Loading...
 Start Page

Ερωτήσεις 2010

Προς την Υπουργό: • Υγείας ΘΕΜΑ: «Το σκάνδαλο των υπερτιμολογήσεων στα ορθοπεδικά υλικά» Θυμός διαδέχθηκε την έκπληξή μας διαβάζοντας στον τοπικό Τύπο τον τιμοκατάλογο των ορθοπεδικών υλικών στο Ι.Κ.Α και τις τεράστιες διαφορές του τιμοκαταλόγου του 2005 έναντι του αντίστοιχου του 2010. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Το 2005, η αρθροπλαστική για αντικατάσταση μεσοσπονδυλίου δίσκου ΘΟΜΣΣ, κόστιζε 4.740 ευρώ και το 2010 κοστίζει 3.081, δηλαδή πριν από πέντε χρόνια ήταν ακριβότερη κατά 1.659 ευρώ! Αρκεί λοιπόν το παραπάνω παράδειγμα για να συμπεράνουμε πώς κατέρρευσαν τα...
Προς τους Υπουργούς: • Υγείας • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής • Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Ε.Ι.Α από τα νοσοκομεία της χώρας» Με θυμό και τρόμο υποδεχθήκαμε την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας για τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με την διαχείριση των Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων(Ε.Ι.Α), με προφανείς επιπτώσεις όχι μόνο στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και διαστάσεις για σκοτεινά πάρε-δώσε με εταιρείες που έχουν αναλάβει την παραλαβή και διαχείριση Ε.Ι.Α. Μπροστά...
Προς τον Υπουργό: • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΘΕΜΑ: «Το σκάνδαλο των υπερτιμολογήσεων στα ορθοπεδικά υλικά» Θυμός διαδέχθηκε την έκπληξή μας διαβάζοντας στον τοπικό Τύπο τον τιμοκατάλογο των ορθοπεδικών υλικών στο Ι.Κ.Α και τις τεράστιες διαφορές του τιμοκαταλόγου του 2005 έναντι του αντίστοιχου του 2010. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Το 2005, η αρθροπλαστική για αντικατάσταση μεσοσπονδυλίου δίσκου ΘΟΜΣΣ, κόστιζε 4.740 ευρώ και το 2010 κοστίζει 3.081, δηλαδή πριν από πέντε χρόνια ήταν ακριβότερη κατά 1.659 ευρώ! Αρκεί λοιπόν το παραπάνω παράδειγμα για...
Προς την Υπουργό: • Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θέμα: «Έλλειψη φαρμακοποιών στα νοσοκομεία» Δέκα νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και τα νοσοκομεία Αιγίου και Καλαβρύτων, λειτουργούν χωρίς φαρμακοποιό όπως έχει γίνει γνωστό από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Παράλληλα σε πολλά νοσοκομεία της χώρας υπηρετεί μόνο ένας φαρμακοποιός, με αποτέλεσμα σε αμφότερες τις περιπτώσεις να μην καλύπτονται οι εφημερίες και φυσικά να μην προσφέρονται ούτε οι στοιχειώδεις σχετικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός: •...
Προς την Υπουργό: • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Θέμα: «Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του παραρτήματος Πύργου, του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας» Σε τέλμα παραμένει μέχρι σήμερα η αυτονόητη υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να δώσει λύση στο αίτημα των σπουδαστών του παρατήματος Πύργου του τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΙ Πάτρας, οι οποίοι ζητούν να ικανοποιηθούν τα δικαιώματά τους για επαγγελματική αποκατάστασή τους σε θέσεις καθηγητών, όπως ορίζονται με το Π.Δ. 181/2008 (τεύχος ΦΕΚ 244/12008, τεύχος Α). Σύμφωνα με...
Προς την Υπουργό • Oικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΘΕΜΑ : Τα προγράμματα ΤΕΜΠΕ Πολλοί επιχειρηματίες διατυπώνουν σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα (2) δύο προγράμματα ΤΕΜΠΕ και για τα οποία απαιτούνται σαφείς απαντήσεις, Κατόπιν τούτων ερωτάται η κ. Υπουργός: 1. Ποια είναι η ουσιαστική συμμετοχή του ΤΕΜΠΕ στην ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων; 2. Στο ΤΕΜΠΕ υπάρχουν 2 (δύο) προγράμματα , που εγγυώνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αγοράσουν α! ύλες , εμπορεύματα κ.λ.π .Παρότι και τα...
Προς τον Υπουργό: • Οικονομικών Θέμα: «Επαναξιολόγηση αναπήρων» Σοβαρά προβλήματα στους αναπήρους αλλά και μεγάλες... «μαύρες τρύπες» στα ταμεία του Κράτους προκαλεί εδώ και χρόνια το φαινόμενο των δήθεν αναπήρων που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία αποτελούν το 30%(!) των ατόμων που έχουν δηλωθεί με αναπηρία στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές ο αριθμός των αναπήρων είναι δυσανάλογος του πληθυσμού... Κατά συνέπεια είναι ανάγκη, η Πολιτεία να προβεί σε εκ νέου καταγραφή των αναπήρων της...
Προς την Υπουργό: • Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θέμα: «Ξεσκονίζουν τους λογαριασμούς των απογευματινών ιατρείων στο Π.Π.Ν.Π» Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, εδώ και μερικές ημέρες, ελεγκτές της Ειδικής Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων(ΥΠ.Ε.Ε) έχουν εγκατασταθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας ξεσκονίζοντας τον Ειδικό Λογαριασμό Απογευματινών Ιατρείων(Ε.Λ.ΑΠ.Ι) καθώς γιατροί και εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων φέρονται να μην έχουν δηλώσει στην εφορία τα έσοδά τους από αυτή την εργασία. Συγκεκριμένα, ως φοροφυγάδες σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία, ελέγχονται γιατροί,...
Προς τον Υπουργό: • Οικονομικών Θέμα: «Ξεσκονίζουν τους λογαριασμούς των απογευματινών ιατρείων στο Π.Π.Ν.Π» Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, εδώ και μερικές ημέρες, ελεγκτές της Ειδικής Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων(ΥΠ.Ε.Ε) έχουν εγκατασταθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας ξεσκονίζοντας τον Ειδικό Λογαριασμό Απογευματινών Ιατρείων(Ε.Λ.ΑΠ.Ι) καθώς γιατροί και εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων φέρονται να μην έχουν δηλώσει στην εφορία τα έσοδά τους από αυτή την εργασία. Συγκεκριμένα, ως φοροφυγάδες σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία, ελέγχονται γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, εμφανιστές...
Προς την Υπουργό: • Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θέμα: «Έλλειψη φαρμακοποιών στα νοσοκομεία» Δέκα νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και τα νοσοκομεία Αιγίου και Καλαβρύτων, λειτουργούν χωρίς φαρμακοποιό όπως έχει γίνει γνωστό από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Παράλληλα σε πολλά νοσοκομεία της χώρας υπηρετεί μόνο ένας φαρμακοποιός, με αποτέλεσμα σε αμφότερες τις περιπτώσεις να μην καλύπτονται οι εφημερίες και φυσικά να μην προσφέρονται ούτε οι στοιχειώδεις σχετικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός: •...
Προς τον Υπουργό: • Εξωτερικών Θέμα: «Καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας στη Ρωσία » «Κερκόπορτα» στον ελληνικό τουρισμό που αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό πυλώνα της Ελλάδος, συνιστά η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας στη Ρωσία και άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες, με αποτέλεσμα να μπαίνει «φρένο» στο μεγάλο «κύμα» τουριστών που επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, ιδιαιτέρως Ρώσοι και Ουκρανοί και να χάνουμε υπερπολύτιμους πόρους. Όπως πληροφορούμαστε, το προηγούμενο διάστημα ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις! Ο χρόνος...
Προς την Υπουργό: • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΘΕΜΑ: «Επένδυση ΕΛ.ΠΕ ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων» Είδαμε στον Τύπο ολοσέλιδη καταχώριση της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια». Στην διαφημιστική μακέτα, αναγράφονται τα εξής με μεγάλα γράμματα: «Επενδύουμε στο μέλλον της Ελλάδας, 1,2 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον του Θριάσιου Πεδίου, της Ελευσίνας και της χώρας μας». Επίσης, με μικρότερα γράμματα αναγράφονται τα εξής: • Υλοποιούμε την μεγαλύτερη παραγωγική επένδυση στη χώρα • Εξασφαλίζουμε την απασχόληση και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας • Εξασφαλίζουμε δουλειά...
Προς την Υπουργό: • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Θέμα: «Η περίπτωση της δασκάλας Χαράς Νικοπούλου» Πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για το ζήτημα της δασκάλας Χαράς Νικοπούλου, είπε ότι «η Πολιτεία αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα όλα τα ζητήματα και αυτό θα πρέπει να κάνουν και όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί της» Η δασκάλα Χαρά Νικοπούλου όμως, καίτοι παραδέχεται ότι εζήτησε την μετάθεσή της από το ακριτικό Μεγάλο Δέρρειο του Έβρου σε δημοτικό σχολείο της Γ΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, έχει...
Προς την Υπουργό: • Πολιτισμού και Τουρισμού ΘΕΜΑ: «Διαφημιστική καταχώριση Ο.Π.Α.Π» Είδαμε στον Τύπο ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση του Ο.Π.Α.Π. Στην διαφημιστική μακέτα, απεικονίζονται πέντε παιδιά που ανέρχονται σε κόκκινη σκάλα και πάνω δεξιά απεικονίζεται το λογότυπο του Ο.Π.Α.Π κάτω από το οποίο αναγράφεται με μικρά γράμματα η φράση «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης». Επίσης στη διαφημιστική μακέτα αναγράφονται οι εξής λέξεις η μία κάτω από την άλλη: «Αναζητάμε, Προσπαθούμε, Μοιραζόμαστε, Δημιουργούμε, Μπορούμε». Κάτω δεξιά αναγράφεται η φράση «Είμαστε Έλληνες» και ακριβώς από κάτω η...
Προς τους Υπουργούς: • Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας • Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΘΕΜΑ: «Πολιτική παραγωγικής ανάπτυξης» Στην πιο δύσκολη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο παραγωγικής ανάπτυξης βρίσκεται η χώρα μας που βιώνει την χειρότερη οικονομική της κατάσταση τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι προφανές ότι χρειάζονται μέτρα για την ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων και όχι μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων που θα εξαντλήσουν την αγορά και...
Προς τον Υπουργό: • Εξωτερικών Θέμα: «Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων και Αρμενίων από την Τουρκία» Τον προηγούμενο Μάρτιο το Κοινοβούλιο της Σουηδίας έλαβε ιστορική απόφαση αναγνωρίζοντας την Γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ποντίων, από το Κίνημα των Νεότουρκων του Κεμάλ Ατατούρκ. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην Ελλάδα του Τούρκου Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το ζήτημα αυτό, δηλαδή η αναγνώριση της Γενοκτονίας Ποντίων και Αρμενίων από το τουρκικό Κράτος, δεν ετέθη στην ατζέντα των συνομιλιών. Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο...
ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό: • Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΘΕΜΑ: «Κομματικές απολύσεις στην Α.Μ.Ε.Λ και Τραμ» Μεγάλη αναστάτωση για άλλη μια φορά στον τομέα των συγκοινωνιών, αποτέλεσαν οι εξαγγελίες απολύσεων αλλά και περικοπών στις αποδοχές στις εταιρείες «Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας»(Α.Μ.Ε.Λ) και «Τραμ». Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε από την Διοίκηση της ΑΜΕΛ ότι πρόκειται σταδιακά να απολυθούν 285 άτομα προσωπικό λόγω μη ανανέωσης των ετήσιων συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν από τις 20 Ιουνίου 2010 έως και Σεπτέμβριο του 2010. Παρότι το παραπάνω...
Προς την Υπουργό: • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Θέμα: «Ανακύκλωση γεωργικών συσκευασιών και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων» Σε αγροτικές περιοχές της χώρας, Δήμοι εφαρμόζουν το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων με την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής σε επιλεγμένες τοποθεσίες. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται κατά το δυνατόν το περιβάλλον και η δημόσια υγεία από την μέχρι σήμερα ουσιαστικά ανεφάρμοστη ανακύκλωση τέτοιων συσκευασιών. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός: • Σε ποιους Δήμους της χώρας εφαρμόζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα; Το...
Προς την Υπουργό: • Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θέμα: «Ανακύκλωση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού» Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί σταδιακά τη χρήση λαμπτήρων πυρακτώσεως οι οποίοι αντικαθίστανται από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Οι νέοι λαμπτήρες καταναλώνουν έως και 2/3 λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια ενώ δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα όπως οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για τους οποίους υπολογίζεται ότι εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα κατά 30.000.000 τόνους το χρόνο. Όμως και οι νέοι λαμπτήρες δεν είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, αφού περιέχουν υδράργυρο και άρα...
Προς την Υπουργό: • Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΘΕΜΑ: «Διογκώνεται η ακρίβεια» Η σκληρή οικονομική πραγματικότητα των τεράστιων χρεών και της φτώχειας που πλήττει τους Έλληνες, διαψεύδει την Κυβέρνηση που υποσχόταν ότι θα μείωνε τις τιμές βασικών αγαθών κατά 10%. Το ράφι του σούπερ μάρκετ «καίει» και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες καθημερινά, αγοράζουν με δυσκολία τα απολύτως απαραίτητα. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο τιμάριθμος πλησιάζει εφέτος το 5% από 1% που ήταν πέρυσι. Κι ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπάρχει...
Βρέθηκαν 595 αποτελέσματα. Σελίδα 17 από 30
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος