Loading...
 Start Page

Προς τον Υπουργό:

  Προστασίας του Πολίτη

 

Θέμα: «Συνέχιση εκτέλεσης ξένων προς την αποστολή τους καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αστυνομικών»

 

 

Συνεχίζεται η εκμετάλλευση του αστυνομικού προσωπικού του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την καθημερινή διάθεσή του σε ξένα προς την αποστολή του καθήκοντα, τα οποία εδώ και δέκα χρόνια με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 2721/1999 και των άρθρων 1 και 3 του Π.Δ 265/1999, υποχρεούνται να εκτελούν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης(Υ.Ε.Φ.Κ.Α.Κ) των δικαστικών φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η κατάσταση αυτή εξ αιτίας της μεγάλης και χωρίς προηγούμενο διαπιστούμενης έλλειψης προσωπικού που εμφανίζει η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας σε όλες τις Υπηρεσίες της(συνολικά περίπου 300 αστυνομικών), λειτουργεί εις βάρος της πρόληψης και καταστολής της αυξανόμενης εγκληματικότητας, δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες των τοπικών κοινωνιών και υποβαθμίζει την γενικότερη εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα όμως επηρεάζει τους αστυνομικούς, διότι επιβαρύνει αρνητικά τις συνθήκες εργασίας τους και δημιουργεί κατά περίπτωση κινδύνους για την σωματική ακεραιότητά τους.

Έτσι, στην διαπιστούμενη και χωρίς προηγούμενο έλλειψη αστυνομικής δύναμης σε όλες τις Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα δρα πλέον και στα αστικά κέντρα του Νομού Αχαΐας και ότι η εγκληματικότητα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των Υπηρεσιών Ασφαλείας και τα ικανοποιητικά της αποτελέσματα, αυξάνει συνεχώς και επικίνδυνα εξ αιτίας, τόσο των νέων αναβαθμισμένων πρακτικών εγκληματικότητας που αναδεικνύει η δράση των κακοποιών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αχαΐας, όσο και των χιλιάδων οικονομικών μεταναστών και προσφύγων που συγκεντρώνονται και διαμένουν στην Πάτρα, λόγω και του χαμηλού βιοτικού επιπέδου που ζούσαν και της κουλτούρας που μεταφέρουν από τις υπανάπτυκτες χώρες καταγωγής τους που αποκλίνει του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ή Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος απαιτεί και προτείνει να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η κακή κατάσταση και να μην υπογραφεί από μέρους σας κύριε Υπουργέ, νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να δοθεί νέα παράταση προθεσμίας και να συνεχιστεί η εκτέλεση των ξένων ως προς την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας καθηκόντων που αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εναρμονίσει πλήρως τις Υπηρεσίες Εξωτερικής φρούρησης-κράτησης(Υ.Ε.Φ.ΚΑ.Κ) σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους ισχύοντες Νόμους.

Το αγαθό της προστασίας του πολίτη είναι αντικειμενικά ανώτερο από τις υπηρεσίες που επιβαρύνεται να παρέχει καταχρηστικά η Ελληνική Αστυνομία προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Καμία έκπτωση δεν χωρά και δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών.

Αποδεσμεύστε λοιπόν την Ελληνική Αστυνομία από τα ξένα καθήκοντα που εκτελεί, ώστε να στρέψει όλες τις δυνάμεις της στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα η χώρα μας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

·        Γιατί ενώ η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης των δικαστικών φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών και ενώ οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπαλλήλων προβλέπονται και καθορίζονται περιοριστικά από το Π.Δ 265/1999, ασκούνται από το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας;

·        Γιατί αφού καθορίστηκε ρητά ότι για την εκτέλεση των καθηκόντων, αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, παρατάθηκε μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2010 η ημερομηνία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών από το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας;

·        Γιατί στο Νομό Αχαΐας, το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, συνεχίζει να εκτελεί παρά την ύπαρξη του ισχύοντος Ν 2721/1999 που ορίζει διαφορετικά, όλα τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης(Υ.Ε.Φ.ΚΑ.Κ) των δικαστικών φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών, πλην της φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης και της φύλαξης των νοσηλευομένων σε θεραπευτήρια;

·        Γνωρίζετε ότι η παρούσα δύναμη είναι 32 αστυνομικοί και όχι 55 που είναι η οργανική του;

·        Γνωρίζετε ότι προκειμένου η Υπηρεσία αυτή να εκπληρώσει τις καθημερινές υποχρεώσεις της, ενισχύεται καθημερινά με 15 έως 30 αστυνομικούς, οι οποίοι προέρχονται από τις άλλες ελλειμματικές σε αστυνομική δύναμη Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, με αποτέλεσμα την δημιουργία σοβαρών προβλημάτων;

·        Γνωρίζετε ότι το Α΄ εξάμηνο του 2010 διατέθηκαν από το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών για εκτέλεση Υπηρεσίας σε ξένα προς την αποστολή τους καθήκοντα και σε βάρος της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών της Αχαΐας, 1.200 αστυνομικοί;

·        Μήπως αποτελεί καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού αυτό δεν μπορεί βάσιμα να ισχυρίζεται σήμερα μετά την παρέλευση δέκα ετών ότι δεν εναρμόνισε τις Υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης Κράτησης(Υ.Ε.Φ.ΚΑ.Κ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ισχύοντες Νόμους και ότι του χρειάζεται και άλλη διάρκεια χρόνου για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεών τους;

·        Από την λειτουργία της 20-10-2000 της Υ.Ε.Φ.ΚΑ.Κ των δικαστικών φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών και μέχρι σήμερα πόσοι αστυνομικοί διατέθηκαν από το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών και εκτέλεσαν καθήκοντα που ανήκαν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής;

·        Πόσες εργατοώρες συνολικά για όλον τον ανωτέρω χρόνο, εργάστηκαν οι αστυνομικοί αυτοί στα ξένα προς την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας καθήκοντα σε βάρος της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών του Νομού Αχαΐας;

·        Ποιο είναι, κατά προσέγγιση το συνολικό χρηματικό ποσό που(συνολικά για όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα) αποδόθηκε για την εργασία(παροχή υπηρεσιών) στους αστυνομικούς αυτούς και κοστολογήθηκε σε βάρος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και όχι σε βάρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

·        Πόσα υλικά και μέσα διατέθηκαν συνολικά για όλο το ανωτέρω διάστημα από το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών και ποια η συνολική δαπάνη που προέκυψε από τη χρήση τους και κοστολογήθηκε σε βάρος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και όχι σε βάρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

·        Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν ανέλαβαν μέχρι σήμερα τις αρμοδιότητές τους;

·        Σε ποιες μέχρι σήμερα ενέργειες έχουν πράγματι προβεί για την πλήρη ανάληψη των αρμοδιοτήτων αυτών;

·        Ποιο είναι το περιοριστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εφαρμογής των ισχυόντων νόμων και ποια η ανελαστική ημερομηνία που έχει τεθεί από μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για να σταματήσει η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων αυτών από την Ελληνική Αστυνομία;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος