Loading...
 Start Page
Στην Κτηματολόγιο Α.Ε. συμβαίνουν όλα αυτά ως να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και το μόνο μέλημα είναι η εξυπηρέτηση των «φίλων».

Η κυβέρνηση «Ή Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» επιβεβαιώνει καθημερινά την επιλογή της προς την βαρβαρότητα. Αφού εν μια νυκτί δυναμίτισε την μεσαία τάξη έμεινε να αναπαύεται στις δάφνες της. Καμία διάθεση δεν έχει να κλείσει τις τρύπες διαρροής του Δημόσιου χρήματος, προκειμένου να συνεχίσει να συντηρεί και να ελέγχει την κομματική της νομενκλατούρα. Απέλυσε χιλιάδες συμβασιούχους στερώντας τους την εργασία την αξιοπρέπεια και τα αναγκαία στο όνομα της περιστολής των κρατικών δαπάνών. Σήμερα βολεύει τους βολεμένους προσθέτοντας στους υπάρχοντες  40 !! νέους διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊσταμένους και  όλα αυτά  σε σύνολο 360 εργαζομένων. Στην Κτηματολόγιο Α.Ε. συμβαίνουν όλα αυτά ως να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και το μόνο μέλημα είναι η εξυπηρέτηση των «φίλων». Στο Ηράκλειο Κρήτης όμως δεν υπάρχει Κτηματολογικό Γραφείο, αν και ο προγραμματισμός προέβλεπε να ιδρυθεί τον Μάρτιο του 2010. Πόσα είναι τα διαφυγόντα έσοδα ; Τα έργα εκτελούνται με απ ευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς, μέλη του ΔΣ, διευθυντές , εξωτερικοί συνεργάτες πηγαινοέρχονται στο εξωτερικό με έξοδα πληρωμένα και με καταβολή εκτός έδρας. 

Στο Κοινοβούλιο η ερώτηση έχει κατατεθεί και θα αποτελεί έκπληξη αν οι απαντήσεις της κ. Υπουργού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ είναι συγκεκριμένες και κατατοπιστικές. Αλλά ακόμα και αν είναι θα πληροφορηθούμε μέρος μόνο  της λογιστικής εκτίμησης της ζημίας που εμείς θα πρέπει να πληρώσουμε. Τις συνέπειες από την απορρύθμιση της ζωής των Ελλήνων και τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού της χώρας στην οποία μας οδήγησαν οι «πρυτάνεις» του ψέματος και αρχιτέκτονες αυτού του Κράτους δεν θα τις αναφέρουν.    

 

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

 

Η διοίκηση της Κτηματολόγιο ΑΕ φαίνεται ότι δεν συμμερίζεται την κυβερνητική πολιτική για περιστολή δαπανών και για τήρηση ανώτατων ορίων αμοιβών για τα μέλη της. Έτσι πρόσφατα  τοποθέτησε 40(!) διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊσταμένους (σε σύνολο 360 εργαζομένων), αυξάνοντας κατά τουλάχιστον 200.000 Ευρώ το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας και δημιουργώντας τραγελαφικά σχήματα (πχ. Δ/νση με Δ/ντη, Υποδ/ντή, Προϊστάμενο και 4(!) εργαζόμενους). Με τη μέθοδο δε των εκτός έδρας, εξόδων παράστασης κλπ. αυξάνει τις αμοιβές προέδρου, αντιπροέδρου και μελών ΔΣ, ενώ χρηματοδοτεί και ταξιδάκια άσχετων με την εταιρεία προσώπων στο εξωτερικό. Επίσης έχει αναγάγει σε καθημερινή πρακτική τις αναθέσεις έργων με απ’ ευθείας ανάθεση και πρόχειρους διαγωνισμούς. Απ’ την άλλη πλευρά καθυστερεί ανεξήγητα την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου (η προηγούμενη διοίκηση την είχε προγραμματίσει για τον Μάρτιο 2010) με αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων χιλ. Ευρώ κάθε μήνα από μη εισπραττόμενα τέλη.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Γνωρίζει όλες τις παραμέτρους των ανωτέρω ενεργειών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τις επιπτώσεις που έχουν στα οικονομικά του κράτους.
  2. Να καταθέσει

Α. Την αποτίμηση της Οικονομικής Διεύθυνσης για το επί πλέον κόστος των τοποθετήσεων διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων.

Β. Την αριθμητική σύνθεση ανά διεύθυνση σε διευθυντές, υποδιευθυντές, προϊσταμένους, υπαλλήλους.

Γ. Τα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα για όλα τα μέλη του ΔΣ, με χαρακτηρισμό κάθε αμοιβής από 1.12.2009.

Δ. Τις δαπάνες ταξιδίων του προέδρου και των μελών ΔΣ, με όλα τα στοιχεία (τόπος μετάβασης, σκοπός, ανάλυση δαπανών) από 1.12.2009.

Ε. Τις δαπάνες που έχει καταβάλει για ταξίδια προσώπων που δεν είναι μέλη του ΔΣ ή στελέχη της, ονομαστικά και με όλες τις ιδιότητες (πχ. σύμβουλος υπουργού και καθηγητής ΕΜΠ) των εν λόγω προσώπων.

ΣΤ. Τις αναθέσεις (ανάδοχος, αντικείμενο, ύψος, όργανο που αποφάσισε) που έχουν γίνει από 1.12.2009 απ’ ευθείας ή με πρόχειρο διαγωνισμό.

Ζ.  Τους λόγους καθυστέρησης της έναρξης του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου, την αποτίμηση του ύψους των μη εισπραττόμενων τελών ανά μήνα και την αποτίμηση της αύξησης της αμοιβής του αναδόχου κτηματογράφησης εκ της παρατάσεως του έργου του από τον Μάρτιο μέχρι την προγραμματιζόμενη (αν υπάρχει) ημερομηνία έναρξης.

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος