την δυνατότητα αποπληρωμής των δανειοδοτήσεων τους και ότι, ενώ η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή τα πιστωτικά ιδρύματα, αυτά συνέχιζαν την χρηματοδότηση τους κατά παράβαση κάθε σχετικής νομοθετικής διάταξης, του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της ΤτΕ και όλων των στοιχειωδών κανόνων χρηματοδοτικής πολιτικής.

- Εσείς κύριε Προβοπουλε ως εποπτεύουσα άρχοι τι πράξατε προκειμένου να σταματήσει αυτή η προδήλως παράνομη τραπεζική δανειοδότηση; Καθώς επίσης παρακαλώ θυμίστε μας , τι απαντήσεις δίνατε στις σχετικές ερωτήσεις που κατέθεταν στη Βουλή οι Βουλευτές

Διαπιστώθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ έλαβαν δανειοδοτήσεις χωρίς την νομότυπη εκχώρηση της κρατικής επιχορήγησης.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα εκχώρησαν πολλαπλώς την ίδια επιχορήγηση σε περισσότερες τράπεζες, ενώ είχαν υπογράψει ψευδείς δηλώσεις περί της μη εκχώρησης τους.

Μάλιστα όπως γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση είναι υπόλογος για δύο βαριά κακουργήματα (απάτη και απιστία) ο πρώην διοικητής του ΙΚΑ και υπεύθυνος των οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας.

Το αδίκημα της απάτης, σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Ρ. Σπυρόπουλος, τον Δεκέμβριο του 2010, είχε λάβει για λογαριασμό του κόμματος από την Τράπεζα Αττικής δάνειο πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Ως εγγύηση για το δάνειο έδωσε την κρατική επιχορήγηση προς το κραταιό τότε ΠΑΣΟΚ, ωστόσο όπως προέκυψε κατά την έρευνα την ίδια εγγύηση είχε δώσει και σε άλλες τρεις τράπεζες από τις οποίες επίσης είχε πάρει δάνεια. Τελικά το ποσό της επιχορήγησης, σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, ήταν μικρότερο από το σύνολο των δανείων που έλαβε το ΠΑΣΟΚ...

- Εσείς κύριε Προβοπουλε ως εποπτεύουσα αρχή, τι πράξατε προκειμένου να σταματήσει αυτή η πρωτοφανής τραπεζική απάτη;

Επίσης

- Τι πρέπει να κάνει ο Διοικητής της ΤτΕ ώστε να μην πληρώσει ο λαός το ανέγγυο δάνειο του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων;

- Η Τράπεζα της Αττικής μπορεί να απαιτήσει όλη την κρατική επιχορήγηση είτε με την διαδικασία του συνεργάσιμου δανειολήπτη είτε με την αναγκαστική δέσμευση αυτής μέσω δικαστικής απόφασης;

- Γνωρίζετε ότι υπάρχει το πόρισμα του ελέγχου που έγινε για την περίοδο 2007-2012 και βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών από τις 11/10/2013. Στο οποίο γίνεται αναφορά και για τα 15 εκατ. που φαίνεται να υπήρχαν σε μετρητά στο χρηματοκιβώτιο του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2007-2009 (κάτι που αφορά και την κατηγορία της απιστίας σε βάρος του Ρ. Σπυρόπουλου. Ερωτάσθε: Θα μπορούσαν οι δ/σεις των τραπεζών να τα δεσμεύσουν, ώστε να μην ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και οι Τράπεζες τους;

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2013 το πόρισμα Γεωργίου Καλούδη, εισαγγελέως εφετών, ετέθη στο αρχείο επειδή η κυρία Ευγενία Σταμάτη και ο κύριος Παναγιώτης Τσωρτζιας, επιθεωρητές της ΤτΕ, κατέθεσαν ενόρκως στον οικονομικό εισαγγελέα Ιωάννη Δραγάτση ακριβώς τα ίδια, ακριβώς την ίδια ώρα, στις 11πμ, με ακριβώς το ίδιο κείμενο, μέχρι και στα σημεία στίξεως και με ακριβός τα ίδια ορθογραφικά λάθη.

- Ο Διοικητής λαμβάνει γνώση για το ποιοι επιθεωρητές αποστέλλονται να καταθέσουν;

- Μήπως γνωρίζετε αν τότε οι συγκεκριμένοι ήταν επιθεωρητές ή απλοί υπάλληλοι της επιθεώρησης της ΤτΕ;

- Γνωρίζετε αν το κείμενο ήταν ήδη συμφωνημένο και οι μάρτυρες απλά το επανέλαβαν στον κύριο εισαγγελέα ;

- Γνωρίζετε για ποιους λόγους η Τράπεζα της Ελλάδας άλλαξε τα κριτήριά της ανάμεσα στους δύο ελέγχους που έκανε στην Attica Bank, με τελικό αποτέλεσμα να μη συμπεριλάβει στον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησε τα δάνεια της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ; Αυτό αποκαλύφθηκε από τη κατάθεση του Γ.Πάσχα διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ Γιώργου Πάσχα στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο Γ. Πάσχας είπε ότι το υπόλοιπο των δανείων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ στην Αγροτική Τράπεζα (νυν Τράπεζα Πειραιώς) το 2010 ήταν 205.262.000 ευρώ. Όμως το 2012 είχαν φτάσει τα 320.315.166 ευρώ...

- Γνωρίζετε επίσης γιατί η ΤτΕ έστειλε στην Επιτροπή μόνο το πόρισμα για την περίοδο 2015-2016 και όχι για την περίοδο 2011-2014; Ο Γ. Πάσχας μας απάντησε ότι το πόρισμα της περιόδου 2011-2014 δεν εστάλη γιατί δεν περιλάμβανε δάνεια μέσων ενημέρωσης και κομμάτων, παρότι η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο πήραν δάνειο 13 εκατ. ευρώ. Και ο Γ. Πάσχας είπε: «Δεν ελέγχουμε όλους τους πελάτες. Ελέγξαμε την πιστοδοτική τακτική παίρνοντας ένα δείγμα από τους μεγάλους πιστούχους. Μέσα στο πόρισμα και στο δείγμα που κάναμε δεν υπάρχει κόμμα».

- Μπορείτε να μας εξηγήσετε πως και γιατί στον μεν δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε για το 2011-2014 η ΤτΕ πήρε μόνο τους μεγάλους δανειολήπτες (και όχι τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ), ενώ στον έλεγχο που έγινε για το 2015-2016 έριξε τον πήχη και ήλεγξε δειγματοληπτικά 37 εταιρείες όπου περίπου οι 30 είχαν δάνειο κάτω από 1 εκατ. ευρώ - ακόμη και 160.000 ευρώ;

Εκπρόσωποι των ΜΜΕ εδώ στην εξεταστική επιτροπή δήλωσαν ανερυθρίαστα ότι μέχρι και το 2012 ελάμβαναν χρηματοδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χάρις εξασφαλίσεις. Μάλιστα συγκεκριμένος εκδότης δήλωσε ότι ελάμβανε χρηματοδότηση 15.000.000 ευρώ με.. «αέρα».

- Αυτό συνάδει με τις ισχύουσες νομοθετικής διατάξεις, το κανονιστικό πλαίσιο της ΤτΕ και με τους κανόνες χρηματοδοτικής πολιτικής των εμπλεκόμενων τραπεζών;

- Τα χρήματα αυτά των θαλασσοδανείων των κομμάτων και των ΜΜΕ, ήταν χρήματα, ναι ή όχι, των ελλήνων καταθετών, των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων, των ανακεφαλαιοποιήσεων και των ενισχύσεων ρευστότητας των τραπεζών με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου;

- Ήταν ναι ή όχι χρήματα των ελλήνων φορολογούμενων ;

Το έτος 2012 εταιρεία του κ Δ. Κοντομηνά έλαβε από την Τράπεζα EUROBANK χρηματοδότηση 2 εκ ευρώ, όταν σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου Κοντομηνά παρουσίαζαν ληξιπρόθεσμες οφειλές και ζητούσαν περίοδο χάριτος και μεταθέσεις δόσεων, και όταν μάλιστα η διεύθυνση Πίστης της EUROBANK δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με την αποδοχή του αιτήματος του κ Δ. Κοντομηνά και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALFA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΛΕΟΡΑΣΗ (δηλαδή δεν ενέκρινε το αίτημα) αφού έκρινε πως η αποπληρωμή του δανεισμού του ομίλου αναμένεται να προκύψει από μη «εμφανείς πηγές»!!!

Στην έκθεση της ΤτΕ αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει:

1. Διαχρονικές ζημιές

2. Διεύρυνση δανεισμού

3. Απουσία εμφανών πηγών χρηματοδότησης

4. Μεταφορά ρευστότητας μεταξύ συγγενών εταιρειών

5. Έλλειψη ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων

6.Και αναπόσβεστα άυλα ύψους 26,9 εκ ευρώ (δηλαδή αναπόσβεστη φήμη και πελατεία!!!)

- Μπορεί να μας απαντήσετε, ποια ήταν η αντίδραση της ΤτΕ και σε ποιες ενέργειες προέβη μετά από όλα αυτά, όταν σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις εστάλησαν μηνυτήριες αναφορές στον Εισαγγελέα;

2] Επίσης, στην έκθεση του 2011 για την χρηματοδότηση 3.744 εκ. ευρώ της ως άνω εταιρείας από την Τράπεζα Πειραιώς γίνεται αναφορά από την ΤτΕ σε :

1. Διαχρονικές ζημιές

2. Αυξημένες λειτουργικές ζημιές

3. Η εξυπηρέτηση των δανείων συντελείται με συνεχείς αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου

- Η ερώτηση λοιπόν είναι η ίδια: Σε ποιες ενέργειες προέβη η ΤτΕ σχετικά με αυτή την χρηματοδότηση; Σε ποιές ενέργειες επίσης προχώρησε η ΤτΕ σχετικά με την νομιμότητα των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση του ΜΤΧ κεφαλαίου της συγκεκριμένης εταιρείας;

- Θεωρείται λογικό, από την ΤτΕ, μια εταιρεία επί 15 χρόνια να παρουσιάζει συνεχώς ζημίες;

- Μπορεί με όρους αγοράς να εξηγηθεί η εμμονή του κ Δ. Κοντομηνά να κρατά και να επιδοτεί - επιχορηγεί μία εταιρεία που του προκαλεί μόνο ζημίες;

Ακόμη όσον αφορά την χρηματοδότηση των 25.122 εκ. ευρώ από την Γενική Τράπεζα, αναφέρεται στην έκθεση της ΤτΕ, ότι: Η χρηματοδότηση έγινε το 2010 με τα οικονομικά στοιχεία του 2008!

Επίσης, πέραν των ΥΨΗΛΩΝ διαβαθμίσεων, που στηρίζοταν τότε στην μητρική εταιρεία RTL παρότι αυτή δεν παρείχε την εγγύηση της, η έκθεση της ΤτΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι : Η εταιρεία του κ Δ. Κοντομηνά έχρηζε άμεσης κεφαλαιοποίησης και ότι η διαβάθμιση 4 (BHFM) ΔΕΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΣΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Με την αποχώρηση της RTL η έκθεση της ΤτΕ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι :

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας καθίστανται αρνητικά και ότι με την απόληψη των καταθέσεων της μητρικής εταιρείας οι πιστώσεις θα θεωρούντο ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ!!

- Σε ποιες ενέργειες προέβη η ΤτΕ, σχετικά με την καθόλα παράνομη χρηματοδότηση της εταιρείας του Δ. Κοντομηνά από την Γενική Τράπεζα, διότι όπως γνωρίζετε, δεν έχει καθόλου σημασία εάν πληρώθηκαν τα δάνεια σήμερα όμως τότε οι λήψεις των αποφάσεων αυτών από την διοίκηση της Τράπεζας ήταν εγκληματικές και χρήζουν ποινικής αξιολογήσεως;

Γνωρίζετε βεβαίως ότι για τους ίδιους λόγους και παρά την εξυπηρέτηση των σχετικών δανείων στο Τ.Τ. ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη δίκη με κατηγορούμενο τον κ. Δ. Κοντομηνά και πολλούς άλλους μεγαλοσχήμονες της Ελληνικής επιχειρηματικότητας.

- Τέλος, όπως σωστά έπραξε ο κ. Στουρνάρας για την Τράπεζα Αττικής και έστειλε τα σχετικά πορίσματα στον Εισαγγελέα, γιατί δεν έχει κάνει το ίδιο και για τις παραπάνω ή και άλλες περιπτώσεις;

 

 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος