Loading...
 Start Page

Προς τον Υπουργό:

• Υγείας

 

Θέμα: «Μαύρες τρύπες στα νοσοκομεία και ανάγκη άμεσης και οριστικής λύσης στην οικονομική διαχείρισή τους»

 

Τον Μάρτιο του 2010, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, δημοσίευσε τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2008.

 Η μελέτη των οικονομικών δεδομένων οδηγεί σε απαισιόδοξα συμπεράσματα για την επιχειρηματική δομή των κρατικών μονάδων Υγείας και για τον τρόπο διαχείρισής τους. Με μια πρώτη ματιά στα οικονομικά αποτελέσματα, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι αν η συγκεκριμένη μονάδα ήταν ιδιωτική επιχείρηση ή έπρεπε να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων ή έπρεπε να…κλείσει!

Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση, τα έσοδα από παροχή υγειονομικών Υπηρεσιών ανήλθαν το 2008 στα 9.850 εκατομμύρια ευρώ από 10.160 εκατομμύρια το 2007. Την ίδια περίοδο οι εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις ανήλθαν στα 61.153 εκατομμύρια ευρώ από 57.316 το 2007.

Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες λειτουργίας είναι εξαιρετικά υψηλές: Η μισθοδοσία(50 εκατομμύρια ευρώ) είναι πενταπλάσια(!) των εσόδων από τα νοσήλια.

Ομοίως, οι δαπάνες αναλωσίμων(11,7 εκατομμύρια ευρώ) και οι λοιπές δαπάνες(12 εκατομμύρια ευρώ) για τη φύση του συγκεκριμένου νοσοκομείου είναι πολύ μεγάλες, υπερβαίνουσες και αυτές το σύνολο των εσόδων από τα νοσήλια.

Τα ανωτέρω στοιχεία, οδηγούν στην αναγκαιότητα υπέρμετρης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό(πάνω από 61 εκατομμύρια ευρώ) οδηγώντας στο οξύμωρο σχήμα από τα 70 εκατομμύρια των συνολικών εσόδων, τα 61 να προέρχονται από το Δημόσιο!

Στον τομέα των εσόδων, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος ότι το εισπραττόμενο νοσήλιο είναι εξαιρετικά χαμηλό, λαμβανομένου υπ’ όψιν του μεγέθους του νοσοκομείου. Συνεπώς, το Υπουργείο θα πρέπει να θεσπίσει ένα ορθολογικό νοσήλιο και με αυτό να κοστολογεί τα ασφαλιστικά Ταμεία, ώστε να περιορίσει την ανάγκη της υπέρμετρης χρηματοδότησης από το δημόσιο προϋπολογισμό.

Οι σχεδόν 2.000 εργαζόμενοι, σε σχέση με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου διαμορφώνουν επίσης χαμηλό δείκτη αποδοτικότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο, λαμβανομένων υπ’ όψιν του αριθμού των συνολικών κλινών της μονάδας, των ημερών νοσηλείας και του αριθμού νοσηλευομένων, οι δαπάνες ανά κλίνη ανέρχονται στο εξωφρενικό ποσό των 54.437 ευρώ, την ίδια στιγμή που τα έσοδα ανά κλίνη είναι μόλις 7.159 ευρώ! Στη συγκεκριμένη μονάδα οι δαπάνες ανά ασθενή ανέρχονται σε 2.815 ευρώ, ενώ τα έσοδα ανά ασθενή, σε μόλις 287 ευρώ!

Οι εν λόγω δείκτες διαμορφώνονται πέρα από κάθε οικονομική λογική και αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόβλημα των δημόσιων νοσοκομείων.

Το εν λόγω παράδειγμα, αν και ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, δεν αντιπροσωπεύει πλήρως τα δημόσια νοσηλευτήρια, δεν είναι το μοναδικό στο δημόσιο τομέα υγείας. Σύμφωνα με δηλώσεις στον Τύπο, του αναπληρωτή καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Τούντα, σε έρευνα που εκπόνησε το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο οποίο είναι επικεφαλής, στο σύνολο των δαπανών σε 26 νοσοκομεία της Αττικής, η μισθοδοσία ανέρχεται στο 40-45%, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν σε υγειονομικό υλικό, φαρμακευτικό, ορθοπεδικό, αντιδραστήρια και λοιπές ανάγκες, όπως φαγητό, φύλαξη, καθαριότητα. Όπως λέει ο ίδιος η μηχανοργάνωση και το σύστημα προμηθειών, αποτελούν τις δύο βασικές παραμέτρους που θα βοηθήσουν σημαντικά στην αναγέννηση του υγειονομικού συστήματος. «Ας δίνει το Κράτος χρήματα στα Ταμεία και όχι να επιχορηγεί με καθυστέρηση τα νοσοκομεία», υπογραμμίζει ο κ. Τούντας.

Ποια θα μπορούσε να είναι λοιπόν η λύση στο πρόβλημα;

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων και της ανισοκατανομής ανάμεσα σε πραγματικά χρήσιμες ειδικότητες, ένα πρώτο βήμα θα ήταν η μεταφορά του προσωπικού σε άλλα νοσοκομεία όπου υπάρχουν οι σχετικές ελλείψεις. Και βεβαίως, ριζική αλλαγή του τρόπου διαχείρισης της συγκεκριμένης αλλά και άλλων δημόσιων μονάδων υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος θα μπορούσε να δοθεί μέσα από έναν ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή ιδιωτικών φορέων που μέσα από ένα σαφώς προσδιορισμένο και οριοθετημένο πλαίσιο, θα αναλάβουν τη διαχείριση και λειτουργία των  νοσοκομείων για τα επόμενα 30 χρόνια. Τα αποτελέσματα θα ήταν αμέσως ορατά, καθώς όλα αυτά θα επέφεραν άμεση ελάφρυνση του δημόσιου προϋπολογισμού κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο με παράλληλη αναβάθμιση των νοσοκομείων και την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών, που ιδιαίτερα στον τομέα αυτό έχει τόσο ανάγκη ο πολίτης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

·         Δημοσιεύθηκαν οικονομικά αποτελέσματα από τα δημόσια νοσοκομεία της Αχαΐας; Να κατατεθούν αν υπάρχουν. Αν δεν δημοσιεύθηκαν γιατί δεν δημοσιεύθηκαν όπως απαιτείται δια Νόμου; Τι ενέργειες κάνετε ώστε να εφαρμόζουν το Νόμο οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων; Σε ποια και πόσα νοσοκομεία της Αχαΐας έχουν κάνει έλεγχο ορκωτοί λογιστές και με τι αποτελέσματα;

·         Έχει η Κυβέρνηση σχέδιο λύσης για να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα των δημόσιων μονάδων υγείας; Ποιο είναι αυτό και πότε θα εφαρμοσθεί; Αν δεν υπάρχει σχέδιο λύσης, γιατί δεν υπάρχει μέχρι σήμερα;

·         Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα, είναι στις προθέσεις σας να μεταφέρετε το πλεονάζον προσωπικό σε μονάδες όπου υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό;

·         Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ριζική αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των μονάδων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια; Αν ναι, με τι σχεδιασμό και σε τι βάθος χρόνου; Αν όχι, γιατί;

·         Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα, είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να προκηρύξει ανοικτούς διαγωνισμούς για την επιλογή ιδιωτικών φορέων μέσα από ένα σαφώς προσδιορισμένο και οριοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας, που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τη λειτουργία των νοσοκομείων για τα επόμενα 30 χρόνια;

·         Πότε θα εφαρμοστεί το σύστημα μηχανοργάνωσης στα νοσοκομεία;

·         Πότε και πώς θα αναβαθμιστεί το σύστημα προμηθειών για την εξοικονόμηση πόρων;

·         Μελετά η Κυβέρνηση την λύση να πληρώνει τα ασφαλιστικά Ταμεία και να πάψει την επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων;

·         Θα θεσπίσετε νοσήλια, που ορθολογικά θα καλύπτουν επαρκώς τις δαπάνες των δημόσιων νοσοκομείων σε σχέση με τα έσοδά τους;

·         Τι δαπάνες προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2011 για την κρατική επιχορήγηση των νοσοκομείων;

 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος