Loading...
 Start Page
Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γεμάτη ψέματα και παραπληροφόρηση, η απάντηση του ΥΠΠΟ για την παύση των ανασκαφών στην Αρχαία Ελίκη!

Βρίθει από ψεύδη, ανακρίβειες, παραποίηση και παραπληροφόρηση η απάντηση που δόθηκε από τον υφυπουργό Αθλητισμού(!) για το φλέγον θέμα του κλεισίματος του τόπου ανασκαφών του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ελίκης, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΧΡΙ.Κ.Ε Νίκος Νικολόπουλος σχολιάζοντας τις υπουργικές απαντήσεις που πήρε στη Βουλή.

 

Απαντώ σημείο προς σημείο στον Υπουργό και του υπογραμμίζω συγκεκριμένα, στην Παράγρ. 2. Το Γεωλογικό Τμήμα ξεκίνησε από το 2000 αρχαιολογικές έρευνες και όχι γεωλογικές με σκοπούς αρχαιολογικούς (αυτή ήταν η παλαιότερη φάση της έρευνας από το 1988 έως το 2000), όπως ψευδώς λέγεται στην απάντηση.

 

Από το 2003 και μετά, οι αρχαιολογικές έρευνες που είχαν ξεκινήσει από το 2000, ακολούθησαν τις προϋποθέσεις της νέας εγκυκλίου του ΥΠΠΟ που εκδόθηκε το 2002 (ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ30/70868/2539/27.11.2002) η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις «για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα από φορείς εκτός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας» δηλαδή από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τις ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και τις μορφές συνεργασίας όπως είναι η έρευνα στην Αρχαία Ελίκη (συνεργασία του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τον επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων Δρα Γ. Παπαθανασόπουλο που εκπροσωπεί το ΥΠΠΟ).

 

Αυτά όμως αποκρύπτονται στην απάντηση του υπουργού...

 

Εν συνεχεία στην Παράγρ. 3, η υποβολή 5ετούς προγραμματισμού και η αρχική έγκρισή του από το ΚΑΣ ορίζεται με την παραπάνω εγκύκλιο (σελ. 1, Α. ΓΕΝΙΚΑ) και όχι με τον Ν.3028/2002, όπως ψευδώς λέγεται στην απάντηση.

Η εγκύκλιος εξάλλου εκδόθηκε μετά την ψήφιση του Ν. 3028/2002 ακριβώς για να καθορίσει «τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των πάσης φύσεως αιτημάτων αρχαιολογικών ερευνών των ανωτέρω φορέων» (σελ. 1 εγκυκλίου).

 

Για την έρευνα στην Αρχαία Ελίκη είχε κατ’ αρχήν εγκριθεί ο α’ 5ετής προγραμματισμός 2003-2007, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες κατ’ έτος με ανανέωση της διοικητικής πράξης, όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο (σελ. 1, Α. ΓΕΝΙΚΑ). Υποβλήθηκε ακολούθως ο β’ 5ετής προγραμματισμός 2008-2012 που επίσης εγκρίθηκε και πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες πλην του έτους 2010 (δηλαδή αμέσως μετά την επάνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και της Λ. Μενδώνη στη θέση Γ.Γ του ΥΠΠΟ) που με μεθοδεύσεις παρόμοιες με τις φετινές δηλαδή παραποίηση στοιχείων της έρευνας και παραπληροφόρηση προς τον τότε Υπουργό Π. Γερουλάνο από τα ίδια πρόσωπα (εκπρόσωποι ΣΤ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων Πάτρας και Κεντρικές Υπηρεσίες ΥΠΠΟ υπό την καθοδήγηση της Γ.Γ. Λ. Μενδώνη) οι ανασκαφές δεν έγιναν.

 

Ο Υπουργός μετά την ενημέρωσή του από το Πανεπιστήμιο Πατρών εξέδωσε την εγκριτική Απόφαση και η έρευνα συνεχίστηκε κανονικά τα έτη 2011 και 2012.

 

Ενόψει της έγκρισης του γ’ 5ετούς προγραμματισμού 2013-2017 που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών εμπρόθεσμα τον Νοέμβριο 2013, η Γ.Γ. Λ. Μενδώνη ως Πρόεδρος του ΚΑΣ παραβαίνοντας την εγκύκλιο 2002 που η ίδια υπογράφει, εισήγαγε το θέμα προς συζήτηση στο ΚΑΣ τον Ιούνιο 2013 αντί «εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους και μόνον», όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος (σελ. 5).

 

Με άγνωστη ακόμα σε εμάς πληροφόρηση προς τα μέλη του ΚΑΣ, η αρμόδια κεντρική Υπηρεσία (εισηγήτρια Νικολέτα Διβάρη-Βαλάκου, προϊσταμένη) με την κάλυψη της Μενδώνη πέτυχε αρνητική γνωμοδότηση και ακολούθως την υπογραφή της γνωστής ανιστόρητης και αδιανόητης Απόφασης που υπέγραψε ο Π. Παναγιωτόπουλος.

 

Είναι ψευδέστατο ότι με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Πατρών, οι ερευνητές και η ΣΤ’ ΕΠΚΑ οδήγησαν το ΚΑΣ στην κρίση ότι «περαιτέρω ανασκαφική έρευνα δεν εξυπηρετεί πλέον τη στοχοθεσία του προγράμματος», απλούστατα διότι το Πανεπιστήμιο Πατρών και οι ερευνητές αντίθετα τονίζουν την αναγκαιότητα συνέχισης της ανασκαφικής έρευνας που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει ολοκληρωθεί , αλλά και η ΣΤ’ ΕΠΚΑ στην εισήγησή της συμφωνεί για τη συνέχιση των ανασκαφών.

 

Για τα θέματα συντήρησης των αρχαίων που έχουν αποκαλυφθεί αποκρύπτεται το γεγονός ότι έχουν ήδη ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα στερέωσης και προστασίας και ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ήδη αναλάβει τη σχετική μελέτη.

Και τώρα όσον αφορά στην τελευταία παράγρ. είναι ψευδέστατο ότι η κατάχωση (!) σε αρχαία που δεν έχουν ακόμη ανασκαφεί, αποτελεί «ενδεδειγμένη μέθοδο προστασίας και διατήρησης». Αυτό γίνεται μόνον σε περιπτώσεις ολοκλήρωσης ανασκαφών στην πορεία εκτέλεσης δημοσίων έργων για να εξυπηρετηθεί το έργο και δεν αφορά σε ανασκαφές σε εξέλιξη και μάλιστα σε χώρο που δεν εμπίπτει σε ζώνη εκτέλεσης δημοσίων έργων!!

Μια ακόμη ουσιώδης παρατήρηση: Αλήθεια, γιατί υπογράφει την απάντηση ο Υφυπουργός, του οποίου η αρμοδιότητα αφορά στον αθλητισμό;;

Μήπως γιατί ήταν εύκολο να υπογράψει κάποιος εντελώς άσχετος επειδή στο Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος με όλα τα στοιχεία εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών;;

Φαίνεται δε από την εσωτερική διανομή ότι δεν έχει πάει η συγκεκριμένη απάντηση στο Γραφείο Υπουργού.

Η απάντηση επιστρέφεται ως απαράδεκτη γιατί είναι γεμάτη ανακρίβειες και ψεύδη, παραπληροφορεί το Κοινοβούλιο και όλα τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας και ταυτόχρονα παραπλανά για ένα σοβαρό θέμα ενώ επιπλέον προσφέρει πλήρη συγκάλυψη στις παραβατικές διοικητικές πράξεις των υπευθύνων των αρμόδιων υπηρεσιών (παραποίηση στοιχείων, απόκρυψη στοιχείων, παραπληροφόρηση, παράβαση της σχετικής νομολογίας, παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας).

Να σημειωθεί ότι παρότι έχουν ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Ιούνιο 2013 οι εισηγήσεις προς το ΚΑΣ και τα πρακτικά της συνεδρίασης, δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση κατά παράβαση του σχετικού νόμου 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Το Χριστιανοδημοκρατικο Κομμα Ελλαδος δεσμεύεται να ερωτηθούν εκ νέου ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Πολιτισμού για όλη αυτή την αυθαιρεσία στο Υπουργείο Πολιτισμού και την απόλυτη ασυδοσία της κας Μενδώνη και της παρέας της εναντίον όσων δεν προσκυνούν και δεν ανήκουν στην κλίκα που λυμαίνεται τον πολιτισμό ποικιλοτρόπως.

Τέλος δηλώνει ότι θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζητά από τον κ. Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να διατάξει ΕΔΕ εις βάρος των επιόρκων υπαλλήλων καθώς και από τον υπ. Δικαιοσύνης να αποστείλει όπως έχει καθήκον, στους αρμόδιους Εισαγγελικούς λειτουργούς την ερώτηση, την απάντηση και την παρούσα ανακοίνωση.

Πηγή

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος