Loading...
 Start Page

Δεν φτάνουν –όπως φαίνεται- τα 27 χρόνια «αερο¬πειρατείας» των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στις δημόσιες συχνότητες . Τα νεοδιορισθέντα μέλη του ΕΣΡ αποδεικνύεται ότι δεν ενοχλούνται από την ανομία σχεδόν τριών δεκαετιών και για τούτο με διάφορες δικαιολογίες κάνουν ότι μπορούν για να παρατείνεται. Υπό την ανοχή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδι-οτηλεόρασης (ΕΣΡ) πλέον, που παρότι συγκρο¬τήθηκε σε σώμα πριν από έξι μήνες, ακόμα δεν έχει προχωρήσει τις διαδικασίες ούτως ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Αντίθετα, μάλιστα, με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬κρατείας, το οποίο έχει ξεκαθαρίσει πως τα κα¬νάλια παρανομούν δίχως την εξασφάλιση της σχετικής άδειας λειτουργίας. Ο Υπουργός Ενημέρωσης απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος ξεκαθάρισε πως, αν στο παρελ¬θόν το ΕΣΡ μπορούσε να επικαλείται διάφορες δικαιολογίες ούτως ώστε να μην διενεργείται ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, τώρα δεν μπορεί. Η τεχνογνωσία, το προσωπικό, αλ¬λά και οι υλικοτεχνικές υποδομές υφίστανται από το διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου. Ξεκαθάρισε δε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για να μπει τέλος στην κοροϊδία των καναλαρχών και απομένει η απόφαση του ΕΣΡ. στο οποίο απηύθυνε ξεκάθα¬ρο και αυστηρό μήνυμα ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, λέγοντας από το βήμα της Βουλής: «Τα πάντα είναι έτοιμα. Ξεκινήστε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δι-καιολογίες. Δεν καλούνται να εφεύρουν εκ νέου τον τροχό. Όπως όλοι, έτσι και τα μέλη του ΕΣΡ, έχουν τις σχετικές πειθαρχικές αστικές και ποι¬νικές ευθύνες, αν δεν κάνουν τη δουλειά τους. Για να μη μασάμε τα λόγια μας, περιμένουμε και εμείς και ο κάθε Έλληνας πολίτης το ΕΣΡ να λά¬βει τα μέτρα του, που είναι η διαφύλαξη της δη¬μόσιας περιουσίας».

Επειδή, ενώ ο υπουρ¬γός Ψηφιακής Πολιτικής, έριξε το... γάντι στα μέλη του ΕΣΡ, τα οποία οφείλουν να πάψουν να κωλυσιεργούν και να επαναφέρουν τη νομιμότητα στο τηλεοπτικό τοπίο, όπως άλ¬λωστε ο νόμος ορίζει, αυτοί αμέσως μετά από λίγες ώρες απάντησαν στον Υπουργό κατά την διάρκεια της ακρόασής τους ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής λέγοντας τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή «ΖΗΣΕ ΜΑΗ ΝΑ ΦΑΣ ΤΡΥΦΥΛΛΙ» που λέει και ο λαός ή το άλλο «ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΟΣΚΙΝΑΕΙ».

Κατόπιν αυτής της κοροϊδίας ερωτάσθε:

1ον Θα δώσετε εντολή να υπολογισθεί η ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου από την «ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΙΑ» της παράνομης και δωρεάν εκμετάλλευσης των δημοσίων συχνοτήτων και θα ζητήσετε να τιμωρηθούν τα μέλη του ΕΣΡ για όλες τις «σχετικές πειθαρχικές αστικές και ποινικές ευθύνες» αφού αρνούνται, όπως είπε ο Υπουργός Ν. Παππάς, «να λάβουν μέτρα διαφύλαξης της δημόσιας περιουσίας»;

2ον Μήπως οι αρμόδιοι εισαγγελείς -που το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος τους κοινοποίησε τα πρακτικά από τις σχετικές συζητήσεις των ερωτήσεων βουλευτών και των απαντήσεων- διερεύνησε τις πιθανές ποινικές και αστικές ευθύνες των μελών του ΕΣΡ, ή τέλος πάντων θα πράξουν το καθήκον τους έστω τώρα;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

 
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος