Loading...
 Start Page


ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Βάρος για το Ίδρυμα «Γ. Α. Παπανδρέου» το «Ξενία Καλεντζίου».

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται μετά την απάντηση των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού & Τουρισμού, στην Ερώτηση & ΑΚΕ που κατατέθηκε με Αρ. Πρωτ. 5573/235/03-02-2010 και αφορούσε τη... «ντροπολογία» που πέρασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2004, με πρωθυπουργό τον κ. Σημίτη και υπουργό Εξωτερικών τον σημερινό πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου που χάρισε στο Ίδρυμα Γ. Α. Παπανδρέου - το οποίο διοικείται από τα αδέλφια Σοφία, Γιώργο, Νίκο, Ανδρέα και τα εγγόνια του αειμνήστου Πρωθυπουργού Παπανδρέου - το «Ξενία» στο Καλέντζι Αχαΐας.
Μετά τις σχετικές απαντήσεις τόσο του υπουργού Οικονομικών με Αρ. Πρωτ.. 10214842/1090/β0011/25-02-2010 όσο και του υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού με Αρ. Πρωτ.. 484/18-02-2010, το συμπέρασμα είναι πως τα τελευταία 10 χρόνια το Ίδρυμα «Γ. Α. Παπανδρέου» έλαβε περίπου 1,2 εκ. ευρώ από χρήματα φορέων, Υπουργείων, κ.λ.π., τα οποία κατά κύριο λόγο διοχετεύθηκαν σε... μισθοδοσίες προσωπικού αφήνοντας εύλογα ερωτήματα για το ποιοι και πόσοι υπάλληλοι πληρώνονται από το Ίδρυμα που θεωρητικά τουλάχιστον δημιουργήθηκε ως οργανισμός προσφοράς προς την πατρίδα και για την διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτικής μνήμης ενός κορυφαίου Έλληνα πολιτικού ηγέτη
Ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου απάντησε με Αρ. Πρωτ.1021482/1090/β0011/25-02-2010 με έγγραφο του Ιδρύματος «Γ.Α.Παπανδρέου» ότι « ...η εκ του νόμου παραχώρηση του «Ξενία Καλεντζίου» στο Ίδρυμα μας ουδόλως απετέλεσε μορφή αθέμιτης εύνοιας προς αυτό. Απεναντίας, υπαγορεύθηκε, αφενός από την βούληση του νομοθέτη να απαλλάξει την τότε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και ήδη «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (στην οποία μετέφερε την τέως ξενοδοχειακή περιουσία του ΕΟΤ, με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση αυτής), από το μάλλον επαχθές φορτίο μιας οριακής βιώσιμης, οπωσδήποτε δε ελάχιστα παραγωγικής και απρόσφορης να ιδιωτικοποιηθεί ξενοδοχειακής μονάδας και αφετέρου, από την ανάγκη να διατηρηθεί η μονάδα αυτή σε λειτουργία, για λόγους προεχόντως ιστορικούς, συναρτώμενους με τη θέση της».
Άρα, σύμφωνα με την απάντηση, ο νομοθέτης...ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισε να απαλλάξει το κράτος από το... «επαχθές φορτίο» μιας ξενοδοχειακής μονάδας που εντελώς τυχαία βρίσκεται στο Καλέντζι Αχαΐας και εντελώς τυχαία παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα «Γ. Α. Παπανδρέου», ένα ακίνητο που η αξία του σύμφωνα με το ίδιο το Ίδρυμα ανέρχεται σε 1.069.118 ευρώ.

 


Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά μόνο ως «γλαφυρά» μπορούν να εκληφθούν και στην πραγματικότητα δημιουργούν νέα και μεγάλα ερωτήματα, που ξεροκέφαλα ζητούν απαντήσεις, αφού είναι καθ' ολοκληρίαν κρατικοδίαιτο τον εν λόγω ίδρυμα και αντί να προσφέρει εξ ιδίων πόρων απομυζά και εισπράττει από όποιο -βρει πρόθυμο- κρατικό φορέα ή Υπουργείο.

Κατόπιν τούτου ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 Ποια είναι τα μέλη του Ιδρύματος «Γ. Α. Παπανδρέου»; Να κατατεθεί το καταστατικό του Ιδρύματος.


 Ποια είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος;


 Ποιοι εισπράττουν εκτός έδρας όπως αναφέρεται να κατατεθεί πίνακας αναλυτικός.


 Ποιος ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στο Ίδρυμα;


 Με ποια διαδικασία έγινε η πρόσληψη των συγκεκριμένων προσώπων στο Ίδρυμα;


 Ποια η αμοιβή των εργαζομένων του Ιδρύματος «Γ. Α. Παπανδρέου»; Να κατατεθούν αναλυτικές μισθολογικές καταστάσεις, από τις οποίες θα προκύπτουν οι αποδοχές για κάθε εργαζόμενο στο Ίδρυμα την τελευταία δεκαετία.


 Ποια είναι τα έσοδα του Ιδρύματος από ιδιώτες και χορηγίες τα τελευταία 10 χρόνια; Να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία για κάθε έτος.


 Γιατί είναι «επαχθές φορτίο» το «Ξενία Καλεντζίου»; Από πού προκύπτει αυτό;


 Πότε και από ποιους έγινε αντικειμενική οικονομική αξιολόγηση. Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.


 Έγινε ποτέ προσπάθεια να ιδιωτικοποιηθεί το «Ξενία Καλεντζίου»; Εάν ναι, πότε και με ποιες διαδικασίες; Να κατατεθούν οι διακηρύξεις


 Υπάρχει σκέψη, από την στιγμή που η χώρα μας σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου είναι υπό οικονομική κατάρρευση, να προχωρήσετε στην πώληση του «Ξενία Καλεντζίου»; Εάν ναι με ποια διαδικασία και πότε προτίθεστε να προχωρήσετε στην πώλησή του;


 Εάν όχι, για ποιους λόγους εφόσον το «Ξενία Καλεντζίου» σύμφωνα με το Ίδρυμα, είναι «ασύμφορο»;


 Στα άλλα «Ξενία» τι συμβαίνει; Πόσα πωλήθηκαν; Πόσα ενοικιάσθηκαν; Πόσα εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια;


 Το «Ξενία» Ιωαννίνων πως μετεξελίχθηκε; Πόσο εκποιήθηκε; Ποιο το κόστος της νέας επένδυσης; Ποιο το μηνιαίο μίσθωμα; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.


 Από ποια Υπουργεία και κρατικούς οργανισμούς, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, κ.α χρηματοδοτήθηκε τα τελευταία χρόνια; Να κατατεθεί ο σχετικός πίνακας.


 Σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία σκέπτεται η Κυβέρνηση να διακόψει σε όλα τα ιδρύματα πρώην Πρωθυπουργών και Προέδρων Δημοκρατίας κ.α. κάθε μορφής χρηματοδότηση;


 Πόσα και ποια ανάλογα ιδρύματα χρηματοδοτούνται; Να κατατεθεί ο σχετικός κατάλογος.


 Μπορούν να χρηματοδοτηθούν και όλων των υπολοίπων Πρωθυπουργών ιδρύματα που θα συσταθούν από Έλληνες πολίτες, που όμως δεν είναι συγγενείς ή κληρονόμοι τους;


 Αν ναι, υπάρχουν κριτήρια και ποια είναι αυτά (π.χ. με βάση το παραγόμενο έργο τους ή με βάση τις μέρες ή τους χρόνους Πρωθυπουργίας ενός εκάστου;) Να κατατεθεί η «μοριοδότηση» και τα κριτήρια με βάση τα οποία λαμβάνονται αυτές οι γενναίες αποφάσεις χρηματοδότησης


 Πόσο συνολικά επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και πόσο οι φορείς του Δημοσίου συνολικά για όλα τα Ιδρύματα;

Ο ερωτών βουλευτής
ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ


 

 

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος