Loading...
 Start Page

Προς τον Υπουργό:

• Εθνικής Άμυνας

 

Θέμα: «Εταιρείες υπερεργολάβων και εργαζόμενοι στην ΕΑΣ»

 

 

Σε απάντηση της 1257/15-10-2010 Αναφοράς μου σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Αιγιαλείας», αναφέρατε μεταξύ άλλων τα εξής:

 

 «Από 1-1-2008 η εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα συνήψε με την εταιρεία ΑΚΜΩΝ ΑΕ, Σύμφωνο Βιομηχανικής Συνεργασίας- Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την παροχή υποκατασκευαστικού έργου στο εργοστάσιο του Αιγίου.

Η σύμβαση αυτή, μετά από κάποιες παρατάσεις έληξε την 31-7-2010 και η εργολάβος εταιρεία αποχώρησε και έπαυσε να συνεργάζεται με τα ΕΑΣ.

Προς υλοποίηση του ως άνω έργου, η εταιρεία ΑΚΜΩΝ ΑΕ είχε προσλάβει 52 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και των οποίων οι συμβάσεις έληξαν την 31-07-2010.Το προσωπικό αυτό ήταν εργαζόμενοι της εργολάβου εταιρείας ΑΚΜΩΝ ΑΕ, η οποία ήταν υπεύθυνη για το προσωπικό που είχε προσλάβει, είχε υποβάλει στον ΟΑΕΔ σχετικές αναγγελίες πρόσληψης αυτών τόσο κατά την αρχική σύναψη συμβάσεως ορισμένου χρόνου, όσο και κατά την παράταση αυτών, υπογράφοντας οι εργαζόμενοι αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με την ΑΚΜΩΝ Α,Ε. Η εταιρεία ΑΚΜΩΝ κατέβαλε τη μισθοδοσία τους καθώς και τις ασφαλιστικές τους εισφορές και ήταν υπεύθυνη για την επίλυση κάθε προβλήματος που ανέκυπτε και είχε να κάνει με την παροχή της εργασίας των εργαζομένων προς αυτήν.

Παρόμοιες συμβάσεις βιομηχανικής συνεργασίας για σύναψη υποκατασκευαστικού έργου είχε συνάψει η εταιρεία και στο παρελθόν, ήδη από του Απριλίου 2005, διαδοχικά με τις εταιρείες CRÈME DE LA CREME, ΒΑΓΚΩΝ και MILTECH HELLAS S.A οι οποίες είχαν λήξει την 31-12-2008.

Την 17-8-2010, σαράντα επτά (47) άτομα εξ αυτών των οποίων η υποκατασκευάστρια εταιρεία ΑΚΜΩΝ ΑΕ, ως ανωτέρω ανεφέρθη, δεν ανανέωσε τις συμβάσεις εργασίας στις 31.7.2010 κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου, αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, ισχυριζόμενοι ότι από τον Απρίλιο 2005 και μέχρι 31-7-2010 απασχολούνταν στο εργοστάσιο του Αιγίου, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι οι συμβάσεις εργασίας τους με τις εταιρείες ΒΑΓΚΩΝ, MILTECH HELLAS και ΑΚΜΩΝ ήσαν εικονικές διότι πραγματικός εργοδότης τους ήταν η ΕΑΣ ΑΒΕΕ με την οποία συνδέονταν με ενιαίες συμβάσεις αορίστου χρόνου, και ζήτησαν να υποχρεωθεί η εταιρεία να τους απασχολεί προσωρινά μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κυρίας αγωγής τους.

 

Η εταιρεία από την πλευρά της, κατά την συζήτηση της ως άνω αιτήσεως, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς και ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι:

α. Η εταιρεία είναι επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Δημόσια Επιχείρηση όπως αυτός οριοθετείται από τον ν. 1256/1982, τον ν. 1892/1990 και τον ν. 3429/2005 και για το λόγο αυτό, η οιαδήποτε πρόσληψη προσωπικού μόνιμου ή έκτακτου γίνεται με την διαδικασία του ΑΣΕΠ όπως ορίζει ο ν. 2190/1994.

β. Οι συμβάσεις βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εργοληπτριών εταιρειών ήσαν πραγματικές και όχι εικονικές όσον αφορά το πρόσωπο του πραγματικού εργοδότη των αιτούντων, κινήθηκε μέσα στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος της και ότι οι αιτούντες υπάγονταν καθ' όλο το χρονικό διάστημα στο διευθυντικό δικαίωμα των εργολάβων εταιρειών και στην άσκηση της εργοδοτικής εποπτείας εκ μέρους των εργολάβων-εργοδοτών τους, πληρώνονταν και ασφαλίζονταν τακτικά και αδιάλειπτα από αυτούς δηλαδή είχαν μια καθ' όλα νόμιμη και εργασιακή σχέση μαζί τους.

Επί της συγκεκριμένης δικαστικής αντιδικίας που αναφέρεται το δημοσίευμα και εκδικάσθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου την 21-9-2010, εκδόθηκε ήδη η υπ' αριθμ. 573/2010 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αιγίου, με την οποία ανεστάλη η πρόοδος της δίκης, μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επί δίκης, Συμβασιούχων κατά ΟΠΑΠ, που πρόκειται να συζητηθεί την 20-1-2011.

Η νέα Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση του Ομίλου και με γνώμονα το συμφέρον και τη βιωσιμότητά του, επανεξετάζει κατά εργοστάσιο τις ανάγκες για τυχόν πρόσθετο υποκατασκευαστικό έργο από εργολάβους, στο πλαίσιο των συμβάσεων παραγωγής που έχουν υπογραφεί. Για την εκτέλεση του απόλυτα αναγκαίου έργου θα κινηθούν οι επιτρεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για να μη βρεθεί η εταιρεία ανακόλουθη με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει».

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  • Με ποια διαδικασία επελέγησαν αυτές οι εταιρείες υπερεργολάβων;
  • Πόσο κόστισαν;
  • Με τι κέρδος δούλευαν;
  • Πόσο κέρδιζαν «κατά κεφαλήν» από το «δουλεμπόριο;»
  • Τι μεροκάματο έδιναν;
  • Ποιοι είναι οι μέτοχοι αυτών των εταιρειών; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
  • Πότε συνεστήθησαν αυτές οι εταιρείες;
  • Πότε πήραν για πρώτη φορά δουλειά του Δημοσίου; Για ποια δουλειά πρόκειται; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
  • Ποιες άλλες δουλειές πήραν και έχουν; Έχουν αναλάβει δουλειά από τον ιδιωτικό τομέα;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος