Loading...
 Start Page

((Ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει,οστις εποιησε γαμους τω υιω αυτου)). Ι Κάθε παραβολή εχει δυο νοήματα ,το της εικόνας και το του εικονιζόμενου. Η πιο απλά: Το νόημα του γράμματος και το νόημα του πνεύματος Στη σημερινή παραβολή είναι τόσο πληθωρικά τα νοήματα που πελαγώνει κανείς όταν τα αντιμετωπίσει. 1.Το νόημα του γράμματος είναι το γαμήλιο τραπέζι ,που όλα είναι ευχαριστιακά ,όλα άφθονα, όλα δωρεάν ,όλα εκλεκτά και όλα ανεπανάληπτα. 2.το νόημα του πνεύματος είναι ένα ανέβασμα στο τραπέζι της Κυριακής που παρατίθενται οι ταύροι και τα σιτιστά. Η παραβολή των βασιλικών γάμων ομοιάζει με την παραβολήν του Μ. Δείπνου ,αλλά είναι γενικώτερη εκείνης *δηλ. ενώ εκείνη του Μ.Δείπνου αναφέρεται στα έσχατα (Β. Παρουσία), λόγω στενότητος του χρόνου, θα ασχοληθούμε μονο με το πρώτο μέρος της παραβολής. ΙΙ Το γαμήλιο τραπέζι Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών ,ανθρώπω βασιλεί ,όστις εποίησε γάμους τω υιώ αυτού. Ο άνθρωπος βασιλιάς είναι ο Θεός πατήρ και νυμφίος ο υιός αυτού ο Ιησούς Χριστός, και νύμφη η ορθόδοξη εκκλησία.Όπως το επισημαίνει ο Παύλος στην προς Εφεστίους επιστολή: ((ο Χριστός ηγάπησεν την εκκλησία και εαυτόν παρέ- δωκεν υπέρ αυτής ,ίνα αυτήν αγιάσει..))ΕΦΕΣ.Ε΄25,26 Ο Πατήρ για να κάμει τους γάμους του Υιού Του έστρωσε Πλούσιο τραπέζι ,από το οποίο δεν έλειπε τίποτε. ((Ιδού το άριστον μου ητοίμασται ,οι ταύροι μου και τα σιτιστά μου τεθυμένα και πάντα έτοιμα * δεύτε εις τους γάμους)). ΚΒ.4 Είναι συγκινητικός ο τρόπος που ο Θεός πατήρ μας καλεί στις χαρές του Υιού του,και εκείνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ, είναι ότι πολλές φορές έχουμε το παράπονο ότι δεν μας ακούει όταν τον καλούμε ενώ εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Δηλ. χτυπητό παράδειγμα μεταξύ άλλων πολλών, μας καλεί στο δεσποτικό τραπέζι της Κυριακής, δεύτε εις τους γάμους, και εμείς δεν τον ακουμε αλλα πάμε αλλού. Το τραπέζι είναι μεσημεριανό. Είπατε τοις κεκλιμένοις *ιδού το άριστον μου ητοίμαστε, Το τραπέζι είναι <<άριστον>> και όχι δείπνον δηλαδή μεσημεριανό και είναι έτοιμο. Έτσι καλύπτει ολόκληρη την ημέρα =ολόκληρη την Δημιουργία= ολόκληρη την Ιστορία, από καταβολής κόσμου ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑκαι ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑ. Οι ταύροι μου και τα σιτιστά μου τεθυμένα και πάντα έτοιμα . Αυτό φανερώνει ότι οι γάμοι δεν είναι ουτε Πλατωνικοί Δηλ αμιγώς ιδεολογικοί, που κινούνται στον κόσμο των ιδεών* ούτε αισθησιακοί ,που κινούνται στον κόσμο των ορμονών ,που δεν κρατούν πολύ,και πάντως δεν περνούν πέραν του τάφου, αλλά συμμετέχουν όλα τα αγαθά της Δημιουργίας και της αγάπης του Θεού. Το πώς γινεται αυτό πολύ απασχόλησε τον Παύλο που κατέληξε ότι είναι μυστήριον*((το μυστήριο τούτο μέγα εστί ,εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν)) Παντα ετοιμα Αυτό το (πάντα έτοιμα), όλα είναι έτοιμα ,είναι συγκλονι- στικό. Ο άνθρωπος τίποτε δεν μπορεί να προσθέσει για την τροφή του.—και πάντα έτοιμα Έτσι όσοι αρνηθούν να λάβουν μέρος στο τραπέζι των γάμων ευχαριστιακά ,για να επιβιώσουν θα αναγκασθούν να λάβουν μέρος, λαθραία ,ληστρικά. Νυμφίος και νύμφη Ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα για να πάρει μέσα από αυτήν, την εκκλησία, σαν νύμφη για τον υιόν Του. Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπον ,ΜΟΝΟΝ σαν αγάπη του νυμφίου προς την νύμφη μπορεί να φανερω- θή μέσα στην δημιουργία. Xίλια δυο το επιβεβαιώνουν παρά το πείσμα μας να μέ- νουμε τυφλοί. 1.οι προφήται του Ισραήλ: ((και ον τρόπον ευφρανθήσεται νυμφίος επί νύμφη ,ούτως ευφρανθησεται Κύριος επί σοι)). ΗΣ.ΞΒ5 2. το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντος. 3.Η αρχή των θαυμάτων.(ο γάμος της Κανά) 4.η παραβολή των 10 παρθένων. 5.ο Παύλος .Το μυστήριον τούτο μέγα εστί ,εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την εκκλησίαν. ΕΦΕΣ.Ε32… ΙΙΙ Όσοι αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στο τραπέζι των γάμων του Χριστού ,διέκοψαν κάθε σχέση με τον Θεόν Πατέρα του Χριστού, έστω και αν ανέπτυξαν ατομικές αρετές (αιρετικοί (Αρειος) ,εικονομάχοι ,μυστικιστές ,οπαδοί του διαλογισμου. Θιβετιανοι ασκητες …) Διότι είναι βασική αρχή της Ορθοδοξίας, ότι η σχέση της εκκλησίας με τον Χριστόν δεν είναι Πλατωνική ,αλλά περνάει μέσα από την χρήση του κόσμου. (Άρτον ,οίνον, έλαιον, τις νηστείες ,τις καταλύσεις, Αγιασμούς των υδάτων…) Έτσι και όσοι αρνούνται να λάβουν μέρος στο τραπέζι ευχαριστιακα* για να επιβιώσουν αναγκάζονται να λάβουν μέρος ληστρικά ,γιατί άλλα τρόφιμα ,εκτός από αυτά που ετοίμασε ο Θεός Πατήρ από αρχής της Δημιουρ- γίας δεν υπάρχουν ούτε πρόκειται να υπάρξουν ποτέ. DNA Την τυχην αυτων των τελευταιων την εικονιζει ανθρωπος Εκει νος που χωρις να εχει ενδυμα γαμου ειχε καθισει Στο τραπεζι. ΑΜΗΝ

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος