Loading...
 Start Page
 «Ζητείται ελπίς, στην εκπαίδευση παιδιά με Ειδικές Ανάγκες και πρόσβασή τους στις σχολικές εγκαταστάσεις και τη διδακτέα ύλη»


Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την εξάλειψη των προβλημάτων προσβασιμότητας τόσο στις σχολικές εγκαταστάσεις όσο και στην σχολική διδακτέα ύλη που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, καλεί να απαντήσει την Υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, ο Βουλευτής Αχαϊας Νίκος Ι. Νικολόπουλος.


Ο κ. Νικολόπουλος, κατέθεσε Ερώτηση προς την Υπουργό, τονίζοντας και την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης γονέων και προσωπικού πάνω στα προσαρμοσμένα υποστηρικτικά βοηθήματα που επιτρέπουν την εξάλειψη των προβλημάτων πρόσβασης στην σχολική διδακτέα ύλη.
Όπως επισημαίνει στην Ερώτησή του ο κ. Νικολόπουλος, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αποτελούν το 10% του μαθητικού πληθυσμού, αλλά ακόμα και μετά την ψήφιση του Ν. 3699/2008 η θέση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να υστερεί.
«Οι γονείς, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επενδύουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους, ώστε το μέλλον τους να στηρίζεται στη συμμετοχή. Η συνεργασία γονέων - εκπαιδευτικών - ειδικών επιστημόνων προς την ίδια κατεύθυνση μπορεί να κάνει την επίτευξη του στόχου της ισότιμης συμμετοχής εφικτή», δήλωσε ο κ. Νικολόπουλος, τονίζοντας ότι τα ειδικά σχολεία της ελληνικής Περιφέρειας, όπως του Ν. Αχαΐας, ιδιαίτερα στη Πάτρα και το Αίγιο, κατά κανόνα υποδέχονται μαθητές όχι μόνο από τη γύρω περιοχή- γειτονιά αλλά και από μακρινές περιοχές και άρα, είναι ανάγκη να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των μαθητών με ειδικές ανάγκες στις σχολικές εγκαταστάσεις.
Η μεταφορά των παιδιών και η απρόσκοπτη εξέλιξη των μαθημάτων απαιτεί πολλές φορές εξειδικευμένους συνοδούς και προσωπικό καθώς μπορεί να υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ιατρική παρακολούθηση και κοινωνική αρωγή. Την απαραίτητη υποστήριξη πρέπει να παρέχει επίσης ικανός αριθμός ειδικών βοηθών, καθώς μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά κινητικά προβλήματα δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης.
«Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών είναι σαφώς πιο αποτελεσματική όταν λαμβάνει χώρα μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας, καθώς πολλές και διαφορετικές ειδικότητες προωθούν μαζί την ανάπτυξη του δυναμικού τους στο έπακρο. Τα παιδιά έχουν ανάγκη τη συμμετοχή σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η έλλειψη όμως, κυρίως προσβασιμότητας για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε πολλούς χώρους, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι άθλησης κ.λ.π. καθιστά ανενεργό το δικαίωμα συμμετοχής τους, λειτουργεί ανασταλτικά στην απόκτηση εμπειριών και παραστάσεων και περιορίζει ουσιαστικά την γενική παιδεία τους», δήλωσε ο Νίκος Νικολόπουλος.


Ο Αχαιός Βουλευτής, στο κείμενο της Ερώτησής του, τονίζει ότι είναι ανάγκη να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση των μαθητών με ειδικές ανάγκες τόσο στις σχολικές αίθουσες όσο και στη σχολική ύλη. Βασική προϋπόθεση, όπως εξηγεί, για την προσβασιμότητα των μαθητών με ειδικές ανάγκες στις σχολικές εγκαταστάσεις, είναι η ύπαρξη ειδικών εκπαιδευτικών και βοηθών, καθώς και ειδικά διαμορφωμένων χώρων που να διαθέτουν προσαρμοσμένα ασανσέρ, ράμπες, αποχωρητήρια κ.λ.π.. Όσον αφορά την προσβασιμότητα των μαθητών με ειδικές ανάγκες στη σχολική ύλη, βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εύλογων προσαρμογών. Η παροχή υπολογιστών με αντίστοιχα περιφερειακά και άλλες δυνατότητες που προσφέρουν μέσω των ειδικών προγραμμάτων και προσαρμογών για μαθητές με κινητικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, παρέχει ουσιαστική λύση στο θέμα της πρόσβασης των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, κινητικά προβλήματα ή μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ύλη.


«Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και πιλοτικά προγράμματα, τα παιδιά δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για τις νέες τεχνολογίες, καθώς η χρήση των Η/Υ και των ειδικών περιφερειακών συστημάτων μειώνει ουσιαστικά τους περιορισμούς που θέτει η ίδια η φύση της αναπηρίας τους», λέει ο κ. Νικολόπουλος.
Θετικά αποτελέσματα προκύπτουν σύμφωνα με μελέτες στο επίπεδο της αποδοχής μέσω της προσωρινής συνεκπαίδευσης των παιδιών, όταν αυτό προωθείται και από τις δύο πλευρές, τόσο από τα κοινά όσο και τα ειδικά σχολεία. Τα παιδιά έτσι θα μπορούσαν στο άμεσο μέλλον με προσαρμοσμένα υποστηρικτικά βοηθήματα όπως Η/Υ προσαρμοσμένοι στις ανάγκες τους και την υποστήριξη ειδικού βοηθητικού προσωπικού-πρακτική πολύ συνηθισμένη στο εξωτερικό- να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε κοινά σχολεία, εφόσον βέβαια τα σχολεία είναι προσβάσιμα και υπάρχουν οι ειδικοί εκπαιδευτικοί. Η έλλειψη αυτών των προϋποθέσεων, όμως, ουσιαστικά καθιστά ανέφικτη την ισότιμη εκπαίδευση παιδιών με ή χωρίς αναπηρία.

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος