Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:478/01.02.16

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Μετά και την αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου για τη θαλάσσια µμεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Πάτρα, που αρχίζει να παίρνει µορφή µέσω της συνεργασίας του ΟΛΠΑ µε την ∆ΕΠΑ, για τη δημιουργία σταθµού αποθήκευσης και διανοµής στο νότιο λιµένα, οι αρμόδιοι Υπουργοί καλούνται να πράξουν τα δέοντα ώστε η συµφωνία που έχει ως βάση την υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης στον ευρωπαϊκό µηχανισµό «Συνδέοντας την Ευρώπη», µε αρχικό στόχο την εγκατάσταση µονάδας υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε έκταση 45 στρεµµάτων στο νότιο άκρο του νέου λιµένα Πάτρας να υλοποιηθεί τάχιστα.

 

Επειδή, είναι καθαρό το µήνυµα του νέου διευθύνοντος συμβούλου κ.Θεόδωρου Κιτσάκου, ότι η επιχείρηση έχει θέσει ως άµεσο στόχο την ανάπτυξη δικτύων πόλης, για την τροφοδοσία περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας µε φυσικό αέριο, είτε µέσω διασύνδεσής τους µε τον κεντρικό αγωγό, είτε µε τη µμεταφορά φυσικού αερίου µε εναλλακτικές µμεθόδους, έως το 2018.

 

Επειδή ,η απελευθέρωση της ∆ΕΠΑ για την κατασκευή δικτύων διανοµής φυσικού αερίου, κατέστη δυνατή από το προηγούμενο καλοκαίρι µε την αλλαγή της σχετικής νουθεσίας.

Επειδή,πλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, ενώ για τη χρηματοδότηση έργων, στελέχη της ∆ΕΠΑ επισήμαιναν ότι δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή, καθώς µπορούν να αξιοποιηθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ, διαδημοτικά προγράµµατα µε περιβαλλοντική κατεύθυνση, ακόµα και το πακέτο Γιούνκερ.

Επειδή, τα αρµόδια στελέχη της ∆ΕΠΑ, επισήμαναν ότι η Πάτρα αποτελεί τµήµα του ευρύτερου σχεδίου της επιχείρησης για τα δίκτυα διανοµής, καθώς ο νέος διευθύνων σύμβουλος κ.Θ. Κιτσάκος, βλέπει την ανάπτυξή τους όχι απλώς ως µια ευκαιρία που παρέχει το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά κυρίως ως αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα και µέσο καταπολέμησης του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας, που είναι διάχυτη σε όλη την Ελλάδα.

Επειδή , αν αναφερόμαστε στην κατασκευή ενός αστικού δικτύου διανοµής, πρόκειται για έργο εντάσεως εργασίας, συνεπώς θα απασχοληθούν πολλά άτοµα και ειδικότητες µμηχανικών και τεχνιτών. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα επωφεληθούν από το φθηνότερο καύσιµο, η περιοχή θα αποκτήσει αναπτυξιακό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ στο τέλος της αλυσίδας θα αναπτυχθεί και το εµπόριο καυστήρων και λεβήτων φυσικού αερίου.

Επειδή ,όσον αφορά στην Πάτρα, η επιλογή της θαλάσσιας μεταφοράς και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) φαίνεται ότι θα καλύπτεται από την εκτιμώμενη ζήτηση.

Επειδή, όµως αυτό που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη ενός αστικού δικτύου διανοµής, θα είναι οι καταναλώσεις της Πάτρας και της ΒΙΠΕ που δείχνουν ότι το σχέδιο είναι οικονοµικά βιώσιµο.

 

Κατόπιν των ανωτέρω , Ερωτάσθε:

 

1. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαστασιολόγηση και η κοστολόγηση ενός δικτύου διανοµής φυσικού αερίου στην Πάτρα;

2. Η ∆ΕΠΑ µπορεί να συµβάλει µε ένα ποσοστό χρηματοδότησης;

3. Για τη σύνδεση των νοικοκυριών µε το αστικό δίκτυο, υπάρχουν αυτή τη στιγµή εργαλεία χρηματοδότησης και επιχορήγησης µέχρι και σε ποσοστό 75%;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος