Loading...
 Start Page

Προς την Υπουργό:
• Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: «Παιδικές χαρές»


Ένα παιδί που μεγαλώνει στην Ελλάδα όπου οι πόλεις είναι σχεδόν απαγορευτικές και εχθρικές για τους μικρούς πολίτες, έχει περιορισμένες δυνατότητες για εκτόνωση, παιχνίδι, εξερεύνηση, ανάπτυξη της φαντασίας και της εφευρετικότητάς του. Η ύπαρξη λοιπόν της παιδικής χαράς σε κάθε γειτονιά κρίνεται επιβεβλημένη.
Έχω πολλές φορές φέρει το θέμα στη Βουλή αλλά οι Υπουργοί αδιαφορούν εγκληματικά. Δυστυχώς οι παιδικές χαρές στο σύνολό τους-διαθέτουν σήμερα όλα τα στοιχεία ώστε να χαρακτηρισθούν «παγίδες». Χαλασμένα και φθαρμένα παιχνίδια. Επικίνδυνες κοιλότητες στο έδαφος όπου περισσεύει η σκόνη και το χαλίκι. Χρήση μη πιστοποιημένων υλικών που δεν έχουν ελεγχθεί για την ασφάλειά τους. Ανύπαρκτος φωτισμός και περίφραξη. Η δε κακή συντήρηση και η έλλειψη σχεδίου τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων επιδεινώνουν την κατάσταση και αυξάνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών. Παρά δε την εξαγγελία ενός νέου θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές των παιδικών χαρών και μάλιστα με την πιστοποίηση του ΕΛ.Ο.Τ, αυτό έως σήμερα παραμένει στα χαρτιά.
Η εικόνα που παρουσιάζουν πολλές παιδικές χαρές του κέντρου της Πάτρας, δεν έχει τίποτα το παιδικό ή χαρούμενο και η εικόνα της παρακμής είναι εμφανής.
Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων, ένας στους δέκα σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών, συμβαίνει στις παιδικές χαρές. Σημαντικό ρόλο στην πρόκληση των ατυχημάτων διαδραματίζουν η ποιότητα του εδάφους και η ελλιπής συντήρηση του εξοπλισμού.
Τα ατυχήματα στις παιδικές χαρές έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών καταγμάτων και διασείσεων σε ποσοστό 50% αλλά και νευρολογικών βλαβών μόνιμου χαρακτήρα που ενδεχομένως συνοδεύουν τα παιδιά για το υπόλοιπό της ζωής τους.
Η έλλειψη θεσμοθετημένων κανόνων αφήνει «ακάλυπτο» το θέμα της πιστοποίησης της ασφάλειας των υποδομών των παιδικών χαρών, έτσι ώστε τελικά να εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια και την ευαισθησία των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να απευθυνθούν στον ΕΛ.Ο.Τ.
Ο έλεγχος του ΕΛ.Ο.Τ περιορίζεται στη συμμόρφωση των παιδικών χαρών ως προς τα πρότυπα ασφάλειας μόνο κατά το στάδιο της θεμελίωσης και της οριστικής εγκατάστασης του εξοπλισμού τους ενώ δεν καλύπτει την μετέπειτα λειτουργία τους καθώς και τη συντήρησή τους.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που αφορά στη λειτουργία των παιδικών χαρών, πρέπει όλες οι δημοτικές Αρχές έως τις 31-12-2012 να προσαρμοστούν σε σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα όργανα και τις κατασκευές που διαθέτουν αλλά και ως προς τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

• Πόσες παιδικές χαρές βρίσκονται στα όρια της δικαιοδοσίας του Δήμου Πατρέων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη;
• Πόσες και ποιες παιδικές χαρές εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του Δήμου Πατρέων χρήζουν άμεσης παρέμβασης επειδή κρίνονται ακατάλληλες ή επικίνδυνες; Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής της παρέμβασης;
• Πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος Πατρέων να προσαρμόσει το σύνολο των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του στα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας(εξοπλισμός, όργανα, κατασκευές, λειτουργία και συντήρηση) έως τις 31-12-2012;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος