Loading...
 Start Page
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Δομές Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και παιδιά -“ΑμεΑ” στο χείλος του γκρεμού»

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), κατέθεσε στις 9/12/2014 υπόμνημα, υπόψη της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Το κείμενο του υπομνήματος αναφέρεται σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ως άνω Συλλόγου, ο οποίος ξεκινά έναν αγώνα για να δοθεί επιτέλους οριστική λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν τις Δομές των Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Τα εν λόγω προβλήματα έχουν αναφερθεί πολλάκις στο παρελθόν σε όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς (Κ.Ε.Δ.Ε., Υπουργεία, Ε.Ε.Τ.Α.Α., αρμόδιες Υπηρεσίες, πολιτικά κόμματα κλπ.), χωρίς, όμως, να έχει υπάρξει, μέχρι σήμερα, κάποια σοβαρή και υπεύθυνη, πολιτικά και κοινωνικά, λύση, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι του ως άνω συλλόγου.

 

Οι Δομές του ως άνω συλλόγου χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Ενώ, λοιπόν, οι εν λόγω Δομές έχουν να κάνουν με την δημιουργική απασχόληση, την φυσική αγωγή και την καλλιτεχνική καλλιέργεια των παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, το πρόγραμμα της «Εναρμόνισης» δεν πραγματοποιείται μέσω του Υπουργείου Παιδείας ή του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως θα άρμοζε στην φύση των προσφερόμενων από τα ΚΔΑΠ υπηρεσιών, αλλά μέσω του ως άνω Υπουργείου, μια και ο απώτερος σκοπός τους είναι η διευκόλυνση της εργαζόμενης μητέρας να εργαστεί και της άνεργης μητέρας να αναζητήσει εργασία.

 

Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. εντάσσεται στην συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να προάγει την ηθική, πνευματική επαγγελματική και φυσική αγωγή των πολιτών, ιδιαίτερα, δε, των παιδιών, καθώς και στην προστασία των ευπαθών ομάδων, σύμφωνα με τη γενικότερη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρο 25 του Συντάγματος)

 

Η χρηματοδότηση των Δομών, όμως, δεν είναι ενιαία ούτε εξασφαλισμένη, γεγονός που δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και δυσλειτουργίες. Αυτό συμβαίνει, γιατί το ύψος της χρηματοδότησης κάθε Δομής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτα από όλα, εξαρτάται από την εξασφάλιση των πόρων, που χρειάζονται κάθε χρόνο από το Ε.Σ.Π.Α. και από Εθνικούς Πόρους. Έπειτα, εξαρτάται από την χωρητικότητά της κάθε Δομής σε παιδιά (βάσει άδειας λειτουργίας), από τον αριθμό των εγκεκριμένων παιδιών (ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός κάθε χρόνο) και από το ύψος του ποσού του voucher (εντολή τοποθέτησης παιδιού) για κάθε εγκεκριμένο παιδί, το οποίο ύψος καθορίζεται κάθε χρόνο από τα αρμόδια Υπουργεία. Είναι, λοιπόν, σαφές, ότι το παραπάνω σύστημα χρηματοδότησης θέτει συνεχώς σε κίνδυνο την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α…

 

Επιπλέον, προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια σε γονείς, σε ωφελούμενους αλλά και στους εργαζόμενους η ως άνω αβεβαιότητα, προκειμένου για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των Δομών, αφού, πάγια κάθε χρόνο, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για την εξεύρεση των πόρων, χωρίς πάντοτε να είναι εξασφαλισμένη η επί τούτου θετική έκβαση, με συνεχή κίνδυνο, το εν λόγω πρόγραμμα να απειλείται με παύση.

 

Επίσης, χρηματοδοτικές ανισότητες παρατηρούνται μεταξύ των Δομών, μια και Δομές με μικρή δυναμικότητα σε ωφελούμενα παιδιά συχνά λαμβάνουν πολύ μικρή χρηματοδότηση. Αποτέλεσμα είναι, να αντιμετωπίζουν οι τελευταίες προβλήματα βιωσιμότητας, σε αντίθεση με Δομές με μεγάλη δυναμικότητα, οι οποίες λαμβάνουν ποσά πολύ μεγαλύτερα από όσα πραγματικά χρειάζονται για να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς.

 

Το ως άνω πρόβλημα επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός, ότι δεν υπάρχει κανένας φορέας, ο οποίος να ελέγχει και να διασφαλίζει, πως τα χρήματα που φτάνουν στους Δήμους μέσω των «voucher» για τις εν λόγω Δομές, θα διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας αυτών (μισθοδοσία προσωπικού, αναλώσιμα, ενοίκια κλπ) και όχι για οποιεσδήποτε άλλες δράσεις των ΟΤΑ.

 

Άμεσα συνυφασμένο, δε, με το σύστημα χρηματοδότησης του προγράμματος, είναι και το εργασιακό καθεστώς των συμβάσεων των εργαζομένων στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.. Αυτή τη στιγμή, στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. εργάζονται περίπου 1.000 εργαζόμενοι με 12μηνες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες ανανεώνονται κάθε χρόνο, βάσει νόμου (Ν.2190/1994), με την προϋπόθεση να συνεχίζεται η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση και να έχουν προηγουμένως εγκριθεί οι εν λόγω συμβάσεις από την αρμόδια επιτροπή της «ΠΥΣ 33/2006». Παρά το γεγονός, ότι πολλοί από τους εργαζόμενους απασχολούνται στις ίδιες δομές για πάρα πολλά χρόνια και άρα, εκ των πραγμάτων, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η συνέχιση της απασχόλησής τους στις Δομές παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την συνέχιση της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης, γεγονός που τους καθιστά εργασιακά απόλυτα ανασφαλείς, καθώς, κάθε χρόνο βρίσκονται «με το ένα πόδι» στην ανεργία, περιμένοντας να δουν, αν θα ενταχθεί το πρόγραμμα χρηματοδότησής τους στο ΕΣΠΑ, είτε σε κάποια παράτασή του, είτε σε κάποιο επόμενο ΕΣΠΑ ή όχι. Επιπλέον, η πληρωμή των μισθών των ως άνω εργαζομένων γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επιβίωσης στους τελευταίους και τις οικογένειές τους.

 

Από όλα τα παραπάνω, είναι σαφές, πως οι Κοινωνικές Δομές Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. κάθε άλλο, παρά σταθερές και μόνιμες είναι. Ανασφάλεια για τους γονείς και ωφελούμενους, ανασφάλεια για τους Δημοτικούς Άρχοντες και την συνέχιση λειτουργίας των Δημοτικών τους Δομών, ανασφάλεια για τους εργαζόμενους. Οι κοινωνικές Δομές βρίσκονται στο έλεος του κάθε προγράμματος και της κάθε ευρωπαϊκής χρηματοδότησης χωρίς μία μόνιμη, υπεύθυνη και οριστική πολιτική λύση.

 

Ιδιαίτερη, δε, ανησυχία προκαλούν κάποιες απόπειρες στελέχωσης Δομών με τη συμμετοχή εθελοντών, οι οποίες παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα, αποτελούν και κατάφορη υπονόμευση του κοινωνικού ρόλου των Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α. και των εργαζόμενων τους. Είναι πολύ σημαντικό, όμως, το γεγονός, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων επιθυμούν την συνέχιση της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α. σε μόνιμη βάση, αναγνωρίζοντας, έτσι, το σημαντικό έργο, που προσφέρουν οι Δομές αυτές στους δημότες τους.

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω, η λύση που προτείνουν οι εργαζόμενοι, απόλυτα ταυτιζόμενοι με τις ανάγκες των ωφελούμενων και των γονέων, είναι η δημιουργία σχετικών Κοινωνικών Υπηρεσιών στο οργανόγραμμα των Ο.Τ.Α., με μόνιμες δομές Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., με σταθερή, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό. Μία ακόμα πρόταση για την εξοικονόμηση πόρων είναι η χρηματοδότηση των Δομών βάσει προϋπολογισμού της κάθε Δομής, ο οποίος να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες αυτής, να καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές της ανάγκες και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την Δομή και όχι για άλλες υποχρεώσεις του Δήμου, όπως καταχρηστικά γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.

 

Επειδή οι εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. κάλεσαν Βουλευτές, πολιτικά κόμματα, αρμόδιους Υπουργούς και στο σύνολό της την Ελληνική Κυβέρνηση να σταθούν στο πλάι τους, αλλά και στο πλάι των ωφελούμενων και των οικογενειών τους.

 

Επειδή οι ως άνω εργαζόμενοι, στα πλαίσια του αγώνα τους, καλούν τους εθνικούς αντιπροσώπους να αναλάβουν τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να γίνει πράξη η ανάγκη για Δημόσιες και Δωρεάν Κοινωνικές Δομές προς όλους τους πολίτες, με σταθερή χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου, όπως επιθυμεί ο ελληνικός λαός.

 

Ερωτάσθε:

 

Προτίθεσθε να νομοθετήσετε άμεσα, έτσι ώστε, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) να ενταχθούν στο οργανόγραμμα των Ο.Τ.Α., με μόνιμες δομές, με σταθερή, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό, καθώς, αποτελούν μια «εκ των ων ουκ άνευ» προϋπόθεση βιωσιμότητας της κοινωνικής συνοχής, όπως την προστατεύει και προωθεί το Ελληνικό Σύνταγμα;

Προτίθεσθε να νομοθετήσετε άμεσα, έτσι ώστε, η χρηματοδότηση των ως άνω Δομών να εκτελείται στα πλαίσια ενός έγκαιρα και ορθά προετοιμασμένου προϋπολογισμού της κάθε Δομής, καταρτισμένου σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες αυτής και καλύπτοντα πλήρως τις λειτουργικές της ανάγκες;

Προτίθεσθε να νομοθετήσετε άμεσα, έτσι ώστε, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση των ως άνω Δομών να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις εν λόγω και όχι για άλλες υποχρεώσεις του Δήμου, όπως καταχρηστικά καταγγέλλεται από τους εργαζόμενους των Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α., ότι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια;

Συμφωνείτε, ότι οι παραπάνω υπηρεσίες προς τους εμπερίστατους συμπολίτες μας είναι πρώτιστης προτεραιότητας, σε σύγκριση με ορισμένες άλλες κατευθύνσεις διοχέτευσης των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού; Αν δεν συμφωνείτε, ποιες είναι οι υπερέχουσες σε προτεραιότητα σχετικές κατευθύνσεις («κέντρα κόστους»), τις οποίες προκρίνετε ως πιο επείγουσας σημασίας προς κάλυψη;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του

Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πηγή

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2023 Νίκος Ι. Νικολόπουλος