Loading...
 Start Page

Προς τον Υπουργό:
• Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


ΘΕΜΑ: «Κομματικές απολύσεις στην Α.Μ.Ε.Λ Α.Ε»

Μεγάλη αναστάτωση για άλλη μια φορά στον τομέα των συγκοινωνιών, αποτέλεσαν οι εξαγγελίες απολύσεων στην εταιρεία «Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε (ΑΜΕΛ)».
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε από την Διοίκηση της ΑΜΕΛ ότι, πρόκειται σταδιακά να απολυθούν 285 άτομα προσωπικό, λόγω μη ανανέωσης των ετήσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν από τον Ιούνιο 2010 έως και Σεπτέμβριο του 2010.
Παρότι το παραπάνω προσωπικό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Α.Μ.Ε.Λ -με δεδομένη και την αυξημένη τουριστική κίνηση ενόψει της θερινής περιόδου- η τύχη των εν λόγω εργαζομένων κρίνεται προδιαγεγραμμένη με νοοτροπίες σκληρού ΠΑΣΟΚ περασμένων δεκαετιών, επειδή οι εργαζόμενοι, προσελήφθησαν επί κυβερνήσεων Ν.Δ.
Είναι προφανές ότι οι απολύσεις αυτές εντάσσονται στα όρια των κομματικών διώξεων. Οι πολίτες που διεκδικούν το δικαίωμά τους στην εργασία, διαχωρίζονται με αμιγώς υποκειμενικά και κομματικά κριτήρια επειδή η εταιρεία «Α.Μ.Ε.Λ» προέβη σε προσλήψεις προσωπικού μέχρι το 2009 με τις ίδιες διαδικασίες που μέχρι τότε είχε προσληφθεί προσωπικό επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο του 2004. Η διαφορά έγκειται στο ότι, οι Κυβερνήσεις της Ν.Δ δεν άγγιξαν και δεν απέλυσαν κανέναν εργαζόμενο. Απεναντίας, προέβησαν σε μονιμοποίησή τους σεβόμενη το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εργασία, ενώ σήμερα δυστυχώς, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επικαλείται ότι δήθεν οι προσλήψεις ήταν προεκλογικές εντός του έτους 2009 και με το πρόσχημα, αφενός, της οικονομικής κρίσης και, αφετέρου, της «Έκθεσης Ελέγχου για τη νομιμότητα των προσλήψεων του προσωπικού στην ΑΜΕΛ ΑΕ» του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προβαίνει σε απόλυση του προσωπικού που προσελήφθη εντός του περασμένου έτους και μόνον.
Οι παραπάνω απολύσεις γίνονται δυστυχώς χωρίς να έχουν εξεταστεί κατά περίπτωση οι ανάγκες των εργαζομένων με ειδικά και κοινωνικά κριτήρια., αλλά και δίχως να ληφθούν υπόψη σημαντικές παράμετροι της Έκθεσης Ελέγχου του ΓΕΔΔ.
Από πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση μας, αριθμός εργαζομένων, παρότι υπέγραψαν συμβάσεις πρόσληψης, τον Μάιο του 2009, πριν την πρόσφατη εξαγγελία απολύσεων διακριτικά και με πλήρη μυστικότητα, εκλήθησαν από την Διοίκηση της Α.Μ.Ε.Λ τον Απρίλιο του 2010 και υπέγραψαν μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου, εξασφαλίζοντας την περαιτέρω παραμονή τους. Επιπλέον, υπάρχει αριθμός δέκα επτά (17) εργαζομένων οι οποίοι εμφαίνονται να έχουν προσληφθεί τον Απρίλιο και τον Μάϊο, επίσης του 2009 και, εντούτοις, να υπογράφουν σύμβαση αορίστου χρόνου από τον Δεκέμβριο του 2009, κατά παρέκκλιση της συνήθους τακτικής της εταιρείας.
Στον οικονομικό τομέα της εταιρείας τώρα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η «ΑΜΕΛ ΑΕ», σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων της περιόδου 1-1-2008 έως 31-12-2008 του ΟΑΣΑ και όσα προκύπτουν από αυτήν, είναι δεύτερη σε Εκτελεσθέν έργο, σε Ετήσια επιβατική κίνηση, σε Συνολικά έσοδα από πωλήσεις για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2008 και μόλις τέταρτη σε αντιστοιχία επιδότησης-πριμοδότησης για την κάλυψη ελλειμμάτων, με διαφορά από τον τρίτο ΗΛΠΑΠ 19.000 ευρώ. Εξάλλου, η εταιρεία είναι η μοναδική ίσως, που δεν έχει δανειστεί για αποπληρωμή υποχρεώσεων και κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών αναγκών.
Πέραν των άλλων, στον οικονομικό τομέα των αποδοχών των εργαζομένων στην εταιρεία ΑΜΕΛ διευκρινίσθηκε ότι η εν λόγω εταιρεία εμπίπτει στις ρυθμίσεις περικοπών δώρων 13ου και 14ου μισθού ως και στις μειώσεις των επιδομάτων του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να συρρικνώνονται περαιτέρω οι αποδοχές των εργαζομένων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

• Εφόσον ο Υπουργός τονίζει την ανάγκη διερεύνησης της αύξησης του προσωπικού της εταιρείας σε συνάρτηση με την ανάγκη στελέχωσης και λειτουργίας της αλλά και της οικονομικής βιωσιμότητάς της, γιατί ζητήθηκε ο έλεγχος μόνο για το χρονικό διάστημα από 31-03-2004 έως και 21-10-2009, δηλ. για το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές της 7ης -3-2004 και όχι από ιδρύσεώς της;

• Τελικά, πάνω σε ποιο θεσμικό πλαίσιο, οργανόγραμμα και καθηκοντολόγιο στηρίχτηκε το πόρισμα του Γεν . Επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης εφόσον στην Έκθεση Ελέγχου διαπιστώνεται και αναγνωρίζεται καθαρά η απουσία θεσμικού πλαισίου για τη διενέργεια των προσλήψεων καθώς και η έλλειψη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για τη ρύθμιση του εν λόγω θέματος αλλά και του συνόλου των εσωτερικών διαδικασιών της ; Επομένως όλες οι προηγούμενες προσλήψεις στην εταιρεία είναι παράτυπες και όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να επαναξιολογηθούν;

• Πόσοι εργαζόμενοι προσελήφθησαν και με ποια μορφή σύμβαση εργασίας (ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου) από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι 31-03-2004;

• Πόσοι εργαζόμενοι προσελήφθησαν και με ποια μορφή εργασίας κατά τον τελευταίο χρόνο προ των εκλογών του 2004, δηλαδή μεταξύ Μαρτίου 2003 έως και 30-03-2004;

• Πόσοι εργαζόμενοι προσελήφθησαν και με ποια μορφή εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 έως και 7-3-2004 και ποιος ο τόπος προέλευσής τους γεωγραφικά (καταγωγή);

• Πόσοι από αυτούς είχαν επαγγελματική εμπειρία σαν συμβασιούχοι και εκπαιδευόμενοι (stage) σε δημόσιες υπηρεσίες;

• Πόσοι είχαν προϋπηρεσία και επαγγελματική εμπειρία σε γραφεία Γεν. Γραμματέων και Υπουργών, καθώς και συγγένεια μαζί τους;

• Πόσοι και ποιοι προσελήφθησαν ενώ είχαν αξιολογηθεί αρνητικά από στελέχη της εταιρείας;

• Ποιες διαδικασίες προσλήψεων για τους ως άνω εργαζομένους ακολουθήθηκαν; Διέφεραν από αυτές που διενεργήθηκαν το χρονικό διάστημα 31-03-2004 έως 21-10-2009; Πόσοι εργαζόμενοι σύμφωνα με το καταστατικό και το οργανόγραμμα λειτουργίας προβλέπεται να υπηρετούν στην εταιρεία «Α.Μ.Ε.Λ ΑΕ»;.

• Όντως ορισμένοι συμβασιούχοι της «Α.Μ.Ε.Λ ΑΕ» από τον Μάϊο 2009 έως Ιούνιο 2010 εκλήθησαν τον Απρίλιο και υπέγραψαν συμβάσεις αορίστου χρόνου και αν ναι πόσοι; Γιατί αυτό δεν έγινε με όλους και τι προτίθεστε να κάνετε;

• Όντως ορισμένοι συμβασιούχοι της «Α.Μ.Ε.Λ ΑΕ» από τον Απρίλιο του 2009 έως Ιούνιο 2010 εκλήθησαν τον Δεκέμβριο του 2009 και υπέγραψαν συμβάσεις αορίστου χρόνου και αν ναι πόσοι; Γιατί αυτό δεν έγινε με όλους και τι προτίθεστε να κάνετε;

• Στις απολύσεις των εργαζομένων έχουν ληφθεί υπόψη κοινωνικά κριτήρια ή κριτήρια που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες;

• Πόσο σύννομες ήταν οι προσλήψεις οι οποίες έγιναν μόνο με απόφαση Προέδρου της εταιρείας, χωρίς να υπάρχει εξουσιοδότηση του ΔΣ προς τούτο; Τι προτίθεστε να κάνετε;

• Με τι στοιχεία οι διενεργήσαντες τον έλεγχο χαρακτηρίζουν -υποκειμενικά- ορισμένες κατηγορίες θέσεων εργασίας ως χαμηλής, μεσαίας, υψηλής εξειδίκευσης;

• Ποιος ο ρόλος συγκεκριμένου συνδικαλιστή - εργαζόμενου στην ΑΜΕΛ ΑΕ - γραμματέα της ΠΑΣΚΕ (ΜΧ), με προσφιλή του ενασχόληση τις βόλτες στα γραφεία των αρμόδιων Υπουργών Μεταφορών, στις απολύσεις των συναδέλφων του διότι δεν του έγιναν τα χατήρια; Ποιος ο ρόλος συγκεκριμένης εργαζόμενης συνδικαλίστριας της ΠΑΣΚΕ και μάλιστα εκπροσώπου εργαζομένων (ΒΒ), η οποία καθοδηγείται από μεγαλοπαράγοντα - Πρόεδρο Ομοσπονδίας εργαζομένων. Πώς επιτρέπετε, εργαζόμενοι να καθοδηγούν στη λήψη αποφάσεων επί της διαβίωσης συναδέλφων τους;

• Εφόσον η Έκθεση Ελέγχου του ΓΕΔΔ προτείνει και δεν προκύπτει ότι εξαναγκάζει, γιατί η Διοίκηση της ΑΜΕΛ ΑΕ, με εντολή άνωθεν, προχωρά στις στοχευμένες απολύσεις συνοπτικά -κατά σαφή παρέκκλιση της έως τώρα πρακτικής της εταιρείας- δίχως να περιμένει να αποφανθεί η Δικαιοσύνη επί της Έκθεσης Ελέγχου και των προτάσεών της, καθότι αυτή έχει διαβιβαστεί από τον ΓΕΔΔ στην Εισαγγελία, για την αναζήτηση των ποινικών και αστικών ευθυνών κατά των πράξεων του ΔΣ και όχι των εργαζομένων;

• Τέλος, τι υποκρύπτει η ενδεχομένως μεθοδευμένη έκθεση ελέγχου για τις απολύσεις εργαζομένων συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και, δη, επί διακυβέρνησης του κόμματος της ΝΔ και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής


ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος