Loading...
 Start Page

Αρ. πρ. 3586/396/13-10-2014

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3Α του Ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία το ένα μέλος προέρχεται από τα διορισμένα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., τα δε άλλα δύο επιλέγονται με τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε., των πρακτόρων της και των παραχωρησιούχων του άρθρου 39, της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου».

Στο ίδιο ως άνω άρθρο προβλέπεται επίσης ότι «η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. στο τέλος Ιανουαρίου και στο τέλος Ιουλίου κάθε έτους τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο των μηνών αυτών εξάμηνο. Εφόσον συντρέχει λόγος, μπορούν να υποβάλλονται και ενδιάμεσες έκτακτες εκθέσεις».

Με δεδομένα ότι 1. η ανωτέρω παράγραφος 3Α προστέθηκε στο Ν. 4002/2011 με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4141/2013 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α! του ΦΕΚ 81/5.4.2013 και έχει έκτοτε παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του ενός έτους (14 μήνες) και 2. η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει καταστεί αμιγώς ιδιωτική εταιρία από τον Οκτώβριο 2013, ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός τα εξής:

 

1. Συστήθηκε και αν ναι πότε η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου που προβλέπεται από την ανωτέρω διάταξη;

- Να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο

 

2. Ποια είναι τα μέλη αυτής, με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν και πότε άρχισε και πότε τελειώνει η θητεία τους;

- Να κατατεθεί κατάλογος με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα αυτών, καθώς και τα βιογραφικά τους

 

3. Αν έχουν συμμετάσχει από την ημερομηνία ισχύος της διάταξης (5/4/2013) και μέχρι σήμερα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.;

 

4. Αν έχουν συμμετάσχει, να μας αναφέρετε λεπτομερώς τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχαν, καθώς και να κατατεθούν τα σχετικά πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. από τα οποία προκύπτουν τα θέματα στα οποία η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου είχε την αρμοδιότητα να εκφέρει την άποψή της και αν αυτή έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε.;

- Να κατατεθούν αντίγραφα των πρακτικών του ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ που να εμφανίζονται οι παρόντες και οι απόντες

 

5. Εφόσον ισχύουν όλα τα ανωτέρω, να κατατεθούν οι τακτικές εκθέσεις ελέγχου της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Ιουλίου 2013 και Ιανουαρίου 2014, καθώς και οι ενδιάμεσες έκτακτες εκθέσεις, εφόσον έχουν υποβληθεί;

 

6. Ποια η αμοιβή ενός εκάστου;

- Να κατατεθούν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του

Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανατροπής

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος