Loading...
 Start Page

Ερωτήσεις 2010

Προς την Υπουργό: • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Θέμα: «Συνέχιση της λειτουργίας των λατομικών επιχειρήσεων στον Άραξο Αχαΐας» Η Λατομική Περιοχή Αράξου θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. Α39417/2.12.1985, (ΦΕΚ Τ.Β'818/1985 ), απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας στη θέση «Μαύρα Βουνά» της τότε Κοινότητας Αράξου, τα όρια της δε περιορίστηκαν με την υπ' αριθμ. Φ.27/1516/4.6.1992 απόφαση του ίδιου Νομάρχη, με σκοπό, όπως μνημονεύεται σ αυτήν : « ....την προστασία του γειτονικού υγροβιότοπου της λιμνοθάλασσας Καλογριάς - Πάπα (βιότοποι Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για...
Προς τον Υπουργό: • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Θέμα: «Κατάργηση και αντικατάσταση του μαθήματος Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας» Όπως πληροφορούμαστε τον τελευταίο καιρό, η ηγεσία του Υπουργείου προτίθεται να καταργήσει το υποχρεωτικό μάθημα της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας από τα σχολεία της δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης και να το αντικαταστήσει από ένα μάθημα επιλογής, που φέρει τον τίτλο Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστορία των Ιδεών, το οποίο είναι άγνωστο πώς θα αναφέρεται στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία ενημέρωση περί το πότε θα...
Προς τον Υπουργό: • Οικονομικών   Θέμα: «Καταβολή Φ.Π.Α στους Κινέζους επενδυτές της COSCO»     Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, το δημόσιο έχει παγώσει την καταβολή ΦΠΑ στους Κινέζους επενδυτές της COSCO, παραβαίνοντας τη σύμβαση που υπέγραψε με την πολυεθνική εταιρεία.  Η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει τον Φ.Π.Α ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που τον Οκτώβριο επρόκειτο να εκτιναχθεί στα 21 εκατομμύρια καθώς οι επενδύσεις της COSCO συνεχίζονται.   ·        Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα αποδεικνύεται αφερέγγυα σε έναν από τους μεγάλους ξένους επενδυτές; ·        Είναι δυνατόν τέτοιες ενέργειες...
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ • ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σε συνέχεια των Ερωτήσεων μου και ΑΚΕ σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση του πρώην ΞΕΝΙΑ Καλετζίου στο «Πνευματικό Ίδρυμα Γεώργιος Ανδρέου Παπανδρέου» επανέρχομαι δεδομένου ότι οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών αναδεικνύουν γενικότερα παραμέτρους και διαστάσεις του Δημόσιου Βίου οι οποίες φαίνεται να είναι σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο αίσθημα περί χρηστής διακυβέρνησης. Στο άρθρο 39, παρ. 1 του Νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29Α/10-2-03) «Τουριστική εκπαιδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις»,...
Προς τον Υπουργό: • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Θέμα: «Μείωση ωρών διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας στα σχολεία βορειοηπειρωτών» Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, επιθυμεί να μειωθούν οι ώρες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία των βορειοηπειρωτών κατά τα 1/2, παρά το γεγονός ότι ακόμα και η αλβανική Κυβέρνηση δέχθηκε μετά από έντονες πιέσεις των βορειοηπειρωτών να διεξάγονται τα μαθήματα μέχρι και την 9η τάξη στα ελληνικά κατά τα 2/3 και στα αλβανικά κατά το 1/3! Αυτό καταγγέλλουν...
Προς την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος ΘΕΜΑ : Μεταφορά συντελεστή δόμησης. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία έχουν κριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «Ιστορικά διατηρητέα μνημεία» παρά το ότι έχουν τίτλους μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης, έχουν δηλώσει τα ακίνητα τους στο κτηματολόγιο και έχουν καταβάλει το ανάλογο πάγιο τέλος κτηματογράφησης δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους γιατί δεν γνωρίζουν τι ισχύει σχετικά με το καθεστώς μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης. Οι τίτλοι του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης εκδόθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2001. Στη συνέχεια...
Προς τον Υπουργό: • Προστασίας του Πολίτη Θέμα: « Περιβαλλοντικοί έλεγχοι υδατικών συστημάτων στη Ρακίτα Αχαΐας» Στην υπ' αριθ. 4836/12-10-2010 Ερώτησή μου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μου απάντησε μεταξύ άλλων: «... Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προστασία της περιοχής Ρακίτας Αχαΐας, σας πληροφορούμε ότι στην αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας(Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας δεν περιήλθε κάποια καταγγελία σχετικά με αλόγιστη χρήση λιπασμάτων ούτε λειτουργεί στην εν λόγω περιοχή εργοστάσιο χημικών προϊόντων. Ωστόσο, για τα αναφερόμενα στην Ερώτηση, η εν λόγω Υπηρεσία...
Προς την Υπουργό: • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Θέμα: «Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας» Με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, ήδη από το 2005, έχει τεθεί σε ισχύ η Πολλαπλή Συμμόρφωση. Σύμφωνα με τον Καν.(Ε.Κ) 73/2009, οι παραγωγοί από όλη τη χώρα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις καλούνται πλέον να συμμορφωθούν με τα κάτωθι: • «Για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». Για την εφαρμογή της Οδηγίας αυτής επισπεύδουσα Αρχή είναι το ΥΠΕΚΑ, ενώ...
Προς την κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΘΕΜΑ : Οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων για φάρμακα. Στα πλαίσια ενημέρωσης και παρακολούθησης των μέτρων της κυβέρνησης για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Κατόπιν τούτων ερωτάται η κ. Υπουργός: 1. Ποιες οι οφειλές των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για φάρμακα στις επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου και ποιες οι αντίστοιχες στα ιδιωτικά φαρμακεία; Ποιο το ύψος των οφειλών στις 30/09/2010 και ποιο στις 31/08/2010 ανά φορέα; Πού κυμαίνονται οι συνολικές οφειλές;  
Προς την Υπουργό: • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Θέμα: «Παιδικές χαρές» Ένα παιδί που μεγαλώνει στην Ελλάδα όπου οι πόλεις είναι σχεδόν απαγορευτικές και εχθρικές για τους μικρούς πολίτες, έχει περιορισμένες δυνατότητες για εκτόνωση, παιχνίδι, εξερεύνηση, ανάπτυξη της φαντασίας και της εφευρετικότητάς του. Η ύπαρξη λοιπόν της παιδικής χαράς σε κάθε γειτονιά κρίνεται επιβεβλημένη. Έχω πολλές φορές φέρει το θέμα στη Βουλή αλλά οι Υπουργοί αδιαφορούν εγκληματικά. Δυστυχώς οι παιδικές χαρές στο σύνολό τους-διαθέτουν σήμερα όλα τα στοιχεία ώστε να...
  Προς την Υπουργό: • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής   Θέμα: «Πολιτική ένταξης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις με στόχο και τουριστικά οφέλη» Το 2000, με την ιδιότητά σας ως διδάκτωρ περιβαλλοντολόγος, συμμετείχατε σε τριημερίδα που διεξήχθη στην Πάτρα με θέμα «Η Πάτρα αναζητά το ρόλο της στον τουρισμό-πώς ή ένταξη του ποδηλάτου μπορεί να επιδράσει στον τουρισμό», στην οποία από κοινού με τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θάνο Βλαστό, αναφερθήκατε με παραδείγματα σε γνωστές ευρωπαϊκές πόλεις όπου το 30-40%...
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θέμα: Προβλήματα και παραλείψεις στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» Μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχω θέσει και στο παρελθόν τα προβλήματα και τις παραλείψεις στην υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» . Οι μέχρι σήμερα είναι γεμάτες ανακρίβειες που δείχνουν ότι αγνοείτε την αξία του χρηματοδοτικού εργαλείου που λέγεται Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», χαρακτηριστικά επαναλαμβάνεται. Συχνά προβάλλει η δικαιολογία ... "....τον ιδιαίτερα...
Προς τον Υπουργό: • Δικαιοσύνης   Θέμα: «Καταχωρίσεις ΟΠΑΠ για τις ανάγκες της κάλυψης δαπανών των κυβερνητικών υποψηφίων κατά τις πρόσφατες εκλογές στη Τ.Α.»     Διάβασα στο  blog OLYMPIA.gr “Πρόσφατα είδαμε στον Τύπο” μία διαφημιστική καταχώριση του ΟΠΑΠ.      Αυτή τη φορά με το ακόλουθο μήνυμα: «καλό για όλους, να κάνεις καλό, να νοιάζεσαι, να έχεις αξίες, να δημιουργείς. Ο σκοπός μας».    Μεταξύ των πολιτών διαθρυλείται ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο εξοφλούνται προεκλογικές υποσχέσεις – δαπάνες- κυβερνητικών υποψηφίων κατά τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ακόμα αρκετοί γνωρίζοντες καταγγέλλουν...
 Προς τον υπουργό                ·        Υγείας, Διατροφής και Άθλησης     Θέμα: «Παίζουν με την ζωή των ογκολογικών ασθενών»         Οι ογκολογικοί ασθενείς βρίσκονται σε περιπετειώδεις αναζητήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν το φάρμακο για τις χημειοθεραπείες τους. Τα φαρμακεία των νοσοκομείων δεν το έχουν. Οι γιατροί τα γράφουν στα βιβλιάρια και οι συγγενείς πηγαίνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο για να τα βρουν ακόμα και να τα πληρώσουν οι ίδιοι.                                                                         Ο ερωτών Βουλευτής                                                                                                                                                                  Νίκος Ι. Νικολόπουλος
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ØΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   Θέμα: Δαπάνη για μεταφραστή.              Η κυβέρνηση του Open Gov, η κυβέρνηση που επέλεξε «άριστους» και όχι «αρεστούς» για να στελεχώσει τον κρατικό μηχανισμό, πλήρωσε μεταφραστή για να  μπορέσει ένας «άριστος» να συνεννοηθεί στα Αγγλικά με την Τρόικα.             Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης της 03/11/2010 έγκρινε δαπάνη για την πληρωμή μεταφραστή που παρείχε τις υπηρεσίες του για να μπορέσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου να συνεννοηθεί στα Αγγλικά με...
Προς τον Υπουργό: • Οικονομικών   Θέμα: «Κίνδυνος για τα κονδύλια 2014-2020»   Η εξάρτηση από τις δόσεις του μνημονίου αδυνατίζει δραματικά τη δυνατότητα της Κυβέρνησης να υπερασπιστεί ζωτικά συμφέροντα της χώρας, σε μια περίοδο που στην Κοινότητα ξεκινούν κρίσιμες διαπραγματεύσεις σε πολλούς τομείς. Ο κ. Παπακωνσταντίνου υποτίθεται ότι θα ταξίδευε στις Βρυξέλλες προκειμένου να διαπραγματευθεί με τους εταίρους της ευρωζώνης τον επιμερισμό της λήψης των πρόσθετων μέτρων, την μείωση του δημόσιου ελλείμματος σε μία διετία αλλά όταν ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομικών απείλησε ότι...
Προς την Υπουργό: • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων   Θέμα: «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»     Στην με αριθμό 2565/9-9-2010 Ερώτησή μου σχετικά με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), μου απαντήσατε μεταξύ άλλων:   «Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα αναβαθμιστούν αφού θα λάβουν ενεργό μέρος και στη Δια Βίου Μάθηση. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενισχύει τη δράση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με βάση ένα σχεδιασμό που θα αξιοποιήσει καλύτερα και μεθοδικότερα την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό, στο πλαίσιο της συλλειτουργίας δράσης...
Προς την Υπουργό: • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων    Θέμα: «Καταργούνται τα δωρεάν σχολικά βιβλία;»   Το τέλος του σχολικού βιβλίου που διανέμεται δωρεάν στους μαθητές και αποτελεί τον οδηγό του εκπαιδευτικού, διαβλέπουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πίσω από την τακτική του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο προωθεί την εκπόνηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων χωρίς καμία πρόβλεψη για τη συγγραφή αντίστοιχοι διδακτικού υλικού. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κύριου Προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Γιώργος Σιγάλας, αποκαλύπτει το παρασκήνιο των νέων προγραμμάτων που ετοιμάζονται για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο...
Προς τον Υπουργό: • Προστασίας του Πολίτη    Θέμα: «Κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών στην Πάτρα»       Η πολιτική που εφαρμόζεται και η αύξηση των μέτρων ασφαλείας στα σύνορα της χώρας και στα σημεία εξόδου, συνιστά μια θετική αλλαγή συνθηκών στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης όπως ισχυρίζονται κυβερνητικοί και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.  Υπό αυτό το πρίσμα, στέλεχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διαβεβαίωνε πρόσφατα ότι δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινού ή μόνιμου καταυλισμού ή κέντρου φιλοξενίας στην Πάτρα, με το σκεπτικό ότι δεν...
Προς τον Υπουργό: • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων    Θέμα: «Απαράδεκτη απόφαση για Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της ΔΕΗ στον Καστελόκαμπο Πατρών»   Με κατάπληξη και δικαιολογημένο θυμό οι κάτοικοι του Καστελόκαμπου πληροφορήθηκαν ότι στις 8 Νοεμβρίου 2010, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η κατασκευή από τη ΔΕΗ, Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης(Κ.Υ.Τ) στον Καστελόκαμπο! Στην απόφαση αναφέρεται ότι το ΚΥΤ γίνεται εκτός σχεδίου πόλεως, κάτι που μόνο στα χαρτιά είναι αληθές,...
Βρέθηκαν 595 αποτελέσματα. Σελίδα 2 από 30
Σελίδα < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > >>
Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος